Պատմական

Արցախ	` Հայկական Ինքնութեան Պաշտպանութեան Միջնաբերդ. Ռուսական Բանակին Յաղթական Յառաջխաղացքը Եւ Փաւէլ Ա.-ի Գահակալութենէն Ետք` Հեռացումը Անդրկովկասէն

Արցախ ` Հայկական Ինքնութեան Պաշտպանութեան Միջնաբերդ. Ռուսական Բանակին Յաղթական Յառաջխաղացքը Եւ Փաւէլ Ա.-ի Գահակալութենէն Ետք` Հեռացումը Անդրկովկասէն

Յովսէփ Արքեպիսկոպոս Արղութեանի Մատուցած Ծառայութիւնները Եւ Ապրած Յուսախաբութիւնը ԱՍՊԵՏ ՄԱՆՃԻԿԵԱՆ Զօրավար Ալեքսանդր Ռիմսքի-Կորսաքովի հրամանատարութեան տակ գործող ռուսական բանակը 1796-ի հոկտեմբերին արշաւանքի սկսած էր Գանձակի խանութեան դէմ: Գանձակը նուաճելէն ետք բանակը պիտի վերակազմուէր եւ պիտի սկսէր դէպի Պարսկաստան արշաւանքը: Սակայն Ռիմսքի-Կորսաքովի բանակը մեծամեծ արգելքներու հանդիպեցաւ: Աշնանային անձրեւային եղանակ էր, ճանապարհները` ցեխոտ եւ դժուարանցանելի, իսկ ուտեստեղէն ճարելը հետզհետէ կը դժուարանար: Յովսէփ արքեպիսկոպոս...

Արցախ` Հայկական Ինքնութեան Պաշտպանութեան Միջնաբերդ. Ժողովուրդին Միտքերը Պատրաստելու Աշխատանքներ

Արցախ` Հայկական Ինքնութեան Պաշտպանութեան Միջնաբերդ. Ժողովուրդին Միտքերը Պատրաստելու Աշխատանքներ

Իպրահիմ Խալիլ Խանին Հակադարձութիւնը Եւ Զուբովի Դէմ Դաւադրութիւն  Ռուսական Հարուածային Զօրաբանակը Եւ Յովսէփ Արքեպիսկոպոս Արղութեանի Վերապահուած Դերակատարութիւնը ԱՍՊԵՏ ՄԱՆՃԻԿԵԱՆ Հադրութի արեւմուտքը գտնուող Թաղասեռ գիւղի Սուրբ Աստուածածին եկեղեցին Պարզագետի ձախ ափին, բլուրի վրայ: Եղած է Դիզակ գաւառի գրչութեան կեդրոն: Յովսէփ արքեպիսկոպոս Արղութեան շարունակ նամակագրական կապ կը պահէր Ղուկաս Ա. Կարնեցի կաթողիկոսին հետ եւ տեղեկութիւններ կը փոխանցէր ռուսական բանակի Անդրկովկասեան արշաւանքի ընթացքի...

Արցախ` Հայկական Ինքնութեան Պաշտպանութեան Միջնաբերդ. Ղուբայի, Պաքուի Եւ Շամախիի Նուաճումը Ռուսական Բանակին Կողմէ

Արցախ` Հայկական Ինքնութեան Պաշտպանութեան Միջնաբերդ. Ղուբայի, Պաքուի Եւ Շամախիի Նուաճումը Ռուսական Բանակին Կողմէ

Գանձակի Դէմ Իպրահիմ Խալիլ Խանի Արշաւանքը Եւ Դալի Մահրասայի Ու Թիւլի Արզումանի Նահատակութիւնը ԱՍՊԵՏ ՄԱՆՃԻԿԵԱՆ Մուշկապատ Մարտունիի շրջանին մէջ, բարձրադիր լերան լանջին եւ ժայռերով ու անտառներով շրջապատուած: Վարդան Զօրավարի մատուռը, կողքին` Սուրբ Աստուածածին եկեղեցին, եւ Քմխաչին Տակ, Ծրտխաչին Եալ եւ Տոնունց Օջախ սրբատեղիները: Մօտակայքէն կը հոսի Խոնաշէն գետը: Զօրավար կոմս Վալերիան Զուբովի ընդհանուր հրամանատարութեան տակ գործող ռուսական բանակը 1796 յունիսին...

