Ի՞նչ Կ՛ըսեն Աստղերը

Ի՞նչ Կ՛ըսեն Աստղերը

Ի՞նչ Կ՛ըսեն Աստղերը

ԽՈՅ (21 Մարտէն  20 Ապրիլ) Ճնշուած կը զգաք, բայց օրուան ընթացքին այդ ճնշուածութիւնը պիտի նուազի եւ պիտի հանգստանաք: Փորձեցէք հեռու մնալ հարցերէ, մանաւանդ եթէ անոնք անմիջականօրէն ձեզի հետ կապ չունին: ՑՈՒԼ (21 Ապրիլէն 21 Մայիս) Ճամբորդելու ծրագիրներ ունիք, կ՛ուզէք նոր հորիզոններ բանալ ձեր դիմաց եւ նոր կարելիութիւններ ստեղծել: Ընկերային կեանքի մէջ հաճելի անակնկալներ կը սպասեն ձեզի: ԵՐԿՈՒՈՐԵԱԿ (22 Մայիսէն 21...

Ի՞նչ Կ՛ըսեն Աստղերը

Ի՞նչ Կ՛ըսեն Աստղերը

ԽՈՅ (21 Մարտէն  20 Ապրիլ) Անձնական յարաբերութիւններու հաստատման լաւ օր է այսօր: Առիթ է ձեր անկեղծ զգացումները արտայայտելու եւ խոստովանութիւն կատարելու: Այս բոլորը յաջողութեան նոր դուռ պիտի բանան ձեր դիմաց: ՑՈՒԼ (21 Ապրիլէն 21 Մայիս) Ամսուան լաւագոյն օրերէն մէկն է այսօր, կարգ մը կարեւոր հարցեր պիտի լուծէք կամ պիտի կարենաք շինիչ համաձայնութիւն կնքել` ձեր գործին առնչուող: ԵՐԿՈՒՈՐԵԱԿ (22 Մայիսէն 21...

Ի՞նչ Կ՛ըսեն Աստղերը

Ի՞նչ Կ՛ըսեն Աստղերը

ԽՈՅ (21 մարտէն 20 ապրիլ) Դիմում մը կատարած էք եւ երկար ատենէ կը սպասէք պատասխանի. այսօր անակնկալօրէն պիտի ունենանք յստակ պատասխան մը, որ գոհ պիտի պահէ ձեզ: ՑՈՒԼ (21 ապրիլէն 21 մայիս) Եթէ ամուրի էք, սիրային հետաքրքրական զարգացումներ պիտի արձանագրուին այսօր, եւ ձեր սիրտը ուժգին պիտի բաբախէ: Առաջին քայլը ճիշդ առէք, որպէսզի շարունակութիւնը երաշխաւորէք: ԵՐԿՈՒՈՐԵԱԿ (22 մայիսէն 21 յունիս) Ձեր...

Ի՞նչ Կ՛ըսեն Աստղերը

Ի՞նչ Կ՛ըսեն Աստղերը

ԽՈՅ (21 մարտէն 20 ապրիլ) Հաճելի հանդիպումներ կը սպասեն ձեզի, ուրախ ժամեր պիտի անցընէք բարեկամներով կամ ընտանեօք: Աւետիս մը կամ յաջողութեան պսակումի լուր մը պիտի ստանաք եւ շատ ուրախանաք: ՑՈՒԼ (21 ապրիլէն 21 մայիս) Եթէ նկատէք, որ ձեր իւրաքանչիւր քայլը ձախողութեան կը հանդիպի, մի՛ յուսահատիք: Այսօր օրը դրական չէ, սակայն համբերութեամբ եւ վճռակամութեամբ պիտի շրջանցէք դժուարութիւնները: ԵՐԿՈՒՈՐԵԱԿ (22 մայիսէն 21...

Ի՞նչ Կ՛ըսեն Աստղերը

Ի՞նչ Կ՛ըսեն Աստղերը

ԽՈՅ (21 Մարտէն  20 Ապրիլ) Վերջին վայրկեանի օժանդակութիւն մը ձեզ պիտի փրկէ բարդ կացութեան մէջ յայտնուելէ կամ մեծ հարցի դէմ յանդիման գտնուելէ: Կացութիւնը, որ մօտ էր ի վնաս ձեզի ըլլալու, գլխիվար պիտի փոխուի եւ ի շահ ձեզի պիտի աւարտի: ՑՈՒԼ (21 Ապրիլէն 21 Մայիս) Մտահոգութիւն մը ունիք եւ յաճախ այդ մասին կը մտածէք: Հարցը կրնայ բաւական բարդ ըլլալ, սակայն լուծումը...

