Փոքէմոնները 20 Տարեկան Են

Պատրաստեց՛ ՇՈՂԻԿ ՏԷՐ ՂՈՒԿԱՍԵԱՆ

pokemon-1_82716

pokemon-2_82716

Մենք այս ամառ շատ լսեցինք բջիջային հեռաձայներու յատուկ փոքէմոններու խաղին մասին: Սակայն ո՞վ են այս տարօրինակ անուններով կերպարները:

pokemon-33_82716

Փոքէմոններու ընտանիքին պատկանող Փիքաչու եւ իր ընկերները սկիզբը, քսան տարիներ առաջ, մեծ յաջողութիւն չունեցան: Սակայն հետագային անոնք դարձան աշխարհի երեւակայական ամէնէն հռչակաւոր անասունները:

Միջատներու Հաւաքածոյ Մը

pokemon-5_82716

Փոքէմոնի խաղը ստեղծուած է 3 ճափոնցիներու կողմէ` Սաթոշի Թաժիրի, Քէն Սուկիմօրի եւ Ժունիշի Մասուտա:

Իրենց վիտէօ խաղի այս գաղափարը զարգացնելու համար, Սաթոշի Թաժիրի ներշնչուած է իր մանկութեան նախասիրած ժամանցէն` միջատներ հաւաքել:

Փոքէմոնի խաղին նպատակներէն մէկն է փորձել բռնել բոլոր էակները, երբեմն զանոնք փոխանակելով:

Սկիզբը` Սեւ Եւ Ճերմակ

pokemon-6_82716

27 փետրուար 1996-ին շուկայ կ՛իջնէ Փոքէմոն խաղի կարմիր եւ կանաչ տարբերակը: Ան կը խաղցուի Նինթէնտօ ընկերութեան Կէյմոյ փոքր խաղամեքենային վրայ: Խաղը սեւ եւ ճերմակ է, սկիզբը անիկա մեծ յաջողութիւն չունենար:

Սակայն վաճառումը յանկարծ մեծ վերելք կ՛արձանագրէ 4 շաբաթներ ետք: Այս ձեւով Փոքէմոն պիտի դառնայ Ճափոնի պատմութեան ամէնէն շատ ծախուած վիտէօ խաղը: Ան այս տիտղոսը բնաւ չէ կորսնցուցած:

Փոքէմոններու Թիւերը

– 721  Փոքէմոնի կերպար
– 275 միլիոն վիտէոյի խաղէն օրինակներ ծախուած են աշխարհի շուրջ
– 21 միլիառ Փոքէմոնի խաղի քարտերու ծրարներ
– Աւելի քան 800 պատկերասփիւռի յայտագիրներ

Գիտէի՞ր, Թէ

Փոքէմոններուն անունը եկած է ճափոներէն փոքէթօ մոնսթուա բառերէն կամ անգլերէնով Փաքէթ Մոնսթըրզ:

 

Անհաւատալի, Բայց Իրաւ

anhavadali_82716

  • Երկրագունդը միակ մոլորակն է, որուն անունը աստուծոյ մը անունը չէ:
  • Իշուն աչքերը, որոնք կը գտնուին անոր գլխուն վրայ, անոր կարելիութիւնը կու տան նոյն ատեն տեսնելու իր չորս ոտքերը:
  • Միացեալ Ազգերու պաշտօնական վեց լեզուներն են անգլերէնը, ֆրանսերէնը, արաբերէնը, չինարէնը, ռուսերէնը եւ սպաներէնը:
  • Միացեալ Նահանգներու Նեպրասքա նահանգին մէջ արգիլուած է եկեղեցիին մէջ ձգռտալ կամ փռնգտալ:
  • Կարգ մը որդեր ինքզինքնին կ՛ուտեն, երբ ուտելու ուրիշ բան չեն գտներ:
  • Բուերը միակ թռչուններն են, որոնք կրնան տեսնել կապոյտ գոյնը:
  • Ջայլամին աչքը իր ուղեղէն աւելի մեծ է:
  • Եթէ դուն անդադար պոռաս 8 տարուան, 7 ամսուան եւ 6 օրուան ընթացքին, կրնաս յառաջացուցած ըլլալ գաւաթ մը սուրճ տաքցնելու բաւարար ուժանիւթ:
  • Ծովաստղները ուղեղ չունին:
  • Բեւեռային արջերը ձախլիկ են:

 

Պահրէյնի Անապատի
Միակ Ծառը

bahrain_82716

Պահրէյնի անապատին մէջ գտնուող միակ ծառը փրոսոփիս տեսակի ծառ մըն է, որ կոչուած է «Կեանքի ծառը»: Ան շատ հեռու է կեանքի որեւէ մէկ աղբիւրէ, սակայն, հակառակ ասոր, ան կենդանի է 400 տարիներէ ի վեր: Անոր հասակը կը հասնի մօտաւորապէս 10 մեթրի, եւ ան կը գտնուի երկրին ամէնէն բարձր կէտէն` Ճէպէլ Ատ Տուխանէն 2 քմ հեռու: Ամէն տարի աւելի քան 50,000 զբօսաշրջիկներ կու գան այցելելու կեանքի ծառը: Տակաւին մինչեւ այսօր անոր ջուրի աղբիւրը անծանօթ կը մնայ:

