Անդրադարձ

Ստացուած Գիրքեր

Ստացուած Գիրքեր

ԱՍՊԵՏ ՄԱՆՃԻԿԵԱՆ Ներսէս Լամբրոնացի (Հեղինակ` Սմբատ Եպս. Սաատէթեան) Պոլսոյ հայոց պատրիարքութեան «Արմաշ» մատենաշարի նախաձեռնութեամբ եւ փրոֆ. տոքթ. Յակոբ սրկ. Թէրզեանի մեկենասութեամբ 2014-ին Պոլսոյ մէջ լոյս տեսաւ Մեծ եղեռնի նահատակ հոգեւորականներէն, Կարնոյ առաջնորդ Սմբատ եպիսկոպոս Սաատէթեանի հեղինակած «Ներսէս Լամբրոնացի» աշխատութիւնը: Գիրքը կը բաղկանայ 400 էջերէ եւ կը բացուի Վաղարշակ սրկ. Սերովբեանի «Երկու խօսք»-ով, ուր կ՛ըսուի, որ Արմաշու դպրեվանքի անդրանիկ սերունդէն Սմբատ...

Դարագլխի Զօրակոչ Յետ Դարու

Դարագլխի Զօրակոչ Յետ Դարու

ՐԱՖՖԻ ՍԱՐԳԻՍԵԱՆ «Եկեղեցիք արդարոց եւ փառաբանիչք բարեբանեցէք որ ետ զիմաստս լուսոյ» - Սրբ. Ն. Շնորհալի Արեւագալի Ժամերգութիւն --- «Ով դու` Միհր, ով արտի աստուած, Դու, որ արարման օրէնքը կը կերտես եւ արդարութեան ուժն կը խթանես...» - Հիմն Միհրին Կը լսէ՞ք, սօսափիւնը սօսեաց, արդարադատ, կամքի՛ զարթօնք: Միհրի կոչն է` վաղեմի լուսարար: Հրաւէրն է, որ բագինին զոհենք մեր զգեստները աշխարհիկ: Մանգաղը որքա՞ն...

6 Յունուար – Սուրբ Ծնունդ. Քրիստոնէութեան Հայացման Լուսաւորիչ Աւանդը

ՆԱԶԱՐԷԹ ՊԷՐՊԷՐԵԱՆ Քրիստոնեայ աշխարհի այլազան ժողովուրդներու շարքին բացառութիւն կազմելու գնով հայ ժողովուրդը Աստուածորդիի Սուրբ Ծնունդը կը տօնէ յունուար 6-ին, մինչ քրիստոնեայ մարդկութիւնը ընդհանրապէս դեկտեմբեր 25-ին կ’աւետէ աստուածայայտնութիւնը Յիսուս Քրիստոսի: Պատճառը նախ այն է, որ աստուածաբանականօրէն ճիշդը յունուար 6-ն է եւ ամբողջ քրիստոնեայ աշխարհը սկզբնապէս յունուար 6-ին կը տօնէր Սուրբ Ծնունդը: Ապա հայ ժողովուրդին ազգային ինքնահաստատման գրաւականը եղած է Քրիստոնէութեան հայացումը...

Խմբագրական.  Մոնթեվիտէօ-Ստեփանակերտ Եւ Հայ Ժողովուրդի Ինքնորոշման Իրաւունքը

Խմբագրական. Մոնթեվիտէօ-Ստեփանակերտ Եւ Հայ Ժողովուրդի Ինքնորոշման Իրաւունքը

Տարեսկիզբը հայութեան համար կը յատկանշուի քաղաքական բաւական ուշագրաւ եւ կարեւոր իրադարձութեամբ մը: Ձայնը կը հնչէ Հայոց ցեղասպանութիւնը ճանչցած առաջին պետութենէն: Պաշտօնական Մոնթեվիտէոն նման յայտարարութեամբ մը հանդէս կու գայ` հայութեան ամէնէն հրատապ խնդիրին շուրջ շատ կարեւոր նախանշում կատարելով: 4 յունուար 2015 ստորագրութիւնը կրող Մոնթեվիտէոյի յայտարարութիւնը բառացիօրէն կ՛ըսէ. «Արտաքին գործոց նախարարը այսօր հանդիպում մը ունեցաւ Հայ դատի յանձնախումբի միջազգային եւ ուրուկուէյեան ներկայացուցիչներու...

