Անդրադարձ

Նշմար. Մալալա «Թռչունի Պէս Ազատ…»

Նշմար. Մալալա «Թռչունի Պէս Ազատ…»

ՆՈՐԱ ՔԻՒՐՏՕՂԼԵԱՆ-ԳՈՒՅՈՒՄՃԵԱՆ Լուրը նոր չէ, բայց կ՛արժէ  վերյիշել  ու պահ մը կեդրոնանալ անոր վրայ: 17 տարեկան փաքիստանցի պարմանուհի Մալալա Եուսաֆզային (Yousafzai) եւ երեխաներու իրաւունքներուն համար պայքարող հնդիկ Քայլա Սաթիարթին  միասնաբար` երկուքով պարգեւատրուեցան 2014-ի Խաղաղութեան Նոպէլեան մրցանակով: Մալալային պատմականը  հարազատ կը հնչէ  բոլորիս. այնպէս որ, կենցաղային  ընթացիկ խօսակցութեան մէջ երբ անոր մասին խօսք կ՛ըլլայ, կը յիշատակուի անիկա իր   մկրտութեան անունով եւ...

Սուրիական Օրագրութիւն 69

Սուրիական Օրագրութիւն 69

ԼԱԼԱ ՄԻՍԿԱՐԵԱՆ-ՄԻՆԱՍԵԱՆ Քաղաքական քաոսը անվերջ կը դառնայ ինքն իր վրայ ու կը մթագնի օրէցօր աւելի ու աւելի: Անոնք, որոնք կոչուած են փարատելու մշուշը, առաւել մեծ ճիգերու մէջ են պղտորելու բոլոր ջուրերը, հետամուտ` իրենց որսալիք ձուկերուն: Այս անորոշին համակերպած ու հազար ու մէկ կարիքներու տակ կքած մարդիկ երբեմն ալ կը ցնցուին ընդհանուր պատկերէն դուրս` նոր ու «անսպասելի» լուրէ մը, որ իրեն...

Ջութակի Դասաւանդման Առանձնայատկութիւնները

Ջութակի Դասաւանդման Առանձնայատկութիւնները

ԱՐՄԷՆ ՃԵՆՏԵՐԵՃԵԱՆ Յարգելի՛ ընթերցող, աւելի քան քառասունհինգ տարիների իմ մանկավարժական եւ կատարողական-համերգային կեանքը յուշում է ինձ մասնագիտական փորձս դուրս բերել սոսկ դասարանական, բեմական ասպարէզներից եւ հասու դարձնել դրանք լայն շրջանակներին: Մասնաւորապէս մանկավարժներին, աշակերտներին, ծնողներին, եւ, ինչո՞ւ ոչ ընդհանրապէս մտաւորական լայն հանրութեանը: Կեանքը իրաւացիօրէն թելադրում է դա, քանզի, այո՛, մեծ մարդու եւ պատանու, դասատուի եւ սանի, կատարողի եւ ունկնդրի փոխառնչութիւնը չի...

Դպրեվանքը 85-Ամեայ Առաքելութեան Ընդմէջէն (Թիւ 5). Ութսունհինգամեայ Անսակարկ Վաստակ Հայ Ժողովուրդի Անդաստանէն Ներս

Դպրեվանքը 85-Ամեայ Առաքելութեան Ընդմէջէն (Թիւ 5). Ութսունհինգամեայ Անսակարկ Վաստակ Հայ Ժողովուրդի Անդաստանէն Ներս

ՔՐԻՍՏԱՓՈՐ ՄԻՔԱՅԷԼԵԱՆ Որք զարդարեցին տնօրինաբար զիմաստս Անեղին, Հաստատելով յերկրի զգիր կենդանի` Հովուել զհօտ նոր Իսրայէլի, Երգով քաղցրութեան հնչմամբ զԱստուած օրհնեսցուք: Ահաւասիկ հեղ մը եւս կը հնչէ Թարգմանչաց վարդապետներուն  նուիրուած «Որք զարդարեցին» շարականը` աւետելով դպրեվանքի այս անգամ ութսունհինգերորդ վերամուտը: Ի՜նչ գեղեցիկ եւ իմաստալից աւանդութիւն մը: Մերօրեայ այս  գիտութեան, կրթութեան եւ  լուսաւորութեան կեդրոնէն` դպրեվանքին, կրթական տարեշրջանի ազդը հնչեցնել` մեր պատմութեան ամէնէն իրապաշտ,...

