Եթէ Կ՛ուզէք Երջանիկ Ըլլալ, Փորձեցէք Երջանկացնել Այլ Անձ Մը

Պատրաստեց՝ ՆԱՐԷ ԳԱԼԵՄՔԷՐԵԱՆ

Մարդիկ արդարօրէն եւ հասկնալիօրէն կը ձգտին երջանկութեան: Զանազան բաներու եւ ձեւերու մէջ կը փնտռեն երջանկութիւնը, բայց կը գտնե՞ն… կը հասնի՞ն անոր: Իւրաքանչիւր անձ միայն ինք կրնայ այդ պատասխանը տալ: Երբեմն ալ չի կրնար տալ: Նոր ուսումնասիրութիւն մը ցոյց կու տայ, որ ուրիշներու համար լաւ բան մը ընելը կարեւոր ճամբայ մըն է դէպի երջանկութիւն: «Ինչ որ ըլլայ, կը թուի, թէ անձի մը համար բարի գործ ընելը աւելի լաւ է մեր երջանկութեան համար, քան` մենք մեզի համար բան մը ստանալը», կը նշեն ուսումնասիրութեան հեղինակները: Կրէյթըր Կուտ կայքը հրապարակած է երջանկութեան մասին փիլիսոփաներու, գիտնականներու, մտաւորականներու եւ հանրածանօթ անձնաւորութիւններու խօսքեր:

Ն.

Ըստ Երջանկութեան համաշխարհային վերջին զեկոյցին, Միացեալ Նահանգներ աշխարհի 13 -րդ ամէնէն երջանիկ երկիրն է, իսկ Դանիա` թիւ 1: Մեր ամէնէն մռայլ պահերուն մեզի աւելի շատ կորով տուող եւ քաջալերող պէտք է: Ոգեշնչող խօսքերը կրնան փոխել մտածելակերպդ եւ օգնել քեզի` հեռու մնալու բացասական յոյզերէ: Եթէ դուք կամ ձեր ընկերները այդպիսի դժուար վիճակի մէջ էք, ահաւասիկ այս խօսքերը ձեզի օգնութեան ձեռք կ՛երկարեն.

————————————————

– «Եթէ երջանկութիւն կ՛ուզես ժամուան մը համար, քնացի՛ր: Եթէ կ՛ուզես երջանկութիւն օրուան մը համար, գնա՛ ձկնորսութեան: Եթէ կ՛ուզես երջանկութիւն տարուան մը համար, ժառանգէ՛ հարստութիւն մը: Եթէ երջանկութիւն կ՛ուզես ամբողջ կեանքիդ ընթացքին, օգնէ՛ ուրիշի մը»: Չինական ասացուածք
– «Իսկական երջանկութիւն է… վայելել ներկան` առանց ապագայէն անհանգիստ կախուածութեան»: Սենեկա
– «Երջանկութիւնը պատրաստ բան մը չէ, անիկա կու գայ քու արարքներէդ»: Տալայ Լամա
– «Երբ երջանկութեան դուռը փակուի, այլ դուռ մը կը բացուի, բայց մենք յաճախ այնքան երկար կը նայինք փակ դրան, որ չենք տեսներ այն, որ բացուած է մեզի համար»: Հելեն Քելլըր
– «Երջանկութիւնը կախեալ է մեզմէ»: Արիստոտել
– «Երջանկութիւնը ընկալում է»: Անյայտ
– «Երջանկութեան գաղտնիքը ոչ թէ քու սիրած բանդ ընելուն մէջն է, այլ ըրածդ` սիրելուդ»: Ճեյմս Մ. Պարի
– «Կեանքը իսկապէս պարզ է, բայց մենք կը պնդենք զայն բարդացնել»: Կոնփուկիոս

