Ի՞նչ Կ՛ըսեն Աստղերը

Ի՞նչ Կ՛ըսեն Աստղերը

Ի՞նչ Կ՛ըսեն Աստղերը

ԽՈՅ (21 մարտէն 20 ապրիլ) Ճամբորդութեան ծրագիր մը խօսակցութեան նիւթ պիտի դառնայ ձեր ընտանիքին մէջ, ինչ որ մեծ խանդավառութիւն պիտի ստեղծէ: ՑՈՒԼ (21 ապրիլէն 21 մայիս) Սուղ գնումներու մէջ պիտի մխրճուիք: Ցանկ մը պատրաստեցէք եւ հաշիւով ծախսեցէք, որպէսզի աւելորդ իրեր չգնէք: ԵՐԿՈՒՈՐԵԱԿ (22 մայիսէն 21 յունիս) Անարդարութեան չէք հանդուրժեր: Միշտ կը պահանջէք հաւասարութիւն, ինչ որ տրամաբանական է: ԽԵՑԳԵՏԻՆ (22 յունիսէն...

Ի՞նչ Կ՛ըսեն Աստղերը

Ի՞նչ Կ՛ըսեն Աստղերը

ԽՈՅ (21 մարտէն 20 ապրիլ) Լաւ գործ մը կատարած էք, եւ ոեւէ անձ ձեզ չէ շնորհաւորած. դուք ձեզմով գոհացէք, կը բաւէ, որ դուք հոգեկան ուրախութիւն կը զգաք: ՑՈՒԼ (21 ապրիլէն 21 մայիս) Բազմաթիւ հետաքրքրութիւններ ունիք: Պարտականութիւններ կան կատարելիք, պիտի զբաղիք անոնցմով. թէեւ պիտի յոգնիք, բայց նոյն ատեն գոհ պիտի մնաք: ԵՐԿՈՒՈՐԵԱԿ (22 մայիսէն 21 յունիս) Մանկավարժական հարցերով պիտի զբաղիք, ձեր...

Ի՞նչ Կ՛ըսեն Աստղերը

Ի՞նչ Կ՛ըսեն Աստղերը

ԽՈՅ (21 մարտէն 20 ապրիլ) Ձեր գործին մէջ ձեր ունեցած դիրքին շնորհիւ կարեւոր որոշումներ պիտի տաք: Այս շրջանին պէտք պիտի չունենաք ուրիշներուն օգնութեան: Ձեր նիւթական պայմանները պիտի բարելաւուին: ՑՈՒԼ (21 ապրիլէն 21 մայիս) Ձեր փափաքներէն մէկը պիտի իրականացնէք: Տքնաջան պիտի աշխատիք հասնելու համար ձեր մեծ նպատակին: Ձեր տուած կարգ մը որոշումները դրական անդրադարձ պիտի ունենան ձեր յարաբերութիւններուն վրայ: ԵՐԿՈՒՈՐԵԱԿ (22...

Ի՞նչ Կ՛ըսեն Աստղերը

Ի՞նչ Կ՛ըսեն Աստղերը

ԽՈՅ (21 մարտէն 20 ապրիլ) Այսօր կարեւոր հանդիպումներ պիտի ունենաք եւ լուրջ գործերու պիտի ձեռնարկէք: Դրական միտումներու ազդեցութիւնը աստիճանաբար պիտի նուազի, մի՛ յուսահատիք: ՑՈՒԼ (21 ապրիլէն 21 մայիս) Հնարաւոր պիտի ըլլան հաճելի զուգադիպութիւններ, անսպասելի հանդիպումներ, սիրոյ խոստովանութիւններ, որոնք լիովին պիտի փոխեն ձեր կեանքը: ԵՐԿՈՒՈՐԵԱԿ (22 մայիսէն 21 յունիս) Յուսալի գործընկերներ պիտի ունենաք ձեր գործի շրջանակին մէջ: Սիրային հաճելի անակնկալ մը...

Ի՞նչ Կ՛ըսեն Աստղերը

Ի՞նչ Կ՛ըսեն Աստղերը

ԽՈՅ (21 մարտէն 20 ապրիլ) Աշխատանքային գետնի վրայ դժուարութիւններու պիտի հանդիպիք: Պէտք է կրկնապատկէք ձեր ճիգերը` հասնելու համար ձեր նպատակին: Արդար եղէք ձեր դատողութիւններուն մէջ: ՑՈՒԼ (21 ապրիլէն 21 մայիս) Մի՛ կորսնցնէք ձեզի տրուած առիթները` ձեր անհոգութեան եւ անտարբերութեան պատճառով: Ուրախ լուրեր պիտի ստանաք եւ նոր ծանօթութիւններ պիտի մշակէք: ԵՐԿՈՒՈՐԵԱԿ (22 մայիսէն 21 յունիս) Ուրախ պահեր պիտի ապրիք ձեր սիրելիներուն...

