Անդրադարձ

Սթափելու Ժամանակը

Ազգն Ու Պետութիւնը Գերադաս Են Թէ՛ Իշխանութենէն Եւ Թէ՛ Դիմադրութենէն

ՏԻԳՐԱՆ ՃԻՆՊԱՇԵԱՆ Բարոյալքման ու քաղաքական ճգնաժամի ներկայ մթնոլորտին մէջ, երբ Արցախէն նոր տարածքներ թշնամիին յանձնելու պայմանաւորուածութիւններ կը յայտնաբերուին,  շատեր հարց կու տան, թէ ո՞ւր է ընդդիմութիւնը: Աւելի՛ն, ո՞ւր է Դաշնակցութիւնը: Երբ ընդդիմութիւնը խորհրդարանին մէջ բնականոն քննարկում կատարելու հնարաւորութիւն չունեցաւ ու դիմեց փողոցային պայքարի, ժողովուրդէն պահանջելով համախմբուիլ, կանխելու համար նոր նահանջներ, իշխանութենէն հեռացնել պարտուողական քաղաքականութիւն վարող վարչախումբը, այժմ արդէն ամբողջովին պատրանաթափ...

Երգերէն Հասնող Պատգամները

Երգերէն Հասնող Պատգամները

Ս. ՄԱՀՍԷՐԷՃԵԱՆ Եթէ ձեր ձեռքին տակ ունիք ազգային-յեղափոխական երգարան մը, քանի մը վայրկեան տրամադրեցէք ու թղթատեցէք անոր էջերը: Կը բաւէ միայն արագ-արագ անցնիլ խորագիրներուն վրայէն, կարդալ քանի մը տող` տեսնելու համար, թէ դարաւոր կամ ժամանակակից երգեր ինչպիսի՛ պատգամներ, ժամանակ չճանչցո՛ղ պատգամներ ունին մեզի, մանաւանդ անոնց, որոնք այսօր լծուած են Արցախն ու Հայաստանը թուրք-ազերի թշնամիին նուիրելու «առաքելութեան», մեր ժողովուրդը կը մղեն...

Անդրադարձ.  Քիչ Մը Գիտութիւն՝ «Անհրաժեշտ Բայց Ոչ Բաւարար»-ի եւ «Ներազդող»-ի Մասին, Որ Հաւանաբար Կը Լուսաբանէ Հայաստանի Ներկայ Իրավիճակը

«Թաւշեայ Յեղափոխութիւնը» Եւ «Գունաւոր Յեղափոխութիւնները» Ինչպէ՞ս Կազմակերպուեցան – Գ.

ՅԱՐՈՒԹ ՉԷՔԻՃԵԱՆ Միացեալ Նահանգներու մնայուն եւ անփոփոխ մարտավարութիւնը Ռուսիան տկարացնել ու մեկուսացնել է, եւ այս նպատակը իրագործելու համար, եթէ պէտք ըլլայ, Ռուսիոյ դրացի կամ բարեկամ երկիրները կը փճացնէ, միշտ ներսէն, տոլարը աւելի սիրող գործակալներու եւ դաւաճաններու միջոցով, առանց զինուորական ուղղակի միջամտութեան: Ահա` Հայաստանը, Արցախը, Վրաստանը եւ Ուքրանիան: 1. Երեւանի մէջ 7-11 նոյեմբեր 2018-ին Փրակայի Քաղաքացիական հասարակական կեդրոնին կողմէ կազմակերպուած «Տապալէ...

Անկրկնելի Հալէպը.  Կիլիկիա  Հրատարակչատունը

Անկրկնելի Հալէպը. Կիլիկիա Հրատարակչատունը

ՄԱԹԻԿ ԷՊԼԻՂԱԹԵԱՆ Հալէպահայերը եւ Հալէպ այցելողները կը յիշեն մօտիկ անցեալի «Կիլիկիա» գրատուն-հրատարակչատունը, որ Սուրիոյ թէժ պատերազմին, արտագաղթի պատճառով արդէն տասնամեակէ մը ի վեր փակուած է, 2012 թուականի նոյեմբերին: «Կիլիկիա» գրատան հիմնադրութիւնը նախասիրութիւն մը գոհացնող, արկածախնդրութեան մը արդիւնքն էր: 1981-ի սեպտեմբեր ամսուն Հալէպի մէջ կը մահանար երկարամեայ վաստակ ունեցող շրջուն գրավաճառ Մկրտիչ Խօճան, հանրածանօթ` «Հայկական պատուական». ընկերոջ մը հետ մեր անձնական...

