Category: Գրական

Հայոց Գիրերը

Հայոց Գիրերը

October 21, 2021

ԱՐՄԵՆԱԿ ԵՂԻԱՅԵԱՆ Հին աշխարհի այբուբեններէն միակը, որուն ծննդաբանութիւնը գրաւոր վկայուած է ժամանակակիցի մը կողմէ, հայերէ՛նն է, մնացեալներունը` փիւնիկերէնի, եբրայերէնի, արամերէնի, յունարէնի, լատիներէնի, ղպտերէնի ու ասորերէնի... կը մնան այսպէս կամ այնպէս ... Շարն.

Հաշտութիւն

Հաշտութիւն

August 27, 2021

ԽԱՉԻԿ ՏԷՏԷԵԱՆ Կ՛անցնին օրե՜րը, Ժամանակները կը փոխուին, Իսկ մենք, սիրելի՛ս, Կը սորվինք համակերպիլ: Կլիման կը փոխուի, կը հաշտուի՛նք, Կը կեղեքեն մեզ, լո՜ւռ կը համակերպինք, Տագնապ ու վիշտ կը կրծեն, կը ... Շարն.

Նոր Յօդուած. Տերսիմը Մալխասի «Զարթօնք» Վէպին Մէջ

Նոր Յօդուած. Տերսիմը Մալխասի «Զարթօնք» Վէպին Մէջ

January 23, 2021

https://www.houshamadyan.org/.../liter.../literaryworks.html Մեր նոր էջը Տերսիմի մասին ընդարձակ նկարագրութիւններ են, որոնք առնուած են Մալխասի (Արտաշէս Յովսէփեան) «Զարթօնք» վէպէն։ Այս գիրքը առաջին անգամ լոյս կը տեսնէ 1933-ին, Պոսթոնի մէջ, իսկ 2015-ին կը ... Շարն.

Պատերազմ Եւ… Բանաստեղծութիւն

Պատերազմ Եւ… Բանաստեղծութիւն

December 5, 2020

ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ ՊԷՐՊԷՐԵԱՆ Պատմական ցնցիչ իրադարձութիւնները` պատերազմներէն սկսեալ, իրենց յաղթանակներով թէ պարտութիւններով, նահատակներով թէ բրտութիւններով, մարդկային ողբերգութիւններով, բռնի գաղթերով, մինչեւ ջարդ ու ցեղասպանութիւն, իրենց արձագանգը կը գտնեն գրականութեան մէջ: Մեր պարագային,  ... Շարն.

Ծննդեան 125-ամեակին Առիթով. Գրագէտ Բենիամին Նուրիկեանէն Յամեցող Տաքուկ Շունչ Մը… (Ե.)

Ծննդեան 125-ամեակին Առիթով. Գրագէտ Բենիամին Նուրիկեանէն Յամեցող Տաքուկ Շունչ Մը… (Ե.)

May 1, 2020

ԼԵՒՈՆ ՇԱՌՈՅԵԱՆ Գրեթէ հասած եմ  իմ յօդուածին աւարտին, երբ յանկարծ կը յիշեմ որ գրադարանիս մէջ ունիմ երկու գիրքեր, ուր արխիւային նամակներ կան տպուած՝ Բենիամին Նուրիկեանի առնչուող։ Պէտք է կարդալ զանո՛նք ... Շարն.

Ծննդեան 125-ամեակին Առիթով. Գրագէտ Բենիամին Նուրիկեանէն Յամեցող Տաքուկ Շունչ Մը…

Ծննդեան 125-ամեակին Առիթով. Գրագէտ Բենիամին Նուրիկեանէն Յամեցող Տաքուկ Շունչ Մը…

April 7, 2020

ԼԵՒՈՆ ՇԱՌՈՅԵԱՆ Հայերէն գիրքերու այս արտասովոր վաճառքին կողքին, փարիզաբնակ նամակագիրը դեռ կու տայ ուրիշ շահեկան լուրեր ալ, որոնք կ’առնչուին նիւթական անխոստովանելի գործառնութիւններու. – Գերմանական գրաւման ընթացքին մերիններէն շատեր գիտցան օգտուիլ ... Շարն.

Վահէ Օշականի Շարունակական Ահազանգը

Վահէ Օշականի Շարունակական Ահազանգը

March 14, 2020

ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ ՊԷՐՊԷՐԵԱՆ Դժուար է հաւատալ, որ արդէն քսան տարի պիտի ըլլայ Վահէ Օշականի մահուան, այսինքն` այն գրական անհատականութեան, որ ինչպէս այլեւս կ՛ընդունինք` խնդրականացուց բանաստեղծութեան յղացքը, ինքնուրոյն եւ յաճախ խօսակցականի մօտ ... Շարն.

Վեհանուշ Թեքեան` Սփիւռքագիր

Վեհանուշ Թեքեան` Սփիւռքագիր

February 14, 2020

ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ ՊԷՐՊԷՐԵԱՆ Բանաստեղծութեան թէ արձակի մէջ բնականաբար միշտ ալ սփիւռքեան փորձառութիւնը եղած է կիզակէտը Վեհանուշ Թեքեանի գրականութեան, որ աւելի քան հինգ տասնամեակի վրայ կ՛երկարի: Քաղաքական թէ տնտեսական պատճառներով սփիւռքահայութեան կացութիւնը ... Շարն.