Սուրիական Օրագրութիւն – 68

Սուրիական Օրագրութիւն – 68

ԼԱԼԱ ՄԻՍԿԱՐԵԱՆ-ՄԻՆԱՍԵԱՆ Այսօր ծառի մը տապալիլը տեսայ: Անոր հաստ իրանը եւ երկնուղէշ հասակը կը փաստէին, թէ ան այս պատէզին մէջ առաջին արմատ նետողներէն էր ու մարդուն առաջին շուք տուողներէն: Այսօր մարդիկ տապալեցին զայն: Միայն քանի մը ճիւղեր ունէր գոսացած, մնացեալը դալար` կ՛երգէին հովին հետ, դաւին անտեղեակ ու համոզուած, թէ դեռ ունակ են երկինքէն նոր բարձունքներ նուաճելու: Մարդիկ «գործի» էին. գէջն...

Ֆեթիշ 100-Ամեակի Նախօրեակ.  Ռազմափորձ` Գիտնալու Համար, Որ Ատակ Ենք Յաղթանակի

Ֆեթիշ 100-Ամեակի Նախօրեակ. Ռազմափորձ` Գիտնալու Համար, Որ Ատակ Ենք Յաղթանակի

Յ. ՊԱԼԵԱՆ Ներքին ճակատի վրայ միացման յաղթանակ տանելու կամք եւ յաջողութիւն եթէ չունենանք, ինչպէ՞ս կրնանք... 100-ամեակը ծանուցողական տարազ դարձած է զանազան բնոյթի նախաձեռնարկներու արտայայտութիւններու համար: Կը ծրագրուին` երգահանդէս, թատրոն, զբօսաշրջութիւն` դէպի Հայաստաններ` Հանրապետութիւն, Արցախ եւ բռնագրաւեալ, հայկական ասեղնագործներու, նահատակ գրողներու գիրքեր, օտարներու վկայութիւններ, նկարչական ցուցահանդէսներ, վաւերագրական եւ այլ բնոյթի ժապաւէններ, ցոյցեր, հանրաժողովներ, մասնագիտական խորհրդաժողովներ: Այս բոլորը կարելի էր ընել տարի...

Վահանը` Վահանի Վրայ

Ո՞ւր Կ՛երթայ Աշխարհը (Ու Անոր Հետ` Մենք)

ՎԱՉԷ ԲՐՈՒՏԵԱՆ Քիչ մը դժուար է աշխարհիս բաները մէկ-երկու սիւնակի սահմաններուն մէջ վերլուծել (քի՞չ մը...): Համաշխարհային թատերաբեմին վրայ անցած տարուան ընթացքին արձանագրուած գլխաւոր իրադարձութիւնները գլխապտոյտ կը պատճառեն: Քաղաքական բեմի վրայ պաղեստինցիներուն դէմ անարդարութիւնը կը շարունակուի բացէ ի բաց: Պաղ պատերազմի երկրորդ հանգրուանը սկսած է (ըստ շատերու` առաջինը չէ աւարտած իսկ): Արեւմուտքի մէջ քաղաքական ուժի կեդրոնները անցած են անդրազգային ընկերութիւններու եւ...

Պուրճ Համուտի Մէջ Ազգային Կեդրոնական Դպրոցի Մը Կառուցման Առթիւ.  Եւս Մէկ Ձեռնոց…

Պուրճ Համուտի Մէջ Ազգային Կեդրոնական Դպրոցի Մը Կառուցման Առթիւ. Եւս Մէկ Ձեռնոց…

ԽԱՉԻԿ ԽԱՉԵՐԵԱՆ «Եթէ մէկ տարուան համար կը ծրագրես, բրինձ ցանէ. եթէ տասը տարուան` ծառ ցանէ. եթէ հարիւր տարուան` երեխաները դաստիարակէ»: Քանֆուշըս   Ժամանակակից հայկական սփիւռքի ուժասպառ հաւաքական կեանքին մէջ խորքային բարեկարգումներու ձեռնարկումը յոյժ դժուարին առաքելութիւն մըն է, պարզապէս որովհետեւ անոնց թոյլատու առարկայական ու ենթակայական գործօնները այսօր դարձած են իսկապէս ժլատ` գաղութահայութիւնը մատնելով ժամանակի արհամարհանքին արժանացած, հնամաշ համակարգերու ագոյցին: Աննախանձելի իրականութիւն...

