«Մարզական Ֆետերասիոններուն Արտաքին Յանձնառութիւնները Ամբողջացնելու Նպատակով` Նախարարութիւնը Առաւելագոյն Չափով Պիտի Օժանդակէ Ֆետերասիոններուն» Շեշտեց Վ. Օհանեան-Գէորգեան

Երիտասարդութեան եւ մարմնակրթութեան նախարարի պաշտօնակատար Վարդինէ Օհանեան-Գէորգեան նախանցեալ առաւօտեան «Ժատիտ» պատկերասփիւռի կայանին հետ ունեցած իր հարցազրոյցին մէջ անդրադարձաւ մարզական ոլորտին պարզած ներկայ իրավիճակին, ինչպէս նաեւ երիտասարդութեան եւ մարմնակրթութեան նախարարութեան կատարելիք աշխատանքներուն:

Պատասխանելով այն հարցումին, որ կ՛ակնարկէր այն իրականութեան, թէ «Քորոնա»-ի համաճարակին եւ տիրող տնտեսական ահաւոր պայմաններուն զուգահեռ մարզական ֆետերասիոններուն աշխատանքը առաջնահերթութի՞ւն է, Վ. Օհանեան-Գէորգեան ըսաւ. «Լաւ կը հասկնամ ժողովուրդին ցաւը, յատկապէս տնտեսական տագնապալի կացութիւնը եւ տիրող ընկերային ու առողջապահական տագնապը, սակայն թող արտօնեն ինծի ըսել, որ մարմնակրթութիւնը ապրելակերպ է, կենցաղ, մշակոյթ, առողջութիւն` ֆիզիքական, մտային եւ հոգեկան: Մարզական ոլորտը նաեւ Լիբանանի պատկերն է` արտաքին առումով: Անիկա մարզ մըն է, որ հազարաւոր լիբանանցի ընտանիքներու ապրուստը կ՛ապահովէ: Հետեւաբար մարզական ոլորտը հիմնական ոլորտ մը կը նկատուի, յատկապէս այս փուլին, երբ ֆետերասիոնները արտաքին յանձնառութիւններ ունին կատարելիք», ըսաւ ան:

Վ. Օհանեան-Գէորգեան ընդգծեց, որ նախարարութեան պարտականութիւնն է պատրաստել ծրագիր մը եւ հետեւիլ ֆետերասիոններուն աշխատանքին` ապահով պայմաններ եւ միջավայր ստեղծելով անոնց գործունէութեան համար:

Անդրադառնալով մարզական ֆետերասիոններուն հետ յառաջիկայ փուլին հեռանկարները առցանց քննարկելու նախարարութեան նախաձեռնութեան` Վ. Օհանեան-Գէորգեան յայտնեց, որ ինք անձամբ կապուած է ֆետերասիոններու նախագահներուն հետ եւ անոնցմէ պահանջած ներկայացնել իրենց արտաքին պայմանաւորուածութիւններն ու յանձնառութիւնները, որոնք անխուսափելի են, որպէսզի երկրին ամբողջական փակումէն` 8 փետրուար 2021-էն ետք անոնց համար կարելի ըլլայ արտօնութիւն ապահովել կամ կարգ մը մարզաձեւեր բացառութիւն նկատել, որպէսզի փորձերը կատարուին, եւ Լիբանան կարենայ արտաքին մրցաշարքերուն իր մասնակցութիւնը բերել:

«Ոմանք առցանց խորհրդակցութիւններ ունեցան, իսկ ոմանք գրաւոր ներկայացուցին իրենց առաջնահերթութիւնները եւ զանոնք իրականացնելու իմաստով որդեգրուելիք գործիքակազմերուն պատկերացումը», ըսաւ ան:

Վ. Օհանեան-Գէորգեան յայտնեց, որ ֆութպոլի ֆետերասիոնին պարագային, ֆետերասիոնը մարտէն առաջ պէտք է կազմակերպէ Ա. եւ Բ. կարգերու զտումի մրցաշարքերը, որպէսզի կարելի ըլլայ կազմել Լիբանանի ֆութպոլի ազգային խումբը, որ պիտի մասնակցի ֆութպոլի աշխարհի ախոյեանութեան:

«Պասքեթպոլի պարագային, ֆետերասիոնին հետ մշակեցինք պատկերացում մը, որուն հիման վրայ ճշդուեցաւ, որ պասքեթպոլի Լիբանանի ազգային խումբին համար պէտք է փորձեր կայացնելու արտօնութիւն ապահովել, որպէսզի ան կարենայ 20-22 փետրուար 2021-ին Պահրէյնի մէջ տեղի ունենալիք պասքեթպոլի Ասիոյ ախոյեանութեան զտումի մրցումներուն մասնակցիլ:

Կայ նաեւ այլ կարեւոր իրադարձութիւն մը, որուն համաձայն, 10 լիբանանցի իրաւարարներ պէտք է մարզուին եւ պատրաստ ըլլան` ստանձնելու համար միջազգային իրաւարար դառնալու իրաւունքը: Այս թուականները տուեալ մարզաձեւի միջազգային ֆետերասիոնները կը ճշդեն, եւ երկիրներուն ու պետութիւններուն կը մնայ ենթարկուիլ եւ ճշդուած թուականին ներկայանալ մրցաշարքին: Այս պարտաւորութեան իբրեւ արդիւնք Լիբանանի մարզական ֆետերասիոնները կը ծրագրեն իրենց օրակարգերը` միջազգային մրցաշարքերուն մասնակցելու նախանձախնդրութեամբ», հաստատեց ան:

Վ. Օհանեան-Գէորգեան յայտնեց, որ դահուկարշաւի կեդրոնները արդէն իսկ 2020-ի իրենց աշխատանքի եղանակը կորսնցուցին եւ նիւթական հսկայական վնասներու ենթարկուեցան: «Նախարարութիւնը կը փորձէ դահուկարշաւի կեդրոններուն համար պատրաստել նախագիծ մը, որպէսզի անցեալ տարուան նման հարուած մը չստանայ այս մարզաձեւը: Անշուշտ այդ գործիքակազմը պիտի գործադրուի 8 փետրուարէն ետք, որպէսզի ներքին մրցաշարքեր կազմակերպուին, եւ անոնց հիման վրայ որոշուի Լիբանանի մասնակցութիւնը Ողիմպիականի ձմեռնային մարզախաղերուն», ըսաւ ան:

Անդրադառնալով թեքուանտոյի մարզաձեւին` Վ. Օհանեան-Գէորգեան շեշտեց, որ թեքուանտոյի ֆետերասիոնը իր կարգին ունի միջազգային յանձնառութիւններ, զորս պէտք է կատարէ 28 փետրուար 2021-էն առաջ:

Անդրադառնալով այն դիտարկումին, թէ Լիբանանի մէջ կան աւելի քան 40 մարզական ֆետերասիոններ, իսկ նախարարութեան կապը հաստատուած է միայն 6-ին հետ, Վ. Օհանեան-Գէորգեան յայտնեց, որ նախարարութեան կոչը եւ նախաձեռնութիւնը ուղղուած է բոլոր ֆետերասիոններուն: «Անոնք, որոնք միջազգային յանձնառութիւններ ունին կատարելիք, պէտք է դիմեն մեզի: Նախարարութիւնը մարզական բոլոր ֆետերասիոններուն բնակարանն է, եւ պէտք չէ վարանիլ», ըսաւ ան:

Արտօնութիւն ստանալու եւ բացառութիւններ նկատելու կարելիութեան մասին հարցումի մը պատասխանելով` Վ. Օհանեան-Գէորգեան յայտնեց, որ ատիկա երկրին մէջ «Քորոնա» համաճարակին տարածումին ընդհանուր կացութենէն կախեալ է` աւելցնելով, որ ինք ընթացիկ հարցերու կառավարութեան վարչապետ Հասսան Տիապի հետ պիտի խորհրդակցի այս մասին, որպէսզի կարելի ըլլայ միայն մրցաշարքին մասնակցող խումբին փորձ ընելու առիթ ապահովել` յարգելով նախազգուշական բոլոր պայմանները:

«Այս շրջագիծին մէջ պիտի խնդրեմ նաեւ, որ ապահովական կառոյցները գործակցին եւ մարզիկներուն փորձ ընելու կարելիութիւնները ապահովեն: Ամէն պարագայի, վարչապետ Տիապի արտօնութենէն ետք, արդէն իսկ որոշումին գործադրութիւնը ապահովական ուժերուն հետ գործակցաբար պիտի գործադրուի», ըսաւ ան:

Վ. Օհանեան-Գէորգեան հաստատեց, որ «Քորոնա» ժահրի տարածումին դէմ պայքարելու պետական շտապի նիստին ընթացքին ինք ցաւ յայտնած է մարզական կառոյցներուն պարզած անխնամ վիճակին եւ զանոնք պահեստանոցներու վերածելու իրականութեան համար:

Ան հաստատեց, որ անկարելի է անտեսել երիտասարդութեան եւ մարմնակրթութեան նախարարութեան դերակատարութիւնը, ինչպէս նաեւ նախարարութեան պատկանող մարզական կառոյցները օգտագործել առանց անոր հետ համագործակցութեան ու համադրումի:

«Հետեւաբար երբ լիբանանեան բանակը, Ներքին ապահովութեան ուժերը կամ Քաղաքացիական պաշտպանութեան ուժերը մարզական այդ կառոյցներուն կարիքը կ՛ունենան եւ կը փափաքին զանոնք իբրեւ պահեստանոցներ օգտագործել, ապա նուազագոյն քայլ է, որ անոնք տուեալ նախարարութեան հետ համագործակցին: Իսկ ինչ կը վերաբերի մարզական կառոյցներուն պարզած իրավիճակին, անոնք լիբանանեան պետութեան կողմէ արդէն իսկ տարիներ շարունակ լքուած, փտած եւ նորոգութեան չենթարկուած կառոյցներ են, ինչպէս ծանօթ է բոլորին: Լիբանանի իրերայաջորդ կառավարութիւնները տասնեակ տարիներէ ի վեր պիւտճէ չեն յատկացուցած այդ կառոյցներուն նորոգութեան համար: Պէյրութի Մարզական աւանին նորոգութեան համար, օրինակ` 60 հազար ամերիկեան տոլար նախատեսուած է: Մինչդեռ, եթէ միայն դաշտի խոտը մշակելու մասին կը խօսինք, արդէն հսկայական գումարներու կը կարօտի: Սակայն մենք կը խօսինք մարմնակրթութեան մարզի, արհեստավարժ մարզիկներու, Լիբանանի արտաքին ներկայացուցչութեան մասին, առանց երկրին մէջ հիմքեր ունենալու, ենթահող պատրաստելու: 4 օգոստոսի Պէյրութի նաւահանգիստի պայթումէն ետք Մարզական աւանը հսկայական վնասներ կրեց, այն աստիճան, որ հոն կարելի չէ մարզումներ իսկ կատարել: Աւելի՛ն. մարզական այդ անխնամ կառոյցները պահեստանոցի վերածելը ոճիր է», շեշտեց ան:

Վ. Օհանեան-Գէորգեան հաստատեց, որ մարմնակրթութեան նախարարութիւնը պատասխանատու չէ մարզական կառոյցներուն մէջ դրուած ապրանքներուն, որոնք հոն տիրող խոնաւութեան պատճառով կրնան փճանալ:

Լրագրողին կողմէ կատարուած այն միջամտութեան, թէ ինչո՞ւ այս նախարարութիւնը միայն մարմնակրթութեան նախարարութիւն կ՛անուանեն` մոռնալով երիտասարդութիւնը, Վ. Օհանեան-Գէորգեան շեշտեց. «Ինծի համար նախարարութիւնը երիտասարդութեան նախարարութիւն է , իսկ մարմնակրթութիւնը անոր մարզերէն մէկն է, ուր երիտասարդութիւնը ինքզինք կը դրսեւորէ: Վերջին հաշուով Լիբանանի հիմքն ու ապագան երիտասարդութիւնն է»:

Լիբանանի ողիմպիական կոմիտէի ընտրութիւններու սեմին շօշափելի դարձած քաղաքական մրցակցութիւններուն մասին հարցումի մը պատասխանելով` Վ. Օհանեան-Գէորգեան հաստատեց, որ այդ ընտրութիւններուն մէջ քաղաքական միջամտութիւններն ու մրցակցութիւնը կտրականապէս մերժելի են: «Մարմնակրթութիւնը միակ մարզն է թերեւս, որ պէտք է քաղաքական միջամտութիւններէ հեռու պահել եւ առիթ չտալ, որ երկրին մէջ արձանագրուած քաղաքական երկփեղկումները իրենց հետեւանքները ունենան նաեւ մարզական ոլորտին վրայ: Իբրեւ նախարարութիւն մենք ուղղակիօրէն իրաւասութիւն չունինք այդ ընտրութիւններուն կայացման վրայ, սակայն կը զգուշացնեմ քաղաքական այն ուժերը, որոնք կը փորձեն Լիբանանի ողիմպիական կոմիտէի ընտրութիւններուն միջամուխ դառնալ` ըսելով, որ անոնց միջամտութիւնը իր վատ անդրադարձն ու հետեւանքները պիտի ունենայ երկրին մարզական ոլորտին վրայ, ինչպէս նաեւ Միջազգային ողիմպիական կոմիտէին մօտ, որուն օրէնքն ու կանոնները կ՛արգիլեն քաղաքական որեւէ տեսակի միջամտութիւն», հաստատեց ան:

Վ. Օհանեան-Գէորգեան շեշտեց, որ բազմիցս պահանջած է կառավարութենէն ու ելեւմուտքի նախարարութենէն, որպէսզի մարզական ֆետերասիոններուն կատարուելիք աննշան կամ խորհրդանշական գումարը վճարեն: «Առանց յուսալքումի պիտի շարունակենք փորձել ֆետերասիոններուն իրաւունքը ապահովել, որքան ալ անոնց տրուելիք գումարը խորհրդանշական ըլլայ, որովհետեւ կը հաւատանք, որ այդպիսով օժանդակած պիտի ըլլանք ֆետերասիոններուն` իրենց արտաքին յանձնառութիւնները կատարելու», եզրափակեց ան:

 

 

Share This Article
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
CATEGORIES

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus ( )