Ակնարկ.  Միջադէպ Եւ Հետեւութիւններ

Ակնարկ. Միջադէպ Եւ Հետեւութիւններ

Լիբանանին հետ աշխարհը հինգշաբթի, 11 օգոստոսին հետեւեցաւ ժապաւէնանման իրադարձութեան մը, երբ լիբանանցի քաղաքացին զէնքով եւ վառելանիւթով մուտք գործեց դրամատուն, պատանդ վերցուց այնտեղ գտնուողները եւ պահանջեց իր սեփական գումարը: Իրաւապահ մարմիններու համապատասխան բաժանմունքները պաշարեցին դէպքին վայրը, փակեցին տարածքը եւ անցան բանակցութիւններու: Միջադէպը հանգուցալուծուեցաւ բանակցութիւններու արդիւնաւորումով, համաձայնուած գումարի տրամադրումով եւ ենթակային իրաւապահ մարմիններու ինքնայանձնումով: Վիրաւորներ եւ զոհեր չարձանագրուեցան: Քանի մը հետեւութիւն կարելի...

Արցախը Մեր Տեսակն Է (Անկախութեան Տօնի 28-ամեակ)

Զրուցակիցիս Հետ Դէմ Յանդիման Պանք Օթոմանի Մասին (Մեղմ Քննարկում)

ՀԱՄԲԻԿ ՊԻԼԱԼԵԱՆ   Սովոր է եղած, երկար ժամանակէ ի վեր, գրիչը առնել ու գրել Պանք Օթոմանի մասին: Պատճա՞ռը, պարզ ու մեկին. ստացուած դաստիարակութիւնն է: Այո՛, պատանեկանի օրերէն սկսեալ մինչեւ չափահաս տարիք, իրերայաջորդ սերունդներու ջամբուեցաւ, աւելի՛ն. հոգիին ու մտքին մէջ ամրապնդուեցաւ հայ յեղափոխական պատմութենէն այնպիսի դրուագներ, դիպաշարեր թէ հերոսական դէմքերու կերպարներ, որոնք, օրին, եթէ երբեք մէկ կողմէ նպաստեցին տեսակի ու դիմագիծի մը...

120 Տարի Առաջ, Այսօր.  Պանք Օթոմանի Գրաւումը

Պանք Օթոմանի Գրաւման 126-Ամեակ. Պանք Օթոման` Ազատագրական Պայքարը Շարունակելու Վճռականութեան Խորհրդանիշ

Պանք Օթոմանի գրաւման մասնակցած ֆետայիներ Մարսէյլի մէջ ԱՍՊԵՏ ՄԱՆՃԻԿԵԱՆ Օսմանեան կայսրութեան մէջ կիրարկուող պետական ջարդարարական  քաղաքականութեան դէմ, անլուր տառապանքներու տակ հեծող եւ բնաջնջման սպառնալիքի տակ գտնուող հայութիւնը դիմեց դիմադրութեան: 1890-ական տարիներուն սկսած զինուած դիմադրութիւնը հետզհետէ կազմակերպուած բնոյթ ստացաւ: 1894-ի Սասունի հերոսական ինքնապաշտպանութեան յաջորդեցին 1895-ի Զէյթունի յաղթական ապստամբութիւնը եւ Վանի 1896-ի հերոսական դիմադրութիւնը: Հերոսական դիմադրութիւններուն զուգահեռ ընթացող համիտեան սարսափելի նախճիրներուն զոհ...

Պօղոս Սնապեանի Ներկայութեան Ամրապնդում` Անոր Բարձրաքանդակին Ընդմէջէն

Պօղոս Սնապեանի Ներկայութեան Ամրապնդում` Անոր Բարձրաքանդակին Ընդմէջէն

95 տարի առաջ` 11 օգոստոս 1927-ին, հայութեան, յատկապէս սփիւռքահայութեան համար ուրախ օր մը աշխարհին իր աչքերը բացաւ «Բագին» ամսագիրի երկար տարիներու վաստակաւոր խմբագիր, հայ ժամանակակից գրականագիտութեան զարգացման մէջ իր ուրոյն ներդրումը ունեցած վաստակաւոր մտաւորական եւ ՀՅ Դաշնակցութեան գրական անդաստանին մէջ հանրածանօթ հեղինակութիւն Պօղոս Սնապեան: Իր գիտակցական կեանքի ողջ ընթացքին Պօղոս Սնապեան հանդիսացաւ անդադրում արտադրող գրողն ու խմբագիրը, սերունդներուն (աշակերտներ թէ...

