50 Տարի Առաջ (4 Մարտ 1970)

Նետեր Ու Նոթեր

 Պոյքոթ Ընող Հայու Մը Հետ

– Աշխարհի մէջ բազմաթիւ պոյքոթներ տեղի ունեցած են: Ո՞րն է սակայն այն պոյքոթը, որ եղած է կատարեալ ու երկարատեւ, որ տակաւին կը շարունակուի յաջողապէս եւ հաւանաբար ալ վերջանալիք չունի:

– Ատանկ պոյքոթի մը գոյութիւն ունենալը ո՛չ  տեսած, ո՛չ լսած, ո՛չ ալ կարդացած եմ: Կ՛երեւի թէ մտացածին բան մըն է:

– Ո՛չ, ո՛չ, բարեկամս, բացարձակ իրականութիւն է, ճաճանչաւոր ճշմարտութիւն մը: Եւ դուն ինքդ ալ հաւատարմօրէն, հետեւողականօրէն ու յամառութեամբ մասնակից ես այդ պոյքոթին:

– Ե՞ս: Լուր չունիմ ըրած պոյքոթէս: Կ՛երեւի կ՛երեւակայես:

– Ո՛չ, ո՛չ, բարեկամս, սա պահուս ամբողջովին իրապաշտ եմ:

– Ըսէ՛ ուրեմն, թէ ի՞նչ պոյքոթ է ատ:

– Ուրեմն մեծագոյն, աննախընթաց պոյքոթի մը կը մասնակցիս կէս դարէ ի վեր եւ լուր չունիս ըրած պոյքոթէդ:

– Վերջապէս պիտի ըսե՞ս, թէ՞ ոչ, այդ պոյքոթ ըսածիդ ի՛նչ ըլլալը, ինչի՞ դէմ ըլլալը…

– Եթէ ըսեմ, կը հրաժարի՞ս պոյքոթէն:

– Նախ գիտնալու եմ, թէ բանը ինչո՛ւմն է: Ըսէ՛ կ՛ըսեմ…

– Ահա: Արտասահմանի հայութիւնը կէս դար է, որ պոյքոթ յայտարարած է հայ գիրքին դէմ: Այո՛, արտասահմանի ամէն կողմը հայերը միաբանած ու պոյքոթային պայքար յայտարարած են հայ գիրքին դէմ: Խաթեր համար գնողները չեն կարդար, իսկ հազուագիւտ կարդացողները չեն վճարեր, բնականաբար: Պոյքոթը պաշտօնական չէ թէեւ, սակայն սաստիկ է ու կը գործադրուի կատարելապէս:

– Եղածը ա՞յդ է եղեր: Լա՛ւ, ուրեմն այսուհետեւ թող ո՛չ ոք ըսէ, թէ հայերը կազմակերպուիլ, հաւաքականօրէն գործել ու յաջողիլ չեն գիտեր: Մանաւանդ թող ո՛չ ոք, ո՛չ ոք համարձակի այսուհետեւ կրկնել յանկերգի վերածուած այն անճիշդ խօսքը, թէ հայերը անմիաբան են:

– Ա՞յս է հայոց միաբանութիւնը: Ա՞յս է հայոց հաւաքական գործունէութիւնը…

– Եւ այս միաբանութիւնը պիտի շարունակուի, մինչեւ… մինչեւ…

– Կեցի՛ր, որ ե՛ս ըսեմ. մինչեւ արտասահմանի հայերուն հալիլն ու հատնիլը:

ՆՇԱՆ ՊԷՇԻԿԹԱՇԼԵԱՆ

Հայաստան

 Մարտիրոս Սարեանի
Ծննդեան 90-ամեակը

Փետրուար 28-ին տաղանդաւոր նկարիչ Մարտիրոս Սարեանի ծննդեան 90-ամեակին առիթով յատուկ տեղեկագիր հրատարակեց Հայաստանի Հեռագրական գործակալութիւնը:

Մարտիրոս Սարեան այդ օր ստացաւ շնորհաւորական բազմաթիւ հեռագիրներ` դպրոցականներէ, ուսանողներէ, արուեստագէտներէ, գիտնականներէ, գրողներէ եւ հասարակական գործիչներէ:

Հեռագիրներ ստացաւ` Արամ Խաչատուրեանէն, վարչապետ Ալեքսէյ Քոսիկինէն, Անտոն Քոչինեանէն, Խորհրդային Միութեան մշակոյթի նախարար Ֆուրցեւայէն եւ ուրիշներէ:

Յոբելենական երեկոներ կազմակերպուեցան Մոսկուայի, Երեւանի եւ այլ քաղաքներու մէջ:

Խորհրդային Միութեան Գերագոյն խորհուրդի նախագահութեան հրամանագրով Մարտիրոս Սարեան կերպարուեստի զարգացման ասպարէզին մէջ ունեցած մեծ վաստակին համար եւ ծննդեան 90-ամեակին առիթով պարգեւատրուեցաւ Լենինի շքանշանով:

Խորհրդային Միութեան բոլոր թերթերը հրատարակեցին Մարտիրոս Սարեանի նկարը եւ յօդուածներով անդրադարձան անոր մեծարժէք արուեստին:

«Արարատ»-ի Յաղթանակը

25 հազար մարզասէրներու ներկայութեան, Պաքուի պետական մարզադաշտին մէջ, Երեւանի «Արարատ»-ը յաղթեց տեղւոյն «Նեւթչի» խումբին:

«Արարատ» այժմ կը գտնուի Սոխում, ուր պիտի մրցի Նիկոլայեւի «Սուտոսթրութել»-ի դէմ, իսկ մարտ 8-ին Լենինկրատի «Տինամօ»-ին դէմ:

ԵՐԵՒԱՆԻ ՀԵՌԱՏԻՊ

 

———————

ՕՐԱՏԵՏՐ                                                       ՄԱՐՏ 4

  • 1878.- Ծնունդ ճարտարապետ Ալեքսանդր Թամանեանի: Մահացած 1936-ին:
  • 1893.- Ծնունդ բանասէր եւ արեւելագէտ Կարապետ Մելիք-Օհանջանեանի: Մահացած 1970-ին:
  • 1922.- Յատուկ հրամանագիրով խորհրդային խեղագրութիւնը, սխալագրութիւնը պարտադրուեցաւ Հայաստանի:
  • 1980.- Մահ արձակագիր Վախտանգ Անանեանի:
CATEGORIES

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus ( )