Խմբագրական. Տարեփակի Խոհեր. Երիտասարդ Մարդուժի Ներդրած Նոր Մեթոտաբանութիւնը (Գ.)

Երիտասարդ մարդուժի ներգրաւման փորձերը, արդէն դասական ընկալումով, հեզասահ չընթացան այս տարի: Ապագայ լրագրողներու այս տարուան փաղանգը, հետեւելէ ետք աշխատանքի տեսական բաժինին, կը նախապատրաստուէր անցնելու գործնական աշխատանքի յատուկ փուլին: Գործնականը իր հերթին ունէր երկու ենթաբաժին` խմբագրատան մէջ աշխատանոցային եւ ապա համայնքի զանազան կեդրոններ այցելելով յատուկ նիւթեր պատրաստելու: Այս երկրորդն էր հիմնականին մէջ, որ կարելի չեղաւ իրականացնել յատկապէս համավարակի, ապա մեծ պայթումին պատճառով: Նկատեցինք սակայն, որ Ապագայ լրագրողները աշխուժ ներկայութիւն եղան յատկապէս Պատանեկանի եւ Երիտասարդականի հրատարակչական եւ ընդհանրապէս տեղեկատուական աշխատանքներուն մէջ` յօդուածներ ստորագրելով, հարցազրոյցներ վարելով եւ այդ բոլորը ընկերային ցանցերու միջոցով լայնապէս տարածելով:

Մեզի սպասող իրավիճակներու ընդառաջ ապագայ լրագրողներու դասընթացքային թէ վարժողական բաժինները վերատեսութեան ենթարկելու անհրաժեշտութեան առջեւ ենք ոչ անպայման իբրեւ բովանդակութիւն, այլ իբրեւ աշխատելաձեւ` հեռակայ դրութիւն օգտագործելու հարկադրանքով:

«Ազդակ»-ի խմբագրութեան համար հետաքրքրական փորձառութիւն եղաւ Ուսանողականի էջի խմբագրական կորիզին հետ աշխատելու առիթը: Քննարկումի նիստեր, որոնցմէ ետք էջի բովանդակութեան նախագիծերու վերափոխում, այնուհետեւ «Ազդակ»-ի դիմագրաւած տագնապի յաղթահարման համար նոր ուղիներու որդեգրման խորհրդատուութիւն:

Այստեղ նկատեցինք, որ եթէ յօդուածագրութեան, գաղափարական առանցքներու արծարծման առումով  մեր երիտասարդ հրապարակագիրները «Ազդակ»-ի խմբագիրներու խորհուրդին պէտք ունին, ապա «Ազդակ»-ը ի՛նք պէտք ունի մեր ուսանող մարդուժի ձեռք ձգած փորձառութիւնը կիսելուն` թերթի աշխատանքներու յաւելեալ արդիականացման առումով:

«Ազդակ»-ի ընթերցողներու ուշադրութենէն պէտք չէ վրիպած ըլլայ զաւարեանական այն աշխատասիրութիւնը, որ կ՛արծարծէր արտագաղթի նիւթը համապատասխան վիճակագրական տուեալներով: Խմբագիրներու հետ քննարկումէ բխած այս անհրաժեշտ թղթածրարի բացումը յանգեցաւ առարկայական, թիւերով, պատկերներով եւ հետագայ միտումներ կանխատեսող հրատարակուած նիւթի ամբողջութեան:

Մենք համոզուեցանք, որ գործ ունինք իր տեսակէտները, վերլուծումներու եզրայանգումները գիտական աշխատակարգով օժտող խումբի հետ, որ յաճախ սուր կերպով մեր հանրային երեւոյթները քննադատելու կողքին գիտէ հետագայ աշխատանքներու հունաւորման ուղի ցոյց տալ հանրային ղեկավարութիւն ստանձնած տարբեր հաւաքականութիւններու:

Առարկայականութիւնը հանրային ղեկավարման համար անհրաժեշտ նախադրեալ է իբրեւ մեթոտաբանութիւն: Իսկ առարկայականութեան ձեռք բերման համար հարցախոյզները, վիճակագրութիւնները եւ անոնց հիման վրայ պատկերներու յառաջացումը կարեւոր բաղադրիչներ են: Գործը մասնագիտական է, եւ մեր իրականութիւնը շահած է երիտասարդ մասնագէտներու մարդուժը, որ կրնայ ճշգրիտ գնահատականներ ձեւաւորել հրատապ նիւթերու մասին:

Առարկայականութիւնն ու քարոզչութիւնը երբեմն հաշտ չեն ընթանար իրարու հետ: Այս նուրբ երանգներու սահմանազատումը, կուսակցական վարքագիծի գերադասումով իրողութեան ծալքերու իրազեկումը, յամենայն դէպս կ՛օգնեն աշխատանքներու ծրագրաւորման համար:

Այս նախադէպը եզակի պիտի չմնայ անշուշտ: «Ազդակ» պիտի շարունակէ քննարկումներն ու տարբեր հրատապ, համահայկական նշանակութիւն ունեցող նիւթերու մասին վիճակագրութիւններ եւ եզրակացութիւններ պատրաստելու ընդունակ ուսանող մարդուժի հետ աշխատիլ, նոր թղթածրարներ հրամցնելու համար մեր համայնքի տարբեր ոլորտներու մէջ դերակատար եղող մարդոց` միշտ գերադասելով կառուցողականութիւնը եւ ներկայ ժամանակներուն համահունչ աշխատելու հրամայականը: Խորհրդակցութեան մէջ ենք տպագիր թերթի մասին այսօրուան հանրային կարծիքին մասին թիւերով, տուեալներով իրազեկուելու համար աշխատանքը կազմակերպելու: Կարեւոր, թերեւս անշրջանցելի աշխատանք` երկարաժամկէտ ծրագրումներ եւ խմբագրական քաղաքականութիւն մշակելու համար:

Իսկ այս եղանակը սկզբունքով պէտք է իր ազդեցութիւնը ունենայ մեր պարագային թերթի աշխատանքներու վերակազմակերպման համար: Միաժամանակ անիկա նաեւ որոշումներու գործընթացին անուղղակիօրէն մաս կը դարձնէ այն ընթերցողները, որոնք կարծիք պիտի յայտնեն թերթի խմբագրական բաժանմունքներուն, վարչական տնօրինումներուն, սակագինին, թերթէն բացակայող նիւթերուն, լեզուական հարցերուն եւ տակաւին  մեր կողմէ չնախատեսուած, բայց ընթերցողը յուզող տարբեր հարցերուն մասին:

Չենք պատրաստուիր վարդագոյն թիւեր կամ ներբողական կարծիքներ ձեռք բերելու այս աշխատանքէն: Կը պատրաստուինք մեր ընթերցողներէն իմանալու բացթողումները, անտեսուած բաժինները, զարգացնելիք կէտերը:

Share This Article
CATEGORIES

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus ( )