Յայտարարութիւններ

Յայտարարութիւններ (13 Օգոստոս 2022)

ՄԱՀԱԶԴ Տէր եւ տիկին Յակոբ եւ Հելկա Հաւաթեան եւ զաւակները՝ Գեղամ եւ Շահան Տէր եւ տիկին Զաւէն եւ Մարալ Հաւաթեան եւ զաւակները՝ Սոնիա եւ Շողակ Օրդ. Զուարթ Հաւաթեան Տէր եւ տիկին Համբիկ եւ Պէթի Հաւաթեան եւ զաւակները՝ Նանար եւ Նաթէլ Պօղոս Հաւաթեան ընտանիք Գաբրիէլ Հաւաթեան եւ ընտանիք Հաւաթեան եւ Տեմիրճեան ընտանիքներ Ղուկասեան եւ Ապրիլեան ընտանիքներ Գալուստեան եւ Նգրուրեան ընտանիքներ Մարգարեան...

Յայտարարութիւններ (12 Օգոստոս 2022)

ՏՕՆ ՎԵՐԱՓՈԽՄԱՆ ՍՈՒՐԲ ԱՍՏՈՒԱԾԱԾՆԻ ԵՒ ՈՒԽՏԻ ՕՐ ՍՈՒՐԲ ԱՍՏՈՒԱԾԱԾԻՆ ՎԱՆՔԻ ՇԱԲԱԹ, 13 ՕԳՈՍՏՈՍ 2022 Հոգեկան գոհունակութեամբ այսու կու գանք մեր ժողովուրդի զաւակներուն յայտնելու, որ Աստուածածնայ Վերափոխման տօնը եւ Ս. Աստուածածին վանքի ուխտի օրը պիտի նշուին շաբաթ, 13 օգոստոս 2022-ին, երեկոյեան ժամը 7:00-ին, Պիքֆայայի Ս. Աստուածածին վանքի համալիրին մէջ: Ս. եւ անմահ պատարագին պիտի նախագահէ, մատաղօրհնէք կատարէ եւ հայրապետական իր պատգամը...

Մամլոյ Արձակուրդ

Յայտարարութիւններ (11 Օգոստոս 2022)

ՄԱՀԱԶԴ Տիկին Իզապէլ Աբրահամեան եւ զաւակները` Լոռի եւ Սագօ Օրդ. Վանտա Աբրահամեան Տիկին Հայկանուշ Պաղտասարեան Տէր եւ տիկին Կիրակոս եւ Նորա Գարակէօզեան Տէր եւ տիկին Միհրան եւ Սիրան Պաղտասարեան եւ զաւակները` Պաղտիկ եւ Վանի Տէր եւ տիկին Նազարէթ եւ Մարիեթ Իզմիրլեան եւ զաւակները Տէր եւ տիկին Աշոտ եւ Օսան Մսըրլեան Տիկին Վիգի Խտըշեան եւ զաւակները Տէր եւ տիկին Յովիկ Գույումճեան...

Յայտարարութիւններ (11 Օգոստոս 2022)

ՄԱՀԱԶԴ Լիբանանի Հայոց թեմի Ազգային վարչութիւնը կը գուժէ իր անդամներէն եւ Տնտեսական խորհուրդի անդամին` ՅԱԿՈԲ ԱԲՐԱՀԱՄԵԱՆԻ անակնկալ մահը, որ պատահեցաւ երեքշաբթի, 9 օգոստոս 2022-ին, Լիբանան: --------------------------------------- ՄԱՀԱԶԴ ՀՅԴ «Գարեգին Նժդեհ» կոմիտէն կը գուժէ իր շրջանի վաստակաւոր ընկերներէն ՅԱԿՈԲ ԱԲՐԱՀԱՄԵԱՆԻ անակնկալ մահը, որ պատահեցաւ երեքշաբթի, 9 օգոստոս 2022-ին: --------------------------------------- ՄԱՀԱԶԴ ՀՄԸՄ-ի Կեդրոնական վարչութիւնը կը գուժէ իր երկարամեայ հաշուեքննիչին` ՅԱԿՈԲ ԱԲՐԱՀԱՄԵԱՆԻ անակնկալ...