Ի՞նչ Կ՛ըսեն Աստղերը

Ի՞նչ Կ՛ըսեն Աստղերը

ԽՈՅ (21 մարտէն 20 ապրիլ) Մեծ ներուժ պիտի ունենաք այս շրջանին եւ յաջողութեան պիտի հասնիք ամէնէն բարդ իրավիճակներուն մէջ: Կեանքի պիտի կոչէք անցեալին կազմած ձեր ծրագիրները: ՑՈՒԼ (21 ապրիլէն 21 մայիս) Պիտի յաջողիք լեզու գտնել այն մարդոց հետ, որոնց հետ առաջ դժուարութիւն կ՛ունենայիք հասկցուելու: Գործնական եւ անձնական խնդիրներ լուծելու յարմար օր է: Ճիշդ որոշումներ պիտի կայացնէք` հիմնուելով ստեղծուած իրավիճակներուն վրայ:...

Ի՞նչ Կ՛ըսեն Աստղերը

Ի՞նչ Կ՛ըսեն Աստղերը

ԽՈՅ (21 մարտէն 20 ապրիլ) Նիւթական գետնի վրայ ձեր պայմանները բաւական լաւ պիտի ըլլան: Պիտի աշխատիք ծածկել ձեր ձախողութեան պատճառները: Համբերութեամբ վարուեցէք ձեր բոլոր խնդիրներուն հետ: ՑՈՒԼ (21 ապրիլէն 21 մայիս) Ձեր բոլոր գործերը յաջողութեամբ պիտի պսակուին: Ձեր երազները պիտի իրականանան վերջապէս: Ուրախ լուրեր պիտի ստանաք: Ձեր ունեցած ընկերային ծանօթութիւններէն պիտի օգտուիք հարցի մը լուծման մէջ: ԵՐԿՈՒՈՐԵԱԿ (22 մայիսէն 21...

Ի՞նչ Կ՛ըսեն Աստղերը

Ի՞նչ Կ՛ըսեն Աստղերը

ԽՈՅ (21 մարտէն 20 ապրիլ) Յոգնութիւն պիտի զգաք այս շրջանին, ժամանակ տրամադրեցէք նաեւ հանգիստի: Ձեր բացակայութիւնը զգալի պիտի ըլլայ ձեր շրջանակին մէջ: ՑՈՒԼ (21 ապրիլէն 21 մայիս) Ձեր ձգտումներուն մէջ ուշադիր եղէք եւ մի՛ երթաք ծայրայեղութեան: Դժուարութիւններ պիտի ունենաք եւ պիտի զգաք, որ պիտի չկարենաք յաղթահարել զանոնք, բայց շնորհիւ ձեր կամքին` ամէն խնդիր պիտի լուծուի: ԵՐԿՈՒՈՐԵԱԿ (22 մայիսէն 21 յունիս)...

Ի՞նչ Կ՛ըսեն Աստղերը

Ի՞նչ Կ՛ըսեն Աստղերը

ԽՈՅ (21 մարտէն 20 ապրիլ) Ձեր ընկերային շրջանակի ուրախ մթնոլորտը պիտի ազդէ ձեր վրայ: Ուրախ անակնկալ մը ձեզի կը սպասէ: Միշտ պատրաստ եղէք նորութիւն մտցնելու ձեր կեանքին մէջ: ՑՈՒԼ (21 ապրիլէն 21 մայիս) Կարճաժամկէտ ծրագիրներով բնաւ պիտի չզբաղիք, այլ պիտի պատրաստուիք հեռաւոր ու մեծ ծրագիրներ մշակելու: Ուրախ լուրեր պիտի ստանաք: Խանդավառ եղէք եւ ձեր շրջապատը խանդավառեցէք: ԵՐԿՈՒՈՐԵԱԿ (22 մայիսէն 21...

Ի՞նչ Կ՛ըսեն Աստղերը

Ի՞նչ Կ՛ըսեն Աստղերը

ԽՈՅ (21 մարտէն 20 ապրիլ) Նիւթական գետնի վրայ աւելի կայուն պիտի ըլլան ձեր պայմանները: Մի՛ յուսահատիք, ձեր բոլոր հարցերը իրենց ժամանակին պիտի լուծուին: Հանդարտ եւ ուրախ մնացէք: ՑՈՒԼ (21 ապրիլէն 21 մայիս) Ձեր զգացական կեանքը տագնապալից պիտի ըլլայ այս շրջանին: Պէտք է հանդարտ մնաք ու դժուար կացութիւններէ դուք ձեզ հեռու պահէք: Ընտանեկան գետնի վրայ ուրախ անակնկալ մը ձեզի պիտի սպասէ:...