Օրական
165 Միլիոն Գաւաթ Թէյ…

tea_82716

Անգլիացիները օրական 165 միլիոն գաւաթ թէյ կը խմեն: Ասիկա կը համապատասխանէ տարեկան 60,2 միլիառ գաւաթ թէյի, մինչ խմուած սուրճի գաւաթներուն թիւը կը հասնի միայն 25 միլիառի, այսինքն` օրական 70 միլիոն գաւաթ:

Անգլիացիները աշխարհի ամէնէն շատ թէյ խմող բնակիչներն են. անոնցմէ 66 առ հարիւրը օրական դրութեամբ թէյ կը սպառէ:

Էսթոնիացիներուն 99 Առ Հարիւրը
Ունին Կապոյտ Աչքեր

gabouyd-1_82716

Մենք գիտենք, թէ սկզբնական շրջանին մարդիկ սրճագոյն աչքեր ունէին: Կապոյտ աչքերը ծինային փոփոխութիւն մըն է, որ տեղի ունեցած է մեր նախահայրերէն մէկուն աչքերուն մէջ, եւ որ իր կարգին զայն սփռած է մարդոց մէջ:

Կապոյտ աչքերը շատ գրաւիչ կը թուին յատկապէս կարգ մը շրջաններու մէջ, ուր անոնք հազուագիւտ են: Սակայն Էսթոնիա չի պատկանիր այդ վայրերու ցանկին… Ըստ համալսարանական ուսումնասիրութեան մը` Էսթոնիայի բնակչութիւնը աշխարհի ամէնէն շատ կապոյտ աչքերով բնակիչներ ունեցող երկիրն է: Անոնք կը կազմեն բնակչութեան 99 առ հարիւրը:

Աւելի Քան 1728 Բառ
Գիտցող Թռչունը

trtchoun-1_82716

Ալիքաւոր էգ թութակները կը պատկանին խօսելու կարողութիւն ունեցող հինգ տեսակ թռչուններու խումբին:

Սակայն Փաք իսկապէս բացառիկ թռչուն մըն է: Այս ալիքաւոր էգ թութակը արձանագրած է ոեւէ թռչունի ամէնէն մեծ բառամթերքը ունեցող թռչունի մրցանիշը, իր արտասանած 1728 բառերով:

Պարզապէս կապկելու կողքին, Փաք ստեղծած է իր անձնական արտայայտութիւնները եւ նախադասութիւնները: Ան յաճախ արտայայտութիւնները գործածած է անոնց համապատասխանող պարագաներուն եւ ցուցադրած է իր շրջակայքին վերաբերեալ զարմանալի հասկացողութիւն:

Շատ Երկար Օր Մը

payladsou_82716

Փայլածուն արեւուն ամէնէն մօտը գտնուող մոլորակն է: Անոր օրերը շատ երկար են: Հակառակ անոր որ անիկա արեւուն շուրջ շատ արագ կը դառնայ, բայց եւ այնպէս շատ դանդաղ կը դառնայ ինքնիր վրայ:

Փայլածուի վրայ իւրաքանչիւր օր կը տեւէ 1408 ժամ, որ կը համապատասխանէ երկրագունդին վրայ 58 օր եւ 16 ժամուան: Ասիկա բաւական տպաւորիչ կրնայ թուիլ, մանաւանդ երբ մենք գիտենք, թէ փայլածուի վրայ մէկ տարին կը տեւէ միայն 88 երկրագունդի օրեր:

 

Ժամանց

Կրնա՞ս գտնել դէպի ապահով դաշտ հասցնող ճամբան:

Կրնա՞ս գտնել դէպի ապահով դաշտ հասցնող ճամբան:

Կէտերը իրարու միացուր` 1-80, յայտնաբերելու համար պահուած պատկերը:

Կէտերը իրարու միացուր` 1-80, յայտնաբերելու համար պահուած պատկերը:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Մէկ կէտ պարունակող բաժինները սեւ ներկէ յայտնաբերելու համար պահուած պատկերը: 1-80, յայտնաբերելու համար պահուած պատկերը:

Մէկ կէտ պարունակող բաժինները սեւ ներկէ յայտնաբերելու համար պահուած պատկերը: 1-80, յայտնաբերելու համար պահուած պատկերը:

Կրնա՞ս թիւերու տախտակը ամբողջացնել` գտնելով իւրաքանչիւր թիւի համապատասխանող տեղը:

Կրնա՞ս թիւերու տախտակը ամբողջացնել` գտնելով իւրաքանչիւր թիւի համապատասխանող տեղը:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Like on Facebook
CATEGORIES
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus ( )