Արցախ` Հայկական Ինքնութեան Պաշտպանութեան Միջնաբերդ.   Ռուսաստանի Անդրկովկասեան Քաղաքականութիւնը Եւ Յովսէփ Արքեպիսկոպոս Արղութեանի Զեկուցագիրը

Արցախ` Հայկական Ինքնութեան Պաշտպանութեան Միջնաբերդ.   Ռուսաստանի Անդրկովկասեան Քաղաքականութիւնը Եւ Յովսէփ Արքեպիսկոպոս Արղութեանի Զեկուցագիրը

ԱՍՊԵՏ ՄԱՆՃԻԿԵԱՆ Ռուսահայոց առաջնորդ Յովսէփ արքեպիսկոպոս Արղութեան հաւատացած էր որ ռուսական բանակի Անդրկովկասեան արշաւանքը` 1796-ին, հայ ժողովուրդին ազատութիւն պիտի բերէ: Ան այն համոզումը ունէր որ Ռուսաստան Պարսկաստանի դէմ պատերազմի սկսած է հայ ժողովուրդի եւ ընդհանուր առմամբ քրիստոնեաներու փրկութեան համար: Յովսէփ արքեպիսկոպոս ռուսական բանակին կողմէ Դերբենդի գրաւումէն ետք հոն կեդրոնացած ու ոգեւորութեամբ գործի լծուած էր: Ան, առանց թափանցելու պետական մտածողութեան եւ...

Արցախ` Հայկական Ինքնութեան Պաշտպանութեան Միջնաբերդ. Ռուսաստանի Անդրկովկասեան Արշաւանքը Եւ Դերբենդի Գրաւումը

Արցախ` Հայկական Ինքնութեան Պաշտպանութեան Միջնաբերդ. Ռուսաստանի Անդրկովկասեան Արշաւանքը Եւ Դերբենդի Գրաւումը

Դերբենդ Յովսէփ Արքեպիսկոպոս Արղութեանի Դերակատարութիւնը ԱՍՊԵՏ ՄԱՆՃԻԿԵԱՆ Պարսկաստանի տիրակալ Աղա Մոհամէտ խան Ղաջար 1796 մարտին Մուղանի դաշտին մէջ արքայից արքայ օծուած էր, բայց միաժամանակ կը շարունակէր պահել ցեղապետ խանի իր տիտղոսը: Աղա Մոհամէտ շահ կը պատրաստուէր կրկին Շուշիի վրայ արշաւելու, երբ լուր հասաւ որ թագաւորութեան արեւելեան երկրամասերուն մէջ ապստամբութիւններ բարձրացած են: Ապստամբութեանց ճնշումը աւելի առաջնահերթ էր, հետեւաբար արքայից արքան ճամբայ...

Արցախ` Հայկական Ինքնութեան Պաշտպանութեան Միջնաբերդ. Թիֆլիսի Գրաւումը Եւ Աւերումը Պարսկական Բանակին Կողմէ

Արցախ` Հայկական Ինքնութեան Պաշտպանութեան Միջնաբերդ. Թիֆլիսի Գրաւումը Եւ Աւերումը Պարսկական Բանակին Կողմէ

Մելիք Մեջլումի Դերակատարութիւնը Եւ Աղա Մոհամէտ Խանէն Ստացած Արտօնութիւնները ԱՍՊԵՏ ՄԱՆՃԻԿԵԱՆ Աղա Մոհամէտ խանի պարսկական բանակը Շուշիի պաշարումը քակելէն ետք, 1795 սեպտեմբերի սկիզբը հասաւ Գանձակ: Նոյն օրերուն Աղա Մոհամէտ խանի եղբայրներ Ալի Ղուլի եւ Ջաֆար Ղուլի խաները քակեցին Երեւանի պաշարումը եւ ճամբայ ելան դէպի Գանձակ, ուր միացան իրենց եղբօր: Աղա Մոհամէտ խան կրկին պատուիրակ ուղարկեց վրաց Հերակլ Բ. թագաւորին, պահանջելով...

