Գրական

Գրական Դեգերումներ Հալէպի Կրակների Ընդմէջէն

Գրական Դեգերումներ Հալէպի Կրակների Ընդմէջէն

ՍՈՒՐԷՆ ԴԱՆԻԷԼԵԱՆ Հալէպի «Ոսկետառ» տպարանից «Այգ» մատենաշարով լոյս տեսաւ Լեւոն Շառոյեանի «Դեգերումներ հայ գիրի եւ պատմութեան գետեզրին» աշխատութիւնը, որը զոյգ նախաբաններով լաւագոյնս արժեւորել են Բերիոյ թեմի առաջնորդ Շահան արք. Սարգիսեանը եւ Պոլսոյ «Մարմարա»-ի խմբագրապետ Ռոպէր Հատտէճեանը: Անխառն զարմանք եւ հիացում ենք ապրում. քաղաքական արիւնամած զարգացումներին կուլ գնացած այդ հինաւուրց քաղաքում, ուր թւում էր, այլեւս ազգային հետք գտնելը հրաշքի հաւասարազօր է...

Մեր Շուրջը Ամասիացիներ Մնացի՞ն

Լեռնականներու Վերջին Շառաւիղը` Սիմոն Սիմոնեան (Մահուան 30-Ամեակին Առիթով)

ԼԵՒՈՆ ՇԱՌՈՅԵԱՆ «Կը Խնդրուի... Խաչաձեւել» Ասիկա խորագիրն է Սիմոն Սիմոնեանի ստորագրութիւնը կրող անդրանիկ գիրքին: Եւ այս գիրքը գեղարուեստակա՛ն ստեղծագործութիւն մըն է: Թուական` 1965: Գիտենք արդէն, որ նոյն տարին պիտի հրատարակուէր նաեւ իր հաստափոր «Արեւելահայ գրականութիւն»-ը, որ բանասիրական աշխատասիրութիւն մըն էր: Այդ տարի Սիմոնեան արդէն իսկ բոլորած էր իր 51-րդ գարունը: Հետեւաբար կրնանք ըսել թերեւս, որ ան «ուշ» մնացեր էր իր...

Մեր Շուրջը Ամասիացիներ Մնացի՞ն

Լեռնականներու Վերջին Շառաւիղը` Սիմոն Սիմոնեան (Մահուան 30-Ամեակին Առիթով)

ԼԵՒՈՆ ՇԱՌՈՅԵԱՆ Սիմոն Սիմոնեանի «Սփիւռք» Շաբաթաթերթը Սեփական հրատարակչատուն մը հիմնելէ ու զայն առողջ հիմերու վրայ կանգնեցնելէ ետք, Սիմոն Սիմոնեանի յաջորդ մտասեւեռումը դարձաւ սեփական մամուլ մը ունենալու երազը, վաղեմի՜ երազը: Ա՛լ թերթ մը հրատարակելու բոլոր կարելիութիւնները ունէր` տպարան, հրատարակչական փորձառութիւն, աշխատակիցներու եւ բարեկամ գրողներու լայն շրջանակ, մանաւանդ` հայագիտական պաշար, վարժ գրիչ եւ տոկո՛ւն հայերէն: Եւ ահա այսպէս, 4 ապրիլ 1958-ին «Սեւան»...

Մեր Շուրջը Ամասիացիներ Մնացի՞ն

Լեռնականներու Վերջին Շառաւիղը` Սիմոն Սիմոնեան (Մահուան 30-Ամեակին Առիթով)

ԼԵՒՈՆ ՇԱՌՈՅԵԱՆ Երբ Գարեգին Կաթողիկոս Անթիլիաս Կը Հրաւիրէր Սիմոնեանը... Խօսքը կը վերաբերի Յովսէփեանց Գարեգին Ա. կաթողիկոսին (1943-1952): Գիտնական հայրապետ մըն էր ան, հմուտ ձեռագրագէտ ու արուեստաբան, բնիկ ղարաբաղցի, որ Բ. Աշխարհամարտի վաղորդայնին հազիւ գահ բարձրացած` Կիլիկիոյ կաթողիկոսութեան Անթիլիասի նստավայրը պիտի վերածէր մշակոյթի կեդրոնի մը: Գարեգին կաթողիկոսին առաջին գործերէն մին եղաւ Հալէպէն Անթիլիաս հրաւիրել դպրեվանքի նախկին շրջանաւարտ Սիմոն Սիմոնեանը (այն օրերուն`...

