Ամավերջի Հանդէս Կիպրոսի Նարեկ Վարժարաններու

ԵՐԱՆ ԳՈՒՅՈՒՄՃԵԱՆ

Չորեքշաբթի, 15 Յուլիս 2020, կ. ե. Ժամը 6:30-ին տեղի ունեցաւ Կիպրոսի Նարեկ վարժարաններու (Նիկոսիոյ, Լառնագայի եւ Լիմասոլի) 2019-2020 ուսումնական տարեշրջանի ամավերջի հանդէսը, հովանաւորութեամբ Կիպրոսի հայոց Թեմի Կաթ. Փոխ. Տէր Խորէն Արք. Տողրամաճեանի եւ նախագահութեամբ կիպրահայ համայնքի Պետական Ներկ. Տիար Վարդգէս Մահտեսեանի՝ Նիկոսիոյ Նարեկի ամփիթատրոնին մէջ: Ներկայ էին նաեւ կրթական նախարարը եւ բարձրաստիճան պետական հիւրեր, ինչպէս նաեւ՝ վարժարաններու Հոգաբարձութեան ներկայացուցիչներ, ուսուցիչներ, ծնողներ, համայնքիս մէջ գործող միութեանց ներկայացուցիչներ:

Յուզիչ մթնոլորտ մը կը տիրէր ընդհանրապէս, քանզի թագաժահրի համաճարակի արտասովոր պայմաններու տակ տեղի կ’ունենար ան, երկար սպասումէ մը ետք: Իսկ ամավերջի հանդիսութիւնները միշտ ալ ուրախութեան եւ թախիծի խառն զգացումներ կը յառաջացնեն բոլորին մօտ, ըլլալով հրաժեշտի եւ միաժամանակ բերքահաւաքի պահ՝ տարիներու ուսումնական-կրթական տքնաջան աշխատանքի հունձքի օրը եւ մեկնակէտը նոր հանգրուաններու…:

Հանդիսաւոր կերպով մուտք գործեցին 2019-2020 ուսումնական տարեշրջանի շրջանաւարտները, առաջնորդութեամբ տնօրէնուհի Տիկ. Վերա Թահմազեանի եւ իրենց տեղը գրաւեցին ամփիթատրոնի շրջանակաձեւ բեմին ետին: Ապա՝ Կիպրոսի Հանրապետութեան, Հայաստանի Հանրապետութեան եւ Նարեկ վարժարաններու քայլերգներու ունկնդրութենէն ետք, Տիկ. Վերա Թահմազեան՝ հայերէն եւ յունարէնլեզուներով ներկայացուց վարժարաններու տարեկան տեղեկագիրը՝ հանգամանալից կերպով անդրադառնալով անոնց ամբողջական գործունէութեան՝ կրթական-ուսումնական եւ արտադասարանային հարուստ կեանքին:

Վկայականներու եւ մրցանակներու բաշխումը կատարուեցաւ ձեռամբ Պետական Ներկայացուցիչ Տիար Վարդգէս Մահտեսեանի եւ Տնօրէնուհի Տիկ. Վերա Թահմազեանի:

Հրաժեշտի սրտաբուխ ուղերձներ կարդացին՝ Մատթէոս Չորպաճեան (հայերէն), Նախակրթարանի բաժինի շրջանաւարտներուն անունով, Իլիաս Բանայի եւ Արաքսիա Արաճեան (յունարէն), Միջնակարգի շրջանաւարտներուն անունով:

Իր Հուսկ Բանքին մէջ, տնօրէնուհին շեշտեց լաւ մարդ, լաւ հայ եւ լաւ քաղաքացի ըլլալու կարեւորութիւնը եւ յատկապէս ըսաւ. «Ինչպէս մեծ գիտնական Այնշթայն կ՝ըսէ, երբ ձեր սորվածներէն բաժին մը մոռացութեան ենթարկուի, դուք անպայման ձեզի հետ ջանացէք տանիլ այն լաւ դաստիարակութիւնն ու կրթութիւնը, զորս ստացաք այս յարկին տակ, նաեւ՝ ձեր տուներէն ներս: Ձեր հետ տարէք լա՛ւ հայու եւ տիպա՛ր քաղաքացիի բարձր յատկութիւնները…: Եւ երբ այս բոլորին աւելցնէք՝ ուսման հանդէպ տածած ձեր սէրը եւ ստեղծագործական մտածելակերպը, այն ատեն ձեր ճիգերը անպայմանօրէն պիտի պսակուին լիակատար յաջողութեամբ» եւ աւելցուց. «Սրտագին մաղթանքս է, որ որպէս հպարտ Նարեկցիներ, բոլորդ ալ շարունակէք խօսիլ, գրել ու կարդալ հայերէն, գործօն կերպով մասնակցիք մեր ազգային կեանքին եւ արժանապատիւ տէրը դառնաք մեր դարաւոր եւ պանծալի մշակոյթին՝ միշտ բարձր պահելով կիպրահայութեան օրինակելի եւ տիպար դիմագիծը, վարքն ու անունը: Կը մաղթեմ, որ մարդկային, ազգային եւ ընկերային բարի առաքինութիւններով օժտուած, ջանասիրութեամբ եւ համբերութեամբ զինուած՝ տիրանաք աւելի բարձր վկայականներու եւ նորանոր յաջողութիւններու եւ պարծանքը դառնաք կիպրահայութեան եւ մեր ազգին ընդհանրապէս»:

Գերաշնորհ Սրբազան Հայրը՝ իր Պահպանիչ աղօթքէն առաջ, պատգամեց որ մեր շրջանաւարտները չկորսնցնեն երբե՛ք իրենց ժպիտը եւ Հայաստանը կրեն իրենց սրտին մէջ…: Ու թէեւ այս տարի անոնք պիտի չկարենան երթալ հայրենիք՝ իրենց աւանդական հայրենաճանաչման այցելութեան, հպարտ պարտին զգալ, ընդգծեց ան, որ իրենց շրջանաւարտութեան օրը զուգադիպեցաւ հայոց բանակին տարած հպարտառիթ յաղթանակին՝ ազերիներու նախայարձակման դէմ: Սրբազանին խօսքը ծափողջոյններով դիմաւորուեցաւ ներկաներուն կողմէ…

Նախակրթարանի բաժինէն շրջանաւարտ եղան 18 պարման-պարմանուհիներ, իսկ Միջնակարգի բաժինէն՝ հինգ հոգի: Ջերմօրէն կը շնորհաւորենք մեր բոլոր շրջանաւարտները, իրենց մաղթելով որ նորանոր յաջողութիւններ արձանագրեն ուսման եւ կեանքի բոլոր ոլորտներէն ներս եւ՝ ամենակարեւորը, ԸԼԼԱՆ ՏԻՊԱՐ ՀԱՅԵՐ, իրենց կարեւոր ներդրումը բերելով մեր ազգային կեանքին:

 

 

Share This Article
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
CATEGORIES

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus ( )