Արցախ` Հայկական Ինքնութեան Պաշտպանութեան Միջնաբերդ. Շուշիի Եւ Երեւանի Բնակիչներուն Դիմադրութիւնը Եւ Պարսկական Բանակին Յառաջխաղացքը Դէպի Գանձակ

Արցախ` Հայկական Ինքնութեան Պաշտպանութեան Միջնաբերդ. Շուշիի Եւ Երեւանի Բնակիչներուն Դիմադրութիւնը Եւ Պարսկական Բանակին Յառաջխաղացքը Դէպի Գանձակ

ԱՍՊԵՏ ՄԱՆՃԻԿԵԱՆ Շուշի Պարսկաստանի տիրակալ Աղա Մոհամէտ խան Ղաջար 1795-ի օգոստոսին պաշարած էր Շուշին, եւ Ղարաբաղի Իպրահիմ Խալիլ խան ու անոր միացած հայեր, Վարանդայի մելիք Ջումշուդի, Գիւլիստանի մելիք Աբովի եւ Դիզակի մելիք Աբասի գլխաւորութեամբ, կը պաշտպանէին բերդաքաղաքը: Աղա Մոհամէտ խան կատարեալ անյաջողութեան մատնուեցաւ: Շուշիի բերդին մէջ ամրացած Իպրահիմ Խալիլ խան, մելիք Ջումշուդ, մելիք Աբով եւ մելիք Աբաս կատաղի դիմադրութիւն ցոյց...

Արցախ` Հայկական Ինքնութեան Պաշտպանութեան Միջնաբերդ. Աղա Մոհամէտ Խանի Արշաւանքը Դէպի Երեւան Եւ Շուշի

Արցախ` Հայկական Ինքնութեան Պաշտպանութեան Միջնաբերդ. Աղա Մոհամէտ Խանի Արշաւանքը Դէպի Երեւան Եւ Շուշի

ԱՍՊԵՏ ՄԱՆՃԻԿԵԱՆ Շուշիի բերդի պարիսպները Պարսկաստանի տիրակալ Աղա Մոհամէտ խան վճռած էր զէնքի ուժով նուաճել Անդրկովկասը: Սակայն նախքան պատերազմական գործողութիւններու սկսիլը ան փորձեց խաղաղ բանակցութիւններու միջոցով հաւատացնել ռուսական կառավարութեան, որ Պարսկաստան խաղաղ դրացի կը մնայ, եթէ յարգուին անոր իրաւունքները Անդրկովկասի մէջ: Հիւսիսային Կովկասի ռուսական զօրքերու հրամանատար Իվան Վասիլեւիչ Գուդովիչ, որ անուանի դարձած էր ռուս-թրքական պատերազմներու ժամանակ եւ ղեկավարած էր Հաճիպէյի...

Արցախ` Հայկական Ինքնութեան Պաշտպանութեան Միջնաբերդ. Աղա Մոհամէտ Խան` Պարսկաստանի Տիրակալ

Արցախ` Հայկական Ինքնութեան Պաշտպանութեան Միջնաբերդ. Աղա Մոհամէտ Խան` Պարսկաստանի Տիրակալ

ԱՍՊԵՏ ՄԱՆՃԻԿԵԱՆ Անդրկովկասի վրայ գերիշխանութիւն հաստատելու համար պայքարը կ՛ընթանար երկու ուղղութիւններով. մէկ կողմէ` Ռուսաստանի եւ Պարսկաստանի, եւ միւս կողմէ, տարածաշրջանէն ներս` Վրաստանի Հերակլ Բ. թագաւորին եւ Ղարաբաղի Իպրահիմ Խալիլ խանի միջեւ: Պարսիկներուն համար հարաւային Կովկաս պատմականօրէն, քաղաքականօրէն եւ ազգագրական առանձնայատկութիւններով պարսկական աշխարհին անքակտելի մասն է: Վրաստան (մինչեւ Գէորգիեւսկի դաշնագիրով ռուսական գերիշխանութեան ճանաչումը), եւ Ղուբայի, Դերբենդի, Շաքիի, Շիրվանի, Պաքուի, Թալիշի, Գանձակի,...