Յայտարարութիւններ (9 Օգոստոս 2022)

ՏՕՆ ՎԵՐԱՓՈԽՄԱՆ ՍՈՒՐԲ ԱՍՏՈՒԱԾԱԾՆԻ ԵՒ ՈՒԽՏԻ ՕՐ ՍՈՒՐԲ ԱՍՏՈՒԱԾԱԾԻՆ ՎԱՆՔԻ ՇԱԲԱԹ, 13 ՕԳՈՍՏՈՍ 2022 Հոգեկան գոհունակութեամբ այսու կու գանք մեր ժողովուրդի զաւակներուն յայտնելու, որ Աստուածածնայ Վերափոխման տօնը եւ Ս. Աստուածածին վանքի ուխտի օրը պիտի նշուին շաբաթ, 13 օգոստոս 2022-ին, երեկոյեան ժամը 7:00-ին, Պիքֆայայի Ս. Աստուածածին վանքի համալիրին մէջ: Ս. եւ անմահ պատարագին պիտի նախագահէ, մատաղօրհնէք կատարէ եւ հայրապետական իր պատգամը...

Յայտարարութիւններ (6 Օգոստոս 2022)

Ս. ԱՍՏՈՒԱԾԱԾՆԻ ՎԵՐԱՓՈԽՄԱՆ ՏՕՆԻՆ ԱՌԻԹՈՎ ԱՌԱՒՕՏԵԱՆ ԱՂՕԹՔԻ ՇԱԲԱԹ ՍՈՒՐԲ ԱՍՏՈՒԱԾԱԾԻՆ ՎԱՆՔ, ՊԻՔՖԱՅԱ 8-12 ՕԳՈՍՏՈՍ 2022 Հովանաւորութեամբ ՆՍՕՏՏ Արամ Ա. վեհափառ հայրապետին եւ կազմակերպութեամբ կաթողիկոսարանիս Քրիստոնէական դաստիարակութեան բաժանմունքին, 8-12 օգոստոս 2022-ին, ամէն առաւօտ ժամը 10:00-ին, Պիքֆայայի Ս. Աստուածածին մատրան մէջ, Սուրբ Աստուածածնի Վերափոխման տօնին առիթով տեղի պիտի ունենայ դասախօսական շարք մը` նուիրուած Սուրբ Կոյս Աստուածածին Մարիամին: Կը հրաւիրենք մեր ժողովուրդի բոլոր...

Յայտարարութիւններ (4 Օգոստոս 2022)

Ս. ԱՍՏՈՒԱԾԱԾՆԻ ՎԵՐԱՓՈԽՄԱՆ ՏՕՆԻՆ ԱՌԻԹՈՎ ԱՌԱՒՕՏԵԱՆ ԱՂՕԹՔԻ ՇԱԲԱԹ ՍՈՒՐԲ ԱՍՏՈՒԱԾԱԾԻՆ ՎԱՆՔ, ՊԻՔՖԱՅԱ 8-12 ՕԳՈՍՏՈՍ 2022 Հովանաւորութեամբ ՆՍՕՏՏ Արամ Ա. վեհափառ հայրապետին եւ կազմակերպութեամբ կաթողիկոսարանիս Քրիստոնէական դաստիարակութեան բաժանմունքին, 8-12 օգոստոս 2022-ին, ամէն առաւօտ ժամը 10:00-ին, Պիքֆայայի Ս. Աստուածածին մատրան մէջ, Սուրբ Աստուածածնի Վերափոխման տօնին առիթով տեղի պիտի ունենայ դասախօսական շարք մը` նուիրուած Սուրբ Կոյս Աստուածածին Մարիամին: Կը հրաւիրենք մեր ժողովուրդի բոլոր...

Յայտարարութիւններ (3 Օգոստոս 2022)

ՄԱՀԱԶԴ Տէր եւ տիկին Ստեփան եւ Լիլա Արթինեան եւ զաւակը` Յովիկ Տէր եւ տիկին Վիգէն եւ Վերա Թագաճեան եւ զաւակունք` Սարին, Փաթիլ եւ Նաթալի Տէր եւ տիկին Հրաչ եւ Անի Պետիրեան եւ զաւակունք` Դալար եւ Հրակ Տիար Յարութ Արթինեան եւ օրիորդ Դալար Աթէշեան Տէր եւ տիկին Հայկ եւ Ալին Չիֆճեան եւ զաւակը` Միկել Տիկին Սոնա Տիգփարմաքեան եւ զաւակը` Գէորգ Արթինեան...

