2019 Խոզի Տարի

Պատրաստեց եւ համադրեց` ԳԷՈՐԳ ՊԵՏԻԿԵԱՆ

Այս տարի չինական 4716-րդ տարին է, որուն լուսնային օրացոյցի համաձայն, նոր տարին, որ կը սկսի 5 փետրուար, 2019-ին, եւ վերջ կը գտնէ 20 յունուար 2020-ին: 2019 կ’անուանուի խոզի տարի: Խոզը չինական աղթարքին մէջ ամէնէն վերջին կենդանին է:

Չինական աղթարքը տարիները բաժնած է 12 կենդանիներու անուններով: Այսպէս, չինական առաջին տարին սկսած է մուկով, անոր յաջորդած են` ցուլը, վագրը, ճագարը կամ նապաստակը, վիշապը, օձը, ձին, ոչխարը, կապիկը, աքլորը, շունը եւ խոզը:

Այս ձեւով ամէն 12 տարին անգամ մը նոյն անասունը կը յիշուի չինական օրացոյցին վրայ:

Խոզը յայտնի է իբրեւ իր աղտոտ, ցեխերու մէջ հաճոյքով ապրող, խաղցող կամ տապլտկող անասունի կերպարով: Նոյնպէս հռչակաւոր է ամէն տեսակի ուտելիքներ ուտելու իր շատակեր, որկրամոլ ախորժակով: Այս պատճառով շատակեր մարդոց խոզի նման ուտող ածականը տուած են:

Բայց, երբ խոզի տարի կ՛ըսեն, այս բոլորէն տարբեր բաներու մասին կը խօսուի:

Այսպէս, ըստ չինական աղթարքին խոզի տարին ծնածները կ՛ըլլան մարդասէր, ընկերասէր եւ ընտանիքին համար զոհուած անձեր: Անոնք, մարդոց իրենց հանդիպման առաջին իսկ վայրկեանին, առանց դիմացինը լաւ ճանչնալու, կը վստահին անոր: Այս մէկը շուտով իրենց համար կը ստեղծէ նոր հարցեր եւ յուսախաբութեան դռներ կը բանայ:

Ընկերային կեանքը կը սիրեն ու գրեթէ կը պաշտեն: Կը սիրեն միշտ օգնել: Նախանձ ըսուածը իրենց բառարանին մէջ գոյութիւն չունի:  Հաւասարակշռութիւնը պահող են: Չարքաշ աշխատող ըլլալով հանդերձ որեւէ հարցի մը պարագային կ՛ուզեն զայն աստիճան առ աստիճան լուծել: Բախտախաղի կամ թուղթի չեն հաւատար: Ընտանիքը իրենց համար սրբութիւն է, եւ այդ պատճառով ալ մարդկային ու ընկերային յարաբերութեանց մէջ օրինակելի են:

Խոզի տարին ծնողները ընդհանրապէս կ՛ըլլան դերասան կամ երաժիշտ, շատ քիչ` գրող, գիտնական, փաստաբան:

Անոնք քաջատեղեակ են, որ ոչ մէկ տարի առանց հարցերու եւ դժուարութիւններու կ՛անցնի, բայց կը մտածեն, թէ քանի որ մարդ առանձինը չապրիր, ուստի այս հարցերը կրնան լուծուիլ մարդուն անմիջական շրջապատին օգնութեամբ:

Ահա թէ ինչո՛ւ «Խոզ»-երը նոր հորիզոններ եւ բարեկամութիւններ ստեղծելու հետամուտ եղած են: Անոնք չարքաշ եւ աշխատունակ են: Նիւթապէս ապահով կեանք մը կ՛ունենան, որովհետեւ շատ չեն ծախսեր, կամ ալ հաշիւով կը ծախսեն ու երկար ժամանակ կը յատկացնեն որեւէ գնումէ առաջ:

Ասոր կողքին, անոնք ծնած են կարծես մարդոց օգնելու կամ օգտակար հանդիսանալու համար: Անոնց հետ  բարեկամութիւնը կ՛ըլլայ խոր եւ երկար տարիներու վրայ տարածուած:

Ամէն բան ի գործ կը դնեն իրենց անմիջական շրջապատին մէջ խաղաղութիւն հաստատելու համար: Նախաձեռնող ըլլալով հանդերձ, վստահելի ալ են: Շատախօս չեն, բայց երբ իրենց խօսելու առիթ տրուի, երկար կը խօսին:

Մտային զարգացումը իրենց համար էական է: Մեծ ծարաւ ու փափաք ունին ուսման եւ գիտութեան: Ինքզինքնին ուրիշներէ աւելի գերադաս չեն նկատեր սակայն կը զգաս, որ գիտութեան տէր մարդիկ են: Շատ լաւ ընթերցողներ են:

Անոնց մէջ հաւատքը տարիքի հետ կապուած չէ: Անոնց համոզումը միշտ անխախտ մնացած է, նոյնիսկ` յառաջացած տարիքին:

Անոնք ծնած վայրկեանին մարդոց օգտակար դառնալու մասին մտածած են: Այս մէկը յատկանշական նկարագիր մըն է, որ ուրիշներու մէջ հազուադէպ է: Իրենց աշխարհը կը բանան նոյնիսկ օտարին դիմաց: Շատեր այս մէկը կը շահագործեն:

Խոզի տարին նաեւ յատկանշուած է` իբրեւ յաջողութեան, մեծ գումարներ ձեռք ձգելու, ուրախութեան եւ ցնծութեան տարի:

Խոզի լաւ ամիսներն են` մայիսը, յունիսը եւ նոյեմբերը:

Բախտաւոր թիւերն են` 1-3-5-34-41-48

Խոզի տարին ծնածները կը սիրեն`

– Ներկայութիւն ըլլալ,
– Հաւաքոյթներ կազմակերպել,
–  Ընթերցասէր են, անոր համար բացայայտ ու նշանաւոր դէմքեր կ՛ըլլան,
– Ծափահարուիլն ալ կը սիրեն,
–  Խմբական աշխատանքներուն միշտ մասնակից կ՛ուզեն դառնալ,
–  Նուէրներ կը բաշխեն, նաեւ երախտապարտ են,
–  Փոխվրէժի չեն հաւատար,
– Հարցերէ հեռու կը մնան:

Խոզի տարին ծնածները չեն սիրեր`

– Վէճ եւ վիճաբանութիւն,
–  Դժուար որոշումներ տալ,
–  Ժխտական մարդիկը,
–  Մարդոց դէմ խօսողներն ու բանբասողները,
–  Շուարումի մատնուիլ,
–  Անբարեացակամ մարդիկ:

Խոզի տարիներուն ծնած նշանաւոր դէմքեր`

Հենրի Քիսինճըր, Ժորժ Փոմփիտու, Թենըսի Ուիլիըմզ, Ֆահտ թագաւոր, Էռնեստ Հեմինկուէյ,  Առնորլտ Շուացենեկըր, Էլթըն Ճոն, Լուսիլ Պոլ, Ճիւլի Էնտրուզ:

Հետեւեալ տարիները խոզի տարի կոչուած են կամ կը կոչուին.-

1911 – 1923 – 1935 – 1947- 1959- 1971- 1983 – 1995 – 2007 – 2019

***

Խոյ (մարտ 21 – ապրիլ 19)

Տարուան առաջին երեք ամիսներուն արդէն պիտի կարողանաս ձեռք ձգել առողջութիւնդ եւ մանաւանդ, նիւթապէս պիտի դառնաս բաւարարուած: Այս մէկը պիտի գերազանցէ անցեալ տարիդ: Ինքնավստահութիւնդ մտքի ապահովութիւն եւ խոր իմաստութիւն պիտի շնորհէ: Գործերդ պիտի ընդարձակուին եւ յաջողութենէ յաջողութիւն պիտի անցնին: Սիրոյ մէջ ալ նոյն բախտին պիտի արժանանաս: Նոյեմբերի շրջանին ճամբորդութիւններ պիտի կատարես: Շատ հաւանաբար յուսախաբութիւննեով լեցուիս տարուան կիսուն, սակայն, շնորհիւ զանազան երազներուդ, տարիդ պիտի ըլլայ յաջողութիւններով լեցուն: Յոռետես մի՛ ըլլար: Յարատեւութիւնդ իր բարերար դերը պիտի ունենայ ամբողջ տարուան ընթացքին:

Բախտաւոր թիւեր` 2-16-31 բախտաւոր օրեր` չորեքշաբթի եւ կիրակի

Ցուլ (ապրիլ 20 – մայիս 20)

