Մշակութային եւ Այլազան

«Ազդակ»` Ութսունեօթը Տարիներու Ծառայութեան Ընդմէջէն.  Նախագահ Սարգիսի Հրաժարելու Տրամադրութիւնը Եւ Արաբական Զսպիչ Ուժերու Ապահովութեան Նոր Ծրագիրը

«Ազդակ»` Ութսունեօթը Տարիներու Ծառայութեան Ընդմէջէն. Նախագահ Սարգիսի Հրաժարելու Տրամադրութիւնը Եւ Արաբական Զսպիչ Ուժերու Ապահովութեան Նոր Ծրագիրը

ԱՍՊԵՏ ՄԱՆՃԻԿԵԱՆ -Իմամ Մուսա Սատրի Անհետացումը Եւ Տաճատ Սրբազանի Վախճանումը Նախագահ Իլիաս Սարգիս Հանրապետութեան նախագահ Իլիաս Սարգիս, զինուորական գահավէժ ընթացքին եւ Պէյրութի արեւելեան թաղամասերու ռմբակոծումին ի տես, 1978-ի յուլիսի սկիզբը հրաժարելու տրամադրութիւն յայտնեց: Ան անդրդուելի մնաց իր հրաժարականին վրայ, որովհետեւ ներքին թէ արտաքին այն կողմերը, որոնց ուղղուած էր հրաժարականը, որեւէ տրամադրութիւն չէին ցուցաբերեր հրաժարելու երկիրը հրաբուխի վրայ պահող իրենց ուղեգիծերէն....

«Ազդակ»` Ութսունեօթը Տարիներու Ծառայութեան Ընդմէջէն.  Արեւելեան Պէյրութի Եւ Արուարձաններու Ռմբակոծումները Եւ Փաղանգաւոր Արաբական Զսպիչ Ուժերու Կռիւները

«Ազդակ»` Ութսունեօթը Տարիներու Ծառայութեան Ընդմէջէն. Արեւելեան Պէյրութի Եւ Արուարձաններու Ռմբակոծումները Եւ Փաղանգաւոր Արաբական Զսպիչ Ուժերու Կռիւները

ԱՍՊԵՏ ՄԱՆՃԻԿԵԱՆ Պէյրութի կեդրոնական գօտին Ֆայատիէի եւ արեւելեան Պէյրութի կռիւներէն եւ անոր յաջորդած իսրայէլեան բանակի հարաւային Լիբանան ներխուժումէն ետք, երկրին քաղաքական իրավիճակը հետզհետէ սկսաւ սուր բնոյթ ստանալ: 9 ապրիլ 1978-էն սկսեալ Պէյրութի մէջ պատահեցան ամբողջական անդորրութիւնը խախտող միջադէպեր, որոնք իրենց անդրադարձը ունեցան դէպքերու հետագայ հոլովոյթին վրայ: Արդարեւ կիրակի, 9 ապրիլ 1978-ին Պէյրութի կեդրոնական Նահատակաց հրապարակին վրայ ծագեցաւ վէճ մը` քանի...

«Ազդակ»` Ութսունեօթը Տարիներու Ծառայութեան Ընդմէջէն.   Իսրայէլեան Ներխուժումը Եւ Հարաւի Սահմանային Գօտիի Կազմաւորումը

«Ազդակ»` Ութսունեօթը Տարիներու Ծառայութեան Ընդմէջէն. Իսրայէլեան Ներխուժումը Եւ Հարաւի Սահմանային Գօտիի Կազմաւորումը

ԱՍՊԵՏ ՄԱՆՃԻԿԵԱՆ Պաղեստինցի ֆետայիներու կողմէ Իսրայէլի մէջ 11 մարտ 1978-ին կատարած ահաբեկչական գործողութենէն ետք, Իսրայէլ սպառնաց պատժել պաղեստինցիները: Զինուորական գործողութեան մը սպառնալիքը կախուեցաւ Լիբանանի գլխուն, իսկ հարաւի բնակչութեան մօտ ծայր առաւ գաղթի ալիք մը: Իսրայէլեան հակադարձութեան մը սպառնալիքը խոր մտահոգութեան մատնեց լիբանանցի ժողովուրդը եւ պետական պատասխանատուները: Տեղի ունեցան դիւանագիտական շփումներ, կանխարգիլելու համար որեւէ ժխտական անակնկալ: Չորեքշաբթի, 15 մարտ 1978-ին, կէս...

