Category: Պատմական

Արցախ` Հայկական Ինքնութեան Պաշտպանութեան Միջնաբերդ.  Յովսէփ Էմին Հրամանատար Լեզգի Կռուող Ուժերուն Եւ Արցախի Ազատագրական Շարժման Պատրաստութիւններ

Արցախ` Հայկական Ինքնութեան Պաշտպանութեան Միջնաբերդ. Յովսէփ Էմին Հրամանատար Լեզգի Կռուող Ուժերուն Եւ Արցախի Ազատագրական Շարժման Պատրաստութիւններ

July 28, 2021

Յովսէփ Էմինի բարեկամ Նորթհըմպըրլէնտի դուքս Հուկ Փըրսի ԱՍՊԵՏ ՄԱՆՃԻԿԵԱՆ Յովսէփ Էմին վրաց Հերակլ Բ. թագաւորէն 1764 յուլիսին հրաման ստացած էր հեռանալու իր թագաւորութեան սահմաններէն: Մինչ այդ մելիք Ստեփանի ձեռամբ Մուշի ... Շարն.

Արցախ` Հայկական Ինքնութեան Պաշտպանութեան Միջնաբերդ  Էմինի Ազատագրական Ծրագիրները.  Յովհաննէս` Աղուանից Կաթողիկոս

Արցախ` Հայկական Ինքնութեան Պաշտպանութեան Միջնաբերդ Էմինի Ազատագրական Ծրագիրները. Յովհաննէս` Աղուանից Կաթողիկոս

July 14, 2021

Մելիք Յովսէփի Փախուստը Գանձակէն Եւ Հրամանատար` Վրացական Բանակին ԱՍՊԵՏ ՄԱՆՃԻԿԵԱՆ Յովսէփ Էմին 1763-ի գարնան հասած էր Թիֆլիս: Վրաց                                                                                                                    Հերակլ Բ. թագաւոր մեծ պատիւներով ու յարգանքով ընդունեց զայն եւ ուշադրութեամբ ... Շարն.

Արցախ` Հայկական Ինքնութեան Պաշտպանութեան Միջնաբերդ.  Գանձասարի Կաթողիկոսական Տագնապը Եւ Շահվերտի Ու Իպրահիմ Խալիլ Խաներուն Միջամտութիւնները

Արցախ` Հայկական Ինքնութեան Պաշտպանութեան Միջնաբերդ. Գանձասարի Կաթողիկոսական Տագնապը Եւ Շահվերտի Ու Իպրահիմ Խալիլ Խաներուն Միջամտութիւնները

July 7, 2021

ԱՍՊԵՏ ՄԱՆՃԻԿԵԱՆ Գանձակի վանք Ղարաբաղի Իպրահիմ Խալիլ խան 1763-ին հօր` Փանահ Ալի խանի յաջորդ հռչակուած էր: Աւարներուն եւ Շուշիի բնակիչներու աջակցութեամբ կրտսեր եղբայրը` Մեհրալի բէկը պարտութեան մատնելէ ետք Իպրահիմ Խալիլ ... Շարն.

Արցախ` Հայկական Ինքնութեան Պաշտպանութեան Միջնաբերդ.   Փանահ Ալի Խանի Հաշտութիւնը Մելիքներուն Հետ Եւ Սպանութիւնը Շիրազի Մէջ

Արցախ` Հայկական Ինքնութեան Պաշտպանութեան Միջնաբերդ. Փանահ Ալի Խանի Հաշտութիւնը Մելիքներուն Հետ Եւ Սպանութիւնը Շիրազի Մէջ

June 30, 2021

Սիմէոն Ա. Երեւանցի` Կաթողիկոս Ամենայն Հայոց ԱՍՊԵՏ ՄԱՆՃԻԿԵԱՆ Իպրահիմ Խալիլ` Ղարաբաղի Խան Գանձակի Շահվերտի խան բարեկամական մօտիկ կապեր ունէր Ջրաբերդի մելիք Հաթամի եւ Գիւլիստանի մելիք Յովսէփի հետ: Շահվերտի խան Ղաջար ... Շարն.

