Category: Պատմական

Արցախ` Հայկական Ինքնութեան Պաշտպանութեան Միջնաբերդ. Ռուսական Բանակի Իրերայաջորդ Յաղթանակներ

Արցախ` Հայկական Ինքնութեան Պաշտպանութեան Միջնաբերդ. Ռուսական Բանակի Իրերայաջորդ Յաղթանակներ

January 12, 2022

Գանձակի Հայկական Մելիքութիւնները ԱՍՊԵՏ ՄԱՆՃԻԿԵԱՆ Ռուսահայոց առաջնորդ Յովսէփ արքեպիսկոպոս Արղութեան, որ ռուս-թրքական պատերազմի բռնկումէն ետք Մոլտաւական ճակատ, իշխան Գրիգորի Փոթեմքինի բանակատեղին կը գտնուէր, Հայաստանի ազատագրութեան ծրագիր ներկայացուցած էր, եւ ռուսական ... Շարն.

Արցախ` Հայկական Ինքնութեան Պաշտպանութեան Միջնաբերդ. Թիւլի Արզումանի Արշաւախումբը Եւ Գանձասարի Միաբաններուն Փախուստը Գանձակ

Արցախ` Հայկական Ինքնութեան Պաշտպանութեան Միջնաբերդ. Թիւլի Արզումանի Արշաւախումբը Եւ Գանձասարի Միաբաններուն Փախուստը Գանձակ

January 5, 2022

Պատերազմ Երեւանի Եւ Նախիջեւանի Խանութիւններուն Միջեւ Յովսէփ Արքեպիսկոպոս Արղութեանի «Հայոց Ծրագիր»-ը ԱՍՊԵՏ ՄԱՆՃԻԿԵԱՆ Ազոխ գիւղը Իշխանագետի ափին: Հովիտի բարձունքին` Որվան (Ազոխի) քարանձաւը հնագոյն բնակատեղի եղած է. թշնամիներու յարձակումներու ժամանակ Ամարասի ... Շարն.

Արցախ` Հայկական Ինքնութեան Պաշտպանութեան Միջնաբերդ. Մելիքները Եւ Անոնց Հպատակները Գանձակի Մէջ

Արցախ` Հայկական Ինքնութեան Պաշտպանութեան Միջնաբերդ. Մելիքները Եւ Անոնց Հպատակները Գանձակի Մէջ

December 29, 2021

Յովսէփ Արքեպիսկոպոս Արղութեանի Զեկուցագիրը Եւ Դիմում Եկատերինա Բ.Ի` Արցախցիները Կասպից Ծովու Ափեր Տեղափոխելու Հարցով ԱՍՊԵՏ ՄԱՆՃԻԿԵԱՆ Վրաց Հերակլ Բ. թագաւոր եւ Ղարաբաղի Իպրահիմ Խալիլ խան բանակցութեան մէջ էին, որպէսզի Ղարաբաղ ... Շարն.

Արցախ` Հայկական Ինքնութեան Պաշտպանութեան Միջնաբերդ. Յովսէփ Արքեպիսկոպոս Արղութեանի Աշխուժ Կապերը Ռուսական Իշխանութիւններուն Եւ Մելիքներուն Հետ

Արցախ` Հայկական Ինքնութեան Պաշտպանութեան Միջնաբերդ. Յովսէփ Արքեպիսկոպոս Արղութեանի Աշխուժ Կապերը Ռուսական Իշխանութիւններուն Եւ Մելիքներուն Հետ

December 22, 2021

ԱՍՊԵՏ ՄԱՆՃԻԿԵԱՆ Վրաստան կայք հաստատած Ջրաբերդի մելիք Մեջլում եւ Գիւլիստանի մելիք Աբով տեւական կապի մէջ էին ռուսահայոց առաջնորդ Յովսէփ արքեպիսկոպոս Արղութեանի հետ եւ իրենց գործունէութեան ընթացքին անոր ցուցմունքներուն կը հետեւէին: ... Շարն.