Ի՞նչ Կ՛ըսեն Աստղերը

Ի՞նչ Կ՛ըսեն Աստղերը

ԽՈՅ (21 Մար­տէն  20 Ապ­րիլ) Ու­շա­դիր եղէք. ո՛չ մէկ ստո­րագ­րու­թիւն կամ հա­մա­ձայ­նագ­րի կնքում: Օրը կը պա­հան­ջէ ըլ­լալ խո­հեմ, իմաս­տու­թեամբ շար­ժիլ ամէն պա­րա­գա­յի: ՑՈՒԼ (21 Ապ­րի­լէն 21 Մա­յիս) Տնա­յին կար­գադ­րու­թիւն­ներ ըրէք, կամ ձեր աշ­խա­տան­քի վայ­րը դա­սա­ւո­րե­ցէք: Պաշ­տօ­նա­կան թուղ­թե­րը լաւ պա­հե­ցէք, ոչինչ մի՛ տաք մո­ռա­ցու­թեան: ԵՐ­ԿՈՒՈՐ­ԵԱԿ (22 Մա­յի­սէն 21 Յու­նիս) Սէ­րը մոռ­նալ պի­տի տայ ձե­զի ամէն բան: Ձեր ետեւ ձգե­ցէք օր­ուան տաղ­տու­կը...

Ի՞նչ Կ՛ըսեն Աստղերը

Ի՞նչ Կ՛ըսեն Աստղերը

ԽՈՅ (21 Մարտէն  20 Ապրիլ) Անձնական ու սիրային առումով հաճելի անակնկալներ կը սպասեն ձեզ, բայց եւ այնպէս հանդարտ եղէք, ծայրայեղ դրսեւորումներ մի՛ ունենաք, որպէսզի ձեր դիմացինը չխրտչի: ՑՈՒԼ (21 Ապրիլէն 21 Մայիս) Մեծ գնումներ մի՛ ընէք կամ նիւթական մեծ ներդրում ենթադրող նախաձեռնութիւններու մի՛ դիմէք: Օրը լեցուն է հակասութեամբ, շփոթի վիճակով եւ լարուածութեամբ: ԵՐԿՈՒՈՐԵԱԿ (22 Մայիսէն 21 Յունիս) Նիւթական արժէքաւոր նուէր...

Ի՞նչ Կ՛ըսեն Աստղերը

Ի՞նչ Կ՛ըսեն Աստղերը

ԽՈՅ (21 Մարտէն  20 Ապրիլ) Վճռական էք ձեր որոշումներուն մէջ եւ ճշդած էք ձեր նպատակները, սակայն այսօր պիտի պատահին դէպքեր, որոնք ձեզ պիտի մղեն տատամսելու եւ դանդաղելու: Բայց եւ այնպէս պիտի գտնէք ձեզ քաջալերողներ` դէպի յառաջ ընթանալու: ՑՈՒԼ (21 Ապրիլէն 21 Մայիս) Ձեր շուրջ անակնկալ զարգացումներ պիտի ըլլան այսօր, փորձեցէք կրաւորական մնալ, որպէսզի ձեր պատասխանատուին կամ տնօրէնին հետ բախումի չհասնիք:...

Ի՞նչ Կ՛ըսեն Աստղերը

Ի՞նչ Կ՛ըսեն Աստղերը

ԽՈՅ (21 Մարտէն  20 Ապրիլ) Աշխատանքային գետնի վրայ հաճելի անակնկալ մը պիտի ունենաք` պաշտօնի բարձրացում, ամսականի յաւելում: Օրը բախտաբեր է մանաւանդ ամսուան առաջին տասը օրերուն ծնողներուն համար: ՑՈՒԼ (21 Ապրիլէն 21 Մայիս) Ամսուան լաւագոյն օրն է այսօր, պիտի փայլիք, պիտի յաջողիք ձեր նախաձեռնած իւրաքանչիւր ծրագիրի մէջ, որովհետեւ պիտի կարենաք փաստել ձեր ատակ ու վստահելի ըլլալը: ԵՐԿՈՒՈՐԵԱԿ (22 Մայիսէն 21 Յունիս)...

Ի՞նչ Կ՛ըսեն Աստղերը

Ի՞նչ Կ՛ըսեն Աստղերը

ԽՈՅ (21 մարտէն 20 ապրիլ) Սիրային կեանքի մէջ յուսախաբութիւն պիտի ապրիք, թերեւս նոյնիսկ մեծապէս ցնցուիք: Լաւ է իրականութեան հետ հաշտուիլ եւ ըստ այնմ շարունակել, քան երեւակայութեան գերին դառնալ: ՑՈՒԼ (21 ապրիլէն 21 մայիս) Ժամադրութիւններ կամ վճռական որոշումներ մի՛ տաք այսօր, որովհետեւ կացութիւնը ի նպաստ ձեզի չէ: Հանդարտ ու խոհեմ եղէք: ԵՐԿՈՒՈՐԵԱԿ (22 մայիսէն 21 յունիս) Մտածկոտ էք, կարծէք հոգ մը...