Արցախ` Հայկական Ինքնութեան Պաշտպանութեան Միջնաբերդ. Մելիք Շահնազարեաններու Պառակտումը Եւ Մելիք Ջումշուդի Փորձերը` Վերականգնելու Արցախցիներու Միաբանութիւնը

Արցախ` Հայկական Ինքնութեան Պաշտպանութեան Միջնաբերդ. Մելիք Շահնազարեաններու Պառակտումը Եւ Մելիք Ջումշուդի Փորձերը` Վերականգնելու Արցախցիներու Միաբանութիւնը

ԱՍՊԵՏ ՄԱՆՃԻԿԵԱՆ Ասկերանի բերդը (Մայրամաբերդ) Կարկառ գետի հովիտին մէջ, Ստեփանակերտէն հիւսիս-արեւելք, աջակողմեան եւ ձախակողմեան հատուածներով, բարձր աշտարակներով եւ զանոնք միացնող պարիսպներով, կառուցուած է խանական տիրապետութեան ժամանակ: Վարանդայի մելիք Ջումշուդ Մելիք Շահնազարեան առանձին մնացած էր Իպրահիմ Խալիլ խանի դէմ, եւ Ղարաբաղի խանը ամէն միջոց ունէր զայն զսպելու: Իպրահիմ Խալիլ, իր Հիւրիզատ կնոջ միջամտութեամբ Վարանդայի մելիք նշանակեց անոր հարազատ եղբայրը Հիւսէյնը: Մելիք...

Արցախ` Հայկական Ինքնութեան Պաշտպանութեան Միջնաբերդ. Իրերայաջորդ Յարձակումներ Ղարաբաղի Խանութեան Վրայ

Արցախ` Հայկական Ինքնութեան Պաշտպանութեան Միջնաբերդ. Իրերայաջորդ Յարձակումներ Ղարաբաղի Խանութեան Վրայ

Արցախցիներ Վրացական Թագաւորութեան Սահմաններէն Ներս ԱՍՊԵՏ ՄԱՆՃԻԿԵԱՆ Նա­խի­ջեւ­ա­նիկ Աս­կե­րա­նի մօտ, Սուրբ Աս­տու­ա­ծա­ծին եկեղե­ցի­ով եւՂու­լունց օջախ եւ Սուրբ Նա­հա­տակ մա­տուռ­նե­րով: Դալի Մահրասայի, Թիւլի Արզումանի եւ Զարգար Մելքումի գլխաւորած արցախցիներու զինուած ուժերը Գանձակի խանութեան սահմաններէն իրերայաջորդ յարձակումներ կը շղթայազերծէին դէպի Ղարաբաղի խանութիւն, թրքական բնակավայրերու ու բանակատեղիներու վրայ: Արցախցի մարտիկները զինուած էին հրացանով, թուրով ու դաշոյնով: Մարտի երթալու ժամանակ ձախ կողքէն կը կապէին...

Արցախ` Հայկական Ինքնութեան Պաշտպանութեան Միջնաբերդ. Աղուանից Աթոռին Վրայ Երեք Կաթողիկոսներ Եւ Վրացահպատակ Եկեղեցիներու Ու Հաղբատի Թեմական Հարցեր

Արցախ` Հայկական Ինքնութեան Պաշտպանութեան Միջնաբերդ. Աղուանից Աթոռին Վրայ Երեք Կաթողիկոսներ Եւ Վրացահպատակ Եկեղեցիներու Ու Հաղբատի Թեմական Հարցեր