Արցախ` Հայկական Ինքնութեան Պաշտպանութեան Միջնաբերդ. Մելիք Մեջլում Եւ Մելիք Աբով Ազատութեան Մէջ

Արցախ` Հայկական Ինքնութեան Պաշտպանութեան Միջնաբերդ. Մելիք Մեջլում Եւ Մելիք Աբով Ազատութեան Մէջ

December 15, 2021

Գանձակի Խանութեան Դէմ Արշաւանքներ  Յովհաննէս Կաթողիկոսին Սպանութիւնը ԱՍՊԵՏ ՄԱՆՃԻԿԵԱՆ Գանձասարի Յովհաննէս կաթողիկոս, Ջրաբերդի մելիք Մեջլում, Գիւլիստանի մելիք Աբով եւ Դիզակի մելիք Բախտամ Ղարաբաղի Իպրահիմ Խալիլ խանին կողմէ կալանաւորուած էին: Յովհաննէս ... Շարն.

Արցախ` Հայկական Ինքնութեան Պաշտպանութեան Միջնաբերդ. Գանձասարի Յովհաննէս Կաթողիկոսին Կալանաւորումը Եւ Իսրայէլ` Աղուանից Կաթողիկոս

Արցախ` Հայկական Ինքնութեան Պաշտպանութեան Միջնաբերդ. Գանձասարի Յովհաննէս Կաթողիկոսին Կալանաւորումը Եւ Իսրայէլ` Աղուանից Կաթողիկոս

December 8, 2021

Աւարներու Արշաւանքը Լոռի Եւ Օսմանցիք Նեցուկ` Լեռնականներուն Արարատեան Դեսպանի Առաքելութենէն Զուր Ակնկալութիւններ Եւ Ղուկաս Ա. Կաթողիկոսին Շրջահայեաց Դիրքորոշումը ԱՍՊԵՏ ՄԱՆՃԻԿԵԱՆ Ղարաբաղի Իպրահիմ Խալիլ խան, հայոց մելիքները կալանաւորելէն ետք, որոշեց ձեռք ... Շարն.

Արցախ` Հայկական Ինքնութեան Պաշտպանութեան Միջնաբերդ. Ղուկաս Ա. Կաթողիկոսի Վերապահ Դիրքորոշումը

Արցախ` Հայկական Ինքնութեան Պաշտպանութեան Միջնաբերդ. Ղուկաս Ա. Կաթողիկոսի Վերապահ Դիրքորոշումը

December 1, 2021

Գանձասարի Ժողովը Եւ Յովհաննէս Կաթողիկոսի Ու Մելիքներուն Կալանաւորումը Շուշիի Բերդին Մէջ ԱՍՊԵՏ ՄԱՆՃԻԿԵԱՆ Ռուսահայոց առաջնորդ Յովսէփ արքեպիսկոպոս Արղութեան, Արցախի մելիքները եւ անոնց աջակիցները եռանդուն աշխատանք կը տանէին, հայ ժողովուրդի ազատագրութեան ... Շարն.

Արցախ` Հայկական Ինքնութեան Պաշտպանութեան Միջնաբերդ. Լեռնականներու Արշաւանքներ Դէպի Վրաստան Եւ Ղարաբաղի Խանութիւն

Արցախ` Հայկական Ինքնութեան Պաշտպանութեան Միջնաբերդ. Լեռնականներու Արշաւանքներ Դէպի Վրաստան Եւ Ղարաբաղի Խանութիւն

November 24, 2021

Երեւանի Ղուլամ Ալի Խանի Թրքամէտ Քաղաքականութիւնը  Ռուսական Տիրապետութեան Դէմ Իսլամական Դիմադրութիւն ԱՍՊԵՏ ՄԱՆՃԻԿԵԱՆ Ռուսական տիրապետութեան դէմ իսլամական դիմադրութիւն Անդրկովկասը ռուսական տիրապետութեան ենթարկելու նախապատրաստական աշխատանքներու ծիրէն ներս, զօրավար Փաւէլ Փոթեմքին 1784-ին ... Շարն.