Խոհեր` Սիրոյ Տօնին Առիթով. Ազնուահոգի Տղու Մը Սիրոյ Հեքիաթը (Եղիկ Գայայեանին)

Խոհեր` Սիրոյ Տօնին Առիթով. Ազնուահոգի Տղու Մը Սիրոյ Հեքիաթը (Եղիկ Գայայեանին)

ՀԱՄԲԻԿ ՊԻԼԱԼԵԱՆ Խճողուած գրադարանիս դարաններէն մէկուն վրայ մնայուն ներկայութիւն է թղթածրար մը, քիչ մը հաստափոր, տժգունած էջերու դէզով, որուն վրայ գրուած է «Եղիկ Գայայեանի ձեռագիրներ»: Մեր այս հրաշալի տղուն կողմէ մեզի մնացած իր ամէնէն թանկագին ժառանգն է ատիկա, անշուշտ, իր լուսանկարներուն եւ գեղեցիկ ու անմոռանալի յիշատակներուն առընթեր: Յիշատակնե՜ր: Գերազանցապէս ընկերական ու մարդկային անեղծ ապրումներով յագեցած, որոնք իրենց բնոյթով, ազդեցութեամբ եւ...

Առիթ Տանք Երիտասարդին

Առիթ Տանք Երիտասարդին

Յ. ԼԱՏՈՅԵԱՆ Այսօր, բոլոր ժամանակներէն աւելի, անհրաժեշտութիւնը կը զգացուի երիտասարդութեան ներդրումին: Կը հաւատանք, որ երիտասարդութիւնը նոր աւիւն ու կեանք է: Այսինքն, բոլոր մակարդակներու վրայ անոր ազգային, հասարակական, միութենական եւ քաղաքական մասնակցութիւնը իր դրական անդրադարձը կ՛ունենայ: Պէտք չէ վախնանք անոնց համարձակ եւ խիզախ քայլերէն: Մեր աշխատանքներու շարունակականութիւնը կրնանք ապահովել միա՛յն անոնց դրական ներդրումով: Ժամանակին ընդհանրապէս առիթ չէր տրուեր երիտասարդներուն, որպէսզի իրենք...

Ապրել

Ապրել

ՊԱՐՈՅՐ ՍԵՒԱԿ Ապրե՜լ, ապրե՜լ, այնպէ՛ս ապրել, Որ սուրբ հողըդ երբեք չզգայ քո աւելորդ ծանրութիւնը: Ապրե՜լ, ապրե՜լ, այնպէ՛ս ապրել, Որ դու ինքդ էլ երբեք չզգաս քո սեփական մանրութիւնը: Ու թէ յանկարծ անպէտքութիւն քեզ համարես, թէ ինքըդ քեզ արհամարհես ու համառես, քեզ հետ վիճի՛, քեզ չզիջի՛,համբերատար քեզ հետ խօսի՜, հակառակո՛ւմ քեզ համոզի ինքը... հզօր Հանրութիւնը... Ապրե՜լ, ապրե՜լ, այնպէ՛ս ապրել, Որ ուրիշի խինդով...

ԼՕԽ-ն Ու Երիտասարդները

ԼՕԽ-ն Ու Երիտասարդները

ԼՕԽ-ի Շրջանային վարչութեան Քարոզչական յանձնախումբը 7 մարտ 2015-ին պիտի կազմակերպէ երիտասարդական միօրեայ սեմինար մը, ԼՕԽ-ի «Արաքսի Պուլղուրճեան» ընկերաբժշկական կեդրոնի «Թնճուկեան» սրահին մէջ: Սեմինարին նպատակն է ԼՕԽ-ի լայնածաւալ գործունէութիւնը առաւելագոյն չափով ծանօթացնել հայ երիտասարդութեան, շեշտել երիտասարդներուն դերակատարութիւնը կազմակերպութեան թէ համայնքին մէջ, ինչպէս նաեւ անդրադառնալ այն իրողութեան, թէ կամաւոր ծառայութիւնը ինչպէս կ՛ազդէ անհատներու հոգեմտաւոր զարգացման վրայ: Իբրեւ նախապատրաստական աշխատանք յանձնախումբը նախաձեռնեց կարճ...