Վահան Տէրեան

Վահան Տէրեան

January 18, 2020

ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ ՊԷՐՊԷՐԵԱՆ Այս օրերուն, երբ յա՛տկապէս Հայաստանի մէջ կը նշուի Վահան Տէրեանի մահուան հարիւրամեակը, յաճախ Դիմատետրի վրայ կենսագրական մանրամասնութիւններ կը գտնենք իր մասին, բնականաբար, իւրաքանչիւր անհատ, որ շփում ունեցած է ... Շարն.

Պայքար, Բրտութիւն Եւ Իշխանութեան Ձգտում` Լ. Շանթի Թատերախաղերուն Մէջ

Պայքար, Բրտութիւն Եւ Իշխանութեան Ձգտում` Լ. Շանթի Թատերախաղերուն Մէջ

December 21, 2019

ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ ՊԷՐՊԷՐԵԱՆ Լեւոն Շանթի ծննդեան 150-ամեակին առթիւ, անկախ կարգ մը յոբելենական հանդիսութիւններէն, առիթն է անդրադառնալու անոր ձգած ժառանգութեան կարգ մը երեսներուն, յատկապէս` թատերական վաստակին, որ մասնաւոր տեղ կը գրաւէ հայ ... Շարն.

Բառերու Գանձարանին Մէջ – 7.   «Ռա» ու «Րէ», Ռահ ու Ռանչպար, Ռամիկ եւ Ռազմիկ  (Բ. Մաս)

Բառերու Գանձարանին Մէջ – 7. «Ռա» ու «Րէ», Ռահ ու Ռանչպար, Ռամիկ եւ Ռազմիկ (Բ. Մաս)

December 10, 2019

ԼԵՒՈՆ ՇԱՌՈՅԵԱՆ Շփոթեցուցիչ պարագայ ունին «ձերբակալել» ու «ձերբազատիլ» բայերը, որոնք թէեւ կու գան «ձեռք» բառէն, սակայն կը գրուին «րէ»-ով, որովհետեւ կազմուած են գրաբար «ձերբ» («ձեռք»-ին գործիական հոլովը` ձեռքով) եւ համապատասխանաբար` «կալանել» (բռնել, կապել)  ու «ազատիլ» բայերէն... «Ձեռն» արմատով շինուած միւս բառերը կը պահեն իրենց ուղղագրութիւնը. ձեռագիր, ... Շարն.

Քրմապետ Մը` Իմաստասիրութեան Մեհեանին Մէջ (Յիշելով Անմահանուն Դաստիարակ Շահան Ռ. Պէրպէրեանը)

Քրմապետ Մը` Իմաստասիրութեան Մեհեանին Մէջ (Յիշելով Անմահանուն Դաստիարակ Շահան Ռ. Պէրպէրեանը)

September 6, 2019

Գրեց՝ ԼԵՒՈՆ ՇԱՌՈՅԵԱՆ Եւ Վե՜րջապէս, Շահան Պէրպէրեան` Գիրքերու Հեղինակ Ձեռքի տակ ունիմ Կիլիկիոյ կաթողիկոսութեան «Հասկ» պաշտօնաթերթի 1956-ի նոյեմբեր-դեկտեմբերի միացեալ թիւը, ուր դպրեվանքի այդ օրերու երիտասարդ տեսուչը` Գարեգին վրդ. Սարգիսեան (հետագային` Գարեգին Բ. կթղ.), ... Շարն.

Քրմապետ Մը` Իմաստասիրութեան Մեհեանին Մէջ (Յիշելով Անմահանուն Դաստիարակ Շահան Ռ. Պէրպէրեանը)

Քրմապետ Մը` Իմաստասիրութեան Մեհեանին Մէջ (Յիշելով Անմահանուն Դաստիարակ Շահան Ռ. Պէրպէրեանը)

September 5, 2019

Գրեց՝ ԼԵՒՈՆ ՇԱՌՈՅԵԱՆ Ինչե՞ր Ըսած Էին Օշական Ու Ծառուկեան  Շահան Պէրպէրեանի մասին արտայայտուած են շատեր` թէ՛ իր ժամանակակիցներէն, թէ՛ իր աշակերտներէն: Պիտի կեդրոնանամ սակայն երկու անուններու վրայ. Յակոբ Օշական եւ ... Շարն.