«Ազդակ»` Ութսունեօթը Տարիներու Ծառայութեան Ընդմէջէն.  Ֆայատիէի Կռիւները Սկիզբ` Քաղաքական Պատերազմի Երկրորդ Հանգրուանին

«Ազդակ»` Ութսունեօթը Տարիներու Ծառայութեան Ընդմէջէն. Ֆայատիէի Կռիւները Սկիզբ` Քաղաքական Պատերազմի Երկրորդ Հանգրուանին

ԱՍՊԵՏ ՄԱՆՃԻԿԵԱՆ Քամալ Ժոմպլաթ Սուրիական ուժերու Լիբանան մուտքէն եւ պատերազմի դադրեցումէն ետք, 1976-ի աշնան, երկիրը թեւակոխեց համեմատական հանդարտութեան ժամանակաշրջան մը: 16 մարտ 1977-ին, Պէյրութէն Մուխթարա ճամբուն վրայ, Շուֆի մէջ, Տէյր Տուրիթի եւ Պաաքլինի միջեւ, զօրաւոր դարձուածքներու վրայ ահաբեկուեցաւ ընկերվարական յառաջդիմական կուսակցութեան ղեկավար Քամալ Ժոմպլաթ: Քաղաքացիական պատերազմի առաջին օրէն իսկ Ժոմպլաթ միացած էր ձախակողմեան ճակատին եւ հրապարակ նետած քաղաքական, ընկերային եւ...

«Ազդակ»` Ութսունեօթը Տարիներու Ծառայութեան Ընդմէջէն.  Համազգայինի Մելանքթոն Եւ Հայկ Արսլանեան Ճեմարանի Հիմնարկէքը

«Ազդակ»` Ութսունեօթը Տարիներու Ծառայութեան Ընդմէջէն. Համազգայինի Մելանքթոն Եւ Հայկ Արսլանեան Ճեմարանի Հիմնարկէքը

ԱՍՊԵՏ ՄԱՆՃԻԿԵԱՆ Խորէն Ա. կաթողիկոսի յոբելինական հանդիսութենէն եւ Գարեգին Բ. աթոռակից կաթողիկոսի ընտրութենէն քանի մը օր ետք, եւ ընտրեալ աթոռակիցի օծումէն մէկ օր առաջ, շաբաթ, 28 մայիս 1977-ին, Անթիլիասի Մըզհէրի բլուրին վրայ տեղի ունեցաւ Մելանքթոն եւ Հայկ Արսլանեան Ճեմարանի հիմնարկէքի հանդիսութիւնը: Անթիլիասէն դէպի Մըզհէր բարձրացող եւ նոր բացուած ճամբուն վրայ ցուցատախտակ մը զետեղուած էր «Համազգային» արձանագրութեամբ: Անթիլիասի կաթողիկոսարանէն շքախումբը շաբաթ...

«Ազդակ»` Ութսունեօթը Տարիներու Ծառայութեան Ընդմէջէն.  Խորէն Ա. Կաթողիկոսի Յոբելինական Հանդիսութիւնը Եւ Գարեգին Բ. Աթոռակից Կաթողիկոսի Ընտրութիւն Ու Օծումը

«Ազդակ»` Ութսունեօթը Տարիներու Ծառայութեան Ընդմէջէն. Խորէն Ա. Կաթողիկոսի Յոբելինական Հանդիսութիւնը Եւ Գարեգին Բ. Աթոռակից Կաթողիկոսի Ընտրութիւն Ու Օծումը

ԱՍՊԵՏ ՄԱՆՃԻԿԵԱՆ Խորէն Ա. եւ նորօծ Գարեգին Բ. կաթողիկոսներ շրջապատուած եպիսկոպոսական դասով Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Խորէն Ա. կաթողիկոս, յառաջացած տարիքի եւ առողջական պատճառներով, 20 յունուար 1977 թուակիր կոնդակով ցանկութիւն յայտնեց իր կողքին ունենալ աթոռակից կաթողիկոս մը, որուն յանձնելու էր կաթողիկոսական գործունէութիւն ու պատասխանատուութիւն: Միաբանութիւն եւ Ազգային կեդրոնական վարչութիւն ընդառաջեցին վեհափառ հայրապետի կամքին եւ 22 մայիս 1977-ին պատգամաւորական ժողով հրաւիրեցին Անթիլիասի...