Քառասնօրեայ Պահեցողութիւնը Եւ Միջինք

Քառասնօրեայ Պահեցողութիւնը Եւ Միջինք

ՂԵՒՈՆԴ ՎՐԴ. ԲԵՆԴԵԶԵԱՆ Հայ Առաքելական եկեղեցւոյ վարդապետութեան, ինչպէս նաեւ ծիսական ու քարոզչական կեանքին կարեւորագոյն բաժինը կը հանդիսանայ պահեցողութեամբ ու ծոմապահութեամբ ամրապնդել հաւատացեալին հոգեկան աշխարհը եւ անոնց ընդմէջէն զարկ տալ անոր հաւատքի առողջ աճման: Քառասնօրեայ պահեցողութիւնը կը հանդիսանայ քրիստոնեայ եկեղեցւոյ ամէնէն երկար ժամանակաշրջանը ունեցող պահեցողութիւնը, որ այդ իսկ պատճառով նաեւ կը կոչուի Մեծ պահք: Անոր թուականը փոփոխական է եւ կը ճշդուի...

ԼՕԽ-ի Առօրեայէն

ԼՕԽ-ի Առօրեայէն

«Անի» Մասնաճիւղ ԼՕԽ-ի Ժտէյտիի «Անի» մասնաճիւղի Ամանորի ձեռնարկը տեղի ունեցաւ ուրբաթ, 19 դեկտեմբեր 2014-ին, շրջանի «Անի» ակումբին մէջ: Վարչութեան ատենապետ Հուրի Պաճիքեան խօսք առնելով` իր բարեմաղթութիւնները փոխանցեց եւ անդրադարձաւ ԼՕԽ-ի հսկայ գործունէութեան եւ աշխատանքներուն մասին, ինչպէս նաեւ ներկայացուց Ամանորին կիրարկուող աւանդութիւններու եւ սովորութիւններու մասին տեղեկութիւններ: Կաղանդ մաման ուրախ մթնոլորտ ստեղծեց իր զուարճախօսութեամբ եւ նուէրներ տրամադրեց ներկաներուն: Յայտագիրը իր երգերով ճոխացուց...

Բազմակողմանի Կարողութիւններու Տէր Ջաւօ Շանթ

Բազմակողմանի Կարողութիւններու Տէր Ջաւօ Շանթ

Ջաւօ Շանթ բարձրագոյն կրթութեամբ օժտուած կին մըն էր, որ ունէր գրական եւ գիտական բազմակողմանի ծանօթութիւններ: Ջաւօ Շանթ 1903-ին կ’ամուսնանայ Լեւոն Շանթի հետ: Իր կեանքը կը կապէ մեծանուն գրագէտին, կ’ապրի մտաւորական ընտանիքի շրջանակին մէջ եւ կը յարգուի բոլորէն: Իր հասարակական գործի փայլուն շրջանը կը սկսի 1910-ին, Պոլսոյ մէջ, ուր Սաթենիկ Օհանջանեանի հետ կը նուիրուի Աշխատանքի տան կազմակերպութեան: Ջաւօ Շանթ կը կազմէ...

Տեսակէտ. Որոշ Նկատառումներ Սիրիայի Տագնապի Մասին

Տեսակէտ. Որոշ Նկատառումներ Սիրիայի Տագնապի Մասին

ԱՐԱՐԱՏ ԿՈՍՏԱՆԵԱՆ Արաբների ապստամբութիւնը տարածուեց ամբողջ Միջին Արեւելքում, երբ Մոհամետ Պուազիզին ինքնահրկիզուեց: Այդ ինքնահրկիզումը դիտուեց որպէս «տնտեսական ձգան», որն արդէն ազդեցութիւն էր ունեցել այլ աշխարհիկ երկրներում բարեկեցիկ կեանքով ապրող, համամասնաբար մեծ չափերով, փոքր շրջանակի մարդկանց, ինչպէս նաեւ աղքատութեան մէջ գտնուող մեծ թուով մարդկանց վրայ: Հետաքրքիրն այն է, որ ալիքը հասաւ Սիրիա: Երբ փոքր քաղաքներում սկսուեցին ապստամբութիւններ, մարդիկ եկան այն նոյն...