Քրմապետ Մը` Իմաստասիրութեան Մեհեանին Մէջ (Յիշելով Անմահանուն Դաստիարակ Շահան Ռ. Պէրպէրեանը)

Քրմապետ Մը` Իմաստասիրութեան Մեհեանին Մէջ (Յիշելով Անմահանուն Դաստիարակ Շահան Ռ. Պէրպէրեանը)

September 4, 2019

Գրեց՝ ԼԵՒՈՆ ՇԱՌՈՅԵԱՆ Շահան Պէրպէրեանի Ամէնէն Շատ Սիրած Բառերէն Մէկը` «Բնազանցութիւն» Շատ տարիներ առաջ, երբ տակաւին ճեմարանական ուսանող էի, դպրոցին գրադարանը պրպտելու ատեն պատահաբար իմ դիմաց գտայ «Բնազանցութիւն» անունով գիրք մը: Հեղինակ` ... Շարն.

Քրմապետ Մը` Իմաստասիրութեան Մեհեանին Մէջ (Յիշելով Անմահանուն Դաստիարակ Շահան Ռ. Պէրպէրեանը)

Քրմապետ Մը` Իմաստասիրութեան Մեհեանին Մէջ (Յիշելով Անմահանուն Դաստիարակ Շահան Ռ. Պէրպէրեանը)

September 3, 2019

Գրեց՝ ԼԵՒՈՆ ՇԱՌՈՅԵԱՆ Երբ Ճակատագիրը  Անողոք Հարուածներ Կու Տար Պէրպէրեաններուն... Դուք հանդիպա՞ծ էք 16 տարեկան պատանիի մը, որ առտու մը ինքնավստահ քայլերով դասարան կը մտնէ ու... կը սկսի դասաւանդել: Այո՛, սխալ ... Շարն.

Քրմապետ Մը` Իմաստասիրութեան Մեհեանին Մէջ (Յիշելով Անմահանուն Դաստիարակ Շահան Ռ. Պէրպէրեանը)

Քրմապետ Մը` Իմաստասիրութեան Մեհեանին Մէջ (Յիշելով Անմահանուն Դաստիարակ Շահան Ռ. Պէրպէրեանը)

August 30, 2019

Գրեց` ԼԵՒՈՆ ՇԱՌՈՅԵԱՆ Շահան Պէրպէրեան Եւ Հենրի Պերկսոն Շահան Պէրպէրեանի հարիւրաւոր աշակերտները միահամուռ կը վկայեն, որ ան իսկական իմաստասէր մըն էր, բազմակողմանի հմտութեամբ օժտեալ արտակարգ մտաւորական մը: Փիլիսոփայութիւնն ու յարակից ... Շարն.

Քրմապետ Մը` Իմաստասիրութեան Մեհեանին Մէջ (Յիշելով Անմահանուն Դաստիարակ Շահան Ռ. Պէրպէրեանը)

Քրմապետ Մը` Իմաստասիրութեան Մեհեանին Մէջ (Յիշելով Անմահանուն Դաստիարակ Շահան Ռ. Պէրպէրեանը)

August 29, 2019

Գրեց` ԼԵՒՈՆ ՇԱՌՈՅԵԱՆ Արդէն աւելի քան 60 տարի անցեր է Շահան Պէրպէրեանի մահուան թուականէն: 9 հոկտեմբեր 1956-ին, մինչ Պէյրութէն Փարիզ գացեր էր` ամառնային իր արձակուրդն անցընելու ընտանիքին մօտ, սրտի սուր ... Շարն.

Վահագն Գրիգորեանի Ժամանակի Գետը

Վահագն Գրիգորեանի Ժամանակի Գետը

August 24, 2019

ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ ՊԷՐՊԷՐԵԱՆ «Անտարես» հրատարակչատունը իր «պարտադիր ընթերցանութիւն» շարքին մէջ վերջերս վերահրատարակեց Վահագն Գրիգորեանի1908-ին լոյս տեսած «Ժամանակի գետը» (1) հատորը, որ ամբողջութեամբ Ցեղասպանութիւնը, անոր զոհերը, անոնց եւ իրենց յաջորդներուն կեանքը, մինչեւ` ... Շարն.

Հայաստանեան Համացանցային Մամուլը

Հայաստանեան Համացանցային Մամուլը

July 13, 2019

ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ ՊԷՐՊԷՐԵԱՆ Վերջին տասը-տասնհինգ տարիներուն հայաստանեան գրականութեան հետ առնչուած ուշագրաւ երեւոյթներէն մէկը համացանցային մամուլի ծաղկումն է: Առցանց մամուլի տարածման պատճառները բազմաթիւ կրնան ըլլալ եւ առանձին ուսումնասիրութեան նիւթ են, սակայն դժուար ... Շարն.

Բառերու Գանձարանին Մէջ.  Ձախ Ու Ցախ, Ձախլիկներ Եւ Ձախակողմեաններ

Բառերու Գանձարանին Մէջ. Ձախ Ու Ցախ, Ձախլիկներ Եւ Ձախակողմեաններ

July 6, 2019

ԼԵՒՈՆ ՇԱՌՈՅԵԱՆ Մանկապարտէզի երեխաներն անգամ գիտեն, որ «ձախ»-ը կողմի մը իմաստը ունի եւ անոր հականիշն ալ «աջ»-ն է: Ձախ ձեռք, ձախ ականջ, ձախ կողմի մայթ, ձախ դառնալ, ձախէն քալել եւ ... Շարն.