Ի՞նչ Կ՛ըսեն Աստղերը

Ի՞նչ Կ՛ըսեն Աստղերը

ԽՈՅ (21 մարտէն 20 ապրիլ) Ընտանեկան դժուարութիւն մը պիտի ունենաք: Շնորհիւ ձեր ազնուութեան եւ համեստութեան` պիտի յաջողիք շահիլ ձեր պաշտօնակիցներուն վստահութիւնը: ՑՈՒԼ (21 ապրիլէն 21 մայիս) Նեղ կացութեան պիտի մատնուիք եւ պիտի փորձէք դուք ձեզ արդարացնել: Ձեր աշխատանքին արդիւնքը ուշ կամ կանուխ պիտի ստանաք: Առիթով մը պիտի զգաք, որ դուք ճիշդ անձին հետ եւ ճիշդ վայրը չէք: ԵՐԿՈՒՈՐԵԱԿ (22 մայիսէն...

Ի՞նչ Կ՛ըսեն Աստղերը

Ի՞նչ Կ՛ըսեն Աստղերը

 ԽՈՅ (21 մարտէն 20 ապրիլ) Ձեր շուրջիններուն ուշադրութիւնը պիտի գրաւէք ձեր արտայայտած միտքերով: Շատեր իրենց համակրանքը պիտի յայտնեն ձեզի: Ռոմանթիք պահեր պիտի ապրիք ձեր սիրելիին հետ: ՑՈՒԼ (21 ապրիլէն 21 մայիս) Ձեր աշխատանքային բոլոր պարտականութիւնները պիտի կատարէք: Մի՛ չափազանցէք ձեր ծախսերուն մէջ: Խնայողութիւն ըրէք, որպէսզի կարենաք թեթեւցնել ձեր պարտքերը: ԵՐԿՈՒՈՐԵԱԿ (22 մայիսէն 21 յունիս) Մեծ դերակատարութիւն պիտի ունենաք ձեր մտերիմ...

Ի՞նչ Կ՛ըսեն Աստղերը

Ի՞նչ Կ՛ըսեն Աստղերը

ԽՈՅ (21 մարտէն 20 ապրիլ) Օրուան սկիզբը որոշ դժուարութիւններու պիտի հանդիպիք: Լաւատես եղէք ապագային նկատմամբ: Ձեր ծնողական պարտականութիւնները լիուլի կատարելով` գոհունակութիւն պիտի զգաք: ՑՈՒԼ (21 ապրիլէն 21 մայիս) Միշտ նկատի առէք, որ նեղացած պահուն տրուած որոշումները լաւ ու ճիշդ արդիւնքի չեն հասցներ: Նախքան մկրատը ձեր ձեռքը առնելը` տասը անգամ չափեցէք: ԵՐԿՈՒՈՐԵԱԿ (22 մայիսէն 21 յունիս) Այս շրջանին նոր գործերով զբաղելու...

Ի՞նչ Կ՛ըսեն Աստղերը

Ի՞նչ Կ՛ըսեն Աստղերը

ԽՈՅ (21 մարտէն 20 ապրիլ) Աշխատեցէք ձեր սահմաններուն մէջ մնալ ու ձեր ոճով մի՛ վիրաւորէք ձեր շուրջինները: Ձեր կարգ մը որոշումները վերատեսութեան պէտք է ենթարկէք, որպէսզի սխալ քայլ առած չըլլաք: ՑՈՒԼ (21 ապրիլէն 21 մայիս) Զգացական գետնի վրայ յարմար ժամանակ է արտայայտելու ձեր զգացումները ձեր սիրեցեալին: Նիւթական վարձատրութիւն մը պիտի ստանաք ձեր կատարած աշխատանքին եւ զոհողութեան համար: ԵՐԿՈՒՈՐԵԱԿ (22 մայիսէն...

Ի՞նչ Կ՛ըսեն Աստղերը

Ի՞նչ Կ՛ըսեն Աստղերը

 ԽՈՅ (21 մարտէն 20 ապրիլ) Կտրուկ որոշումներ տալու յարմար ժամանակ է: Հանդարտ եւ ճկուն եղէք ձեր յարաբերութիւններուն մէջ: Մի՛ հակադարձէք, որքան ալ վիրաւորուած ըլլաք ձեր ընկերներէն: ՑՈՒԼ (21 ապրիլէն 21 մայիս) Բախտը ձեր կողքին պիտի ըլլայ այս շրջանին: Ձեր գործերը յաջողութիւն պիտի արձանագրեն: Ուրախ լուր մը պիտի ստանաք: Կը ծրագրէք ճամբորդութիւն մը կատարել հանգստանալու համար: ԵՐԿՈՒՈՐԵԱԿ (22 մայիսէն 21 յունիս)...