Հաղորդագրութիւն  (Պուրճ Համուտի Քաղաքապետ Մարտիկ Պօղոսեանի Հաղորդագրութիւնը` Թափօններու Թաղման Վայրին Մասին)

Պուրճ Համուտի Քաղաքապետութիւն. Հաղորդագրութիւն (Քաղաքացիներուն Եւ Ելեկտրածին Շարժակներու Սեփականատէրերուն` 2022 Յուլիս Ամսուան Ելեկտրականութեան Վճարումին Վերաբերեալ)

Ուժանիւթի եւ ջուրի հարցերու նախարարութիւնը յայտարարեց, որ յուլիս 2022-ին ելեկտրածին շարժակի իւրաքանչիւր ամփերի համար ճշդուած սակը 13.545 լիբ. ոսկի է: Միւս կողմէ, Պուրճ Համուտի տարբեր թաղամասերու ելեկտրական հոսանքի ընդհատումի միջինը, որուն ընթացքին ելեկտրածին շարժակները բանեցան, յուլիս 2022-ին 435 ժամ էր: Ուստի կը յայտարարենք. Ա) Պուրճ Համուտի ելեկտրածին շարժակներու սեփականատէրերէն կը պահանջուի շրջանի բնակարաններուն եւ վաճառատուներուն համար իրենց հայթայթած 2022-ի յուլիս...

Յայտարարութիւններ (1 Օգոստոս 2022)

ՄԱՀԱԶԴ Տէր եւ տիկին Զաքար եւ Կամիլա Քէշիշեան եւ որդին` Վահագն Տէր եւ տիկին Վիգէն եւ Լիւսիլ Քէշիշեան եւ զաւակները` Հայկ եւ Նարեկ Տէր եւ տիկին Սեդրակ եւ Եսթեր Հաւաթեան եւ զաւակները` Գաբրիէլ եւ Վիգի Գէորգ, Սրբուհի եւ Շուշան Քէշիշեաններ (Ամերիկա, Հայաստան) Տիար Լեւոն Չլտըրեան (Հայաստան) Քէշիշեան եւ Քէնտիրճեան ընտանիքներ Քէրքէզեան եւ Գուճանեան ընտանիքներ Երկանեան եւ Յովհաննիսեան ընտանիքներ Գարապոյաճեան եւ...

Յայտարարութիւններ (29 Յուլիս 2022)

Հ Ա Ն Գ Ի Ս Տ ՏԷՐ ԱՐՍԷՆ Ա. ՔՀՆՅ. ՔԷՇԻՇԵԱՆԻ  ԳԵՐՇ. Տ. ՇԱՀԷ ԱՐՔ. ՓԱՆՈՍԵԱՆ եւ Լիբանանի հայոց թեմի Կրօնական ժողովն ու հոգեւորականաց դասը դառն կսկիծով կը գուժեն վախճանումը Թեմիս քահանայից դասու հանգստեան կոչուած անդամներէն` ԱՐԺ. ՏԷՐ ԱՐՍԷՆ Ա. ՔՀՆՅ. ՔԷՇԻՇԵԱՆԻ  որ պատահեցաւ Ուրբաթ, Յուլիս 29 2022-ին Հանգուցեալին վերջին օծման եւ թաղման կարգը պիտի կատարուի Այնճարի Ս. Պօղոս...

Մամլոյ Արձակուրդ

Յայտարարութիւններ (28 Յուլիս 2022)

ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ ՄԱՆՕ ՇԷԿԵԱՆի մահուան քառասունքին առիթով հոգեհանգստեան պաշտօն պիտի կատարուի կիրակի, 31 յուլիս 2022-ին, Նորաշէնի Սրբոց Վարդանանց եկեղեցւոյ մէջ, յաւարտ Ս. պատարագի: --------------------------------------- Կ՛ՈՒԶՈՒԻ Bijouterie Garo կարիքը ունի քարտուղարուհիի մը, ֆրանսերէն եւ անգլերէն գիտնալը` պայման, նաեւ պէտք է քաջածանօթ ըլլալ համակարգիչի ծրագիրներու գործածութեան: Կը խնդրուի «Սի. Վի.»-ն ղրկել` [email protected] --------------------------------------- Կ՛ՈՒԶՈՒԻ Bijouterie Garo կարիքը ունի վարպետ` -  Ադամանդաշարի -  Ոսկերիչի...