Արցախ` Հայկական Ինքնութեան Պաշտպանութեան Միջնաբերդ . Դեսպան Ստեփան Դաւթեան Պետերբուրգի Մէջ

Արցախ` Հայկական Ինքնութեան Պաշտպանութեան Միջնաբերդ . Դեսպան Ստեփան Դաւթեան Պետերբուրգի Մէջ

November 17, 2021

Մելիքներուն Դիմումը Զօրավար Փոթեմքինի Յովսէփ Արքեպիսկոպոս Արղութեանի Յանձնարարութիւնները Եւ Նամակագրական Կապերը ԱՍՊԵՏ ՄԱՆՃԻԿԵԱՆ Պետերբուրգ Ղուկաս Ա. Կարնեցի կաթողիկոսին կողմէ ռուսական կառավարութեան մօտ Արարատեան դեսպան տիտղոսով հայութեան ներկայացուցիչ նշանակուած էր Ստեփան ... Շարն.

Արցախ` Հայկական Ինքնութեան Պաշտպանութեան Միջնաբերդ. Ստեփան Դաւթեան` Արարատեան Դեսպան

Արցախ` Հայկական Ինքնութեան Պաշտպանութեան Միջնաբերդ. Ստեփան Դաւթեան` Արարատեան Դեսպան

November 10, 2021

Արցախցիներուն Շուտափոյթ Օգնութիւն Հասցնելու Խնդրանք ԱՍՊԵՏ ՄԱՆՃԻԿԵԱՆ Երեւանցիներու Համախօսական Խնդրագիրերը Ռուսական արշաւանքը դէպի Անդրկովկաս պիտի սկսէր 1784-ի ամրան, եւ հայեր մեծ յոյսերով կը սպասէին ազատարար բանակին: Բայց Ղարաբաղի Իպրահիմ Խալիլ ... Շարն.

Արցախ` Հայկական Ինքնութեան Պաշտպանութեան Միջնաբերդ. Հայերը Վստահելի Նեցուկ Ռուսերուն Համար

Արցախ` Հայկական Ինքնութեան Պաշտպանութեան Միջնաբերդ. Հայերը Վստահելի Նեցուկ Ռուսերուն Համար

November 3, 2021

Ղուկաս Ա. Կաթողիկոս` Ժողովուրդի Զգացումներու Թարգման ԱՍՊԵՏ ՄԱՆՃԻԿԵԱՆ Հայերու Սպասումը Ռուսական Ազատարար Բանակին Հայաստանի ազատագրութեան ծրագիրը հայ քաղաքական միտքը կապած էր ռուսաց մեծազօր Եկատերինա Բ. կայսրուհիին: Օգոստափառ կայսրուհին ինքն ալ ... Շարն.

Արցախ` Հայկական Ինքնութեան Պաշտպանութեան Միջնաբերդ

Արցախ` Հայկական Ինքնութեան Պաշտպանութեան Միջնաբերդ

October 27, 2021

Տոնի Կոզակներ Ազով-Մոզտոկ Պաշտպանական Գիծին Վրայ Ռուս-Վրացական Գէորգիեւսկի Դաշինքը Ղուկաս Կաթողիկոսի Եւ Յովսէփ Արքեպիսկոպոսի Դիրքորոշումները Ռուսական Արեւելումի Հարցով Ռուսիոյ Դէմ` Իսլամական Միութիւն ԱՍՊԵՏ ՄԱՆՃԻԿԵԱՆ Գէորգիեւսկի դաշնագիրին ստորագրութիւնը Ղուկաս Ա. Կարնեցի ... Շարն.