Խմբագրական. Խաղաղութեան Պարտադրանքը (Վարդանանց Տօնին Առիթով)

Խմբագրական. Խաղաղութեան Պարտադրանքը (Վարդանանց Տօնին Առիթով)

Վարդանանց խորհուրդի մասին հրապարակագրական վերլուծման փորձը, անհրաժեշտ է, որ կեդրոնանայ նաեւ նախապատերազմեան ժամանակաշրջանին Յազկերտ-Վարդանանք բանակցութիւններուն տարբեր հանգրուաններուն, այնտեղ տեսնելու համար հայկական կողմի որդեգրած կեցուածքները, հարցը դիւանագիտական միջոցներով լուծելու կամքը, խաղաղութիւնը նախընտրելը, դրացի երկրին հետ բնականոն յարաբերութիւններ մշակելու ձգտումը: Պարզ խօսքով, պատերազմէն խուսափելու միջոցներու որդեգրման բազմակողմանի ճիգեր թափած է հայկական կողմը. եւ այստեղ Վարդանանք ըսելով պէտք է ընկալել նաեւ Վասակ Սիւնիի...

Անդրադարձ. Ձեր Սուրերը` Մեր Պարանոցները (Վարդանանց Ճակատամարտի 1564-Ամեակ)

Անդրադարձ. Ձեր Սուրերը` Մեր Պարանոցները (Վարդանանց Ճակատամարտի 1564-Ամեակ)

ՅԱԿՈԲ ՈՒՌՀԱՅԵՑԻ Տարօնի աշխարհը աշխարհագրական իւրայատուկ շրջան մըն է Հայկական լեռնաշխարհին մէջ: Անիկա պատմութեան կանուխ ժամանակաշրջաններէն մինչեւ հայոց ժամանակակից պատմութիւն խորհրդանշած է հայութեան բազուկի ուժը, հերոսական ոգին, քաջութիւնը: Հերոսական այդ ոգին ալ իր հարազատ դրսեւորումը կը ստանայ նոյն այդ շրջանը իբրեւ իրենց միջնաբերդը ընդունած Մամիկոնէից ուխտի ներկայացուցիչներուն գործունէութեան մէջ` քանի մը դար շարունակ: Այնպիսի ժամանակաշրջանի մը մէջ, երբ կեդրոնախոյզ ձգտումները...

Սլացող Վարդաններու Կարօտով (Մամիկոնեանք 451 Թ.)

Սլացող Վարդաններու Կարօտով (Մամիկոնեանք 451 Թ.)

ՀԱՄԲԻԿ ՊԻԼԱԼԵԱՆ «Իմ Վարդանը (կոթողային քանդակը) վահանը գցել է մէջքին եւ ահարկու սուրը բարձրացրած` արշաւում է թշնամու վրայ: Նա   բարոյապէս բարձր է թշնամու զօրութիւնից: Նրա դիրքն արդէն յաղթողի վսեմ դիրք է»: ԵՐՈՒԱՆԴ ՔՈՉԱՐ Հայազգի աշխարհահռչակ քանդակագործ Յաճախ մենք մեզի հարց կու տանք, արդարօրէն, թէ մարդկային ի՜նչ ԿԱՐՕՏի եւ զգացական աշխարհի մասին է խօսքը, երբ կ՛ապրինք ներկայ ժամանակներու ամէնէն վատահամբաւ եւ...

Տեառնընդառաջը

Տեառնընդառաջը քառասնօրեայ Յիսուս Քրիստոսի տաճար ընծայման օրն է, որ Հայ առաքելական եկեղեցին կը տօնէ 13-14 փետրուարին: Երբ Յիսուս Քրիստոս քառասուն օրուան կ՛ըլլայ, Յովսէփն ու Մարիամ Աստուածածինը զայն կը տանին Աստուծոյ տաճարը. մեծ աղմուկով կը բացուին տաճարի արեւելեան դռները, որոնք փակ էին դարերէ ի վեր:  Երուսաղէմի մէջ փոքրիկ Յիսուսը տեսնելով` անոր ընդառաջ կու գայ Սիմէոն ծերունին, որուն Աստուած խոստացած էր, թէ...