Իւրայատուկ Համերգ` Ամանորի Եւ Սուրբ Ծննդեան Առիթով

Իւրայատուկ Համերգ` Ամանորի Եւ Սուրբ Ծննդեան Առիթով

ԹԱՄԱՐ ՅՈՎՀԱՆՆԻՍԵԱՆ Ինչպէս օրերս նշել էր «Ազդակ» թերթը (27.12.2014), հովանաւորութեամբ Լիբանանի Հայոց թեմի առաջնորդ Շահէ եպս. Փանոսեանի եւ կազմակերպութեամբ Համազգայինի Գեղարուեստի դպրոցներու խնամակալութեան,  Համազգայինի «Բարսեղ Կանաչեան» երաժշտական քոլեճի սենեկային համոյթն ու Ազգային առաջնորդարանի «Աւետաբեր» երգչախումբը ներկայացուցին իւրայատուկ համերգ մը` Ամանորի եւ Սուրբ Ծննդեան առիթով, որ տեղի ունեցաւ 26 դեկտեմբերին, Նորաշէնի Սրբոց Վարդանանց եկեղեցւոյ մէջ: Երեւոյթն ինքնին գնահատանքի արժանի է եւ...

Ճ. Ռ. Քիփլինկ (1865-1936). Գլխագիր Մարդ-ը Սահմանելու Արուեստը

Ն. ՊԷՐՊԷՐԵԱՆ 149 տարի առաջ, դեկտեմբեր 30-ին, այդ ատեն բրիտանական տիրապետութեան տակ գտնուող Մոմպէյի (նախկին Պոմպէյ, Հնդկաստան) մէջ, լոյս աշխարհ եկաւ համաշխարհային գրականութեան տաղանդաւոր դէմքերէն Ճոզեֆ Ռուտիըրտ Քիփլինկ: Հայոց յուշատետրին մէջ իր արժանի տեղը ունի տարուան նախավերջին օրը ծնած անգլիացի յայտնի գրողը, բանաստեղծը եւ արձակագիրը: Այդպէ՛ս է ոչ միայն 1907-ին Նոպէլեան մրցանակին արժանացած առաջին անգլիացի հեղինակը ըլլալու իր արժանաւորութեան, այլեւ...

Մարդակեդրոնութեան Տօնը

Մարդակեդրոնութեան Տօնը

ՅԱԿՈԲ ՈՒՌՀԱՅԵՑԻ Քրիստոնէական աշխարհին մէջ Ս. Ծնունդի տօնը կ՛առանձնանայ միւս բոլոր տօներէն` իր ներկայացուցած մեծ խորհուրդով եւ ուղղած բազմանշանակ պատգամներով: Սակայն այդ խորհուրդներուն մէջ ամէնէն յատկանշականը այն է, որ Յիսուս Քրիստոսի ծնունդով քրիստոնէութիւնը կը դառնայ գերազանցապէս մարդակեդրոն կրօն եւ կը զատորոշուի իրմէ առաջ եւ ետք տարածուած ու փորձարկուած բոլոր կրօնական ուսմունքներէն, որոնց մօտ շեշտուած է աստուածակեդրոնութիւնը, ամէն ինչի կախեալութիւնը ամենակարող,...

Խօսք` Շնորհակալութեան Եւ Երախտագիտութեան

ԳԷՈՐԳ ՊԵՏԻԿԵԱՆ 2014 տարին մնաց յիշատակի թանգարանին մէջ, ու անոր տեղ նորը եկած է ու կը թակէ մարդոց դռներն ու անոնց մտքերուն ու հոգիներուն մէջ կը փորձէ գունաւոր երազներ հիւսել: Դարձեալ նոր յոյսեր կան` շարուած մարդկային կեանքի հորիզոններուն վրայ:  Հակառակ այս բոլորին, ի՛նչ մեղքս պահեմ, ես օրին չկարողացայ  յայտնել եւ կամ հասցէագրել մտքէս ու հոգիէս բխող շնորհակալութեան եւ երախտագիտութեան խօսքերս...

