Առողջապահական - Բժշկագիտական

Նախագահ Քուլիճին Նուիրուած Ղազիրի Գորգին   Նմանօրինակը Քալիֆորնիոյ  Մէջ

Գլխապտոյտ (ԳԴՆ Գլխապտոյտ) Paroxysmal Position Vertigo (PPV)

ԲԺԻՇԿ ԿԱՐՊԻՍ ՀԱՐՊՈՅԵԱՆ Գլխու դիրքաւորման նոպայական գլխապտոյտը (ԳԴՆ գլխապտոյտը) յաճախ պատահող գլխապտոյտի (vertigo) տեսակ մըն է: Գլխապտոյտ ըսելով` կը հասկնանք մարմինի հաւասարակշռութեան խանգարում եւ մարմնական անբնական թաւալումի զգացում, ինչպէս նաեւ` շրջապատի թաւալում ու տեղաշարժ: Գլխապտոյտը շարժումի եւ թաւալումի խաբկանք է: Մեր մարմինի ֆիզիքական հաւասարակշռութիւնը կը պահուի շնորհիւ մեր մարմինի երեք հիմնական կեդրոններու բնական գործունէութեան: Այս կեդրոնները հետեւեալներն են. Ա. Ներքին...

Լսողութեան Անակնկալ Կորուստ Sudden Hearing Loss

ԲԺԻՇԿ ԿԱՐՊԻՍ ՀԱՐՊՈՅԵԱՆ Լսողութեան անակնկալ կորուստ ըսելով` կը հասկնանք լսղութեան այն կորուստը, որ բնական լսողութիւն ունեցող անձի մը կը պատահի անակնկալօրէն. Խօսելէ առաջ այս նիւթի մասին` պարտք կը զգամ ամփոփ ձեւով անդրադառնալ  ականջի կազմախօսութեան (anatomy)  եւ լսողութեան կենսաբանական (physiological) գործընթացին: Ականջը կազուած է երեք բաժիններէ` Ա. Արտաքին ականջ Բ. Միջին ականջ Գ. Ներքին ականջ Ա. Արտաքին ականջը կազմուած է ականջակոնքէ-ականջախեցէ ...

Տուրմի` Շոքոլայի Օգուտները.  Կարելի՞ Է Ներդաշնակել Հաճոյքն Ու Առողջութիւնը

Տուրմի` Շոքոլայի Օգուտները. Կարելի՞ Է Ներդաշնակել Հաճոյքն Ու Առողջութիւնը

ՔԱՐԼԱ ԵԱՐՏԸՄԵԱՆ  Մեզմէ շատեր չեն կրնար ձերբազատիլ հաճոյքով տուրմ ուտելէն, մասնաւորաբար` ցուրտ  եւ անձրեւային եղանակներուն: Ինչո՞ւ դժուարութիւն կ՛ունենանք դիմադրելու տուրմին: Ուսումնասիրողներ կը յայտնեն, որ տուրմը հոգեկանին վրայ դրական ազդեցութիւն ունեցող բաղադրութիւններու գանձ է, որ կարելի չէ անտեսել: Տուրմը հարուստ է թէոպրոմին տարրով, որ կ՛ազդէ տրամադրութեան վրայ: Միւս կողմէ` ան կը պարունակէ սերոթոնին, որ ջղագրգռութիւնը կ՛անհետացնէ: Տուրմը կը պարունակէ նաեւ քաֆէին:...

Ժորին Կամ Ոսկեպտղին` Ձմրան Պտուղը

Ժորին Կամ Ոսկեպտղին` Ձմրան Պտուղը

ՔԱՐԼԱ ԵԱՐՏԸՄԵԱՆ Ուժի Աղբիւր Ժորին (խարման) կու գայ Չինաստանէն: Անոր ծառը կը կոչուի Kaki-ի ծառ: Շատեր նաեւ զայն կ՛անուանեն «Ճափոնի ծիրան»` հաւանաբար մեկնելով անոր նարնջագոյն գոյնէն եւ քաղցր համէն: Իսկ անոր մշակումը Միջերկրականի ափերուն` արդի ժամանակաշրջանին կը պատկանի: Ժորիին տեսակները շատ են. կայ Ֆույուն (Fuyu), որ հարուստ է խէժով, աղաղով (tannin), հետեւաբար նախընտրելի է զայն սպառել, երբ պտուղը ամբողջութեամբ կը...