Ի՞նչ Կ՛ըսեն Աստղերը

Ի՞նչ Կ՛ըսեն Աստղերը

ԽՈՅ (21 մարտէն 20 ապրիլ) Վիրաւորական խօսքեր մի՛ ուղղէք ձեր բարեկամներուն: Նորութիւն մը պիտի մտնէ ձեր կեանքին մէջ եւ ձեզ պիտի ուրախացնէ: Առողջական խնդիր մը պիտի ունենաք: ՑՈՒԼ (21 ապրիլէն 21 մայիս) Ձեր շուրջը կատարուող վիճաբանութիւններուն մէջ մի՛ մտնէք: Ձեր կարծիքը մի՛ տաք, եթէ չխնդրուի ձեզմէ: Մեծ դեր պիտի ունենաք ձեր շրջապատի լարուած մթնոլորտը մեղմացնելու: ԵՐԿՈՒՈՐԵԱԿ (22 մայիսէն 21 յունիս)...

Ի՞նչ Կ՛ըսեն Աստղերը

Ի՞նչ Կ՛ըսեն Աստղերը

ԽՈՅ (21 մարտէն 20 ապրիլ) Աշխատանքի առաջարկ պիտի ստանաք ձեր չակնկալած հաստատութենէն: Հնարաւորութիւն պիտի ունենաք արտայայտելու ձեր տեսակէտը եւ կարծիքը: Նոր ու յաջող ծրագիրներ պիտի մշակէք: ՑՈՒԼ (21 ապրիլէն 21 մայիս) Փորձեցէք վերապահումով մօտենալ ձեր շրջապատի որոշ մարդոց: Անոնք կրնան նոյնը չըլլալ, ինչ որ առաջին հայեացքէն կ՛երեւին ձեզի: Ուրախ լուր մը պիտի ստանաք: ԵՐԿՈՒՈՐԵԱԿ (22 մայիսէն 21 յունիս) Բարենպաստ օր...

Ի՞նչ Կ՛ըսեն Աստղերը

Ի՞նչ Կ՛ըսեն Աստղերը

ԽՈՅ (21 մարտէն 20 ապրիլ) Յաջողութիւններ պիտի արձանագրէք եւ ուրախ պայմաններու մէջ պիտի ըլլաք: Տուեալները ի շահ ձեզի պիտի փոխուին: Պարտութեան պիտի չմատնուիք, եթէ լաւ պատրաստուիք: Բախտաւոր եւ լաւ առիթներով լեցուն շրջան մըն է: ՑՈՒԼ (21 ապրիլէն 21 մայիս) Պիտի ձերբազատիք տարբեր կապանքներէ: Յարմար ժամանակ է` որոշումներ տալու: Քաղաքական զրոյցներու պիտի մասնակցիք եւ ձեր տեսակէտը համարձակօրէն պիտի արտայայտէք: ԵՐԿՈՒՈՐԵԱԿ (22...

Ի՞նչ Կ՛ըսեն Աստղերը

Ի՞նչ Կ՛ըսեն Աստղերը

ԽՈՅ (21 մարտէն 20 ապրիլ) Այս օրերուն ձեր շրջապատի մարդիկը շատ պիտի ծանրաբեռնէք ձեր պահանջներով եւ դիտողութիւններով: Ազդեցիկ մարդոց հետ պիտի ունենաք հանդիպումներ, որոնք դրականօրէն պիտի ազդեն ձեր մասնագիտութեան վրայ: ՑՈՒԼ (21 ապրիլէն 21 մայիս) Պէտք է բաւարարուիք քիչով, ըլլաք գոհ, որպէսզի կարենաք խաղաղ ապրիլ: Մարդիկ, որոնք այսօր օգտակար պիտի դառնան ձեզի, երկար ժամանակ ձեզի թիկունք պիտի կանգնին: ԵՐԿՈՒՈՐԵԱԿ (22...

Ի՞նչ Կ՛ըսեն Աստղերը

Ի՞նչ Կ՛ըսեն Աստղերը

ԽՈՅ (21 մարտէն 20 ապրիլ) Կասկածներ պիտի յառաջանան ձեր մշակած նոր ծրագրին շուրջ: Ձեր ակնկալած նիւթական շահի ստացումը պիտի յետաձգուի: Դժուարութիւնները պիտի յաղթահարէք շնորհիւ ձեր կամքին: ՑՈՒԼ (21 ապրիլէն 21 մայիս) Ճակատագրական որոշում մը պիտի տաք: Նիւթական պարգեւ մը պիտի ստանաք` ձեր լաւ աշխատանքին որպէս արդիւնք: Ձեր ազգականներէն նուէրներ պիտի ստանաք: ԵՐԿՈՒՈՐԵԱԿ (22 մայիսէն 21 յունիս) Այս օրերու մթնոլորտը տագնապեցնող...

Page 2 of 70 1 2 3 70

Արխիւներ