Ի՞նչ Կ՛ըսեն Աստղերը

Ի՞նչ կ՛ըսեն Աստղերը

ԽՈՅ (21 մարտէն 20 ապրիլ) Դրական զարգացումներու եւ յաջողութեան օր է այսօր: Օգտուեցէ՛ք առիթէն, մանաւանդ եթէ առկախ գործեր ունիք, զանոնք անպայման աւարտին հասցնելու նախաձեռնեցէք, պիտի յաջողիք: ՑՈՒԼ (21 ապրիլէն 21 մայիս) Վէճերէ ու բախումներէ հեռու մնացէք, որովհետեւ վնասուողը դուք պիտի ըլլաք: Ջղային էք, կրնաք կորսնցնել «ճակատամարտը»: ԵՐԿՈՒՈՐԵԱԿ (22 մայիսէն 21 յունիս) Ճկուն եղէ՛ք: Ամէն բան ձեր ուզածին համաձայն կրնայ չընթանալ,...

Ի՞նչ Կ՛ըսեն Աստղերը

Ի՞նչ Կ՛ըսեն Աստղերը

ԽՈՅ (21 մարտէն 20 ապրիլ) Փոթորկոտ հակազդեցութիւններ մի՛ ունենաք, մանաւանդ` անտեղի, որովհետեւ նման կեցուածքներ ձեր շրջապատին հետ հարցերու, նեղութեան եւ անհամ վիճակներու դուռ պիտի բանայ: ՑՈՒԼ (21 ապրիլէն 21 մայիս) Պէտք է նախաձեռնէք ճամբորդութեան ձեր ասպարէզին մէջ նոր հորիզոններ բանալու համար: Մի՛ տատամսիք օտարներու հետ բանակցելէ եւ անոնց հետ ծրագիրներ մշակելէ: ԵՐԿՈՒՈՐԵԱԿ (22 մայիսէն 21 յունիս) Ձեր զոյգին վարուելակերպը պիտի...

Ի՞նչ Կ՛ըսեն Աստղերը

Ի՞նչ Կ՛ըսեն Աստղերը

ԽՈՅ (21 Մարտէն  20 Ապրիլ) Ձեր տնօրէնին կամ պատասխանատուին հետ բախում կամ վէճ    ունենալու առաջքը առէք, որովհետեւ նման կացութեան մը համար շատ վատ պիտի զգաք ու հաշուետուութեան կանչուիք: ՑՈՒԼ (21 Ապրիլէն 21 Մայիս) Աշխատանքային համերաշխ խումբի մը հետ պիտի կարենաք միացնել օգտակարն ու հաճելին, իսկ օրուան աւարտին արդիւնքները զարմացնող եւ գոհացուցիչ պիտի ըլլան: ԵՐԿՈՒՈՐԵԱԿ (22 Մայիսէն 21 Յունիս) Նիւթական անակնկալ...

Ի՞նչ Կ՛ըսեն Աստղերը

Ի՞նչ Կ՛ըսեն Աստղերը

ԽՈՅ (21 Մարտէն  20 Ապրիլ) ԹԷեւ դրական տրամադրութեամբ չէք զինուած, բայց եւ այնպէս օրը պիտի ընթանայ հեզասահ եւ նիւթական յաջողութիւն պիտի արձանագրէք` անակնկալօրէն: ՑՈՒԼ (21 Ապրիլէն 21 Մայիս) Նիւթականի վերաբերող բանակցութիւններ պիտի կատարէք եւ գոհացուցիչ արդիւնքներու պիտի հասնիք: Անկարելիին ու իտէալականին մի՛ ձգտիք, բաւարարուեցէք ձեր ապահովածով: ԵՐԿՈՒՈՐԵԱԿ (22 Մայիսէն 21 Յունիս) Եթէ դրական եւ լաւատես տրամադրութեամբ լեցուիք, նպատակնիդ պիտի կարենաք...

Ի՞նչ Կ՛ըսեն Աստղերը

Ի՞նչ Կ՛ըսեն Աստղերը

ԽՈՅ (21 մարտէն 20 ապրիլ) Յաջողութեան բանալին համբերութիւնն է: Ասիկա թող ըլլայ այսօրուան ձեր նշանաբանը, որովհետեւ պիտի դժուարանաք աշխատիլ խումբի մը հետ, որուն մէջ ներդաշնակցութիւնը կը բացակայի: Բայց եւ այնպէս` ստիպուած էք: ՑՈՒԼ (21 ապրիլէն 21 մայիս) Բախտ փորձելու օր է, որովհետեւ դրական ներուժը այսօր ցուլերուն հետ է: Հաճելի հանդիպումներ նոր բարեկամութիւններու դուռ պիտի բանան: ԵՐԿՈՒՈՐԵԱԿ (22 մայիսէն 21 յունիս)...