Յայտարարութիւններ (27 Յուլիս 2022)

«ՄԱՀԱԶԴ» ՀՅԴ «Սարդարապատ» կոմիտէն կը գուժէ իր շրջանի հաւատաւոր ընկերներէն ԿԱՐՕ ԵՏԱԼԵԱՆԻ մահը, որ պատահեցաւ կիրակի, 24 յուլիս 2022-ին: --------------------------------------- ԱԶԳԱՅԻՆ ԵՂԻՇԷ ՄԱՆՈՒԿԵԱՆ ՔՈԼԵՃ 2022-2023 ՏԱՐԵՇՐՋԱՆԻ ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐԸ 1.- Հարազատ հայկական մթնոլորտ կ՛ուզէ՞ք, անվարան դիմեցէ՛ք Եղիշէ Մանուկեան քոլեճ: 2.- Բարձրորակ ուսում կ՛ուզէ՞ք, անվարան դիմեցէ՛ք Եղիշէ Մանուկեան քոլեճ: 3.- Օտարահպատա՞կ էք եւ օտար ծրագիրի՞ կ՛ուզէք հետեւիլ, անվարան դիմեցէ՛ք Եղիշէ Մանուկեան քոլեճ: 4.-...

Յայտարարութիւններ (26 Յուլիս 2022)

Եղիշէ Մանուկեան Քոլեճ 100 Տոկոս Յաջողութիւն Պետական Պաքալորէայի Քննութեանց Ուրախութեամբ եւ հպարտութեամբ կը յայտարարենք, որ մեր աւարտական դասարանի բոլոր  աշակերտները  յաջողած են պետական պաքալորէայի քննութեան: Կենսաբանական բաժանմունք` Քրիստափոր Առաքելեան (շատ լաւ), Փաթիլ Ասատուրեան (լաւ), Լիակ Մարտիրոսեան (լաւ), Անասթազիա Մկրտիչեան (լաւ), Կալի Քեսմէեան (լաւ), Քամի Արապեան եւ Լիւսի Ունճեան: Ընկերատնտեսագիտական բաժանմունք` Շանթ Ճեհիզեան (լաւ), Արմէն Թաթեան, Փաթիլ Գրիգորեան, Տաթեւ Արապօղլեան, Սիրակ...

Յայտարարութիւններ (25 Յուլիս 2022)

ՍՏԱ­ՑԱՆՔ «ԹԻ­ԹԵՌ­ՆԻԿ» Հա­յե­րէ­նի Ա. դա­սա­րա­նի դա­սա­գիրք` եր­կուքն ալ եր­կու մա­սով: Հե­ղի­նակ`  ԱՂԱՒ­ՆԻ ՖՍ­ՏԸԳ­ՃԵ­ԱՆ Խմ­բա­գիր` ԿԱ­ՐՕ ԱՌԱ­ՔԵ­ԼԵ­ԱՆ --------------------------------------- ԱԶԳԱՅԻՆ ԵՂԻՇԷ ՄԱՆՈՒԿԵԱՆ ՔՈԼԵՃ 2022-2023 ՏԱՐԵՇՐՋԱՆԻ ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐԸ 1.- Հարազատ հայկական մթնոլորտ կ՛ուզէ՞ք, անվարան դիմեցէ՛ք Եղիշէ Մանուկեան քոլեճ: 2.- Բարձրորակ ուսում կ՛ուզէ՞ք, անվարան դիմեցէ՛ք Եղիշէ Մանուկեան քոլեճ: 3.- Օտարահպատա՞կ էք եւ օտար ծրագիրի՞ կ՛ուզէք հետեւիլ, անվարան դիմեցէ՛ք Եղիշէ Մանուկեան քոլեճ: 4.- Մտային մարտահրաւէրներ կը...

Յայտարարութիւններ (23 Յուլիս 2022)

ՄԱՀԱԶԴ ՀՅԴ «Իշխան» կոմիտէն կը գուժէ իր շրջանի հաւատաւոր ընկերներէն եւ կոմիտէի անդամին` ՐԱՖՖԻ ՔԵՄԱՆԵԱՆԻ անակնկալ մահը, որ պատահեցաւ հինգշաբթի, 21 յուլիս 2022-ին: --------------------------------------- ՄԱՀԱԶԴ Տէր եւ տիկին Վարուժ եւ Անահիտ Քեմանեան եւ զաւակը` Խաչիկ Տէր եւ տիկին Յարութ եւ Նաթալի Քեմանեան եւ զաւակը` Սեւակ Տէր եւ տիկին Սարգիս եւ Ոսկի Կէրէքմէզեան Տէր եւ տիկին Հմայեակ եւ Վարդուկ Քեմանեան Տէր...

