Ինչո՞ւ Պէտք Է Խնդանք

Պատրաստեց՝ ՇՈՂԻԿ ՏԷՐ ՂՈՒԿԱՍԵԱՆ

khentank_70916

Մարդ արարածը միակ կենդանի էակն է, որ կը խնդայ: Ան յաճախ կը ժպտի, մինչ մանուկները օրուան ընթացքին հարիւրաւոր պատճառներ կը գտնեն խնդալու: Ասիկա բնական է: Խնդալը լաւ է մարդուն թէ՛ բարոյականին, թէ՛ ալ մարմնին:

Խնդալը կ՛աշխատցնէ մեր փորի մկանները: Երբ մենք զօրաւոր կը խնդանք, կը զգանք մեր փորի մկանները, որոնք կը կծկուին, եւ նման երկար խնդուք մը կրնայ նոյնիսկ ցաւցնել… Սակայն ասիկա ըսել չէ, թէ մենք խնդալով պիտի կարենանք մեծ մարզիկներու մկանները ունենալ:

– Որովհետեւ խնդալը թուլութիւն կը յառաջացնէ: Եւ ինչպէս ամէն ինչ իրարու կապուած է մարմնին մէջ, փորին մէջ խնդուքին յառաջացուցած շարժումը մարսողութիւնը կը դիւրացնէ եւ կ՛արագացնէ: Ասիկա կ՛աւելցնէ ստամոքսային հիւթերը, կը մարձէ եւ կը հանգստացնէ մարսողական խողովակը:

– Որովհետեւ խնդալով դուն հաճոյք պիտի պատճառես այն անձին, որ կը փորձէր հաճելի մթնոլորտ մը ստեղծել (նոյնիսկ եթէ անոր կատակը շատ խնդալիք չէր):

– Որովհետեւ խնդալը կրնայ հանդարտեցնել շնչարգելութեան տագնապ մը. խնդալը կ՛աշխատցնէ շնչառական գործարանները եւ կը թուլցնէ թոքերու ցնցուղներուն ….. մկանները:

– Որովհետեւ դուն վերջապէս պիտի կարենաս ցոյց տալ քու գեղեցիկ ակռաներդ` ակռայի ահաւոր այդ գործիքը բերնէդ հանելէ ետք:

– Որովհետեւ ան մթնոլորտը կը թեթեւցնէ, եթէ ամէն մարդ գլուխը ծռած եւ նստած է:

– Որովհետեւ ան կը զօրացնէ ընկերային կապերը եւ հաղորդակցութիւնը: Երբ անձ մը կարող է հաճելի մթնոլորտ ստեղծել, անոր հետ հաղորդակցիլը աւելի դիւրին կ՛ըլլայ:

– Որովհետեւ կեանքը կը կազմուի ուրախութեան մէջ: Ինչպէս կ՛ըսէ նշանաւոր գրագէտ մը, խնդալը իսկապէս կը փոխէ օրը, մենք ամէն ինչ դրական ձեւով կը տեսնենք, եւ ասիկա մեզի կ՛օգնէ յառաջանալու:

– Որովհետեւ խնդուքը վարակիչ է: Ան հիմքն է: Ան կը յառաջացնէ խանդավառութիւն:

– Որովհետեւ երբ մենք ժպտուն կ՛ըլլանք, մարդիկ աւելի փափաք կը յայտնեն մեզի հետ խօսելու, քան երբ մենք տխուր կամ քաշուած կը մնանք:

– Որովհետեւ երբեմն երբ մենք չենք գիտեր ինչ ըսել… կը խնդանք:

– Իսկ գիտէի՞ր, որ երբ մենք կը խնդանք, մենք օդը դուրս կը հանենք ժամական 100 քմ արագութեամբ:

– Որովհետեւ  երբեմն խնդալով աւելի դիւրութեամբ մեր ուզածը կը հասկցնենք:

– … Եւ նոյնիսկ երբեմն ան մեզի կարելիութիւնը կու տայ ծածկելու մեր նեղութիւնը կամ մեր ցաւը:

– Որովհետեւ ան կ՛իջեցնէ քոլեսթերոլի տոկոսը: Երբ մենք կը խնդանք, շնչառական փոխանակութիւնները կը բազմապատկուին, ասիկա մեր մարմնին կը հայթայթէ աւելի թթուածին եւ կը նուազեցնէ մեր երակներուն վրայ հաւաքուող իւղին քանակը. երբ մենք կը խնդանք, մենք կը շարժինք, կը քրտնինք, եւ քրտինքը կ՛այրէ իւղերն ու թոյները: Վերջապէս, շարժումը կը մարձէ մեր լեարդը եւ պանկրէասը, կ՛արձակէ մաղձային նիւթեր եւ կ՛ոչնչացնէ վնասակար իւղերը:

– Որովհետեւ խնդալը կը յառաջացնէ անտորֆին, որ երջանկութեան հորմոնն է: Ան ցաւը կը հանդարտեցնէ եւ ընկճախտը կը թեթեւցնէ:

– Որովհետեւ երբեմն ան բանի մը չի ծառայեր եւ… եւ ճիշդ այդ պատճառով լաւ է:

– Որովհետեւ լաւ բառախաղ մը փնտռելը մեր ուղեղը կ՛աշխատցնէ :

– Որովհետեւ խնդալը երիտասարդ մնալ է եւ հետեւաբար` աւելի երկար ապրիլ: Ասիկա բնական է, նուազ քոլեսթերոլ, նուազ ընկճախտ, զօրաւոր մկաններ, աւելի լաւ շնչառութիւն եւ ուժական ուղեղ մը: Առողջ միտք, առողջ մարմնի մէջ:

– Խնդալը կրնայ նաեւ քիչ մը նիհարցնել: Կ՛ըսուի, որ մէկ վայրկեան խնդուքը հաւասար է 15 վայրկեան քալելու:

– Որովհետեւ խնդուքի «նիստէ» մը ետք մենք աւելի լաւ կը քնանանք: Նոյնիսկ եթէ մկանները կը կծկուին խնդալու ժամանակ, անոնք կը թուլնան անմիջապէս ետք: Խնդուքներով հարուստ երեկոյթէ մը ետք ներքին ճնշումը եւ ընկճախտի հորմոնը` քորթիզոնը կը նուազին: Եւ մենք հանգիստ կը քնանանք:

– Եւ վերջապէս, խումբ մը ընկերներու հետ խնդալը շատ աղուոր յիշատակներ կը ձգէ ամբողջ կեանքի ընթացքին:

 

 

Անհաւատալի, Բայց Իրաւ…

–  Ըստ պալինական օրացոյցին, մէկ տարին կազմուած է 210 օրերէ:

anhavadali-1_70916

–  2013 թուականին 1954-ի Մերսետես Պենզ մրցումի ինքնաշարժ մը ծախուեցաւ աւելի քան 29 միլիոն տոլարի:

–  Ներկայի բջիջային հեռաձայները 10 անգամ աւելի զօրաւոր են, քան` այն համակարգիչը, որ մարդուն օգնեց դէպի լուսին ճամբորդութեան ընթացքին:

–  Անջրպետի մէջ գոյութիւն ունին 100 միլիառ աստղահոյլեր: Պարզ աչքով մենք կրնանք տեսնել անոնցմէ միայն 5-ը:

–  Ովկիանոսներուն մէջ գոյութիւն ունի բաւարար աղ` ծածկելու համար երկրագունդին բոլոր ցամաքամասերը եւ այդ խաւը պիտի ունենայ 152 մեթր հաստութիւն:

anhavadali-2_70916

–  Լեհաստանի հին աղի հանքի մը մէջ 135 մեթր խորութեամբ շինուած է տաճար մը:

anhavadali-3_70916

–  Ադամանդներով ծածկուած ֆութպոլի գնդակ մը ծախուած է 2,6 միլիոն տոլարի:

–  Անթարքթիքայի մէջ գոյութիւն ունին դրամ քաշելու երկու մեքենաներ:

anhavadali-4_70916

– Ֆրանսայի թագուհի Մարի-Անթուանեթի կեղծամները մինչեւ 1,2 մեթր հասակ կրնային ունենալ:

anhavadali-5_70916

– Գոյութիւն ունի սուր եւ բարակ բերանով ձուկ մը, որուն փուշերը կանաչ են:

–  Մարդ արարածը կրնայ հոտերը զգալ նոյնիսկ ծնելէն առաջ:

–  Ամէն տարի չափահաս մը կը կորսնցնէ 3,6 քիլօ մորթի բջիջներ

 

Փանտաներու Օգնութիւն

panda-1_70916

Վայրի բնութեան մէջ կ՛ապրին միայն 1600 փանտաներ:

Փանտան (արջակատու) արջերու ընտանիքին մէջ ամէնէն քիչ թիւով անդամներ ունեցող անասունն է: Ան աշխարհի ամէնէն աւելի կորսուելու վտանգի ենթարկուած անասուններէն մէկն է:

Այս հսկայ փանտաները կ՛ապրին կեդրոնական Չինաստանի լեռներու անտառներուն մէջ: Փանտան իր սնունդին 99 առ հարիւրը կ՛առնէ պամպուի եղէգներէն: Ան օրական պէտք է ուտէ 38 քիլօ եղէգ` ստանալու համար իրեն անհրաժեշտ սնունդը:

panda-2_70916«Ուըրլտ ուայլտլայֆ ֆանտ»-ին օգնելու եւ այս անասուններուն պահպանման համար մարդոց ուշադրութիւնը գրաւելու համար ֆրանսացի քանդակագործ Փաոլօ Կրանժոն շինած է փափիէ-մաշէէ (թուղթի խմորի տեսակ) 1600 փանտաներ: Այս հսկայական ցուցահանդէսը ստեղծուած է Հոնկ Քոնկի մէջ  եւ շրջած է աշխարհին շուրջ աւելի քան 100 տարբեր քաղաքներու մէջ: Այս փափիէ-մաշէէ շինուած հսկայ փանտաներու միջազգային ցուցահանդէսը կը համապատասխանէ նաեւ «Ուըրլտ ուայլտլաֆ ֆանտ»-ի (WWF) 50-րդ տարեդարձին հետ: Հետաքրքրական է նշելը, թէ այս այս կազմակերպութեան լոկոն կը ներկայացնէ փանտա մը:

Կրաժոն շինած է վեց տարբեր չափերով եւ կեցուածքներով փանտաներ: Արուեստագէտը իւրաքանչիւր կեցուածքի եւ չափի համար շինած է կաւէ օրինակ մը: Այս կաւէ օրինակները գործածած են շինելու համար գաճէ կաղապար մը: Ապա կամաւորներ փանտաներուն արձանները վերջացուցած են ձեռքով:

Հետաքրքրական

Փափիէ-մաշէ ֆրանսերէն բառ մըն է, որ կը նշանակէ «ծամուած թուղթ»: Սակայն այս թեքնիքը ֆրանսացիները չեն հնարած. ան ծնած է Չինաստանի մէջ:

– Հսկայ փանտաներուն մորթը սեւ է իրենց սեւ մուշտակին տակ եւ վարդագոյն` իրենց ճերմակ մուշտակին տակ:

– Փանտաները մեծ քանակով պամպու կ՛ուտեն. անոնց կոկորդը պատուած է յատուկ խաւով մը, որ զանոնք կը պաշտպանէ եղէգին սուր կտորներէն:

 

Ասհայի Մազերը

asha_70916

Ուր որ երթայ, ան անտեսանելի չի մնար… Ասհա Մանտելա կ՛ապրի Ֆլորիտայի մէջ, եւ ան ունի աշխարհի ամէնէն երկար մազերը:

Ան իր մազերը տրետլոքսի ձեւով հիւսած է. անոնք աւելի քան 16 մեթր երկարութիւն ունին:

Ասհա ամուսնացած է վարսայարդարի մը հետ եւ կ՛աշխատի մազերու խնամքի յատուկ նիւթերու առեւտուրի մարզին մէջ:

 

Գիտէի՞ր, Թէ…

oughegh_70916

Ուղեղը կազմուած է 60 առ հարիւր իւղէ:

Ան մեր մարմնին ամէնէն իւղոտ գործարանն է:

Ամէն օր մեր ուղեղին մէջէն կ՛անցնին 50.000-70.000 միտքեր:

Մեր ուղեղին մէջ տեղեկութիւնները կը շրջին ժամական 431 քմ արագութեամբ, շոգեկառքէ մը աւելի արագ:

Իւրաքանչիւր տեղեկութիւն մէկ բջիջէ միւս բջիջը կը ցատկէ ջիղի բարակ թելերու ընդմէջէն: Այս ջիղերը ծածկուած են զիրենք պահպանող խաւով մը, որ բաղկացած է յատկապէս իւղէ: Այս իւղը կը մեկուսացնէ թելերը եւ կարելիութիւնը կու տայ տեղեկութիւններուն աւելի արագ շրջելու:

– Երբ մենք նոր բան մը կը սորվինք, այս թելերը ուղեղի բջիջ մը կը կցեն` ուրիշ բջիջներու մանր ճիւղեր գործածելով: Մենք մեր ուղեղին մէջ ունինք անջրպետին մէջ գոյութիւն ունեցող աստղահոյլերէն շատ աւելի մեծ թիւով կապեր…

 

Ժամանց

Կրնա՞ս գտնել երկու պատկերներուն միջեւ գոյութիւն ունեցող ութ տարբերութիւնները:

Կրնա՞ս գտնել երկու պատկերներուն միջեւ գոյութիւն ունեցող ութ տարբերութիւնները:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Կրնա՞ս գտնել պատկերին մէջ պահուած ութ պանանները:

Կրնա՞ս գտնել պատկերին մէջ պահուած ութ պանանները:

Կրնա՞ս գտնել տոպրակին հասցնող ճամբան:

Կրնա՞ս գտնել տոպրակին հասցնող ճամբան:

 

 

Like on Facebook
CATEGORIES
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus ( )