Մայիսեան Փառատօնով ՀՄԸՄ Վերահաստատեց Բարձր Ոգիով, Հպարտ Ճակատով Եւ Հայակերտման Սրբազան Առաքելութեան Կառչած Մնալով Նոր Հարիւրամեակ Սկսելու Վճռակամութիւնը

Երէկ` 26 մայիս 2019-ի երեկոյեան ժամը 6:00-էն սկսեալ Պուրճ Համուտի քաղաքապետարանի դաշտին վրայ, ուր տեղի ունեցաւ աւանդական դարձած մայիսեան փառատօնը, որ հոգեպարար ու յուսադրիչ էր արտասանուած խօսքերով, հպարտալի, յուզիչ եւ խոստմնալից էր խրոխտ կեցուածքով, վճռական քայլերով, բարձր ճակատներով տողանցող տարազաւորներով, մարզիկներով, աշակերտներով ու միութենականներով, ուրախութիւն եւ խանդավառութիւն սփռող էր պաշտօնական բաժինէն ետք կայացած տօնակատարութեամբ:  Մայիսեան յաղթանակի ոգին կը թեւածէր հայութեան բաբախուն սիրտը հանդիսացող Պուրճ Համուտի մէջ, ուր լիբանանեան տարբեր շրջաններէ եկած եւ լիբանանահայութեան ապագան մարմնաւորող տղաք ու աղջիկներ, փոքրեր ու երէցներ, պաշտօնական հիւրեր թէ ժողովուրդ հաստատեցին, որ իրենք տէրն են մայիսեան աւանդին ու յաղթանակին, հպարտ են արդէն դար մը ամբողջ հայապահպանման եւ հայեցի դիմագիծով սերունդներու կերտման սրբազան առաքելութեան լծուած ՀՄԸՄ-ով ու շարունակողն են հայրենիքի ու հայութեան համար իրենց անձը զոհաբերած հերոսներու երթին:

ՀՄԸՄ-ի շեփորախումբին հնչեցուցած Լիբանանի եւ Հայաստանի քայլերգներուն կշռոյթով բարձրացան Լիբանանի, Հայաստանի եւ ՀՄԸՄ-ի դրօշակները, ապա խորհրդաւոր կերպով կատարուեցաւ ջահավառութիւնը` սկաուտական ձեռային աշխատանքով պատրաստուած կայմերուն գագաթին:

Լիբանանի Հայոց թեմի առաջնորդ Նարեկ արքեպիսկոպոսի նախագահութեամբ, ՀՄԸՄ-ի Կեդրոնական վարչութեան հովանաւորութեամբ եւ ՀՄԸՄ-ի Լիբանանի Շրջանային վարչութեան կազմակերպութեամբ տեղի ունեցած փառատօնին բացման խօսքը արտասանեց Հայկ Թապաքեան, որ դիտել տուաւ, թէ 101 տարի առաջ ՀՄԸՄ իր ծնունդով լծուեցաւ կազմութեան սկաուտական եւ մարզական հզօր բանակի, որ նուիրումով եւ մեծ զոհողութեամբ ծառայեց ազգին եւ տէր կանգնեցաւ անոր դրօշին: Ան շեշտեց, որ տարիներ շարունակ այս միութիւնը եղաւ հայ պատանիին ու պարմանուհիին հոգեկան եւ ֆիզիքական կրթութեան ամենավառ օճախը, թրծեց անոնց հոգիները` «Բարձրանալու եւ բարձրացնելու» վեհագոյն զգացումներով, դարձաւ անոնց երկրորդ ծնող` սիրոյ եւ ջերմութեան, ծառայութեան, մարդակերտումի եւ հայակերտումի դարբնոց:

«Իր հիմնադրութեան առաջին տարիներէն սկսեալ, իբրեւ ազգային կազմակերպութիւն, իբրեւ ազգային անփոխարինելի միաւոր, ծառայեց յանուն միացեալ, ազատ ու անկախ Հայաստանի, եղաւ մարզական առաջնորդն ու դրօշակիրը, տարաւ յաղթանակներ ու ապրեցաւ եւ ապրեցուց փառքի օրեր», ըսաւ Հ. Թապաքեան: Ապա ան անդրադարձաւ մարզական կեանքին` նշելով, թէ միութեան պատասխանատուները լաւապէս կը գիտակցին, որ մարզական խաղերը կը պահանջեն նիւթական եւ բարոյական մեծ զոհողութիւն, ժամանակի եւ շունչի երկար սպառում, նաեւ գիտեն տեղական պայմանները` իրենց տարբեր երեսներով, որոնք դժուարութիւններ կը յառաջացնեն մարզական խաղերու զարգացումին վրայ: «Բայց այս բոլորով հանդերձ, կը հաւատանք, թէ լաւապէս պատրաստուած մարզական խումբերով մրցումներ կերտելը անպայման իր դրական արդիւնքը կու տայ` ի շահ միութեան եւ ազգի գոյատեւման», հաստատեց ան:

Հայկ Թապաքեան լուսարձակի տակ առաւ այն իրողութիւնը, որ ՀՄԸՄ-ը մարզական միութիւն չէ միայն, այլ նաեւ ազգային իմացականութեան դպրոց, ուր սերունդներ կը սորվին զոհաբերութեան ոգի, հայրենասիրութիւն եւ կը ստանան բարոյական դաստիարակութիւն: «Կ՛ապրինք գերազանց ուժերու յաջողութեան ժամանակաշրջան: Օրերն ու պայմանները չեն խնայեր նիւթական համեստ կարողութիւններ ունեցողներուն: Տա՛նք ՀՄԸՄ-ին, որպէսզի մեր զաւակները հոն կազմաւորուին եւ կոփուին հայօրէն: Տա՛նք անսակարկ եւ առանց հաշիւի` այն համոզումով, որ տրուածը անպայման իր օգտակար բաժինը կ՛ունենայ: Տա՛նք մանաւանդ այս օրերուն, երբ կարիքը շատ է: Տա՛նք` ի շահ սկաուտներուն եւ մարզիկներուն», իր խօսքը եզրափակեց Հայկ Թապաքեան:

Ապա տեղի ունեցաւ ԼԵՎԱՄ-ի մրցաշարքերուն մասնակցած աշակերտներու բաժակներու եւ վահաններու  տուչութիւնը: Լաւագոյն մարզիկ յայտարարուեցաւ Համազգայինի Մելանքթոն եւ Հայկ Արսլանեան Ճեմարանէն Հրակ-Դրօ Կիւրիւնլեան, լաւագոյն մարզիկուհի` Ազգային Եղիշէ Մանուկեան քոլեճէն Փաթիլ Ասատուրեան, լաւագոյն մարզիչ` Հայ կաթողիկէ Մեսրոպեան բարձրագոյն վարժարանէն Գրիգոր Մեսճեան: Միջնակարգի վահանին տիրացաւ Մխիթարեան վարժարանը, իսկ երկրորդականի` Համազգայինի Մելանքթոն եւ Հայկ Արսլանեան Ճեմարանը, իսկ Հայկազեան համալսարանի «ֆէյր փլէյ»-ի մրցանակին արժանացաւ Հայ կաթողիկէ Մեսրոպեան բարձրագոյն վարժարանը:

Ապա խօսք առաւ ՀՄԸՄ-ի Կեդրոնական վարչութեան ատենապետ Գառնիկ Մկրտիչեան, որ խանդավառութեան, յոյսի եւ լաւատեսութեան աղբիւր նկատեց ՀՄԸՄ-ի երկրորդ հարիւրամեակի մայիսեան այս առաջին փառատօնը: Ան ըսաւ, թէ այս միութեան շարքերը մնայուն վերանորոգման մէջ են, անոր երդիքին տակ կու գան, կը թրծուին, կը կազմաւորուին ու կ՛անցնին իրերայաջորդ սերունդներ,  նորերը կու գան հիներուն տեղը առնելու, հաստատելու, որ նուիրական երթը կը շարունակուի, իսկ մեր ժողովուրդի զաւակները միշտ ալ իրենց զաւակներն ու թոռները կը վստահին այս «կամաւոր բանակ»-ին, որ 100 տարուան իր ծառայութեամբ ու նուիրումով յարգանքի եւ գնահատանքի արժանի է բոլորին կողմէ:

Փառատօնին եւ տողանցքին մասին խօսելով` Գ. Մկրտիչեան ըսաւ. «Այսօր այստեղ ներկայացուածը, սակայն, արտացոլումն է ամբողջ տարուան մը վրայ երկարած կազմակերպչական, սկաուտական եւ մարզական այն հսկայական աշխատանքին, որուն լծուած են այս միութեան երախտաւորները մեծով ու փոքրով, վարչականով ու խմբապետով, միութեան բարերարով եւ բարեկամով: Բոլորին վարձքը կատա՛ր, մանաւանդ որ անցնող տարին սովորական տարի մը չէր, եւ աշխատանքներն ալ սովորական չէին: 2018-ն ՀՄԸՄ-ի 100-ամեակի տարին էր, աշխատանքները նուիրուած էին 100-ամեակին, յաջողութիւնները եւ իրագործումներն ալ վայել էին 100-ամեակին»:

ՀՄԸՄ-ի Կեդրոնական վարչութեան ատենապետը դիտել տուաւ, որ փակուած հարիւրամեակով կը բացուի նոր հարիւրամեակի էջը, որ սկսաւ ՀՄԸՄ-ի երիտասարդական համագումարով, երիտասարդութեան նկատմամբ միութեան ցուցաբերած յաւելեալ ուշադրութեամբ, որուն շօշափելի արտայայտութիւնը կը հանդիսանայ միութեան սկաուտական եւ մարզական բաժիններուն կողքին երիտասարդական բաժինը, որ կը համախմբէ 18-30 տարեկան ՀՄԸՄ-ականներ, որոնք միութենական միջավայրի մէջ մնալով իրենց համար կը ստեղծեն աշխատանքի յատուկ դաշտեր:

Գ. Մկրտիչեան յայտարարեց, թէ նոր 100-ամեակի նորութիւններէն է Արցախի մէջ գործունէութեան ծաւալումը:  «Այսօր, Հայաստանի անկախութեան 101-ամեակին նուիրուած այս փառատօնին ուրախութիւնը ունիմ մեր ժողովուրդին աւետելու, որ շուտով ՀՄԸՄ իր 111-րդ մասնաճիւղը կ’ունենայ Ստեփանակերտի մէջ եւ կը լծուի Արցախի մէջ կազմակերպական իր ցանցին ստեղծման ու տարածման: Այսպէս, ՀՄԸՄ-ի յաջողութիւնները կանգ չեն կրնար առնել երբե՛ք: ՀՄԸՄ կոչուած է հասնելու հո՛ն, ուր հայութիւն կայ, կազմակերպ կեանքի անհրաժեշտութիւն կայ, սերունդ դաստիարակելու պահանջ կայ: Եւ այդ անհրաժեշտութիւնն ու պահանջը, այս օրերուն, քիչ մը ամէն տեղ կան. Հայաստանի մարզերէն մինչեւ ամերիկեան ցամաքամասի հեռաւոր շրջաններ, անցնելով Եւրոպայի հայկական նորակազմ համայնքներէն եւ Միջին Արեւելքի աւանդական մեր գաղութներէն», նշեց ան:

Խօսքին յաջորդ բաժինով Գառնիկ Մկրտիչեան խօսեցաւ Լիբանանի մասին, ուր ՀՄԸՄ-ական հսկայական գործ ու վաստակ կայ, հպարտութեան եւ խանդավառութեան անպատմելի յաջողութիւններ: «Լիբանանի շրջանը կոչուած է միշտ մնալու իր յաջողութիւններու պատուանդանին վրայ եւ, հակառակ մարդուժի եւ նիւթական իր դժուարութիւններուն, տեւաբար ընթանալու հոսանքն ի վեր: ՀՄԸՄ-ի մեծ ընտանիքը շատ բան կ’ակնկալէ Լիբանանի շրջանէն, որովհետեւ կը հաւատայ, որ Լիբանանը եղած է ու կը մնայ ամուր ողնայարը միութեան բազմաճիւղ աշխատանքներուն: Լիբանանէն գաղթած քոյր-եղբայրներն են, որոնք  այսօր կանգուն կը պահեն միութեան աշխարհասփիւռ մասնաճիւղերէն շատերը: Նաեւ, Լիբանանի շրջանի մարզական եւ սկաուտական յաջողութիւններն են, որոնք տեւական ներշնչումի եւ ոգեւորութեան աղբիւր են ՀՄԸՄ-ական ընտանիքին համար: Լիբանանի շրջանին հզօրութիւնը ՀՄԸՄ-ի բովանդակ ընտանիքին հզօրութիւնն է», շեշտեց ան` գնահատելով Լիբանանի շրջանը միութեան 100-ամեակի տօնակատարութիւններուն իր բերած ամբողջական մասնակցութեան համար` Հայաստանի մէջ թէ Լիբանան:

Իր խօսքը եզրափակելով` Գառնիկ Մկրտիչեան յաւելեալ աշխուժութիւն, եռանդ եւ կորով մաղթեց շրջանի պատասխանատու բոլոր կազմերուն, որպէսզի փառատօնէ փառատօն միութեան երթը շարունակուի անդամական նոր շարքերով եւ իրագործումներով, եւ որպէսզի մեր ժողովուրդը շարունակէ հպարտանալ ու հիանալ Մայիսեան յաղթանակներու ոգիով գործող այս միութեամբ` անոր իւրաքանչիւր յաղթանակին մէջ տեսնելով իր սեփական յաղթանակը, հայ ոգիին ու հայ ինքնութեան պահպանման յաղթանակը:

Այնուհետեւ ՀՄԸՄ-ի շեփորախումբին հնչեցուցած երաժշտութեան կշռոյթներով խրոխտ, հպարտ եւ հաստատ քայլերով, պահանջատէր ու ինքնավստահ հայու դոփիւնով տողանցեցին ՀՄԸՄ-ի մասնաճիւղերը, շրջանային խմբապետութիւնը, վեթերան խմբապետները եւ ՀՅԴ ԼԵՄ-ը, ինչպէս նաեւ ՀՄԸՄ-ի պասքեթպոլի տղոց ներկայացուցչական խումբը, ֆութպոլի ներկայացուցչական խումբը, փինկ փոնկի, աթլեթիզմի, ճատրակի եւ հեծելարշաւի ներկայացուցչական խումբերը, ՀՄԸՄ Անթիլիասի պասքեթպոլի աղջկանց խումբը, ինչպէս նաեւ մասնաճիւղերու տարբեր մարզական խումբերն ու դպրոցները, ԼԵՎԱՄ-ի մրցումներուն մասնակցած հայկական տարբեր վարժարաններու աշակերտները:

Մինչ բոլոր տողանցողները շարուեցան դաշտին վրայ` տպաւորիչ պատկեր մը պարզելով, իր հայրական պատգամը տուաւ Լիբանանի հայոց թեմի առաջնորդ Նարեկ արքեպիսկոպոս, որ դիտել տուաւ, թէ ազգերու պատմութեան մէջ կան անձեր, վայրեր ու թուականներ, որոնք պատմութեան չեն պատկանիր, այլ անցեալը կը շաղախեն ներկային եւ մեր կամքը կը պրկեն` ապագային նայելու լաւատեսութեամբ ու յաղթանակով: «28 մայիս 1918. այս վայրը կը բաւէ հաստատելու, որ այսօր ՀՄԸՄ-ի այս փառաւոր ներկայութեամբ Պուրճ Համուտի այս մարզադաշտը կը վերածուի Սարդարապատի, Բաշ Ապարանի եւ Ղարաքիլիսէի, եւ Սարդարապատ ու Պուրճ Համուտ, Արցախ եւ Լիբանան կը դառնան նոր յաղթանակներու գրաւական, երբ մենք այսպէս կը տողանցենք աշխարհի բոլոր ճամբաներուն վրայ` միշտ մեր նայուածքը ուղղելով Արարատին եւ մեր սրբազան պահանջատիրութեան ու Հայ դատին», ըսաւ սրբազան հայրը: Ան նշեց, թէ ՀՄԸՄ այս փառատօնով  անգամ մը եւս եկաւ ըսելու, որ 28 մայիս 1918-ն միայն թուական չէ, այլեւ մեզ պարուրող ոգի է, խորհուրդ է ու պատգամ, որ այս ՀՄԸՄ-ը միայն տողանցող միութիւն չէ, այլ նաեւ աշխարհով մէկ գործող իր միաւորներով տագնապ է, հայապահպանում է, հայոց պահանջատիրութիւն է:

Նարեկ արքեպիսկոպոս յայտնեց, որ տողանցքի ընթացքին ժողովուրդը իր ծափերով ու սրտի տրոփիւնով եկաւ ըսելու, թէ ինք ՀՄԸՄ-ի կողքին է, որովհետեւ այս միութիւնը ամէն օր ժողովուրդին հետ է, իրերայաջորդ սերունդներուն հայեցի կրթութիւն կը ջամբէ, եւ ո՛չ միայն սկաուտական ու մարզական գործունէութիւն կը ծաւալէ: «Որովհետեւ ՀՄԸՄ Հայաստանի հետ է, հայութեան հետ է, եւ այդ ընթացքը ո՛չ այս դաշտով կը վերջանայ, ո՛չ ալ որեւէ տեղ կանգ կ՛առնէ», դիտել տուաւ առաջնորդ հայրը` իր գնահատանքն ու գոհունակութիւնը արձանագրելով ՀՄԸՄ-ին, որովհետեւ այս երեւոյթը ցուցանիշ է այն իրողութեան, թէ այս միութիւնը հաւատարիմ կը մնայ իր նշանաբանին, կը բարձրանայ ու իրեն հետ կը բարձրացնէ` միշտ պատրաստ ըլլալով սատարելու մեր հայրենակերտումի, հայակերտումի ու պահանջատիրութեան սրբազան իտէալներուն:

«Այսօր հպարտութեան առիթ է իւրաքանչիւր հայորդիի համար, բոլորիս համար հաւաքաբար, որովհետեւ պատմութիւն կերտած մեր հերոսները այսօր անգամ մը եւս իրենց օրհնութեամբ եւ ոգեղէն ներկայութեամբ կը լեցնեն մեզ` ըսելու, թէ մենք սարդարապատեան սերունդ ենք, անկախութեան եւ յաղթանակի սերունդ ենք: Ահաւասիկ ՀՄԸՄ այսօր կու գայ իբրեւ հաւաքական հայելի այս պատգամին` ցոլացնելու մեր բոլորին գոհունակութիւնը եւ յաղթական կեցուածքը», ըսաւ Լիբանանի հայոց թեմի առաջնորդը` մաղթելով եւ աղօթելով, որ ՀՄԸՄ-ի այս տիրական եւ յաղթական առաջնորդութեամբ մենք շարունակենք մեր երթը, միշտ լիանանք սարդարապատեան ոգիով եւ միշտ մնանք հաւատարիմ մեր պատմութեան կերտելու համար նոր յաղթանակներ` մեր ժողովուրդի յաւերժութեան եւ մեր հայրենիքի ամբողջական տիրացման ճամբուն վրայ:

Այս տարուան փառատօնին պաշտօնական բաժինին յաջորդեց տօնական բաժինը, որուն իրենց մասնակցութիւնը բերին «Միհրան պենտ»-ը, երգիչներ Սերոբ Յակոբեան եւ Հրաչ Կայծակեան` նուագակցութեամբ Սեդօ Պաղտասարեանի: Նաեւ տեղադրուած էին տաղաւարներ, որոնց շուրջ համախմբուեցան ներկաներն ու սկաուտները:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CATEGORIES

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus ( )