«Նորարար Մշակոյթի Ծրագիր»

«Կռունկ»

Գօգօ Աւեսեան Եւ Սերժ Մանուկեան

– Ի՞նչ է ձեր ծրագիրը:

Երբ ծրագրին մասին լսեցինք, Սերժին հետ բաւական մտածեցինք, թէ ի՛նչ ծրագիրով կրնանք մասնակցիլ: Բաւական տարբեր գաղափարներ ունէինք, բայց որոշեցինք կեդրոնանալ Երամի հեղինակած գրութիւններուն վրայ եւ որոշեցինք անոնցմէ երկուքը ընտրել եւ զանոնք վերածել երկհարթ (2D) animation-ի: Նախքան դիմելը` մենք մեզի համար պզտիկ օրինակ մը պատրաստեցինք, որպէսզի հասկնանք, թէ գործը ի՛նչ կը պահանջէ մեզմէ: Նշեմ, որ ասիկա Սերժին եւ իմ միջեւ եղած առաջին համագործակցութիւնն է, եւ մանաւանդ հեռավար կարգավիճակով պէտք էր յստակ պատկերացում մը ունենայինք մենք նախքան գործին ձեռնարկելը: Արդիւնքը գոհացուցիչ եւ յուսադրող էր, անոր համար ալ դիմեցինք «Նորարար մշակոյթի ծրագիր»-ին եւ մեծ ուրախութեամբ ստացանք դրական պատասխան «Գալուստ Կիւլպէնկեան» հիմնարկութեան կողմէ: Ուրեմն մենք պիտի աշխատինք երկու animation ժապաւէնի վրայ` հիմնուած Երամի «Բռնկում» եւ «Շրջիկները» կարճ պատմուածքներուն վրայ:

– Ինչպէ՞ս ընտրեցիք այս պատմուածքները:

Շատ պատմուածքներ կարդացինք, մինչեւ ընտրենք այս երկուքը: Մեզի համար հիմնական խնդիրը պատմուածքը տեսողական ձեւով ներկայացնելն էր: Նկատի ունենալով, որ մեր առաջին փորձն էր գրական գործի մը վրայ պատկերներ ստեղծելու եւ զանոնք կենդանացնելու պաստառին համար, պէտք էր հնարաւորին չափ յստակ գործ մը ունենայինք մեր ձեռքին տակ, որ հնարաւորութիւն կու տար մեզի խօսքը վերածելու պատկերի:

– Քու կարծիքովդ, ի՞նչ կու տայ ձեր ծրագիրը մեր իրականութեան:

Կը կարծեմ, որ նորութիւն մը պիտի ըլլայ, աւելի ճիշդ` մոռցուած հին աշխատանքային ձեւ մը պիտի վերանորոգուի: Հայկական պատմուածքներու հիման վրայ նման animation-ներու հազուադէպ կարելի է հանդիպիլ ներկայ հաղորդակցութեան եւ ընկերային ցանցերուն վրայ: Այսօր աշխարհը շատ պզտիկցած է, եւ բոլոր կապերը կը ստեղծուին ու կը զարգանան նման հարթակներու վրայ, ուրեմն շատ կարեւոր է այս հնարաւորութիւններէն օգտուիլ եւ սորվիլ անոնց լեզուն: Հիմա կ՛ապրինք պատկերի դարին մէջ, եւ անոր միջոցով է, որ տարբեր յղացքներ եւ գաղափարներ կարելի է փոխանցել հանրութեան: Ճիշդ է, որ թուային աշխարհին մէջ պատկերներն ալ գերզարգացած են եւ կը հասնին կատարելութեան, սակայն մենք ուզեցինք պահել մարդկային ձեռքի ստեղծագործութեան հարազատութիւնն ու զգացմունքայնութիւնը եւ որոշեցինք ամբողջովին թուային աշխարհ չմտնել, ուրեմն այս երկու շարժապատկերները համադրութիւն մըն են թուային եւ անալոկ աշխարհներուն:

– Այս երկու պատմուածքները կու գան միջավայրերէ, որոնց լսատեսողական վերարտադրութիւնը կրնայ նաեւ ընկերաբանական արժէք մը ներկայացնել: Որքանո՞վ այս բոլորը մտածուած են պատկերներու ստեղծման ընթացքին:

Շարժապատկերներուն մէջ եղող պատկերները արդիւնքն են հաւաքական յիշողութեան մը: Մեր անցեալը, ներկան, անոնք են, որ պիտի երեւնան պաստառին վրայ: Ըսեմ, որ յատուկ հետազօտութիւններ չենք ըներ պատկերներուն պարունակը ստեղծելու համար, այլ պարզապէս կը դիմենք մեր յիշողութեան: Հոն մեր կեանքի յիշողութիւնն է եւ` մեր հարազատ փորձառութիւնները:

– Այսօրուան մեր իրականութեան մէջ տեսողական խաբկանքը դարձած է ամէնէն բնական բաներէն մէկը: Ձեր գործին մէջ տեսողական խաբկանքը յայտնի է, եւ պատկերի այդ պարզութիւնը կը ստեղծէ կարօտի զգացում մը, ինչպէս նաեւ կը քաջալերէ հանդիսատեսը` մասնակից դառնալու պատկերները կենդանացնելու գործին մէջ:

Ճիշդ է, այսօր ամէն ինչ պատրաստ կը մատուցուի մեզի: Շատ բաներու ընթացքին մասին մենք չենք մտածեր նոյնիսկ: Սարսափելի մակարդակի զարգացած արհեստագիտական միջոցները մեզ կրաւորական վիճակի մը մէջ կը ձգեն եւ կը ծուլացնեն: Մեր ներկայացնելիք պատկերները կը յիշեցնեն, որ մարդն է ստեղծողը այս բոլորին եւ ոչ միայն գործիքները կամ համակարգչային ծրագիրները: Նաեւ հոն եղած շարժումները անպայմանօրէն չեն կապկեր բնական բարդ շարժաբանութիւնը եւ այլ հարթութեան վրայ կը կատարուին` առիթ ստեղծելով հանդիսատեսին պատկերին միջոցով պատկերէն անդին այլ բան մը տեսնելու:

– Քիչ մը պատմէ աշխատանքի ընթացքին մասին:

Ուրեմն, պատմուածքները ընտրելէն ետք, Սերժը եւ ես միասին ստեղծեցինք storyboard-եր իւրաքանչիւրին համար: Պատմուածքները կտրտեցինք եւ վերածեցինք պատկերներու շարքի մը: Յետոյ այս պատկերները մաղէ անցուցինք` նկատի ունենալով գոյները, շարժումները, հեռանկարները, թէ ի՛նչ խորութեամբ պատկերը պիտի շարժի` ըստ գրութեան մէջ տեղ գտած նկարագրութիւններուն եւ մանրամասնութիւններուն: Այս փուլին նաեւ ստեղծեցինք ամէն մէկ ժապաւէն երանգապնակը, որուն կը հետեւինք նկարներուն գունային մթնոլորտը ստեղծելու ընթացքին: Կ՛աշխատինք հաւասարակշռութիւն մը գտնել պատմուածքին եւ մեր ստեղծած պատկերներուն միջեւ: Յետոյ ես կուաշով եւ աքրիլիքով կ՛աշխատիմ գծագրութիւններուն վրայ` միշտ խորհրդակցելով Սերժին հետ եւ ներառելով անոր նշումները: Երբ երկուքս պատկերները հաստատենք, արդէն գործը ամբողջութեամբ կը փոխանցուի Սերժին եւ ինք կ՛աշխատի animation-ին բաժինին վրայ: Անշուշտ պատմութիւնը պիտի պատմուի շարժապատկերին մէջ եւ անոր համար ալ դիմեցինք հեղինակին` Երամին, որ իր ձայնով եւ ընթերցանութեամբ ալ պիտի մասնակցի այս երկու շարժապատկերներուն ստեղծումին:

– Որպէս ստեղծագործողներու` ի՞նչ կու տայ այս աշխատանքը ձեզի:

Ինծի համար այս «Նորարար մշակոյթի ծրագիր»-ը առիթը տուաւ առաջին անգամուան համար համագործակցելու այլ ստեղծագործողներու հետ: Բնական է, որ Սերժին հետ երկար տարիներու ընկերներ ենք, բայց երբեք միասին չէինք ստեղծագործած մինչ «Նորարար մշակոյթի ծրագիր»-ը: Նաեւ գրութիւն մը տեսողական միջոցներով թարգմանելը նորութիւն էր ինծի համար: Այս մէկը ունի իրեն իւրայատուկ ընթացք, փուլեր եւ մօտեցում, որ կը տարբերի ազատ ստեղծագործութենէն: Հոս կան որոշ սահմանափակումներ, որոնք նաեւ հետաքրքրական մարտահրաւէրներ են ստեղծագործողի մը համար: Մեր առաւելութիւններէն մէկը նաեւ այն էր, որ պատմուածքներուն հեղինակն ալ ներառուած էր գործին մէջ: Անշուշտ այս բոլոր կապերը եղան առցանց, որ որոշ չափով կաշկանդեց մեզ, բայց եւ այնպէս կրցանք շրջանցել զանոնք եւ հաստատել աշխատանքային մշակոյթ մը: «Նորարար մշակոյթի ծրագիր»-ը նաեւ մեզի ազատութիւն եւ ինքնավստահութիւն տուաւ ըլլալու այն, որ ենք եւ արտայայտուելու առանց կաշկանդումի: Շատ կարեւոր է նաեւ հիմնարկութեան հետ մեր աշխատանքային ընթացքը, հոգատար, բայց զուսպ եւ չափաւոր միջամտութիւնները, նախօրօք հաստատուած ժամանակացոյցը եւ զեկոյցները: Մէկ խօսքով, ստեղծագործական եւ կազմակերպչական թարմ փորձառութիւն մըն է այս բոլորը մեզի համար:

Երբ պատրաստ պիտի ըլլան «Բռնկում»-ը եւ «Շրջիկները»:

Բռնկումը արդէն պատրաստ է եւ շատ շուտով պիտի ներկայացնենք հանրութեան, իսկ «Շրջիկներ»-ը, որուն աշխատանքներուն նոր սկսանք, պատրաստ պիտի ըլլայ առաւելագոյնը սեպտեմբերին:

——————————-

 

– Ես Գրիգոր Աւեսեանն եմ: Ծնած եմ Լիբանան, արուեստագէտներու ընտանիքի մը մէջ: Որպէս արուեստի ծրագիրներ համադրող` կ՛աշխատիմ եւ կը ստեղծագործեմ ծննդավայրիս մէջ:

Աւարտած եմ Համազգայինի «Թորոս Ռոսլին» ակադեմիան եւ աւելի ուշ պսակաւոր արուեստից վկայականս ստացած եմ Լիբանանի միջազգային համալսարանէն:

Մասնակցած եմ շարք մը վարպետաց դասընթացքներու, որոնցմէ ամէնէն յիշարժանն են հանրայայտ նկարիչ Արա Ազատին հետ դասերը:

Ստեղծագործութիւններուս համար կը գործածեմ տարբեր թեքնիքներ, ինչպէս` ներկ, քոլաժ, քանդակ եւ տարբեր նիւթերով զանազան փորձարկումներ կ՛ընեմ:

 

– Ես Սերժ Մանուկեանն եմ` լսատեսողական մարզին մէջ ստեղծագործող: Ծնած եմ Լիբանան, 31 տարեկան եմ: Մեծցած եմ արուեստագէտներու ընտանիքի մէջ եւ կանուխ տարիքէս սնանած եմ այդ մթնոլորտով: Կերպարուեստի ճիւղին մէջ պսակաւոր արուեստից վկայականս ստացած եմ Լիբանանի պետական համալսարանէն: Աշխատանքս ներշնչուած է կեանքի տարբեր երեւոյթներէն:

2008-ին «Ոսկէ ծիրան» փառատօնի շրջանակէն ներս մասնակցեցայ Wim Wenders-ին հետ վարպետաց դասի մը, որ մեծապէս ազդեց ստեղծագործական մտքիս վրայ, եւ պատանեկան տարիքէս երկհարթ animation-ի մասնագէտ դառնալու ունեցած երազանքս կրկին արթնցաւ: Այս հանդիպումէն ետք ես առանձին, իմ ջանքերով կը սորվիմ, կը փորձեմ եւ կը փորձարկեմ արուեստի այս մարզին մէջ:

Like on Facebook
  •  
  •  
CATEGORIES
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus ( )