Արցախ` Հայկական Ինքնութեան Պաշտպանութեան Միջնաբերդ

Արցախ` Հայկական Ինքնութեան Պաշտպանութեան Միջնաբերդ

June 23, 2021

Քերիմ Խան Զանտ` Իրանի Տիրակալ Յովսէփ Էմին Էջմիածնի Մէջ Եւ Յակոբ Ե. Շամախեցի Կաթողիկոսի Դիմումը Ռուսական Արքունիք Հայ Եւ Վրացական Զօրքերու Արշաւանքը Ղարաբաղի Խանութիւն ԱՍՊԵՏ ՄԱՆՃԻԿԵԱՆ Ղարաբաղի Փանահ Ալի խան, ... Շարն.

Արցախ` Հայկական Ինքնութեան Պաշտպանութեան Միջնաբերդ.   Հաճի Չելեպի Խան Եւ Շաքիի Հայութեան Բարգաւաճումը

Արցախ` Հայկական Ինքնութեան Պաշտպանութեան Միջնաբերդ. Հաճի Չելեպի Խան Եւ Շաքիի Հայութեան Բարգաւաճումը

June 16, 2021

Ֆաթհ Ալի Խան Աֆշարի Արշաւանքը Ղարաբաղի Խանութիւն ԱՍՊԵՏ ՄԱՆՃԻԿԵԱՆ Ղարաբաղի Փանահ Ալի Խանի հզօրացումը սկսած էր մտահոգել եւ երկիւղ պատճառել Գանձնակի, Շամախիի եւ Շաքիի, Ուրմիոյ եւ Վրաստանի իշխանաւորներուն, որոնք կ՛աշխատէին ... Շարն.

Արցախ` Հայկական Ինքնութեան Պաշտպանութեան Միջնաբերդ.  Ջրաբերդի Եւ Գիւլիստանի Նուաճումը

Արցախ` Հայկական Ինքնութեան Պաշտպանութեան Միջնաբերդ. Ջրաբերդի Եւ Գիւլիստանի Նուաճումը

June 9, 2021

Դալի Մահրասա, Թիւլի Արզուման Եւ Չալաղան Իւզպաշի` Ժողովրդային Դիմադրութեան Առաջնորդներ ԱՍՊԵՏ ՄԱՆՃԻԿԵԱՆ Ջրաբերդ Ղարաբաղի Փանահ Ալի խան, Ջրաբերդի եւ Գիւլիստանի մելիքութիւններուն վրայ իրերայաջորդ փոքր յարձակումներէ ետք, մեծ ուժերով քալեց Ջրաբերդ ... Շարն.

Արցախ` Հայկական Ինքնութեան Պաշտպանութեան Միջնաբերդ.   Մելիք Ալլահ Ղուլի Սուլթանի Կալանաւորումը Եւ Եղերական Նահատակութիւնը

Արցախ` Հայկական Ինքնութեան Պաշտպանութեան Միջնաբերդ. Մելիք Ալլահ Ղուլի Սուլթանի Կալանաւորումը Եւ Եղերական Նահատակութիւնը

June 2, 2021

Շուշիի Բարգաւաճումը Եւ Թուրք Քոչուորներու Վերաբնակեցումը ԱՍՊԵՏ ՄԱՆՃԻԿԵԱՆ Ջրաբերդի մելիք Ալլահ Ղուլի Սուլթան Մելիք Իսրայէլեան, Գիւլիստանի մելիք Յովսէփ Մելիք Բեգլարեան եւ Դիզակի մելիք Եսայի Մելիք Եգանեան, Փանահ Ալի խանի հզօրացման ... Շարն.

Արցախ` Հայկական Ինքնութեան Պաշտպանութեան Միջնաբերդ.  Փանահ Ալի Խանի Յաղթական Կռիւները

Արցախ` Հայկական Ինքնութեան Պաշտպանութեան Միջնաբերդ. Փանահ Ալի Խանի Յաղթական Կռիւները

May 19, 2021

Մելիք Ալլահվերտիի Դաւադրական Սպանութիւնը Եւ Խաչենի Հասան Ջալալեաններու Մելիքութեան Նուաճումը ԱՍՊԵՏ ՄԱՆՃԻԿԵԱՆ Շուշիի բերդ Շուշի բերդի կառուցումէն եւ Փանահ Ալի խանի հոն հաստատուելէն ետք լուր հասաւ, որ Ղաջարներու ցեղապետ Մոհամէտ ... Շարն.

