Խմբագրական. «Ազդակ»-ի Տարին (Ա.) Առցանց Լսարաններու Երեւոյթը

«Ազդակ» շարունակեց գործել ծանր պայմաններու մէջ: Համավարակի հետ կապուած սահմանափակումները թէեւ որոշ ժամանակի համար մեղմացան, այսուհանդերձ ժամանակաւոր մեղմացման զուգահեռ երկրի տնտեսական եւ ֆինանսական ճգնաժամը գրանցեց նոր ճգնաժամի տարողութիւններ: Ասիկա անշուշտ պատճառ դարձաւ աշխատակարգի վերանայման, որոշ սեղմումներու, բայց մանաւանդ նոր ծրագիրներու մեկնարկման յետաձգման:

Այս բոլորին նկատառումով «Ազդակ» փորձեց իրականացնել այն ծրագիրները, որոնք պիտի չազդուէին երկրին մէջ տիրող իրավիճակէն եւ անոր ստեղծած ծանր հետեւանքներէն:

Գիտակցեցանք, որ առցանց լսարաններու շարքը պիտի երկարէր: Ո՛չ միայն համավարակի լոյսին տակ գործող սահմանափակումներուն պատճառով, այլ նաեւ քննարկումի եզակի ցանցի գոյառումը կը թելադրէր շարունակել աշխատանքը այս ձեւաչափով: Այս տարուան ընթացքին 21 առցանց լսարան` մշակութային, լեզուական, քաղաքական, հասարակական ոլորտներու վերաբերող, իր շուրջ հաւաքեց փորձագէտներու, մշակութաբաններու, կրթութեան մասնագէտներու, թատերական գործիչներու, ընկերաբաններու, միջազգայնագէտներու, թրքագէտներու եւ արեւելագէտներու շարք մը` հայրենիքէն եւ սփիւռքէն: Հետեւող լսարանը, միջին հաշուով 30 հոգի, առիթը ունեցաւ նշուած ոլորտներուն մասին լսելու մասնագիտական դասախօսութիւններ: Դասախօսութիւններուն հետեւած քննարկումներու բաժինը համալրեց ներկայացուած նիւթին այժմէականութիւնը:

«Ազդակ» բազմաթիւ արձագանգներ ստացաւ` գոհունակութիւն յայտնող: Դասախօսները գոհ էին ընծայուած առիթին համար, իսկ լսարանականները` մատուցուածին համար: Այդ արձագանգներէն որոշ նիւթեր հրապարակուեցան մեր մամուլին մէջ:

Յաւակնութիւնը չունինք անշուշտ տարբեր մասնագիտական նիւթերու շուրջ առցանց հաստատութիւն մը ստեղծած ըլլալու: Բայց թէ` այսօր գոյութիւն ունի մամուլի հարթակ մը, որ կը համախմբէ հայրենիքի եւ սփիւռքի տարբեր ոլորտներու մասնագէտներ, արդէն կայացած փաստ է:

Կը պակսի այս բոլորին մէջ այդ բոլոր քննարկումներուն մամուլի մէջ արձագանգումը: Արձագանգում ոչ լուսաբանման կամ թղթակցութեան առումով, այլ` նման խնդիրներու հրապարակագրական հարթակի կայացման: Պարագայական են այն յօդուածները, որոնք արծարծուած նիւթերը քննարկեցին «Ազդակ»-ի էջերուն մէջ:

Երկրորդ բացթողումը  եղաւ երիտասարդութեան պարագայական մասնակցութիւնը շատ կարեւոր եւ համահայկական հնչեղութիւն ունեցող այս քննարկումներուն: Պէտք է աւելի խոր քննարկենք երիտասարդութիւն ներգրաւել չկարենալու խնդիրը: Անվերջ ընթերցանութեան կամ դասական միջոցներու ժամանակավրէպութեամբ կը բացատրուէր մամուլ-երիտասարդութիւն ոչ աշխուժ կապը կամ անոնց ոչ լիարժէք ներկայութիւնը:

Հիմա հարթակը ցանցային է եւ անոր մասնակիցները` շուրջ 10 երկիրներէ: Հարթակը յօդուածագրային չէ, այլ քննարկային, բացակայ է մեր երիտասարդութիւնը:

Տեսակէտներու, դիտանկիւններու եւ մասնագիտական նոր մօտեցումներու հնչման, ներկայացման եւ միտքերու բախման կէտ ստեղծուած է յամենայն դէպս: Պիտի աշխատինք արծարծ պահել այս ճրագը եւ փորձել համալրել զայն նոր մասնագէտներով: Պիտի լսենք նաեւ մեր երիտասարդները` իրենց մասնակցութեան համար համապատասխան եղանակներ ճշդելու. աւելի ճիշդը` առաջարկելու, որ իրենք ճշդեն իրենց նախընտրած եղանակները` աշխուժ մասնակցութիւն ապահովելու համար:

Կային անշուշտ լուսարձակի տակ գալիք բովանդակային խնդիրներ: Օրինակ` արեւմտահայերէնի պահպանման եւ զարգացման օրակարգը առնուազն քանի մը լսարանով քննարկուեցաւ. խնդիրը սերտօրէն կապուեցաւ նաեւ սփիւռքի կրթական, մշակութային եւ հասարակական երեւոյթներուն: Առաջարկներ ստացանք մե՛նք նախաձեռնելու այս ուղղութեամբ տարբեր ուղղութիւններով համախմբումներ կազմակերպելու եւ բանաձեւերու շուրջ համաձայնութիւններ գոյացնելու:

Առաջարկները, արձագանգները պարտաւորեցնող բաժին ունին: Անկախ անոնց կիրարկելիութեան հաւանականութենէն, մենք մե՛րը պիտի սեպենք այս նոր գործառոյթի շարունակականութիւնը: «Ազդակ» պիտի շարունակէ կազմակերպել առցանց լսարանները, նոյնիսկ եթէ համավարակի սահմանափակումները վերանան: Նման աշխարհագրական պատկերով ցանց մը միայն այս եղանակով կարելի է հրաւիրել նոյն հարթակին վրայ:

Մինչ այժմ իրականացուած է 42 առցանց լսարան. բոլոր արձանագրուած լսարանները տեղադրուած են «Եութիուպ»-ի «ազդակ»-եան ալիքին վրայ: Հեռանկարը` այդ բոլորի արտագրումն է. խմբագրումն է եւ հրատարակութիւնը: Թէ՛ ելեկտրոնային, եւ թէ՛ տպագիր ձեւաչափերով:

Like on Facebook
CATEGORIES
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus ( )