————————————————

Ինչ որ որոշես ընել, համոզուէ,
որ ատիկա քեզ կ՛երջանկացնէ

– «Շատ քիչ բան պէտք է երջանիկ կեանք ստեղծելու համար. ամէն բան ձեր մէջն է, ձեր մտածելակերպին մէջ »: Մարքոս Անտոնինոս
– «Երջանկութիւնը այն է, որ մեր կեանքը կը մտնէ այն դռներէն, որոնք մենք չենք ալ յիշեր, որ բաց ձգած ենք»: Ռոզ Լէյն
– «Ձեր կեանքի լաւագոյն տարիները այն տարիներն են, երբ դուք կ՛որոշէք, որ ձեր խնդիրները ձերն են: Դուք անոնց համար չէք մեղադրեր ձեր մայրը, կենսոլորտը կամ նախագահը: Դուք կը հասկնաք, որ դուք կը տնօրինէք ձեր սեփական ճակատագիրը»: Ալպերթ Էլիս
– «Բազմաթիւ մարդիկ չեն ունենար իրենց բաժին երջանկութիւնը ոչ թէ այն պատճառով, որ երբեք չեն գտած այն, այլ այն պատճառով, որ չեն կանգնած զայն վայելելու»: Ուիլիըմ Ֆիտեր
– «Սորվեցէ՛ք ձգել, որ անցնի երթայ: Այս է երջանկութեան բանալին»:Պուտտա
– «Երջանկութեան առաջին դեղագիրը հետեւեալն է. խուսափեցէ՛ք անցեալի չափազանց երկար խորհրդածութենէն»: Անտրէ Մորուա
– «Վայելեցէ՛ք ձեր սեփական կեանքը` համեմատելով այն ուրիշի կեանքին հետ»: Մարքի տը Կոնտորսեթ
– «Լաւատեսութիւնը երջանկութեան մագնիս է: Եթէ դրական մնաք, լաւ բաներն ու լաւ մարդիկ դէպի ձեզ կը գրաւուին»: Մերի Լու Ռեթոն
– «Ես կը հաւատամ, որ կարեկցանքը այն սակաւաթիւ բաներէն մէկն է, որ մենք կրնանք կիրարկել, որ անմիջական եւ երկարատեւ երջանկութիւն կը բերէ մեր կեանքին»: Տալայ Լամա
– «Հետեւեցէ՛ք ձեր երջանկութեան ու մի՛ վախնաք, եւ դռները կը բացուին այնտեղ, ուր դուք չէիք գիտեր, որ ատոնք կ՛ըլլան»: Ժոզեֆ Քամփպել
– «Երջանկութիւնը բաղկացած է. ամէն օր ապրիլ այնպէս, կարծես մեղրալուսինի առաջին եւ արձակուրդի վերջին օրն է»: Լ. Թոլսթոյ
– «Մարդոց մեծամասնութիւնը այնքան երջանիկ է, որքան ինք կ՛որոշէ»: Ա. Լինքըլն
–  «Երջանիկ ըլլալ չի նշանակեր, որ ամէն բան կատարեալ է: Անիկա կը  նշանակէ, որ դուն որոշած ես նայիլ թերութիւններէն այն կողմ»: Անյայտ
– «Եթէ ամբողջ կեանք մը  անցընես փոթորիկի սպասումով, երբեք չես վայելեր արեւը»: Մորիս Ուեսթ

Դուն պատասխանատու ես
քու երջանկութեանդ

– «Ասկէ քսան տարի ետք դուք ձեր չըրած գործերէն շատ աւելի յուսախաբ կ՛ըլլլաք, քան` ձեր ըրածներէն: Այսպիսով, բացէ՛ք առագաստը,  նաւարկեցէ՛ք անվտանգ նաւահանգիստէն, մտէ՛ք հոսանքին մէջ, թող քամին ուռեցնէ ձեր առագաստները եւ յառաջացնէ նաւը: Հետախուզեցէ՛ք, երազեցէ՛ք, բացայայտեցէ՛ք»: Մարք Թուէյն:
– «Երբեմն ձեր ուրախութիւնը ձեր ժպիտին աղբիւրն է, բայց երբեմն ձեր ժպիտը կրնայ ըլլալ ձեր ուրախութեան աղբիւրը»: Թիչ Նաթ Հան
– «Բոլորին հանդէպ բարի ըլլալը, շատերուն հաճելի ըլլալը եւ քիչերը սիրելը, մեր սիրածներուն համար անհրաժեշտ եւ ցանկալի ըլլալը անկասկած երջանկութեան ամէնէն մօտ ըլլալ է»: Մերի Ստիւըրտ
– «Երջանիկ ըլլալու բանալին գիտնալն է, որ ուժ ունիս ընտրելու, թէ ի՛նչ բան ընդունիս եւ ի՛նչ բան ձգես, որ երթայ»: Տոտինսքի