Պօղոս Սնապեանի Ծննդեան 95-Ամեակ

Պօղոս Սնապեանի Ծննդեան 95-Ամեակ

Պօղոս Սնապեան ծնած է 11 օգոստոս 1927-ին, Մուսա Լերան Պիթիաս գիւղը: Նախակրթութիւնը կը ստանայ ծննդավայրի եւ Այնճարի «Յառաջ» վարժարանին մէջ: 1944-ին կ՛ընդունուի Երուսաղէմի ժառանգաւորաց վարժարանը եւ կ՛աւարտէ զայն 1949-ին: 1949-ին աւարտելէ ետք, կը վերադառնայ Լիբանան, ուր Այնճարի ու Պէյրութի մէջ կը զբաղի ուսուցչութեամբ: 1950-էն սկսեալ իր գրական եւ քննադատական գործերը լոյս կը տեսնեն «Նայիրի» եւ «Ակօս» հանդէսներուն մէջ: Աշխատակցած է...

Իմ Ուսուցիչիս` Պօղոս Սնապեանի Յիշատակին.  Յուշերու Օրօրանք…

Անկրկնելի Պարոնը

ԾՈՎԻԿ ՄԽՃԵԱՆ Նախապաշարումներու եւ ոգեղէն ըմբռնումներու տէր անձ մըն էր մեր Պարոնը: Ներքին թելադրանքներուն եւ զգացումներուն խորապէս հաւատացող մը: Ըմբոստ նկարագրի տէր եւ գաղափարաբանութեան մէջ ծայրայեղ, որ իր գրիչով շատ մելան հոսեցուց այդ անդաստանէն ներս` դառնալով հայ գրականութեան մէջ ՀՅԴ քարոզիչ: Երուսաղէմի աշակերտական օրերու իր «Անձին սատանայացում»-էն մինչեւ մահուան սնարին վերջին ժամերը մնաց այդպէս: Կեանքի վերջալոյսին, երբ ֆիզիքական ծանր վիճակի...

Վահագն Գրիգորեանի Ժամանակի Գետը

Սնապեան Մտերմութեան Մէջ

ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ ՊԷՐՊԷՐԵԱՆ Կը սիրէր «պարոն» կոչուիլ եւ իսկապէս կոչումով ուսուցիչն էր, սակայն «Բագին»-ի մեր գործակցութեան տասը տարիներուն` ինծի, Սարգիս Կիրակոսեանին, «Ազդակ Շաբաթօրեակ»-ի ու «Մամլոյ դիւան»-ի տղոց համար ան պարզապէս ընկերն էր, միանգամայն պարզ ու մեկին: Սովորաբար ճինզով կ՛ըլլար, որ հարազատ էր պաշտօնականութիւններէ ու կաղապարումներէ խուսափելու իր ոճին հետ: Կը նստէր գրասեղանին դիմաց ու երկու մատներով կը մեքենագրէր իր յօդուածը` սուրճի...

Լոյսի Շաւիղ Հայ Մայրեր

Լոյսի Շաւիղ Հայ Մայրեր

ԱՐՄԷՆ ԱԲՂ. ԳԱԼԱՃԵԱՆ Խաչափայտին վրայ, հոգեվարքի պահուն Փրկիչը խորիմաստ պատգամ մը կու տայ Իր չարչարակից մօր. «Ո՜վ կին, ահա քու որդիդ», եւ սիրելի աշակերտին` Յովհաննէսին. «Ահա՛ քու մայրդ»: (Յվհ. 19:26-27): Աստուածաշնչական այս հաստատումը մեր Տիրոջ Յիսուս Քրիստոսին կողմէ պարգեւ մըն է. Ան Իր մայրը իբրեւ օգնական եւ շնորհք` կու տայ աշխարհին, շնորհք` մանաւանդ եկեղեցւոյ եւ այն հաւատացեալներուն, որոնք դարերու ընթացքին...