Արցախ` Հայկական Ինքնութեան Պաշտպանութեան Միջնաբերդ

Արցախ` Հայկական Ինքնութեան Պաշտպանութեան Միջնաբերդ

May 12, 2021

Մելիք Շահնազարի Միացում Փանահ Ալի Խանի Եւ Շուշիի Բերդին Կառուցումը Շուշիի բերդ ԱՍՊԵՏ ՄԱՆՃԻԿԵԱՆ Արցախի մելիքները, իրենց անառիկ լեռներուն վրայ, դաշնակցային կապերով միացած, անխորտակելի ուժ էին: Վարանդայի մելիք Յովսէփ Մելիք ... Շարն.

Արցախ` Հայկական Ինքնութեան Պաշտպանութեան Միջնաբերդ

Արցախ` Հայկական Ինքնութեան Պաշտպանութեան Միջնաբերդ

May 5, 2021

Մելիք Շահնազարեանները` Գեղարքունիքի Եւ Վարանդայի Տիրակալներ ԱՍՊԵՏ ՄԱՆՃԻԿԵԱՆ Գեղարքունիքի Մելիք Շահնազարեաններու կեդրոն Մեծ Մասրիկ գիւղը Մասրիկ գետի ափին Մելիք Շահնազարեանները ազնուական մեծ տոհմ են: Շահնազար պարսկերէն կը նշանակէ «թագաւորի հայեացք»: ... Շարն.

Արցախ` Հայկական Ինքնութեան Պաշտպանութեան Միջնաբերդ

Արցախ` Հայկական Ինքնութեան Պաշտպանութեան Միջնաբերդ

April 21, 2021

Դիզակի Մելիք Եսայի Մելիք Եգանեան` Արդարադատ Կառավարիչ Եւ Քաջ Պատերազմիկ ԱՍՊԵՏ ՄԱՆՃԻԿԵԱՆ Փանահ Ալի Խանի Իշխանութեան Տարածումը Դէպի Գանձակ Եւ Սիւնիք Մելիք Եգանեաններու տոհմական ապարանքը Տող գիւղին մէջ Դիզակի Մելիք ... Շարն.

Արցախ` Հայկական Ինքնութեան Պաշտպանութեան Միջնաբերդ. Նատիր Շահի Նուաճումները Եւ Սպանութիւնը

Արցախ` Հայկական Ինքնութեան Պաշտպանութեան Միջնաբերդ. Նատիր Շահի Նուաճումները Եւ Սպանութիւնը

April 14, 2021

Փանահ Ալի խան Փանահ Ալի Խան` Ղարաբաղի Կառավարիչ ԱՍՊԵՏ ՄԱՆՃԻԿԵԱՆ Պայաթ Եւ Շահբուլաղ` Ղարաբաղի Խանութեան Մայրաքաղաքներ Աշխարհակալական երազներով տարուած Իրանի Նատիր շահ 1743-ին պատերազմ հռչակեց Օսմանեան կայսրութեան դէմ: Պարսկական բանակը ... Շարն.

Արցախ` Հայկական Ինքնութեան Պաշտպանութեան Միջնաբերդ

Արցախ` Հայկական Ինքնութեան Պաշտպանութեան Միջնաբերդ

April 7, 2021

Մելիք Եգան Եւ Ելիզաւետա Պետրովնա Կայսրուհի ԱՍՊԵՏ ՄԱՆՃԻԿԵԱՆ Ջրաբերդ Ամրոցը Եւ Մելիք Ալլահ Ղուլի Սուլթան Խամսայի մելիքութիւններու կառավարիչ Դիզակի մելիք Եգան, Իրանի Նատիր շահի մօտիկ զինակիցը, վստահելին ու խորհրդատուն, մօտիկ ... Շարն.