ԱՍՊԵՏ ՄԱՆՃԻԿԵԱՆ Մեծշէն Թարթառ գետի աջ ափին, պտղատու անտառներով շրջապատուած գեղատեսիլ բնութեան մէջ, սառնորակ աղբիւրներով եւ Սուրբ Գէորգ եկեղեցիով: Երից Մանկանց վանքը, Ջրաբերդի մելիքութեան սահմանին մէջ, Աղուանից հակաթոռ կաթողիկոսութեան աթոռանիստն էր: Իսրայէլ հակաթոռ կաթողիկոս Գանձակ փոխադրուած եւ յետոյ Արցախ վերադառնալէն ետք Իպրահիմ Խալիլ խանի որոշումով Ամարասի վանքին մէջ հաստատուած էր: Խանին կողմէ Գանձասարի Յովհաննէս կաթողիկոսի սպանութենէն ետք Իսրայէլ Աղուանից կաթողիկոս...

Արցախ` Հայկական Ինքնութեան Պաշտպանութեան Միջնաբերդ. Շահամիրեան – Հերակլ Բ. Բանակցութիւններ Եւ Արցախցիները Լոռի Տեղափոխելու Ծրագիր

Արցախ` Հայկական Ինքնութեան Պաշտպանութեան Միջնաբերդ. Շահամիրեան – Հերակլ Բ. Բանակցութիւններ Եւ Արցախցիները Լոռի Տեղափոխելու Ծրագիր

Մելիք Շահնազարի Ժառանգորդներու Միջեւ Երկպառակութիւն Եւ Ջումշուդ` Վարանդայի Տիրակալ ԱՍՊԵՏ ՄԱՆՃԻԿԵԱՆ Վաղուհաս գիւղը Թարթառ գետի աջ ափին: Մայրաքաղաք (Տիրամայր) վանքը եղած է եպիսկոպոսանիստ, իսկ Կարմիր վանքը` մանրանկարչութեան կեդրոն: Հայաստանի ազատագրութեան հարցով հնդկահայ մեծահարուստ վաճառական Շահամիր Շահամիրեան Մատրասէն կը շարունակէր նամակագրական կապ պահել Հերակլ թագաւորին հետ եւ կը հաստատէր, որ վրաց արքան կրնայ հայոց ազատարարը ըլլալ: Հերակլի Ռուսաստանի հովանաւորութեան տակ մտնելը...

Արցախ` Հայկական Ինքնութեան Պաշտպանութեան Միջնաբերդ. Վարանդայի Դաւաճան Մելիք Շահնազարի Ձեւական Կրօնասիրութիւնը Եւ Մահը . Պլը Պուղի` Պալատական Ծաղրածու

Արցախ` Հայկական Ինքնութեան Պաշտպանութեան Միջնաբերդ. Վարանդայի Դաւաճան Մելիք Շահնազարի Ձեւական Կրօնասիրութիւնը Եւ Մահը . Պլը Պուղի` Պալատական Ծաղրածու

Ջալալ Բէկ Եւ Դանիէլ Բէկ Հասան Ջալալեաններու Սպանութիւնները Հայերը Նովոռոսիա Տեղափոխելու Ծրագիրներ   Պլը Պուղի ԱՍՊԵՏ ՄԱՆՃԻԿԵԱՆ Սարգիս եպիսկոպոսի եւ անոր եղբայրներու ու միաբանակից հոգեւորականներու Արցախէն հեռանալէն ետք Գանձասարի վանքը մնաց աւեր ու ամայացած: Սարգիս եպիսկոպոս նոյն տարին` 1791-ին իր եղբայրներ Դանիէլ բէկը եւ Ջալալ բէկը Գանձասար ուղարկեց, որպէսզի վանքին թաքցուած հարստութիւնները դուրս հանեն եւ Գանձակ բերեն: Դանիէլ բէկ եւ...

