Յօդուածներ View All

Միջազգային Գիտաժողովը Եւ Համազգային Նոր Ճանապարհային Քարտէսը

Միջազգային Գիտաժողովը Եւ Համազգային Նոր Ճանապարհային Քարտէսը

October 21, 2021

ՇԱՀԱՆ ԳԱՆՏԱՀԱՐԵԱՆ Երեւանի մէջ կայացած միջազգային գիտաժողովը` Մոսկուայի եւ Կարսի պայմանագիրներու 100-ամեակին առիթով, բազմակիօրէն կարեւոր ուղերձներ կը փոխանցէր: Նախ պէտք է նշել միջազգայնօրէն գիտական միտքի` ...

Դաշնակցութեան Խիղճը… Սիմոն Զաւարեանի Մահուան 108-ամեակ

Դաշնակցութեան Խիղճը… Սիմոն Զաւարեանի Մահուան 108-ամեակ

October 21, 2021

Յ. ՃԱՆՊԱԶԵԱՆ «Եւ ես կողջունեմ քեզ, ո՛վ փրկարար Փոթորիկ, Ով իմ մեռեալս մեծարժէք, ո՛վ իմ ընկերս անխարդախ Դուն քու խաչդ ուսիդ, գողգոթայէն վեր մագլցող Ո՛վ ...

Ինչ Որ Կրնանք

Ինչ Որ Կրնանք

October 21, 2021

ՅԱԿՈԲ ԼԱՏՈՅԵԱՆ Ինչպէս գիտէք, մեր ժողովուրդին կարիքները շատ են: Մենք ալ պարտաւոր ենք լաւապէս կազմակերպուելու եւ հասնելու բոլորին: Դեղորայքի, հիւանդանոցի, ուտեստեղէնի, ապրուստի եւ անմիջական կարիքներու ...