Յայտարարութիւններ (22 Յուլիս 2022)

ՄԱՀԱԶԴ Տիար Վազգէն Բիւզանդեան եւ դուստրը` դոկտ. Հուրի Տիկին Էտիթա Քիւրքճեան եւ զաւակները` Էփի եւ Տիգի Տէր եւ տիկին Վազգէն Քիւրքճեան Տէր եւ տիկին Կերի Քիւրքճեան Տէր եւ տիկին Վարանդ Քիւրքճեան Տէր եւ տիկին Վաչէ եւ Կրէյս Կոբարեան Դոկտ. Հրայր եւ Հիլտա Քիւրքճեան եւ զաւակները Դոկտ. Քարլա Քիւրքճեան եւ ընտանիք Դոկտ. Ճոնաթան Քիւրքճեան եւ ընտանիք Դոկտ. Նաթալի Քիւրքճեան եւ ընտանիք...

Յայտարարութիւններ (21 Յուլիս 2022)

ՆՈՐԱՇԷՆԻ ՍՐԲՈՑ ՎԱՐԴԱՆԱՆՑ ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ ՄԷՋ ԴՊՐԱՑ, ԿԻՍԱՍԱՐԿԱՒԱԳ ՁԵՌՆԱԴՐՈՒԹԻՒՆ ԵՒ ՍՐԲԱԼՈՅՍ ՆՈՐ ՄԻՒՌՈՆԻ ԸՆԾԱՅՈՒՄ Կիրակի, 24 յուլիս 2022-ին, Վարդավառի տօնին առիթով Նորաշէնի Սրբոց Վարդանանց եկեղեցւոյ մէջ պիտի մատուցուի հանդիսաւոր Ս. եւ անմահ պատարագ: Պատարագի ընթացքին պիտի կատարուի դպիր-դպրուհիներու եւ կիսասարկաւագներու ձեռնադրութեան կարգ: Յաւարտ Ս. պատարագի` տեղի պիտի ունենայ սրբալոյս նոր միւռոնի ընծայում եւ ջրօրհնէք: Դպրութեան կարգ պիտի ստանան` Ծերոն Մահտեսեան, Հայկանա...

Մամլոյ Արձակուրդ

Յայտարարութիւններ (20 Յուլիս 2022)

ՏՕՆ ՊԱՅԾԱՌԱԿԵՐՊՈՒԹԵԱՆ ՏԵԱՌՆ ՄԵՐՈՅ ՅԻՍՈՒՍԻ ՔՐԻՍՏՈՍԻ Հայ եկեղեցին հինգ տաղաւար տօներէն երրորդը` մեր Տիրոջ Յիսուս Քրիստոսի Այլակերպութեան (Պայծառակերպութեան) տօնը այս տարի կը նշէ կիրակի, 24 յուլիս 2022-ին: Արդարեւ, Անթիլիասի մայրավանքի Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ մայր տաճարին մէջ պիտի մատուցուի Ս. եւ անմահ պատարագ: Նախագահութեամբ` ՆՍՕՏՏ ԱՐԱՄ Ա. ՍՐԲԱԶՆԱԳՈՅՆ ՀԱՅՐԱՊԵՏԻՆ Պիտի պատարագէ ու քարոզէ` ԳԵՐՇ. Տ. ԳԵՂԱՄ ԱՐՔ. ԽԱՉԵՐԵԱՆ Առաջնորդ Յունաստանի հայոց...

Մամլոյ Արձակուրդ

Յայտարարութիւններ (19 Յուլիս 2022)

ՄԱՀԱԶԴ Տիկին Մարալ Գույումճեան եւ զաւակը` Միսաք Տէր եւ տիկին Քարիմ եւ Վերա Մալեք եւ զաւակունք (Զուիցերիա) Տէր եւ տիկին Վրէժ եւ Ռինա Պոյաճեան եւ զաւակը Տէր եւ տիկին Կարպիս եւ Սրբուհի Աշգարեան եւ զաւակունք Տիկին Ռեժինա Մալեք (Զուիցերիա) Տէր եւ տիկին Զաւէն եւ Սօսի Պոյաճեան եւ զաւակունք Տէր եւ տիկին Զաւէն եւ Ռիթա Սեմերճեան եւ դուստրը` Լուսին Տէր եւ...

Page 1 of 53 1 2 53

Լրատու

Արխիւներ