Արցախ` Հայկական Ինքնութեան Պաշտպանութեան Միջնաբերդ. Ռուսական Բանակի Իրերայաջորդ Յաղթանակներ

Արցախ` Հայկական Ինքնութեան Պաշտպանութեան Միջնաբերդ. Ռուսական Բանակի Իրերայաջորդ Յաղթանակներ

Գանձակի Հայկական Մելիքութիւնները ԱՍՊԵՏ ՄԱՆՃԻԿԵԱՆ Ռուսահայոց առաջնորդ Յովսէփ արքեպիսկոպոս Արղութեան, որ ռուս-թրքական պատերազմի բռնկումէն ետք Մոլտաւական ճակատ, իշխան Գրիգորի Փոթեմքինի բանակատեղին կը գտնուէր, Հայաստանի ազատագրութեան ծրագիր ներկայացուցած էր, եւ ռուսական կողմին հետ բանակցութիւնները կը շարունակուէին: Մոլտաւիոյ եւ Պեսարապիոյ մէջ հայկական հոծ բնակչութեան ներկայութիւնը կարեւոր գրաւական կը նկատուէր ռուսական զէնքի յաջողութեան համար: Ռուսական հրամանատարութիւնը լաւ գիտէր, որ հայեր առանձին սէր կը...

Արցախ` Հայկական Ինքնութեան Պաշտպանութեան Միջնաբերդ. Թիւլի Արզումանի Արշաւախումբը Եւ Գանձասարի Միաբաններուն Փախուստը Գանձակ

Արցախ` Հայկական Ինքնութեան Պաշտպանութեան Միջնաբերդ. Թիւլի Արզումանի Արշաւախումբը Եւ Գանձասարի Միաբաններուն Փախուստը Գանձակ

Պատերազմ Երեւանի Եւ Նախիջեւանի Խանութիւններուն Միջեւ Յովսէփ Արքեպիսկոպոս Արղութեանի «Հայոց Ծրագիր»-ը ԱՍՊԵՏ ՄԱՆՃԻԿԵԱՆ Ազոխ գիւղը Իշխանագետի ափին: Հովիտի բարձունքին` Որվան (Ազոխի) քարանձաւը հնագոյն բնակատեղի եղած է. թշնամիներու յարձակումներու ժամանակ Ամարասի վանքին գանձերը հոն կը պահուէին: Գանձակի խանութեան սահմաններուն մէջ կեդրոնացած Ջրաբերդի մելիք Մեջլում եւ Գիւլիստանի մելիք Աբով իրենց կռուող ուժերով իրերայաջորդ յարձակումներ կը կազմակերպէին Ղարաբաղի Իպրահիմ Խալիլ խանին դէմ: Իպրահիմ...

Արցախ` Հայկական Ինքնութեան Պաշտպանութեան Միջնաբերդ. Մելիքները Եւ Անոնց Հպատակները Գանձակի Մէջ

Արցախ` Հայկական Ինքնութեան Պաշտպանութեան Միջնաբերդ. Մելիքները Եւ Անոնց Հպատակները Գանձակի Մէջ

Յովսէփ Արքեպիսկոպոս Արղութեանի Զեկուցագիրը Եւ Դիմում Եկատերինա Բ.Ի` Արցախցիները Կասպից Ծովու Ափեր Տեղափոխելու Հարցով ԱՍՊԵՏ ՄԱՆՃԻԿԵԱՆ Վրաց Հերակլ Բ. թագաւոր եւ Ղարաբաղի Իպրահիմ Խալիլ խան բանակցութեան մէջ էին, որպէսզի Ղարաբաղ տեղափոխուած վիրահպատակ թուրքերը Վրաստան վերադարձուին, իսկ փոխարէնը Թիֆլիս ապաստան գտած Ջրաբերդի մելիք Մեջլում եւ Գիւլիստանի մելիք Աբով Իպրահիմ Խալիլի յանձնուին: Իպրահիմ Խալիլ խան նամակ գրեց Հերակլ Բ.ի եւ յայտնեց, որ...