«Ազդակ»` Ութսունեօթը Տարիներու Ծառայութեան Ընդմէջէն.  Քաղաքացիական Պատերազմի Առաջին Հանգրուանի Աւարտէն Ետք`   Ազգային Կեանքի Վերակազմակերպում Եւ Շաղզոյեան Եղբայրներուն Նուիրատուութիւնը` «Ազդակ»-ի Տան Կառուցման Համար

«Ազդակ»` Ութսունեօթը Տարիներու Ծառայութեան Ընդմէջէն. Քաղաքացիական Պատերազմի Առաջին Հանգրուանի Աւարտէն Ետք` Ազգային Կեանքի Վերակազմակերպում Եւ Շաղզոյեան Եղբայրներուն Նուիրատուութիւնը` «Ազդակ»-ի Տան Կառուցման Համար

ԱՍՊԵՏ ՄԱՆՃԻԿԵԱՆ Լիբանանի քաղաքացիական պատերազմին առաջին հանգրուանը աւարտեցաւ 1976-ի աշնան, սուրիական զօրքերու Լիբանան մուտքէն ետք: Պաղեստինեան եւ յառաջդիմական ուժերը ծանր հարուած ստացան եւ քաշուեցան շատ մը շրջաններէ: Ռիատի եւ Գահիրէի արաբական գերաստիճաններուն որոշումով Լիբանանի ապահովութիւնը ստանձնեցին արաբական զսպիչ ուժերը, որոնք սկզբնական շրջանին միայն սուրիական զօրքերէ բաղկացած էին: Այնուհետեւ Լիբանան ժամանեցին նաեւ սուտանցի, սուէտցի եւ լիպիացի հինգ հազար զինուորներ, զսպիչ ուժերուն...

Եուրոզ Կապոյտ Վարդի Եւ… Նռան Հատիկներու Միջեւ

Եուրոզ Կապոյտ Վարդի Եւ… Նռան Հատիկներու Միջեւ

ԷՏԿԱՐ ՏԱՒԻՏԵԱՆ Ճամբորդութենէն առաջ Իբրեւ գրականագէտ եւ արուեստաբան` գնահատուած ու փնտռուած անուն մըն է Էտկար Տաւիտեանը միջինարեւելեան մշակութային կեանքին մէջ: Ան բազմաթիւ էջեր ստորագրած է «Ռէվէյ»-ի, «Ֆըրսթ Լուք»-ի եւ յատկապէս «Լ՛Օրիան լը Ժուր»-ի մէջ, որոնց մէջ նաեւ պարբերաբար կ՛երեւին հայ մշակոյթին վերաբերող ակնարկներ ու յօդուածներ: Սակայն աւելի յատկանշականը այն է, որ բարձր հեղինակութիւն ձեռք բերած այս մտաւորականը ամէն տարի ապրիլին...

Սինկափուր Մեկնելէ Առաջ

Առասպելական այծը, Վահրամ Տրուած ըլլալով, որ 2015-ի յունուարի կէսերուն «Նոազ Արք» արուեստի հիմնարկը հայ գեղանկարչութիւնը պիտի ներկայացնէ Արթ սթէյճ Սինկափուր 2015 միջազգային արուեստի փառատօնին, հանդիպում մը ունեցանք «Նոազ Արք»-ի տնօրէնութեան հետ, ուրկէ քաղեցինք հետեւեալ տեղեկութիւնները: Անցնող տարուան մայիսին «Նոազ Արք» Մոնաքոյէն ետք մասնակցեցաւ Սինկափուրի «Էֆորտըպըլ արթ ֆէր» միջազգային ցուցահանդէսին, ուր ներկայացուց տասնեակ մը հայ գեղանկարիչներու շուրջ քառասուն ստեղծագործութիւնները, ինչպէս` Եուրոզ,...

Page 28 of 28 1 27 28

Արխիւներ