Յիսո՛ւս Մանո՛ւկ, Ազատէ Մեզ

Յիսո՛ւս Մանո՛ւկ, Ազատէ Մեզ

ՍԻՄՈՆ ԿՈՍՏԱՆԴԻՆԵԱՆ  Ցաւով մտայ ես նոր տարին, Ծունկի ցաւով, յոգնած ոտքով, Ամէն զգուշ քայլափոխիս Դողացի ես գաւազանով. Յոյսով մտայ ես նոր տարին` Մեծ հաւատքով, սիրոյ ճամբով, Ճամբաները, զոր քալեցի, Չափեցի ես ուշի ուշով. Առողջութեան մաղթանքներով Բարեւեցի ես բոլորին` Ճամբուս վրայ մեծ ժպիտով Երբ ուղղուեցայ խանութս իմ Խնդրեցի ես նորածինէն` Մսուրին մէջ մեր Յիսուսէն: - Մեր բոլորը դարմանէ, Տէ՛ր, Ցաւերը մեր...

Մեր Սրտերը Իրար Կապող Սովորութիւններ

Մեր Սրտերը Իրար Կապող Սովորութիւններ

Ռ. ԿՈՐԻՒՆ Թաթախման գիշեր է, ինչպէս ընդունուած է ասել նաեւ` խթման: Տնեցիները պատրաստութիւն են տեսել հայկական խոհանոցային կերակրատեսակներ` ջրօրհնէքին յատուկ: Նախքան սեղանի շուրջը անցնելը` յիշում եմ մօրս բարեպաշտական այն սովորութիւնը, որ իւրաքանչիւր թաթախման գիշեր խունկ էր ծխում` յիշելով կեանքից հեռացած հարազատներին, իւրաքանչիւրի անունը խորհրդաւոր զգայնութեամբ արտաբերելով խունկ էր դնում կեծ կարմիր ածուխի վրայ, ճրագալոյցի պատարագից տուն վերադառնալուց անմիջապէս յետոյ: Ահա...

«Այս Տարի Մենք Գտանք Մեր Նորօրեայ Հերոսներին» Նախարար Սէյրան Օհանեանի Շնորհաւորութիւնները Ամանորի Առիթով

«Այս Տարի Մենք Գտանք Մեր Նորօրեայ Հերոսներին» Նախարար Սէյրան Օհանեանի Շնորհաւորութիւնները Ամանորի Առիթով

«2014 թուականը պատմութեան մէջ կը մնայ նաեւ որպէս մի տարի, երբ հայ ժողովուրդն ապացուցեց արցախեան ազատամարտի նուաճումները պաշտպանելու իր վճռակամութիւնը»: Հայաստանի Պաշտպանութեան նախարար Սէյրան Օհանեանի այս հաստատումը կատարած է ամանորեայ շնորհաւորական ուղերձին մէջ, որուն ամբողջութիւնը կը հրատարակենք ստորեւ: «Սիրելի՛ հայ ժողովուրդ, պարոնայք սպաներ, զինուորներ ու ազատամարտիկներ Շնորհաւորում եմ բոլորիդ` գալիք Ամանորի առթիւ, մաղթում` առողջութիւն, երջանկութիւն եւ ամենակարեւորը` խաղաղութիւն, որը մենք պաշտպանեցինք...

Անդրադարձ.  Պաղեստինեան Համբերութեան  Սպառման Ցուցանիշը

Անդրադարձ. Պաղեստինեան Համբերութեան Սպառման Ցուցանիշը

ՎԱՀՐԱՄ ԷՄՄԻԵԱՆ Երեքշաբթի, 31 դեկտեմբերին Յորդանան յանուն 22 արաբ երկիրներու ՄԱԿ-ի Ապահովութեան խորհուրդին ներկայացուց բանաձեւ մը, որ 12 ամիս կը ճշդէր գտնելու պաղեստինեւիսրայէլեան տագնապին «արդար, յարատեւ եւ համապարփակ խաղաղ լուծում» մը` ստեղծելով 1967-ի սահմաններով եւ Երուսաղէմ մայրաքաղաքով Պաղեստին մը, ինչպէս նաեւ 2017-ը կը ճշդէր իբրեւ իսրայէլեան ուժերու պաղեստինեան բռնագրաւուած տարածքներէն հեռացման ժամկէտ: Բանաձեւը անհրաժեշտ 9 քուէներէն միայն 8-ն ապահովեց, երբ...