Սատարեցէք Մանուկներու Համար Հայերէն Խաղերու «Համազգային»-ի Ծրագիրին

Սատարեցէք Մանուկներու Համար Հայերէն Խաղերու «Համազգային»-ի Ծրագիրին

Մեր ապրած իրականութեան մէջ հաղորդակցութեան արդիական գործիքները կը հրապուրեն նաեւ մանուկները: Մանուկներու դաստիարակութեամբ զբաղող հաստատութիւններ ու անհատ մասնագէտներ կը հնարեն զանազան միջոցներ, որպէսզի փոքրերը հետաքրքրական եւ օգտակար ձեւերով կարենան գործածել այդ գործիքները, անոնցմէ դասեր քաղեն եւ զանոնք ծառայեցնեն իրենց համար պիտանի գիտելիքներու ամբարման: Սփիւռքի մէջ հայ մանուկներէն շատեր կը յաճախեն օտար վարժարաններ եւ չունին հայերէն սորվելու միջոցները: Իսկ համակարգիչներու եւ...

Մամլոյ Լսարան Թիւ 100. «Տերսիմ Եւ Տերսիմի Հայութիւն» Նիւթով Ներկայացում

«Ազդակ»-ի մամլոյ հարիւրերորդ լսարանը, որ կը համընկնէր Հայոց ցեղասպանութեան հարիւրամեակին, տեղի ունեցաւ ուրբաթ, 6 փետրուարի երեկոյեան ժամը 6:00-ին, «Ազդակ»-ի «Ժիրայր Պուտագեան» մամլոյ ուսումնասիրութեան կեդրոնին մէջ: Բացման խօսքով հանդէս եկաւ «Ազդակ»-ի Երեւանի թղթակից Թաթուլ Յակոբեան, որ ներկայացուց օրուան բանախօսը` ազգագրագէտ եւ հանրային գործիչ Հրանուշ Խառատեանը: Հրանուշ Խառատեան, որ Տերսիմ այցելելով եւ գիւղէ գիւղ շրջելով տուեալներ հաւաքած է, նախ ներկայացուց Տերսիմ տարածքի...

Ակնարկ. «Ուլուսալ Քանալ»-ի Մատնած Անհանգստութիւնը

Ակնարկ. «Ուլուսալ Քանալ»-ի Մատնած Անհանգստութիւնը

Հասկնալի է ու պարզ, որ Հայոց ցեղասպանութեան 100-ամեակին առիթով հրապարակուած Համահայկական հռչակագիրը աննկատ չէր կրնար անցնիլ Անգարայի կողմէ: Անշուշտ նախ եւ առաջ Հայաստանի Հանրապետութիւն - սփիւռք թրքական տարանջատման խաղերուն տեղ չէ ձգուած, բայց խորքին մէջ ամէնէն անհանգստացնող բաժինները կ՛ենթադրուին ըլլալ Սեւրի պայմանագիրին եւ Ուիլսընի իրաւարար վճիռին կատարուած կարեւոր յղումները: Այս երկու նշումները փաստօրէն 100-ամեակին նախօրեակին պատրաստութեան ընթացքի մէջ եղող հատուցման...

Անդրադարձ. Յաջողութիւնը` Էրտողանին, Իսկ Ձախողութիւնը` Տաւութօղլուին

Անդրադարձ. Յաջողութիւնը` Էրտողանին, Իսկ Ձախողութիւնը` Տաւութօղլուին

ՎԱՀՐԱՄ ԷՄՄԻԵԱՆ Թուրքիոյ նախագահ Ռեճեփ Թայիփ Էրտողան 6 փետրուարին Պուրսայի մէջ ընտրական հաւաքի մը ընթացքին պահանջեց յուլիսին նախատեսուած խորհրդարանական ընտրութիւններուն ընթացքին ապահովել Թուրքիոյ խորհրդարանի 550 աթոռներէն 400-ը` նշելով, որ այդ մէկը կարեւոր է նախագահական ուժեղ համակարգ մը ապահովելու, քրտական հարցը լուծելու, նոր սահմանադրութիւն մը ապահովելու եւ «նոր Թուրքիոյ» մը համար: Նշանակը այդքան բարձրացնելով Արդարութիւն եւ բարգաւաճում կուսակցութեան տէ ֆաքթօ ղեկավարը...

Page 598 of 607 1 597 598 599 607

Արխիւներ