Ակնարկ. Առցանց Ուսուցումին Տնտեսական Անտեսուած Երեսը

ՅԱՐՈՒԹ ՉԷՔԻՃԵԱՆ

Պսակաժահրի համավարակին պատճառով, Լիբանանի մէջ արտակարգ դրութեան հաստատումը, առաջին հերթին պարտաւորեց փակ պահել դպրոցները: Դպրոցներուն պատասխանատուները ուսումնական տարեշրջանը շարունակելու համար, դիմեցին առցանց ուսուցումի՝ օգտագործելով զանազան բջիջային հեռաձայնի եւ համակարգչային յայտագիրներ-միջոցներ:

Կրթական նախարարութիւնը 2020-2021 ուսումնական տարեշրջանի վերամուտը, առայժմ սեպտեմբերի-հոկտեմբեր միջեւ յայտարարեց: Համավարակի ներկայ կացութեան պատճառով, դժուար թէ կարելի պիտի ըլլայ դպրոցները բանալ բնականոն կերպով: Ուրեմն կրկին պիտի դիմուի առցանց ուսուցումի:

Ի՞նչեր կ՛ենթադրէ առցանց ուսուցումը:

  1. Իւրաքանչիւր ուսուցիչ նախ պէտք է ունենայ եւ տիրապետէ բջիջային նաեւ, համակարգչային միջոցներու, տան մէջէն դասաւանդելու համար, փոքր հեռարձակող կայան մը ստեղծելով: Յատկապէս գիտական նիւթերուն համար՝ գրատախտակ, տեսախցիկ եւ այլն անհրաժեշտ է: Հաւանաբար ուսուցիչներէն ոմանք կարենան իրենց միջոցներով այս բոլորը կատարել, սակայն ո՛չ բոլորը:
  2. Իւրաքանչիւր աշակերտ իր կարգին պէտք է ունենայ բջիջային հեռաձայն, համակարգիչ եւ համացանցի կապ եւ այս բոլորին բաժանորդագրութիւնները, որոնք շուտով կը սպառին՝ անհրաժեշտ է նիւթական աւելորդ ծախս: Միւս կողմէ դասագիրքերն ու գրենական պիտոյքները, ահռելի կերպով սղած են:
  3. Եթէ նոյն տան մէջ 2-3 աշակերտ-ուսանող կայ, իւրաքանչիւրը իր բջիջային հեռաձայնը, համացանց եւ համակարգիչը պէտք է ունենայ եւ առանձին սենեակ մը, որպէսզի քոյր եղբայր իրար չխանգարեն: Արդեօք կարելի՞ է այս մէկը ակնկալել ընտանիքներէն եւ այս բոլորին բաժանորդագրութեան եւ գործիքներուն ծախսերը հոգալ:
  4. Իսկ եթէ բազմանդամ այս (թիւ 3) ընտանիքին ծնողներէն մէկը ուսուցիչ է, ահաւասիկ բազմապատկուած դժուարութիւն եւ ծախս:

Տնտեսական այս դժուարին պայմաններուն մէջ, բոլորովին աւելորդ այս ծախսերուն մի՛այն կառավարութիւնը կրնայ լուծում տալ: Օրինակ՝ դպրոցներուն արձանագրուած աշակերտներուն թիւով ձրի, կամ, խորհրդանշական գումարով բջիջային քարտեր բաժնել, որ կարելի է օգտագործել դպրոցական ժամերուն մի՛այն: Երկրորդ, դպրոցներուն համացանցի ձրի գիծ-հասցէներ տրամադրել եւ այլն: Իսկ դասագիրքերու եւ գրենական պիտոյքներուն համար տոլարի յատուկ սակ ճշդեն:

Յոյսով ենք, որ այս մտահոգութիւնները բարւոք լուծում կը գտնեն առ որ անկ է դիմելով, մինչեւ որ համավարակին տարածումը զսպուի եւ կանխարգիլման բժշկական միջոցներ հնարուին:

3 օգոստոս 2020

CATEGORIES

COMMENTS

Wordpress (1)
  • Յարութ Չէքիճեան 12 months

    Մոռցայ նշելու ելեկտրականութեան հոսանքի ծախսը եւ հարցը, որ այժմու խնայողական ծրագիրներուն պատճառով, որոշ ժամերու ոչ պետական ելեկտրականութիւն հայթայթողները նաեւ կ՛ընդհատեն հոսանքը:

  • Disqus ( )