Արցախ` Հայկական Ինքնութեան Պաշտպանութեան Միջնաբերդ

Արցախ` Հայկական Ինքնութեան Պաշտպանութեան Միջնաբերդ

March 31, 2021

Մելիք Եգան` Խամսայի Մելիքութիւններու Կառավարիչ ԱՍՊԵՏ ՄԱՆՃԻԿԵԱՆ Տող Տող` Քաղաքական Եւ Վարչական Կեդրոն Խամսայի մելիքութիւններու ընդհանուր կառավարիչ Դիզակի մելիք Եգան մեծ հեղինակութիւն կը վայելէր եւ Նատիր շահի բացարձակ վստահութեան արժանացած ... Շարն.

Արցախ` Հայկական Ինքնութեան Պաշտպանութեան Միջնաբերդ

Արցախ` Հայկական Ինքնութեան Պաշտպանութեան Միջնաբերդ

March 24, 2021

Խամսայի Մելիքութիւնները Ծարի Հայաթափումը Եւ Վերաբնակեցումը Քոչուոր Ցեղերով ԱՍՊԵՏ ՄԱՆՃԻԿԵԱՆ - Նատիր Շահի Արշաւանքները Եւ Մելիք Մանուչար Իրանի Նատիր շահ, Օսմանեան կայսրութենէն Անդրկովկասը նուաճելէն ետք, 1736-ին Արցախը անկախ հռչակեց Գանձակի ... Շարն.

Արցախ` Հայկական Ինքնութեան Պաշտպանութեան Միջնաբերդ

Արցախ` Հայկական Ինքնութեան Պաշտպանութեան Միջնաբերդ

March 17, 2021

Եղուարդի Ճակատամարտը Եւ Անդրկովկասի Գրաւումը Պարսկական Եւ Անոր Դաշնակից Արցախի Սղնախներու Ուժերուն Կողմէ   ԱՍՊԵՏ ՄԱՆՃԻԿԵԱՆ Նատիր շահ Նատիր Շահի Գահակալութիւնը Եւ Խամսա Երկրամասի Կազմաւորումը Նատիր խանի պարսկական բանակը 31 ... Շարն.

Արցախ` Հայկական Ինքնութեան Պաշտպանութեան Միջնաբերդ

Արցախ` Հայկական Ինքնութեան Պաշտպանութեան Միջնաբերդ

March 10, 2021

Նատիր Խանի Արշաւանքները Եւ Շամախիի Գրաւումը ԱՍՊԵՏ ՄԱՆՃԻԿԵԱՆ Արցախի Հայկական Զօրքերու Օժանդակութիւնը Պարսկական Բանակին Գանձակի հայոց Սուրբ Յովհաննէս եկեղեցին Արցախի եւ Գանձակի շրջաններուն մէջ կեդրոնացած օսմանեան տասնեակ հազարաւոր զինուորներ 1733-ի ... Շարն.

Արցախ` Հայկական Ինքնութեան Պաշտպանութեան Միջնաբերդ

Արցախ` Հայկական Ինքնութեան Պաշտպանութեան Միջնաբերդ

March 3, 2021

Թուրք-Պարսկական Պատերազմներ Եւ Նատիր Խան` Իրանի Տիրակալ ԱՍՊԵՏ ՄԱՆՃԻԿԵԱՆ Օսմանեան Զօրքերու Կոտորածը Արցախի Եւ Գանձակի Մէջ Օսմանեան բանակները 1730-ի ամրան ծանր պարտութիւններ կրած էին Արցախի մէջ` Գիւլիստանի Աբրահամ իւզպաշիի ուժերէն, ... Շարն.

Արցախ` Հայկական Ինքնութեան Պաշտպանութեան Միջնաբերդ

Արցախ` Հայկական Ինքնութեան Պաշտպանութեան Միջնաբերդ

February 24, 2021

Հալիձորի Կոտորածը Եւ Մխիթար Սպարապետի Սպանութիւնը ԱՍՊԵՏ ՄԱՆՃԻԿԵԱՆ Գիւլիստանի Բերդը` Ազատագրական Պայքարի Յենակէտ Մելիք Եսայի Եւ Աբրահամ Իւզպաշի Արցախի սղնախներու կարգ մը ղեկավարներու եւ յատկապէս Աւան ու Թարխան իւզպաշիներու Ռուսական ... Շարն.