Ինչ որ կը սպառէ ձեր միտքը,
կը կառավարէ ձեր կեանքը;

– «Երջանկութեան համար կայ միայն մէկ ճամբայ, այն է` դադրիլ մտահոգուելէ այն բաներուն համար, որոնք մեր կամքի ուժէն վեր են»: Էփիքթեթուս
– «Յաջողութիւնը երջանկութեան բանալին չէ: Երջանկութիւնը յաջողութեան գրաւականն է: Եթէ կը սիրես այն, ինչ որ կ՛ընես, յաջող կ՛ըլլաս »: Հերման Քէյն
– «Պատճառը, որ մարդիկ այդքան կը դժուարանան երջանիկ ըլլալ, այն է, որ անոնք անցեալը միշտ աւելի լաւ կը տեսնեն, քան եղած է, ներկան` գոյութիւն ունեցածէն աւելի վատ, եւ ապագայի խնդիրները` աւելի նուազ լուծելի, քան ինչ որ պիտի ըլլայ»: Մարսել Փանեոլ
– «Երջանկութիւնը այն արուեստն է, որ երբեք պէտք չէ միտքին մէջ պահել անցեալի տհաճ իրադարձութեան յիշողութիւնը»: Անյայտ
– «Երջանիկ ըլլալու համար մենք պէտք չէ չափազանց հետաքրքրուինք ուրիշներով»: Ա. Քամիւ
– «Երջանկութեան պահերը, որոնք մենք կը վայելենք, մեզ անակնկալի կը բերեն: Ոչ թէ մենք զանոնք կը գրաւենք, այլ անոնք` մեզ »: Էշլի Մոնթակու
– «Երջանկութիւնը միակ լաւ բանն է: Երջանիկ ըլլալու ժամանակը հիմա է: Երջանիկ ըլլալու տեղը հոս է: Երջանիկ ըլլալու ճամբան ուրիշները երջանիկ դարձնելն է»: Ռոպերթ Կրին Ինկերսոլ
– «Երջանկութիւնը այն չէ, որ կը յետաձգես ապագայի համար, այլ այն, որ դուն կը ծրագրես ներկայի համար»: Ճիմ Ռոն
– «Երջանկութիւնը կայարան չէ, ուր կը հասնիս, այլ` ճամբորդելու եղանակ»: Մարկարեթ Լի Ռունպեք

Երջանիկ ըլլալ չի նշանակեր, որ
ամէն բան կատարեալ է, այլ  կը նշանակէ, որ
դուք որոշած էք նայիլ թերութիւններէն այն կողմ:

– «Ձեր բարկացած իւրաքանչիւր վայրկեանին համար դուք կը  կորսնցնէք երջանկութեան վաթսուն վայրկեան»: Ռալֆ Վալտօ Էմըրսըն
– «Դուք երբեք երջանիկ չէք ըլլար, եթէ շարունակէք փնտռել, թէ ինչէ՛ բաղկացած է երջանկութիւնը: Դուք երբեք չէք ապրիր, եթէ փնտռէք կեանքին իմաստը»: Ա. Քամիւ

Ընել այն, որ քեզի հաճելի կը թուի,
ազատութիւն է, իսկ քու ըրածէդ
հաճոյք առնելը` երջանկութիւն:

– «Դուք չէք կրնար երջանիկ ըլլալ, եթէ երբեմն դժբախտ չէք»: Լորեն Օլիվըր
– «Զգուշութեան բոլոր ձեւերէն սիրոյ մէջ զգուշութիւնը թերեւս ամէնէն աղէտալին է իսկական երջանկութեան համար»: Պերթրան Ռասըլ
– «Յաջողութիւնը կրնայ ըլլալ միայն մէկ բաղադրիչ երջանկութեան համար եւ չափազանց սուղ գնուած կ՛ըլլայ, եթէ մնացեալ բոլոր բաղադրիչները զոհաբերուին անիկա ձեռք բերելու համար»: Պերթրան Ռասըլ
– «Մի՛ լար աւարտած ըլլալուն համար, ժպտի՛ր  տեղի ունեցած ըլլալուն համար»»: Դկ. Սէուս
– «Մենք բոլորս ջրհորի մէջ ենք, բայց մեզմէ ոմանք աստղերուն կը նային»: Օսքար Ուայլտ
– «Յոռետես մը դժուարութիւնը կը տեսնէ ամէն հնարաւորութեան մէջ, լաւատես մը հնարաւորութիւնը կը տեսնէ ամէն դժուարութեան մէջ»: Ուինսթըն Չըրչիլ
– «Նոյնիսկ ամէնէն մութ գիշերը վերջ պիտի գտնէ, եւ արեւը պիտի ծագի»: Վ. Հիւկօ
– «Կեանքի մէջ ամէնէն երջանիկ պահերէն մէկը այն է, երբ դուն ուժը կը գտնես անտեսելու այն բաները, որոնք չես կրնար փոխել»: Անյայտ  