Աստուածածինը` Տիպար Մայրը Քրիստոնեայ Անհատին

Աստուածածինը` Տիպար Մայրը Քրիստոնեայ Անհատին

ԵՍԱՅԻ ԱԲՂ. ԷՕՐՏԷՔԵԱՆ Հայ եկեղեցւոյ շարականագիրէն կը լսուին սրբազան բառերը զօրեղ. «Առաքեալներ, սուրբեր տեսան Սուրբ Կոյսին օդին մէջ թռչիլը, ամպեղէն կառքով երկինք համբառնալը եւ երկնային խորաններու մէջ մտնելը իմաստուն կոյսերուն հետ. եւ անոնք միաձայն կ՛ըսէին` կիներուն մէջ բարեբանուած ես, ով ամէնօրհնեալ» (Շարական): Սուրբ Աստուածամօր վերափոխման խորհուրդին մէջ կը գտնուինք: Իւրաքանչիւր օր յատուկ առիթ մըն է մտածելու մեր ապրած կեանքին մասին:...

Հրաշալին Եւ Հարցականը

Դիմադրութիւն

ՇԱՂԻԿ ՄԿՐՏԻՉԵԱՆ Ա.- Մուտք Բ.- Թէ Որո՛ւ Կողքին Կը Քալեմ, Բռունցքս` Վեր Գ.- «Զարթի՛ր, լա՛օ» Մուտք Երբ յուլիս 2021-ին Հայաստանի արտահերթ ընտրութիւններու արդիւնքը ի յայտ եկաւ, արդիւնք, որ յաղթանակի դափնիով կը պսակէր Արցախը պատերազմի եւ պարտութեան տարած մարդը` առանց նկատի առնելու բազմահազար երիտասարդներու կորուստը ու մեր պատմութեան քաղաքական երթին մէջ Հայաստանի Հանրապետութեան հիմնումէն ետք միակ ձեռքբերումին` Արցախի ազատագրումին ոչնչացումը, անդրադարձայ...

Դպրեվանքը 85-Ամեայ Առաքելութեան Ընդմէջէն (Թիւ 1).  Կիլիկեան Դպրեվանքը`  Սփիւռքեան Հոգեմտաւոր Ջրտուք

Մանրապատումներ

ՆԱՐԵԿ ԱՐՔ. ԱԼԵԷՄԷԶԵԱՆ (140) Դէպքը կը պատահի Լիբանանի փառքի օրերուն, երբ աշխարհի ամէն կողմերէն եւ մասնաւորաբար արաբական երկիրներէն մայրիներու երկիրը կու գային վայելելու համար Միջին Արեւելքի Փարիզի անհամար բարիքները: Անթիլիասի «Հալապի» ճաշարանի սպասեակներէն մին է պատմողը. «Ամէն օր, կէսօր եւ իրիկուն, ճաշարանը ասեղ ձգելիք տեղ չկայ: Շատ հիւրեր ունինք Սէուտական Արաբիայէն եւ Արաբական ծոցի երկիրներէն, որոնք նուազագոյնը քսան-քսանհինգ հոգիով կու...

Նշմար Մը` Ռոպէր Հատտէճեանի «Առաստաղ» Երկհատոր Վէպին Շուրջ

Կրկնակ Ձգտումը` Անզօր

ԴՈԿՏ. ԱՐԹՈՒՐ ԱՆԴՐԱՆԻԿԵԱՆ Սովորաբար մարդ, ի՛նչ ազգութեան ալ պատկանի, երբ ինքնիրմէ դժգոհի, որ անմասն է աշխարհի տարբեր ծայրերուն ծաւալող իրադարձութիւններէն, կրնայ բնական թուիլ: Հայուն համար այս խնդիրը բոլորովին այլ է եւ «յոգնութիւն» կը պատճառէ: Ան երկրէ երկիր տարորոշուելէ` կը ձգտի անպայման մասնակիցն ըլլալ կարծեցեալ ճշմարտութեանց, երբ իրեն թելադրանքներ ուղղուին իրադարձութիւններու ընդմէջէն, դիրք մը, եթէ ոչ` խարիսխ մը հաստատել, ո՛ր երկրին...

