Լիբանանցիները Ծափողջոյններով Զօրակցեցան Բժիշկներուն Ու Հիւանդապահներուն Եւ Գնահատեցին Անոնց Ջանքերը

Լիբանանի Մէջ «Քորոնա» Ժահրով Վարակուածներուն Թիւը
Կը Հասնի 438-ի, Իսկ Արտերկրի Լիբանանցիներուն Տունդարձը
Կը Վերածուի Փշոտ Թղթածրարի

Երէկ երեկոյեան ժամը 8:00-ին Պէյրութի, Մեթնի եւ լիբանանեան տարբեր շրջաններու մէջ, լիբանանցիները իրենց բնակարաններուն պատշգամներէն մէկ վայրկեան յոտնկայս ծափողջոյններով զօրակցեցան բժիշկներուն եւ հիւանդապահներուն, ինչպէս նաեւ գնահատեցին անոնց ջանքերը:

Ինքնին յուզիչ, սակայն իրարու ուժ եւ կորով պարգեւող այս պահը աւելի եւս զգացական դարձաւ, երբ Ներքին ապահովութեան ուժերու խումբ մը ոստիկաններ ուղղուեցան Պէյրութի կառավարական հիւանդանոց եւ անոր մուտքին ծափողջոյններով ողջունեցին հոն գործող բժշկական անձնակազմը:

Միւս կողմէ, արտերկրի լիբանանցիներու տունդարձի հարցը անցեալ շաբաթավերջին պարտադրեց ինքզինք` իբրեւ հրատապ հարց, որուն լուծման առաջին քայլերուն մասին կառավարութիւնը վաղուան իր նիստին որոշումներ պիտի տայ եւ գործնական քայլերու պիտի դիմէ:

Միւս կողմէ, ելեւմուտքի նախարար Ղազի Ուազնի հաստատեց, որ «Քեփիթըլ քոնթրոլ»-ի ծրագիրը, որ անցեալ երեքշաբթի օրուան կառավարութեան նիստին յետս կոչուեցաւ, վերջնական կերպով հեռացուած է եւ դարձեալ քննարկումի առարկայ պիտի չդառնայ:

Առողջապահութեան նախարարութիւնը յայտնեց, որ Լիբանանի մէջ «Քորոնա» ժահրով վարակուածներուն թիւը հասաւ 438-ի` աւելցնելով, որ վերջին 24 ժամուան ընթացքին 26 նոր պարագաներ արձանագրուած են:

Նախարարութիւնը իր տեղեկագիրով յայտնեց, որ «Քորոնա» ժահրով վարակուած ութսուն տարեկաննոց երկու տարեցներ մահացած են` մահացած պարագաներուն թիւը բարձրացնելով 10-ի:

Տեղեկագիրին համաձայն, 21 փետրուար 2020-էն ի վեր բուժուած են 32 պարագաներ, իսկ վարակուածներէն միայն 4-ը առողջական ապակայուն վիճակի մէջ կը գտնուին:

Առողջապահութեան նախարար Համատ Հասան երէկ երեկոյեան յայտնեց, որ Լիբանանի մէջ ամէնօրեայ դրութեամբ  «Քորոնա» ժահրով վարակուածներու համեմատութիւնը շուրջ 10 առ հարիւր է, «իսկ թիւերը կը կրկնապատկուին 5 օրը անգամ մը, ինչ որ զգուշաւորութեամբ համակուած դրական ցուցանիշ է», ըսաւ ան:

Հասան ընդգծեց, որ մինչեւ 12 ապրիլ 2020 ժողովուրդին կողմէ ցուցաբերուած յանձնառութեամբ է, որ կարելի պիտի ըլլայ յստակ տուեալներ ունենալ, թէ երկիրը ի՛նչ վիճակի կ’առաջնորդուի:

Պէյրութի Իրաւաբաններու սենտիքայի նախագահ Մըլհեմ Խալաֆ երէկ յայտնեց, որ հականեխիչ նիւթերու մեծ թիւով փոխադրակառքեր առաւօտեան մեկնած են 25 բանտերու ուղղութեամբ` հականեխելու համար բանտերը:

«Մենք յանձնառու ենք արգելափակեալներուն առողջութեան», ըսաւ Խալաֆ` աւելցնելով, որ այս արշաւը ոչ մէկ ծախս կ’ենթադրէ, եւ շեշտեց, որ այսպիսով ցոյց կը տրուի, որ լիբանանցիները իրարու հետ կը գործակցին եւ դրական կերպով վառ կը պահեն ազգային համերաշխութեան իրենց պատկերը:

Խալաֆ նշեց, որ այս նախաձեռնութիւնը առաջադրուած է Պէյրութի եւ Թրիփոլիի Իրաւաբաններու սենտիքաներուն կողմէ, իսկ անոր նկատմամբ աջակցութիւն ցուցաբերած են Պէյրութի եւ Թրիփոլիի Ճարտարապետներու սենտիքաները, Հիւանդապահներու սենտիքան, Պէյրութի Բնաբուժերու սենտիքան, Ճարտարարուեստի սեփականատէրերու ընկերակցութիւնը, կարգ մը լիբանանեան հաստատութիւններ, ինչպէս նաեւ արդարութեան եւ Ներքին գործոց նախարարութիւններն ու ներքին ապահովութեան ուժերը:

Արտերկրի Լիբանանցիներու Տունդարձի Թղթածրար

Կառավարութեան կողմէ արտերկրի լիբանանցիները իրենց հայրենիքը վերադարձնելու առումով արձանագրուած յապաղումին դէմ խորհրդարանի նախագահ Նեպիհ Պըրրի խստօրէն բողոքեց` իր յայտարարութեան նշաձողը հասցնելով այն աստիճանի, որ իրենք կրնան կառավարութենէն հրաժարիլ, եթէ պատահի, որ կառավարութիւնը մինչեւ վաղը որոշում տուած չըլլայ` արտերկրի լիբանանցիներու տունդարձին իմաստով:

«Անկարելի է անտեսել մեր երկրորդ կէսը` արտերկրի լիբանանցիները, որոնց շնորհիւ Լիբանան վերածուած է փայլուն կայսրութեան մը` մտքի եւ հայրենիքին հանդէպ նուիրումի, ինչպէս նաեւ Լիբանանին նիւթապէս օժանդակելու առումով: Նկատի ունենալով այս իրականութիւնը, եթէ կառավարութիւնը մինչեւ երեքշաբթի (վաղը) մնայ իր կեցուածքին վրայ, ապա կառավարութեան մէջ մեր ներկայացուցչութեան վերջ պիտի տանք», ըսաւ Պըրրի:

Վարչապետ Հասսան Տիապ շեշտեց, որ կառավարութիւնը համաձայն է, որ Լիբանան վերադառնալ փափաքող քաղաքացիները ապահով կերպով փոխադրուին իրենց հայրենիքը` «Քորոնա» ժահրի տարածումին դէմ պայքարելու բոլոր միջոցներուն դիմելէ ետք:

Ան նշեց, որ լիբանանեան պետութիւնը պատասխանատու է արտերկրի լիբանանցիներուն, անոնց ընտանիքներուն եւ անմիջական միջավայրին առողջութեան պաշտպանութեան:

Տիապ շաբաթ երեկոյեան յայտնեց, որ նախագահած է նախարարական յանձնախումբի երկարատեւ վարժանիստի մը, որուն ընթացքին քննարկուած են «Քորոնա» ժահրի տարածումը կանխարգիլող միջոցներն ու մինչեւ 12 ապրիլ 2020 պարտադրուած ընդհանուր զօրաշարժը գործադրելու անհրաժեշտութիւնը:

Տիապ յայտնեց, որ նիստին ընթացքին արձանագրուած են արտերկրի լիբանանցիները ապահով Լիբանան փոխադրելու կարելիութիւնները, ինչպէս նաեւ քննարկուած են անոնց տունդարձին կարելիութիւնները` զանոնք «Քորոնա» ժահրի ախտորոշման քննութեան ենթարկելէ ետք:

Շիիներու գերագոյն խորհուրդի նախագահ շէյխ Ապտել Էմիր Քապալան կոչ ուղղեց կառավարութեան անմիջական շտապ մը ստեղծելու եւ իր հայրենիքը վերադառնալ ուզող արտերկրի լիբանանցին տուն վերադարձնելու:

Իր կարգին, Ազգային ազատ հոսանք կուսակցութեան ղեկավար, երեսփոխան Ժըպրան Պասիլ շաբաթ երեկոյեան մամլոյ ասուլիսի մը ընդմէջէն շեշտեց, որ Լիբանան չի կրնար անտեսել արտերկրի իր քաղաքացիները` հաստատելով, որ լիբանանեան պետութիւնը պէտք է հաւասար մօտեցում ցուցաբերէ Լիբանանի մէջ բնակող եւ արտերկրի մէջ գտնուող իր քաղաքացիներուն հանդէպ:

Ան ընդգծեց, որ արտերկրի լիբանանցին իր երկրին մէջ ապրող քաղաքացիին նման նոյն իրաւունքները ունի` աւելցնելով, որ անոր հայրենիք վերադարձը քննարկումի առարկայ չի կրնար դառնալ, այլ` սահմանադրութեամբ ճշդուած իրաւունք է:

Պասիլ հաստատեց, որ արտերկրի լիբանանցիներուն տունդարձը ճիշդ կամ սխալ նկատող կեցուածքներ արտայայտելու կամ քաղաքական եւ ժողովրդային յաւելաբանութիւններու փոխարէն, պէտք է կարելիութիւնները սերտել եւ անմիջական քայլերու դիմելով` լիբանանցի քաղաքացիները փոխադրել իրենց հայրենիքը:

Իր խօսքի աւարտին, Պասիլ Սուրիայէն պահանջեց վերացնել բոլոր այն խոչընդոտները, որոնք կ’արգիլեն լիբանանցի քաղաքացիներուն Լիբանան վերադարձը: Ան կոչ ուղղեց, որ այս իմաստով լիբանանեան եւ սուրիական պետութիւններուն միջեւ պաշտօնական գործակցութիւն արձանագրուի:

Կառավարութիւնը վաղը կէսօրէ ետք ժամը 2:00-ին վարչապետարանին մէջ պիտի գումարէ իր նիստը, որուն ընթացքին պիտի քննարկէ ընդհանուր զօրաշարժին վերաբերող հարցեր, ինչպէս նաեւ արտերկրի լիբանանցիներուն տունդարձը ապահովելու կարելիութիւնները:

Այս իմաստով արտաքին գործոց նախարար Նասիֆ Հըթթի յայտնեց, որ երեքշաբթի օրուան նիստին ընթացքին պիտի յստականան արտերկրի լիբանանցիները Լիբանան վերադարձնելու առումով որդեգրուելիք բոլոր ծրագիրները:

Հըթթի շեշտեց, որ արտերկրի լիբանանցիներու տունդարձին որոշումը կը տրուի կառավարութեան կողմէ, իսկ արտաքին գործոց նախարարութիւնը կը գործադրէ կառավարութեան որոշումները:

Հըթթի ընդգծեց, որ արտաքին գործոց նախարարութիւնը արդէն իսկ լիբանանեան դեսպանատուներուն ընդմէջէն ընդհանուր տեղեկահաւաք կը կատարէ արտերկրի մէջ գտնուող լիբանանցի քաղաքացիներուն մասին, եւ անոնց վերադարձի գործնական քայլերուն մասին ծրագիր մը կը մշակէ, ինչպէս նաեւ օժանդակութիւն կը տրամադրէ արտերկրի մէջ գտնուող լիբանանցի ուսանողներուն:

Հըթթի յոյս յայտնեց, որ կառավարութեան գումարելիք վաղուան նիստին արտերկրի լիբանանցիներու տունդարձի ծրագիրին մանրամասնութիւնները կը յստականան:

Ճարտարարուեստի նախարար Իմատ Հուպալլա շաբաթ երեկոյեան հաստատեց, որ արտերկրի լիբանանցիներու տունդարձին որոշումը տրուած է, իսկ վաղուան նիստին այդ որոշումի գործադրութեան քայլերը պիտի ճշդուին:

Իտալիոյ մէջ Լիբանանի դեսպան Միրա Տահեր յայտնեց, որ Իտալիոյ մէջ ցարդ ոչ մէկ լիբանանցի «Քորոնա» ժահրով վարակուած է` աւելցնելով, որ մեծ թիւով լիբանանցի ուսանողներ եւ բժիշկներ կը գտնուին հիւսիսային Իտալիոյ մէջ: Ան հաստատեց, որ լիբանանեան պետութիւնը կը ջանայ Լիբանան վերադառնալ փափաքող քաղաքացիներուն տունդարձը ապահովել` ընդգծելով, որ լիբանանեան բժշկական անձնակազմը ինքզինք զետեղած է Իտալիոյ բժշկական մարզին տրամադրութեան տակ:

Երեսփոխան Պու Սաապ Մէկ Տարուան Համար Կը Վարձէ Հիւանդանոց Մը Եւ Զայն Կը Տրամադրէ «Քորոնա»-ով Վարակուածներու Բուժման

Հզօր Լիբանան համախմբումի երեսփոխան Էլիաս Պու Սաապ, ընկերակցութեամբ առողջապահութեան նախարար Համատ Հասանի, շաբաթ օր այցելեց Սին Էլ Ֆիլի Լիբանանեան- քանատական հիւանդանոցը` ստուգելու համար հիւանդանոցին պարզած վիճակը:

Պու Սաապ նշեց, որ «Քորոնա» ժահրի տարածումին պատճառով Լիբանանի դիմագրաւած տագնապը կարգ մը պատասխանատուներու կամ շրջաններու վրայ չի կեդրոնանար, այլ` ամբողջ Լիբանանը կը հարուածէ:

«Մեթնի մէջ «Քորոնա» ժահրով վարակուածներու մեծ թիւ կայ` 70 պարագայ, սակայն ոչ մէկ հիւանդանոց կայ, որ կրնայ զանոնք ընդունիլ եւ անոնց բժշկական խնամք տրամադրել: Տահր Պաշեք կառավարական հիւանդանոցը տակաւին սարքաւորուած չէ վարակուածները ընդունելու, այդ պատճառով ալ պէտք էր այլընտրանք մը գտնել: Հետեւաբար 7 ամիս առաջ փակուած Լիբանանեան-քանատական հիւանդանոցը, որուն սարքաւորումը արագ կերպով կարելի է կատարել, վարձելու նախաձեռնութեան մը ձեռնարկեցինք եւ զայն ժողովուրդին տրամադրութեան տակ պիտի դնենք: Լիբանանեան-քանատական հիւանդանոցի նախագահին հետ որոշ շրջանէ մը ի վեր հաղորդակցութեան մէջ եմ, եւ որոշեցի հիւանդանոցը մէկ տարիով վարձել եւ զայն վերակենդանացնել: Եթէ պատահի, որ «Քորոնա» ժահրի տարածումը հակակշիռէ դուրս գայ, եւ արտակարգ վիճակ յայտարարուի, ապա առողջապահութեան նախարարութիւնը յարմարագոյն ձեւով կրնայ օգտագործել այդ հիւանդանոցը, իսկ մենք ձրի բուժում պիտի տրամադրենք կարիքաւորներուն: Լիբանանի մէջ տնտեսական կացութիւնը վատ է եւ մենք ստիպուած ենք անվճար բժշկական ծառայութիւն տրամադրել», ըսաւ ան:

Պու Սաապ յայտնեց, որ «Համատ Հասանի հետ Լիբանանեան-քանատական հիւանդանոցը այցելելէ ետք հեռաձայնային հաղորդակցութիւն մը ունեցայ հանրապետութեան նախագահ զօր. Միշել Աունի հետ եւ անոր փոխանցեցի հիւանդանոցը սարքաւորելու նպատակով պետական եւ սեփական մարզի գործակցութեան կարեւորութիւնը»:

Պու Սաապ շեշտեց, որ առողջապահութեան նախարարութեան կատարած հսկայական աշխատանքին եւ անոր յանդուգն որոշումներուն դիմաց կարելի չէր անտարբեր մնալ եւ պատասխանատուութիւն չզգալ: «Լիբանանը մեր բոլորին կարիքը ունի», եզրափակեց Պու Սաապ:

Հասան իր կարգին յայտնեց, որ Լիբանանեան-քանատական հիւանդանոցը առաւելագոյնը երկու շաբաթէն կրնայ ընդունիլ «Քորոնա» ժահրով վարակուած պարագաները, իսկ չորս շաբաթէն աւելի մեծ թիւով վարակուածներ, «եթէ վարակը լայն կերպով տարածուի», ըսաւ ան:

Հասան շնորհակալութիւն յայտնեց Պու Սաապի նախաձեռնութեան` ընդգծելով, որ այս փուլին կարիքը կայ նման հիւանդանոցներու եւ կեդրոնները առողջարաններու վերածելու, որպէսզի կարելի ըլլայ վարակուած պարագաները ընդունիլ եւ անոնց պէտք եղած բժշկական հոգատարութիւնը տրամադրել:

Հասան շեշտեց, որ Տահր Պաշեք կառավարութեան հիւանդանոցին կողքին, Լիբանանեան-քանատական հիւանդանոցը կը պատրաստուի ընդունելու «Քորոնա» ժահրով վարակուածները:

Հասան նշեց, որ կրակմարի դրութեան նկատմամբ լիբանանցի քաղաքացիներուն ցուցաբերած վարուելակերպը շրջանէ շրջան կը տարուբերի` լրջութեան եւ անլրջութեան միջեւ: Ան կոչ ուղղեց բոլորին կառչած մնալու պետութեան տուած որոշումներուն եւ նախանձախնդրութեամբ մօտենալու կրակմարի դրութեան` աւելցնելով, որ Լիբանանի մէջ «Քորոնա» ժահրին պատճառով արձանագրուած 8 մահուան պարագաներէն 7-ն տարեցներ են: «Պէտք է տարեցները տունը պահել եւ կանխարգիլել «Քորոնա» ժահրով անոնց վարակումին կարելիութիւնը»», շեշտեց Հասան:

Նշենք, որ Հասան հանդիպում մը ունեցաւ նաեւ Միջազգային Կարմիր խաչի, ՈՒՆԵՐՈՒԱ-ի, ինչպէս նաեւ սուրիացի տեղահանուածներուն հարցերը հետապնդող միջազգային կազմակերպութեանց ներկայացուցիչներուն հետ` նպատակ ունենալով անոնց առողջապահական եւ ընկերային կարիքները ապահովել:

Հասան հաստատեց, որ անոնք պէտք է ընդառաջեն առողջապահութեան նախարարութեան ներկայացուցած ծրագիրին, որ կ’ենթադրէ անմիջական կերպով գետնի վրայ հիւանդանոցներ սարքել եւ ամէնէն արագ ժամանակամիջոցին շնչառական սարքեր ապահովել: Ան նշեց նաեւ, որ լիբանանեան պետութիւնը կրնայ հիւանդանոցային դատարկ համալիրներ տրամադրել միջազգային կազմակերպութեանց ներկայացուցիչներուն, որպէսզի անոնք համապատասխան սարքաւորումը կատարեն:

Հասան նշեց, որ Լիբանանի մէջ գործող միջազգային կազմակերպութիւններուն կողմէ ցարդ լուրջ քայլերու չդիմելու իրականութիւնը մտահոգիչ է` նկատի ունենալով «Քորոնա» ժահրի տարածումին վտանգը: Ան հաստատեց, որ սուրիացի տեղահանուածներուն եւ պաղեստինցի գաղթականներուն կարիքները հոգալու պատասխանատուութիւնը միացեալ է` միջազգային կազմակերպութիւններուն եւ լիբանանեան պետութեան միջեւ:

Ներքին Գործոց Նախարարութիւնը Կը Պարտադրէ Վերցնել Կեդրոնական Պէյրութի Մէջ Գտնուող Ցուցարարներուն Վրանները

Ներքին գործոց եւ քաղաքապետութեանց հարցերու նախարար Մոհամետ Ֆահմիի տեղեկատուական գրասենեակը հրապարակեց հաղորդագրութիւն մը, որուն մէջ նշուեցաւ, որ նախարար Ֆահմի կը վերահաստատէ ժողովրդային խաղաղ շարժումին բարձրացուցած ընկերային եւ տնտեսական պահանջներուն արդարացիութիւնը եւ զօրակցութիւն կը յայտնէ այդ պահանջներուն:

Հաղորդագրութեան մէջ նշուեցաւ նաեւ, որ անցեալ շաբթուան ընթացքին նախարարութեան կողմէ ցուցարարներուն վրանները հականեխելու աշխատանքը նպատակ ունէր «Քորոնա» ժահրէն պաշտպանել ցուցարարները:

«Բայց եւ այնպէս Կեդրոնական Պէյրութի մէջ անցորդներուն եւ սեփական կալուածներուն դէմ գործուած յարձակումներուն, եւ օտար երկրի մը դեսպանին հետ արձանագրուած բախումին ի տես, Ներքին ապահովութեան ուժերը վրանները վերցուցին», նշուեցաւ հաղորդագրութեան մէջ:

Ներքին գործոց եւ քաղաքապետութեանց հարցերու նախարար Մոհամետ Ֆահմի երէկ կէսօրէ ետք կատարած յայտարարութեան մէջ հերքեց այն յայտարարութիւնները, թէ իրանցիներ կամ այլ հպատակութիւն կրող քաղաքայիններ Լիբանան – Սուրիա սահմանէն հասած են Լիբանան: Ան ընդգծեց, որ լիբանանեան կուսակցութիւններուն եւ քաղաքական ուժերուն ճիգերը` «Քորոնա» ժահրին դէմ պայքարելու իմաստով, ողջունելի են: Ան հաստատեց, որ իրենք կարիքը ունին բոլոր կուսակցութիւններու ջանքերուն` կասեցնելու համար «Քորոնա» ժահրին տարածումը:

Կրթութեան եւ բարձրագոյն ուսման նախարար Թարեք Մաժզուպ ընկերային ցանցերուն վրայ կատարուած գրառումի մը ընդմէջէն հերքեց այն տեղեկութիւնները, թէ ինք ծնողներէն պահանջած է կատարել իրենց զաւակներուն կրթաթոշակի վճարումները:

Մաժզուպ յանձնառութիւն յայտնեց ծնողներու եւ աշակերտներու շահերուն նկատմամբ` երկրին դիմագրաւած այս արտակարգ պայմաններուն ընթացքին:

Ան նշեց, որ կրթութեան նախարարութիւնը` խորհրդակցելէ ետք կրթական մարզի պատասխանատուներուն հետ, յառաջիկայ օրերուն պիտի հրապարակէ 2019-2020 ուսման տարեշրջանին, ինչպէս նաեւ պետական քննութիւններուն մասին յստակ որոշումներ:

Like on Facebook
CATEGORIES
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus ( )