Արցախ` Հայկական Ինքնութեան Պաշտպանութեան Միջնաբերդ. Յովսէփ Արքեպիսկոպոս Արղութեանի Աշխուժ Կապերը Ռուսական Իշխանութիւններուն Եւ Մելիքներուն Հետ

Արցախ` Հայկական Ինքնութեան Պաշտպանութեան Միջնաբերդ. Յովսէփ Արքեպիսկոպոս Արղութեանի Աշխուժ Կապերը Ռուսական Իշխանութիւններուն Եւ Մելիքներուն Հետ

ԱՍՊԵՏ ՄԱՆՃԻԿԵԱՆ Վրաստան կայք հաստատած Ջրաբերդի մելիք Մեջլում եւ Գիւլիստանի մելիք Աբով տեւական կապի մէջ էին ռուսահայոց առաջնորդ Յովսէփ արքեպիսկոպոս Արղութեանի հետ եւ իրենց գործունէութեան ընթացքին անոր ցուցմունքներուն կը հետեւէին: Յովսէփ արքեպիսկոպոս ընդհանուր ղեկավարը եւ գլուխը կը նկատուէր այն շարժման, որուն նպատակն էր Արցախի եւ ընդհանուր առմամբ Հայաստանի մէջ վերականգնել հայկական անկախ իշխանութիւնը: Յովսէփ արքեպիսկոպոս համոզուած էր որ հայ ժողովուրդին...

Արցախ` Հայկական Ինքնութեան Պաշտպանութեան Միջնաբերդ. Մելիք Մեջլում Եւ Մելիք Աբով Ազատութեան Մէջ

Արցախ` Հայկական Ինքնութեան Պաշտպանութեան Միջնաբերդ. Մելիք Մեջլում Եւ Մելիք Աբով Ազատութեան Մէջ

Գանձակի Խանութեան Դէմ Արշաւանքներ  Յովհաննէս Կաթողիկոսին Սպանութիւնը ԱՍՊԵՏ ՄԱՆՃԻԿԵԱՆ Գանձասարի Յովհաննէս կաթողիկոս, Ջրաբերդի մելիք Մեջլում, Գիւլիստանի մելիք Աբով եւ Դիզակի մելիք Բախտամ Ղարաբաղի Իպրահիմ Խալիլ խանին կողմէ կալանաւորուած էին: Յովհաննէս կաթողիկոս, մելիք Մեջլում եւ մելիք Աբով Շուշիի բանտը նետուած էին, իսկ մելիք Բախտամ Պարսկաստան տարուած եւ Արտապիլի բերդին մէջ բանտարկուած էր: Կաթողիկոսի եւ մելիքներու կալանաւորումէն ետք ժողովրդային հերոսներ Դալի Մահրասա,...

Արցախ` Հայկական Ինքնութեան Պաշտպանութեան Միջնաբերդ. Գանձասարի Յովհաննէս Կաթողիկոսին Կալանաւորումը Եւ Իսրայէլ` Աղուանից Կաթողիկոս

Արցախ` Հայկական Ինքնութեան Պաշտպանութեան Միջնաբերդ. Գանձասարի Յովհաննէս Կաթողիկոսին Կալանաւորումը Եւ Իսրայէլ` Աղուանից Կաթողիկոս

Աւարներու Արշաւանքը Լոռի Եւ Օսմանցիք Նեցուկ` Լեռնականներուն Արարատեան Դեսպանի Առաքելութենէն Զուր Ակնկալութիւններ Եւ Ղուկաս Ա. Կաթողիկոսին Շրջահայեաց Դիրքորոշումը ԱՍՊԵՏ ՄԱՆՃԻԿԵԱՆ Ղարաբաղի Իպրահիմ Խալիլ խան, հայոց մելիքները կալանաւորելէն ետք, որոշեց ձեռք առնել արցախահայութեան հոգեւոր եւ քաղաքական շարժման կեդրոն Գանձասարի վանքը: Խանին ուղարկած ձիաւորները յարձակեցան Գանձասարի վանքին վրայ եւ կողոպտեցին զայն: Հայեր փութով թանկագին սպասներ եւ այլ գանձեր ինչ որ կրցան թաքցուցին,...

Page 2 of 10 1 2 3 10

Արխիւներ