Մեր Շուրջը Ամասիացիներ Մնացի՞ն

Լեռնականներու Վերջին Շառաւիղը` Սիմոն Սիմոնեան (Մահուան 30-Ամեակին Առիթով)

ԼԵՒՈՆ ՇԱՌՈՅԵԱՆ Լեռնական Սասունցիներու Վերջալոյսը Հալէպի Մէջ Սիմոն Սիմոնեան, 40-ական թուականներու կէսերուն, երբ տակաւին Հալէպ կ՛ապրէր ու հազիւ բոլորած էր իր կեանքին առաջին երեք տասնամեակները, սկսաւ գրի առնել Սասունէն Հալէպ գաղթած հայ պարզունակ մարդոց կեանքէն վերցուած հետաքրքրական պատումներ: Իր տիպարները չարքաշ ու պատուախնդիր անձեր էին, հայրենի իրենց երկրին հին բարքերով ու մտայնութեամբ կոփուած, որոնք սակայն դժուարութիւն ունէին հաշտուելու իրենց նոր...

Մեր Շուրջը Ամասիացիներ Մնացի՞ն

Լեռնականներու Վերջին Շառաւիղը` Սիմոն Սիմոնեան (Մահուան 30-Ամեակին Առիթով)

ԼԵՒՈՆ ՇԱՌՈՅԵԱՆ Այս խորագիրը փոխ կ՛առնեմ իմ հի՜ն մէկ գրութենէն, որ ճիշդ 30 տարի առաջ, ճշգրտօրէն` 13 յունիս 1986-ին, լոյս տեսած էր Փարիզի «Յառաջ» օրաթերթին մէջ, որուն նոր է որ սկսեր էի աշխատակցիլ Հալէպէն`սկսնակ լրագրողի մը դեդեւկոտ քայլերով: Թերթին լման մէկ էջը գրաւող կարճաշունչ յօդուած մըն էր ատիկա, զոր գրի առած էի Սիմոն Սիմոնեանի մահուան անմիջական վաղորդայնին: Ճիշդն ըսելու համար...

Մուշեղ Իշխան.  «Լուսեղէն Տրտմութիւն».  Ընտրանի

Մուշեղ Իշխան. «Լուսեղէն Տրտմութիւն». Ընտրանի

ՍԻԼՎԻ ԱԲԷԼԵԱՆ 2014 թուականին Երեւանի «Գրաբեր» տպարանէն լոյս տեսաւ սփիւռքահայ մեծանուն բանաստեղծ Մուշեղ Իշխանի «Լուսեղէն տրտմութիւն» գիրքը (158 էջ),  որ ծաղկաքաղ մըն է Իշխանի տարբեր տարիներու ժողովածուներէն` «Տուներու երգը» 1936, «Կրակը» 1938, «Կեանք եւ երազ» 1949, «Տառապանք» 1968, «Արեւմար» 1986 եւ «Իրիկնալոյս ռումբերու տակ» 1991: Գիրքը նուիրուած է Մուշեղ Իշխանի ծննդեան 100-ամեակին եւ հրատարակուած` պետական պատուէրով. զայն խմբագրած, հրատարակութեան պատրաստած...

Բանաստեղծութիւններ «Լուսեղէն Տրտմութիւն» Գիրքէն

Բանաստեղծութիւններ «Լուսեղէն Տրտմութիւն» Գիրքէն

 Հրդեհը Ես դեռ մանուկ` տեսայ հրդեհն հայ տուներուն, Երբ գիւղն ամբողջ գնդակներուն տակ կը թնդար, Երբ կը փախչէր խելագար մարդ, անասուն Մինչեւ երկինք նետուող բոցեր օձագալար: Մղձաւանջին մէջ հրկիզուող հայ տուներուն Անկէ ի վեր կ՛ապրի հոգիս մինչեւ այսօր Խլեակներու ծխապատ հեծքը ու ճարճատիւն, Ճիչն ամբոխին եւ բոցերու սարսափն հզօր: Ոչինչ կրցաւ մարել հրդեհն այդ իմ կեանքէս. Ոչ ովկիաններն ուրկէ անցայ...

Page 4 of 4 1 3 4

Արխիւներ