Արեւելքի Քրիստոնեաները Պաշտպան Ունի՞ն…

Արեւելքի Քրիստոնեաները Պաշտպան Ունի՞ն…

ԽԱՉԱՏՈՒՐ Ա. ՔՀՆՅ. ՊՕՂՈՍԵԱՆ Աստուած չընէ, որ մարդ ուրիշի մը պաշտպանութեան կարիքն ունենայ: Որքա՛ն փափուկ է անդրադառնալը Արեւելքի քրիստոնեաներու հարցին, յատկապէս` ներկայիս: Այս նիւթը միջազգային ուշադրութեան կ՛արժանանայ այն ատեն միայն, երբ Միջին Արեւելքի քրիստոնեաները գտնուին ծայրայեղ հալածանքներու եւ տեղահանութեանց անտանելի վիճակի մը մէջ, ինչպէս վերջերս պատահեցաւ, երբ Իրաքի եւ Սուրիոյ մէջ ՏԱՀԵՇ-ի անմարդկային ոճիրները, գլխատումները, խաչհանումները, գնդակահարումները եւ տեղահանութիւնները հրապարակուեցան:...

Հայաստանի Ինքնիշխանութեան Եւ Անվտանգութեան Մարտահրաւէրը

Հայաստանի Ինքնիշխանութեան Եւ Անվտանգութեան Մարտահրաւէրը

ԹԱԹՈՒԼ ՅԱԿՈԲԵԱՆ Հայաստանի պաշտպանական եւ անվտանգութեան համակարգը, համաձայն երկկողմ եւ բազմակողմ փաստաթղթերի ու պայմանաւորուածութիւնների, բազմաշերտ է: Գետնի վրայ, սակայն, գլխաւոր դերակատարութիւնը վերապահուած է հայկական բանակին: Սա անվիճարկելի ճշմարտութիւն է, որը ապացուցուել է ոչ վաղ անցեալի իրադարձութիւններով: Այսպէս, 1991-1994 թթ. ռազմական գործողութիւնների, ինչպէս նաեւ զինադադարի աւելի քան 20 տարիների ընթացքում, այդ թւում անցեալ տարուայ ամրանը արձանագրուած հայ-ազրպէյճանական «մինի» պատերազմի օրերին, հէնց...

Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Արամ Ա. Կաթողիկոսին Ամանորեայ Պատգամը

Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Արամ Ա. Կաթողիկոսին Ամանորեայ Պատգամը

Հինգշաբթի, 1 յունուար 2015-ին Ս. պատարագ տեղի ունեցաւ Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ մայր տաճարին մէջ եւ ժողովուրդը բացուող Նոր տարուան առաւօտուն գոհաբանական ու երախտագիտական զգացումներով իր աղօթքը բարձրացուց առ Աստուած: Եկեղեցական արարողութեան աւարտին ներկաները ուղղուեցան վեհարանի դահլիճը` լսելու Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Արամ Ա. վեհափառ հայրապետին պատգամը: Յանուն ներկայ ժողովուրդին եւ միաբանութեան,  Նշան աբղ. Լախոյեան ուղերձ կարդաց: Նոր տարուան բարեմաղթութիւնները փոխանցելէ ետք...

Ամենայն Հայոց Կաթողիկոս Գարեգին Բ.-ի Ամանորի Շնորհաւորական Ուղերձը

Ամենայն Հայոց Կաթողիկոս Գարեգին Բ.-ի Ամանորի Շնորհաւորական Ուղերձը

Տարեմուտի խորախորհուրդ երեկոն է: Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնից հայրապետական Մեր սէրը եւ օրհնութիւնն ենք բերում ձեզ, սիրելի՛ բարեպաշտ ժողովուրդ, ի Հայաստան, Արցախ եւ ի սփիւռս: 2015 թուականը սրբութեան լոյսով է բացւում մեր կեանքում: Նշելու ենք 100-ամեայ տարելիցը Հայոց ցեղասպանութեան: Ապրիլի 23-ին սրբոց շարքն ենք դասելու մեր անմեղ նահատակներին: Վերարժեւորելու ենք մեր նահատակ զաւակների սխրանքը, ովքեր չուրացան Քրիստոսին, հայրենիքն ու ազգը,...

Page 625 of 626 1 624 625 626

Արխիւներ