Ի՞նչ Կը Շահի

Ի՞նչ Կը Շահի

ՄՇԱԿ Ի՞նչ կը շահի Հայաստանի ներկայ իշխանութիւնը դաշնակցական սփիւռքահայերու Հայաստան մուտքը արգիլելով: Նոյնիսկ միջազգային յարաբերութիւններուն մէջ անցանկալի անձ յայտարարելու գործընթաց քաջալերուած ու ընդունելի երեւոյթ մը չէ, ալ ո՜ւր մնաց` ներազգային հարցերուն մէջ եւ յատկապէս համազգային ու համաշխարհային մակարդակի վրայ գերլարուած այս օրերուն: Հետեւաբար, ինչո՞ւ կրակին վրայ իւղ կը թափէ Փաշինեանը եւ նման արկածախնդրութեան կը դիմէ` քաջ գիտնալով, որ ինք առաւել...

Տեսակէտ.  Հայոց Ցեղասպանութիւնը Անսակարկելի Յանձնառութիւն` Սփիւռքի Թէ Հայաստանի Վերակազմակերպման Մէջ

Ղօղանջ Զգօնութեան . «Հայ Եկեղեցւոյ Սարկաւագուհիները» Գիրքին Հրատարակութեան Առիթով

ՍԵԴԱ ՄԱՐԿՈՍԵԱՆ-ԽՏԸՇԵԱՆ Ազգային քաղաքական մերօրեայ տագնապալի համայնապատկերին վրայ յոյսի ծիածանող շող մըն է «Հայ եկեղեցւոյ սարկաւագուհիները» անունը կրող գիրքը, որ կը լուսաւորէ մեր միտքն ու հոգին`  բանալով հայ   ժողովուրդի հոգեմտաւոր զարգացման նոր էջ  ու նոր հորիզոններ: Շատերու մտքին մէջ հարցադրումներու դուռ բանայ թերեւս գիրքին անունը, թէ ե՛րբ հայ կինը սարկաւագութեան ծառայութեան սկսած է,  կամ` հայ կինը պէ՞տք է սարկաւագութեամբ զբաղի....

Արցախը Մեր Տեսակն Է (Անկախութեան Տօնի 28-ամեակ)

Սեւրեան Երազանք, Հայ Քաղաքական Մտքի Բոպիկութիւն Եւ «Երրորդ Բեւեռ»-ի Հրաւէր (10 Օգոստոս 1920)

ՀԱՄԲԻԿ ՊԻԼԱԼԵԱՆ Սեւրի դաշնագիրը եւ Վ. Ուիլսընի անբեկանելի իրաւարար վճիռը հայ ժողովուրդի դարաւոր պայքարի, օրինական պահանջների միջազգային ճանաչման աներկբայ իրողութիւններ են, որոնք չունեն վաղեմութեան ժամկէտ եւ կը շարունակեն մնալ ուժի մէջ` որպէս հայրենատիրութեան իրաւական փաստեր ու վաւերագրեր, որպէս հայ ժողովուրդի պայքարի ու յաղթանակի խորհրդանշաններ: ԱՐԱՐԱՏ ՅԱԿՈԲԵԱՆ (Պատմաբան) («Ազդակ», 25,5,2022) Է՜հ, պիտի ըսէ, մեր անմիջական շրջապատին մէջ ապրող համեստ հայորդին, որ...

Սեւրի Դաշնագիրի Վերակենդանացման Հեռանկարով

102-Ամեակ Սեւրի Դաշնագիրին. Սեւրի Դաշնագիրին Անժամանցելի Պատգամը

Պատրաստեց` ԱՍՊԵՏ ՄԱՆՃԻԿԵԱՆ Սեւրի հաշտութեան դաշնագիրը Ա. Համաշխարհային պատերազմէն պարտուած դուրս ելած Օսմանեան կայսրութեան եւ յաղթական Դաշնակից պետութիւններուն` Մեծն Բրիտանիոյ, Ֆրանսայի, Իտալիոյ, Ճափոնի, Պելճիքայի, Յունաստանի, Լեհաստանի, Փորթուգալի եւ Ռումանիոյ միջեւ ստորագրուեցաւ 102 տարի առաջ, 10 օգոստոս 1920¬ին, Փարիզի մօտակայ Սեւրի մէջ: Հայաստանի Հանրապետութեան անունով դաշնագիրը ստորագրեց Աւետիս Ահարոնեան: Սեւրի դաշնագիրին համաձայն, Թուրքիոյ կը մնային Պոլիս եւ շրջակայքը, իսկ ասիական Թուրքիա...

Page 1 of 563 1 2 563

Լրատու

Արխիւներ