Ի՞նչ Կ՛ըսեն Աստղերը

Ի՞նչ Կ՛ըսեն Աստղերը

ԽՈՅ (21 մարտէն 20 ապրիլ) Փոփոխութիւնը այսօրուան ձեր ընկերն է. մի՛ վախնաք նորութենէ` զգացական, աշխատանքային թէ ընտանեկան: Բարեբեր օր մըն է: ՑՈՒԼ (21 ապրիլէն 21 մայիս) Սիրային կեանքի մէջ բացառիկ յաջողութեան հասնելու առիթները բազմաթիւ պիտի ըլլան այսօր: Վիպապաշտ եղէք, անմոռանալի պահեր պիտի ունենաք: ԵՐԿՈՒՈՐԵԱԿ (22 մայիսէն 21 յունիս) Հաճելի հանդիպում մը պիտի ունենաք սիրելի բարեկամներու հետ եւ մեծ խումբով անմոռանալի...

Ի՞նչ Կ՛ըսեն Աստղերը

Ի՞նչ Կ՛ըսեն Աստղերը

 ԽՈՅ (21 մարտէն 20 ապրիլ) Այսօր պիտի զգանք, որ բազում հարցեր ծանրացուցած են ձեր ուսերը: Կարծէք մէկը միւսին ետեւէ հարցեր ու բարդութիւններ պիտի արձանագրուին: Խոհեմութեամբ եւ համբերութեամբ ելք կարելի է գտնել: ՑՈՒԼ (21 ապրիլէն 21 մայիս) Օրը անակնկալ կերպով ձեզ պիտի առաջնորդէ ձեր նպատակներու իրականացման ճամբով: Մի՛ դանդաղիք, նախաձեռնող եղէք, որպէսզի առիթը չկորսնցնէք: ԵՐԿՈՒՈՐԵԱԿ (22 մայիսէն 21 յունիս) Ամուրիները պիտի...

Ի՞նչ Կ՛ըսեն Աստղերը

Ի՞նչ Կ՛ըսեն Աստղերը

ԽՈՅ (21 Մարտէն  20 Ապրիլ) Երբեմն կը խուսափիք որոշում տալէ, կը նախընտրէք երկար մտածել, հարցնել ձեր մօտիկներուն, սակայն այսօր տրուելիք որոշումները յաջողութեան դուռ բացող ուղիի սկիզբ պիտի ըլլան: ՑՈՒԼ (21 Ապրիլէն 21 Մայիս) Թէեւ մարդ համոզելը հաճելի չէ եւ յաճախ` դժուար, բայց եւ այնպէս այսօր կարողութիւնն ու տաղանդ պիտի ունենաք այդ մէկը ընելու: Սիրային պահեր ապրելու յարմար օր է: ԵՐԿՈՒՈՐԵԱԿ...

Ի՞նչ Կ՛ըսեն Աստղերը

Ի՞նչ Կ՛ըսեն Աստղերը

ԽՈՅ (21 մարտէն 20 ապրիլ) Առկախ մնացած աշխատանքները ամբողջացնելու եւ նորերու նախաձեռնելու հոյակապ օր է այսօր: Մի՛  տատամսիք, յաջողութիւնը ձեզի հետ է: ՑՈՒԼ (21 ապրիլէն 21 մայիս) Դրական օր մը ունենալու բոլոր տուեալները ձեր աստղին շուրջ են այսօր, տարբեր բնագաւառներու մէջ յաջողութեան հասնելու ձեր ճիգը պիտի արդիւնաւորուի: ԵՐԿՈՒՈՐԵԱԿ (22 մայիսէն 21 յունիս) Սէրը իր ներկայութիւնը պիտի զգացնէ այսօր, վիպապաշտ մթնոլորտ...

Ի՞նչ Կ՛ըսեն Աստղերը

Ի՞նչ Կ՛ըսեն Աստղերը

ԽՈՅ (21 մարտէն 20 ապրիլ) Այսօր շատ զգացական պիտի ըլլաք, սովորական նիւթերէ մինչեւ ամէնէն ազդեցիկ դէպքեր իրենց դրոշմը պիտի ձգեն ձեր էութեան մէջ: Պիտի նախաձեռնէք ողջունելի քայլի եւ կարիքաւոր ընտանիքի մը օգնէք: ՑՈՒԼ (21 ապրիլէն 21 մայիս) Կարեւոր որոշումներ տուած էք, պահն է անոնց գործնականացման լծուելու ամենայն պատասխանատուութեամբ եւ լրջութեամբ, այլապէս հետեւանքները կրնան ծանր թուիլ: ԵՐԿՈՒՈՐԵԱԿ (22 մայիսէն 21 յունիս)...

Page 1 of 70 1 2 70

Արխիւներ