Արցախ` Հայկական Ինքնութեան Պաշտպանութեան Միջնաբերդ. Ղուկաս Ա. Կաթողիկոսին Զգուշաւոր Քաղաքականութիւնը Ռուսական Նուաճողական Եւ Հայերու Հաշուոյն Գործարք Կատարելու Ծրագիրներուն Նկատմամբ

Արցախ` Հայկական Ինքնութեան Պաշտպանութեան Միջնաբերդ. Ղուկաս Ա. Կաթողիկոսին Զգուշաւոր Քաղաքականութիւնը Ռուսական Նուաճողական Եւ Հայերու Հաշուոյն Գործարք Կատարելու Ծրագիրներուն Նկատմամբ

October 20, 2021

ԱՍՊԵՏ ՄԱՆՃԻԿԵԱՆ Ռուսական կառավարութիւնը, Անդրկովկասը իր տիրապետութեան ենթարկելու ծրագիրի իրականացման մէջ կարեւոր դերակատարութիւն նախատեսած էր հայերուն: Զօրավար Փաւէլ Փոթեմքին պատուէր ստացած էր փաղաքշելու հայերը եւ Ռուսաստանի նկատմամբ բարի տրամադրութիւններ պահպանելու ... Շարն.

Արցախ` Հայկական Ինքնութեան Պաշտպանութեան Միջնաբերդ. Արցախի Ազատագրութեան Հարցով Ռուսաստանի Երկդիմի Քաղաքականութիւնը Եւ Իպրահիմ Խալիլ Խանի Հետ Սակարկութիւնները

Արցախ` Հայկական Ինքնութեան Պաշտպանութեան Միջնաբերդ. Արցախի Ազատագրութեան Հարցով Ռուսաստանի Երկդիմի Քաղաքականութիւնը Եւ Իպրահիմ Խալիլ Խանի Հետ Սակարկութիւնները

October 13, 2021

ԱՍՊԵՏ ՄԱՆՃԻԿԵԱՆ Ռուսական իշխանութիւններուն կողմէ հայոց տրուած խոստումները` դէպի Անդրկովկաս արշաւանքի եւ Արցախի մէջ հայկական ինքնիշխան պետութեան կազմաւորման վերաբերեալ, ապահով ընթացքի մէջ էին: Եկատերինա Բ. կայսրուհիին հաւաստիքները վճռական եւ անփոփոխելի ... Շարն.

Արցախ` Հայկական Ինքնութեան Պաշտպանութեան Միջնաբերդ. Յովսէփ Արքեպիսկոպոս Արղութեանի Բանակցութիւնները Զօրավար Փոթեմքինի Հետ

Արցախ` Հայկական Ինքնութեան Պաշտպանութեան Միջնաբերդ. Յովսէփ Արքեպիսկոպոս Արղութեանի Բանակցութիւնները Զօրավար Փոթեմքինի Հետ

October 6, 2021

Գանձասարի Ժողովը Եւ Ռուսաստանի Հպատակութեան Ու Հաւատարմութեան Խոստում Ջրաբերդի Մելիք Հաթամի Մահը Եւ Մելիք Մեջլումի Իշխանութիւնը ԱՍՊԵՏ ՄԱՆՃԻԿԵԱՆ Զօրավար Փաւէլ Փոթեմքին Հայաստանի ազատագրութեան նպատակով Ղուկաս Ա. Կարնեցի կաթողիկոս պաշտօնապէս դիմած ... Շարն.

Արցախ` Հայկական Ինքնութեան Պաշտպանութեան Միջնաբերդ. Հայաստանի Ազատագրութեան Նպատակով Բանակցութիւններ Ռուսական Իշխանութիւններուն Հետ

Արցախ` Հայկական Ինքնութեան Պաշտպանութեան Միջնաբերդ. Հայաստանի Ազատագրութեան Նպատակով Բանակցութիւններ Ռուսական Իշխանութիւններուն Հետ

September 29, 2021

Դիզակի Մելիք Եսայիի Եւ Գիւլիստանի Մելիք Բեգլարի Սպանութիւնները Ղուկաս Ա. Կարնեցի` Կաթողիկոս Ամենայն Հայոց ԱՍՊԵՏ ՄԱՆՃԻԿԵԱՆ Ղուկաս Ա. Կարնեցի կաթողիկոս                                  Զօրավար Ալեքսանդր Սուվորով Հայաստանի ազատագրութեան հարցով ռուսահայոց առաջնորդ Յովսէփ արքեպիսկոպոս ... Շարն.