Լիբանանահայ Օգնութեան Խաչ. Դասախօսութիւն` «Մարսողական Դժուարութիւններ» Նիւթով

Լիբանանահայ Օգնութեան Խաչ. Դասախօսութիւն` «Մարսողական Դժուարութիւններ» Նիւթով

Կազմակերպութեամբ Լիբանանահայ օգնութեան խաչի Շրջանային վարչութեան առողջապահական յանձնախումբին եւ «Արաքսի Պուլղուրճեան» ընկերաբժշկական կեդրոնի նախազգուշական բաժանմունքին, չորեքշաբթի, 4 մարտ 2015-ի առաւօտեան ժամը 10:30-ին, կեդրոնի «Թնճուկեան» սրահին մէջ տեղի ունեցաւ դասախօսութիւն` «Մարսողական դժուարութիւններ» նիւթով, զոր ներկայացուց վիրաբուժ տոքթ. Զարեհ Մալճեան: Առողջապահական յանձնախումբին անունով բացման խօսքը ներկայացուց Սոնա Եափուճեան: Ան ներկայացնելէ ետք օրուան դասախօսը նշեց, որ մարսողական դժուարութիւնները կամ անհանգստութիւնները զանազան տեսակի են:...

Կեռասն Ու Խնձորը Գիրութեան Դէմ

Կեռասն Ու Խնձորը Գիրութեան Դէմ

ՔԱՐԼԱ ԵԱՐՏԸՄԵԱՆ Ո՞վ ըսաւ, որ բոլոր աղանդերները պատճառ կը դառնան գիրութեան: Ան, ով որ այս հաստատումը կ՛ընէ, նկատի չէ առած կարմիր գոյնի պտուղի տեսակները, ի մասնաւորի` խնձորն ու կեռասը: Ըստ վերջին գիտական ուսումնասիրութիւններուն, խնձորն ու կեռասը ոչ միայն գիրութիւն չեն պատճառեր, այլեւ կը պաշտպանեն մարմինը գիրութենէն, կամ կը կանխեն գիրութիւնը, որ ծանօթ է «Ախտանշանային փոխարկութիւն» (Metabolic Syndrome) անունով: Օրական Մէկ...

Ստամոքսի Խոց Peptic Ulcer

ԲԺԻՇԿ ԿԱՐՊԻՍ ՀԱՐՊՈՅԵԱՆ Ստամոքսի խոց (ulcer) ըսելով` կը հասկնանք ստամոքսի կամ տասներկումատնեայ աղիքի (duodenum) մակերեսի քերթուածութիւնը, որ կը յառաջանայ ընդհանրապէս Helicobacter Pylori (HP) մանրէի ախտահարումով: Կրնան ըլլալ մէկ կամ մէկէ աւելի խոցեր, որոնք սկզբնաւորութեան կը յայտնուին որպէս մակերեսային վէրքեր, իսկ չդարմանուած խոցերը կրնան խորանալ եւ ընդգրկել ստամոքսի մկանային եւ ենթամկանային խաւերը: Այս խոցերը կրնան յառաջանալ նաեւ որոշ դեղերու գործածութեամբ, օրինակ`...

Հայկական Հիւանդութիւն Armenian Disease

ԲԺԻՇԿ ԿԱՐՊԻՍ ՀԱՐՊՈՅԵԱՆ «Հայկական հիւանդութիւն» (Armenian disease) անուանումը ոչ գիտական է: Անիկա այսպէս կոչուած է հայերու կողմէ, որովհետեւ անիկա յաճախակի երեւոյթ մըն է հայերուն մէջ: Իսկ Հայաստանի մէջ անիկա կոչուած է «Երեւանեան հիւանդութիւն»: Կը կարծուի, որ հայերուն 0.2-1.5 տոկոսը ունի այս հիւանդութիւնը: «Հայկական հիւանդութեան» բժշկական, գիտական անուանումը հետեւեալն է` «Միջերկրածովեան ընտանեկան տենդ» (Mediteranian familial fever) կամ` «Պարբերական տենդ» (Periodic disease):...

Միջողնոսկրային Սալի Ճողուածք Կամ Սալաթափութիւն Herniated Disk

ԲԺԻՇԿ ԿԱՐՊԻՍ ՀԱՐՊՈՅԵԱՆ Կռնակի ցաւը լաւապէս հասկնալու եւ անոր ախտաճանաչումը կատարելու համար պէտք է գիտնաք ողնայարին (spinal column) կազմաւորումը: Ողնայարը կազմուած է 33 ողներէ (vertebra), որոնցմէ առաջին եօթն կը կոչուին պարանոցային-վիզի (cervical) ողներ, ասոնց կը յաջորդեն 12 լանջային (thoracic) ողները, 5 գօտկային կամ մէջքի (lumbar) ողները, 5 սրբանային (sacral) ողները եւ 4 պոչային (coccygeal) ողները: Ընդհանրապէս սրբանային եւ պոչային ողները...

Page 6 of 6 1 5 6

Արխիւներ