————————————————

Կեդրոնացէք լաւին վրայ

– «Անվտանգութիւնը հիմնականին մէջ սնահաւատութիւն է: Բնութեան մէջ գոյութիւն չունի® Կեանքը կա՛մ համարձակ արկած է, կա՛մ ոչինչ »: Հելեն Քելլըր
– «Մենք կրնանք բողոքել, որ վարդի թուփերը փուշեր ունին, կամ ուրախանալ, որ փուշերը վարդեր ունին »: Ալֆոնս Քարր
– «Եղէ՛ք մեղմ դուք ձեզի հանդէպ, դուք կ՛ընէք  կարելի  լաւագոյնը»: Անյայտ
– «Վերաբերմունքը ընտրութիւն է: Երջանկութիւնը ընտրութիւն է: Լաւատեսութիւնը ընտրութիւն է: Բարութիւնը ընտրութիւն է: Տալը ընտրութիւն է: Յարգանքը ընտրութիւն է: Ի՛նչ ընտրութիւն ալ ընես, իմաստուն ըրէ»: Ռոյ Պենեթ
– «Կեանքը չափազանց կարճ է` ձեր ժամանակը վատնելու համար այն մարդոց վրայ, որոնք չեն յարգեր եւ  գնահատեր»: Ռ. Պենեթ
– «Դուք բնաւ ծիածան պիտի չգտնէք, եթէ վար կը նայիք»: Չարլի Չափլին
– «Սորվէ՛ դուն քեզի արժէք տալ, որ կը նշանակէ` պայքարէ երջանկութեանդ համար»: Այն Ռանտ
– «Թող արցունքներդ ջրեն քու ապագայ երջանկութեանդ սերմերը»: Սթիւ Մարապոլի
– «Վատ յիշողութեան առաւելութիւնը այն է, որ մարդ քանի մը անգամ հաճոյք կ՛առնէ առաջին անգամ պատահած նոյն լաւ բաներէն»: Ֆ. Նիցչէ
– «Երջանկութեան բանալիներէն մէկը վատ յիշողութիւն ունենալն է»: Ռիթա Պրաուն
– «Կեանքիդ երջանկութիւնը կախեալ է քու մտածումներուդ որակէն»: Մարքոս Օրելիոս
– «Բոլոր օրերու ամէնէն վատնուածը առանց ծիծաղի անցած օրն է»: Նիքոլաս Չեմֆորտ
– «Երջանկութիւնը կախուած չէ անկէ, թէ ի՛նչ ունիս կամ ո՛վ ես: Այն հիմնուած է միայն քու կարծիքիդ վրայ»: Պուտտա
– «Ես չեմ մտածեր ամբողջ դժբախտութեան, այլ այն գեղեցկութեան մասին, որ տակաւին կը մնայ»: Աննա Ֆրանք
– «Անձրեւէն ետք արեւը կրկին կը յայտնուի: Կեանք կայ: Ցաւէն ետք ուրախութիւնը տակաւին հոս է»: Ուոլթ Տիզնի ընկերութիւն
– «Ուրախութիւնը մեզի պարզապէս չի պատահիր: Մենք պէտք է ընտրենք ուրախութիւնը եւ շարունակենք ընտրել զայն ամէն օր»: Հենրի Նուվեն
– «Ուրախութեան արմատը երախտագիտութիւնն է… Ուրախութիւնը չէ, որ մեզ երախտապարտ կը դարձնէ. Երախտագիտութի՛ւնն է, որ մեզ կ՛ուրախացնէ»: Տ. Ռաստ
– «Եկէ՛ք երախտապարտ ըլլանք այն մարդոց, որոնք մեզ կ՛երջանկացնեն. անոնք հմայիչ պարտիզպաններն են, որոնք կը ծաղկեցնեն մեր հոգիները»: Մարսել Փրուստ
– «Ոչ ոք իրօք կը հետաքրքրէ, որ դուն դժբախտ ես այնպէս որ, նոյնպէս կրնաս երջանիկ ըլլալ եւ առաւելագոյնը օգտագործել այնտեղը, ուր որ ես»: Քենթ
– «Պահուած երջանկութիւնը սերմն է, բաժնեկցուած երջանկութիւնը` ծաղիկը»: Ճոն Հարրիկան
– «Ժպիտ մը երջանկութիւն է, որ պիտի գտնես ճիշդ քիթիդ տակ»: Թոմ Ուիլիըմս
– «Երջանկութիւնը խնդիրներու բացակայութիւնը չէ, այլ կարողութիւնն է անոնց հետ վարուելու»: Սթիւ Մարապոլի
– «Բոլորը կ՛ուզեն ապրիլ լերան գագաթին, բայց ամբողջ երջանկութիւնը տեղի կ՛ունենայ լեռը բարձրանալու ատեն»: Էնտի Ռունի
– «Անխելք մարդը երջանկութիւնը կը փնտռէ հեռուն, իսկ իմաստունը այն կ՛աճեցնէ իր ոտքերուն տակ»: Ճէյմս Օփենհայմ
– «Երջանկութիւնը պատրաստի բան չէ: Անիկա կու գայ ձեր գործողութիւններէն»: Տալայ Լամա

————————————————

«Երբ անձրեւէ, ծիածանին նայէ՛:
Երբ մութ է,  աստղերուն նայէ՛:

– «Յաջողութիւնը քու ուզածդ նուաճելն է: Երջանկութիւնը քու ստացածդ ուզելն է»: Տէյլ Քառնեկի
– «Երջանկութիւնը ոչ թէ այն է, թէ որքան ունինք, այլ այն, թէ որքան կը վայելենք»: Չարլզ Սփերճոն
– «Եթէ դուք միշտ դրական յոյզեր կը կապէք ձեր ուզած բաներուն եւ երբեք բացասական յոյզեր չէք կցեր այն բաներուն, որոնք չէք  ուզեր, ապա այն, որ ամէնէն շատ կ՛ուզէք, անպայման կու գայ դէպի ձեզի»: Մեթ Միլլըր
– «Լաւ կեանքը դուռը չի զարներ: Ուրախութիւնը աշխատանք է »: Լայոնել Շրայուըր
– «Այս աշխարհին մէջ կան հոգիներ, որոնք օժտուած են ամէն տեղ ուրախութիւն գտնելու եւ երթալու ատեն այն  իրենց ետին ձգելով»: Ֆրետերիք Ֆապըր

Թող ժպիտդ փոխէ աշխարհը, բայց թոյլ մի՛ տար,
որ աշխարհը փոխէ քու ժպիտդ:
Like on Facebook
  •  
  •  
CATEGORIES
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus ( )