Արցախ` Հայկական Ինքնութեան Պաշտպանութեան Միջնաբերդ. Հայ-Վրացական Թագաւորութեան Ծրագիր Եւ Հայերու Բռնագաղթ Վրաստան

Արցախ` Հայկական Ինքնութեան Պաշտպանութեան Միջնաբերդ. Հայ-Վրացական Թագաւորութեան Ծրագիր Եւ Հայերու Բռնագաղթ Վրաստան

September 15, 2021

Հայաստանի Ազատութեան Համար Տեղեկագիրի Ներկայացում Ռուսաստանի Արցախ` Անկախ Հայաստանի Կորիզը ԱՍՊԵՏ ՄԱՆՃԻԿԵԱՆ Ռուս-թրքական 1768-1774-ի պատերազմը հուժկու հարուած հասցուց Օսմանեան կայսրութեան եւ ցոյց տուաւ, որ Ռուսիա ընդունակ է ջախջախելու իսլամ խալիֆայութեան ... Շարն.

Արցախ` Հայկական Ինքնութեան Պաշտպանութեան Միջնաբերդ. Պատերազմ` Դիզակի Եւ Վարանդայի Ու Խաչենի Մելիքութիւններուն Միջեւ Եւ Մելիք Միրզախանի Սպանութիւնը

Արցախ` Հայկական Ինքնութեան Պաշտպանութեան Միջնաբերդ. Պատերազմ` Դիզակի Եւ Վարանդայի Ու Խաչենի Մելիքութիւններուն Միջեւ Եւ Մելիք Միրզախանի Սպանութիւնը

September 8, 2021

Աղազար Լազարեանի Եւ Շահամիր Շահամիրեանի Նամակները` Արցախցիներու Լուսաւորութեան Եւ Արցախի Վերապահուած Դերակատարութեան Վերաբերեալ ԱՍՊԵՏ ՄԱՆՃԻԿԵԱՆ Ղարաբաղի Իպրահիմ Խալիլ խանի համաձայնութեամբ Գիւլիստանի մելիք Յովսէփ եւ Ջրաբերդի մելիք Հաթամ վերադարձած էին իրենց ... Շարն.

Արցախ` Հայկական Ինքնութեան Պաշտպանութեան Միջնաբերդ. Մատրասի Խմբակին Հայաստանի Ազատագրութեան Ծրագիրը

Արցախ` Հայկական Ինքնութեան Պաշտպանութեան Միջնաբերդ. Մատրասի Խմբակին Հայաստանի Ազատագրութեան Ծրագիրը

September 1, 2021

Արցախ Հիմք Եւ Յենարան Հայկական Պետականութեան Սիմէոն Ա. Երեւանցի Կաթողիկոսին Քաղաքական Դիրքորոշումը ԱՍՊԵՏ ՄԱՆՃԻԿԵԱՆ Յովսէփ Էմին, Հնդկաստան վերադառնալէն ետք, 1770-ին, անգլիական բանակին մէջ ծառայութեան մտաւ սպայի աստիճանով:  Այդ ժամանակ ալ ... Շարն.

Արցախ` Հայկական Ինքնութեան Պաշտպանութեան Միջնաբերդ. Յովսէփ Էմինի Թափառումները Եւ Վերադարձը Հնդկաստան

Արցախ` Հայկական Ինքնութեան Պաշտպանութեան Միջնաբերդ. Յովսէփ Էմինի Թափառումները Եւ Վերադարձը Հնդկաստան

August 25, 2021

Սիմէոն Ա.ի Շինարարական Աշխատանքները Եւ Մայր Աթոռին Իրաւասութիւնները ԱՍՊԵՏ ՄԱՆՃԻԿԵԱՆ Գիւլիստանի մելիք Յովսէփի եւ Մելիք Բեգլարեաններու իրենց հայրենի բնօրրան վերադառնալէն ետք անոնց մօտ հիւր կը մնար Յովսէփ Էմին: Ամբողջ ձմեռն ... Շարն.