Տարիդ բաւական ջղային վիճակով պիտի սկսիս: Անցեալ տարուան հարցերդ շուտով պիտի չկարենաս լուծել: Զգուշութիւնը մեծ դեր պիտի խաղայ ամբողջ տարուան ընթացքին: Ուստի մարզանքներդ շարունակէ: Տարուան կիսուն ընտանեկան հարցերդ ամբողջութեամբ պիտի լուծուին: Յունիս եւ յուլիս ամիսները յաղթանակի ամիսներ պիտի ըլլան: Հոկտեմբերը քեզի պիտի բերէ նոր ծրագիրներու մը ծրարը: Աշխատէ զանոնք կարգով իրագործել: Այս տարի ոչ միայն հին պարտքերդ պիտի փակես, այլեւ տնտեսապէս լաւ վիճակ մը պիտի ունենաս: Նոր գործի մը առաջարկը շփոթի պիտի մատնէ քեզ: Յաջորդ տարուան ձգէ այս մէկը: Սիրային արկածախնդրութիւն մը պիտի խանգարէ կեանքիդ խաղաղ ընթացքը: Զգուշ եւ գաղտնապահ եղիր:

Բախտաւոր թիւեր.` 9-10-12 բախտաւոր օրեր` երկուշաբթի եւ չորեքշաբթի

Երկուորեակ (մայիս 21 – յունիս  21)

Բաւականին յաջող տարի մը կրնաս ունենալ, եթէ փորձես նախկին եւ անոնց հետ կապուած բոլոր խնդիրներդ, ըսի-ըսաւներն ու վէճերդ ամբողջովին մոռնալ: Համբերութիւնը մեծ դեր կրնայ խաղալ այս բոլորին մէջ, անշուշտ եթէ համբերել գիտնաս: Օգոստոսին գեղեցիկ անակնկալ մը քեզ պիտի փոխէ, ու դուն քու աչքերուդ նոյնիսկ պիտի չհաւատաս: Վիճակահանութենէն որոշ գումար մը պիտի շահիս, որուն շնորհիւ` պարտք պիտի չունենաս: Տանդ եւ գործատեղիիդ մէջ փոփոխութիւններ պիտի կատարես եւ նիւթապէս աւելի ապահով պիտի ապրիս: Մի՛ փորձեր մինակդ դիմագրաւել ամէն դժուարութիւն: Մէկ ձեռքով երկու ձմերուկ պիտի չկարենաս վերցնել: Մտերիմիդ կարծիքը միշտ էական պիտի ըլլայ:

Բախտաւոր թիւեր` 5-20-35 բախտաւոր օրեր` կիրակի եւ հինգշաբթի

Խեցգետին (յունիս 22 – յուլիս 22)

Այս տարուան բոլոր ամիսներուն նորանոր դժուարութիւններ կրնան ծնիլ, ուրեմն պէտք է կիրարկել համակերպումի գաղափարն ու դրութիւնը:

Բախտաւոր թիւեր.` 7-16-33 բախտաւոր օրեր` երկուշաբթի եւ հինգշաբթի

Առիւծ (յուլիս 23 – օգոստոս 22)

Յուանուարի կիսուն նոր կապեր պիտի հաստատուին` բարեկամական թէ գործի մարզին մէջ: Բարեկամական այս հանդիպումները օգտակար պիտի ըլլան, որ նոյնիսկ գործդ փոխելու մասին մտածես: Կը թելադրուի համբերութիւն: Տարուան լաւագոյն ամիսները սեպտեմբերէն ետք պիտի սկսին, որոնց ընթացքին կեանքդ հիմնովին պիտի բարեփոխուի, եւ տնտեսապէս պիտի հարստանաս: Միայն գործերդ լաւ հսկէ, յանձնառութիւններդ կատարէ, տուած խոստումներդ յարգէ եւ ունեցած ինչքերուդ տէրը եղիր: Տարին կը պահանջէ կատարեալ պարկեշտութիւն եւ յարգանք: Ընտանեկան ներքին հարցեր պիտի ծագին, ջանա՛ մէկ կողմ կենալ նման հարցերու պարագային եւ թոյլ տալ, որ ժամանակը կարգադրէ, լուծէ հարցերը:

Բախտաւոր թիւեր` 1-9-15 բախտաւոր օրեր` չորեքշաբթի եւ կիրակի

Կոյս (օգոստոս 23 – սեպտեմբեր 22)

Տարուան առաջին ամսուան ընթացքին առողջութիւնդ իր նախկին վիճակին պիտի վերադառնայ, եւ դուն, ստիպուած, ամբողջ տարին զգուշ պիտի ըլլաս կեանքը լաւ ապրելու ու վայելելու համար: Գործիդ մէջ նոր հարցեր պիտի ցնցեն էութիւնդ: Քու չափաւոր եւ հաւասարակշռուած կեցուածքովդ պիտի կարենաս յաղթահարել ամէն դժուարութիւն: Նիւթականի որոշ բարելաւում մը կը տեսնուի տարեվերջին: Համբերատար ըլլալդ շատ յաճախ քեզ հարցերէն հեռու պիտի պահէ: Եթէ ամուսնացած չես, 10-րդ եւ 11-րդ ամիսները այս ծրագրին համար ամէնէն յարմարագոյնը կը նկատուին: Նիւթական վիճակդ պիտի բարելաւես, եթէ ծախսերդ թեթեւցնելու մասին մտածես:

Բախտաւոր թիւեր` 1-3-4  բախտաւոր օրեր` կիրակի եւ ուրբաթ

Կշիռք (սեպտեմբեր 23 – հոկտեմբեր 23)

Անմիջական շրջապատդ եւ բարեկամներդ նիւթապէս նեցուկ պիտի կանգնին քու բոլոր ծրագիրներուդ: Մայիսէն ետք կեանքդ աւելի հեզասահ պիտի ընթանայ, եւ տնտեսական վիճակդ պիտի բարելաւուի: Տարուան վերջին ամիսներուն կարճ շրջապտոյտի մը ծրագիրներ պիտի որոնուին: Լաւ կ՛ընես, եթէ իրագործես, որովհետեւ չես գիտեր` յառաջիկայ տարի պայմանները ինչե՜ր կրնան բերել: Հեռուէն ազգականի մը հիւանդութիւնը քեզ հոգեպէս պիտի ցնցէ: Յոռետես մի ըլլար: Շուտով պիտի բժշկուի: Լաւ կ՛ընես, եթէ միշտ բժիշկներուդ խորհուրդները կատարես: Դեղերուն կողքին, մարզանքներդ էական են: Յիշէ՛:

Բախտաւոր թիւեր` 6-11-23 բախտաւոր օրեր`  շաբաթ եւ հինգշաբթի

Կարիճ (հոկտեմբեր 24 – նոյեմբեր 21)

Տարուան ընթացքին ինքնավստահութիւնդ մտքի ապահովութիւն եւ խոր իմաստութիւն պիտի շնորհէ: Գործերդ պիտի ընդարձակուին եւ յաջողութենէ  յաջողութիւն պիտի անցնին: Սիրոյ մէջ երբեմն յուսախաբութիւններ պիտի ունենաս, սակայն ինքզինքդ պիտի վերագտնես: Սեպտեմբերէն սկսեալ գործիդ մէջ ներքին տարակարծութիւնները պիտի հարթուին: Ասոր իբրեւ արդիւնք` պիտի կարենաս նոր երազներ հիւսել եւ նոյնիսկ ապրիլ: Ծտագիրներուդ իրագործման համար լաւ տարի մը պիտի ըլլայ այս մէկը միայն թէ առողջութեանդ հոգ տանելու չմոռնաս:

Բախտաւոր թիւեր` 3-7-21 բախտաւոր օրեր`  չորեքշաբթի եւ կիրակի

Աղեղնաւոր (նոյեմբեր 22 – դեկտեմբեր 21)

Անցեալ տարի քեզի համար լաւ տարի մըն էր: Այս տարի անոր շարունակութիւնը պիտի ըլլայ: Եթէ գործատէր ես, բաւական ճամբորդութիւններ պիտի կատարես, որոնց շնորհիւ նոր բարեկամներու պիտի ծանօթանաս եւ միաժամանակ նիւթականդ մեծապէս պիտի բարելաւես: Մի՛ մոռնար առողջական վիճակիդ աւելի մօտէն հետեւիլ: Այս պարագային, անհոգութիւնդ մեծ հարցերու դռներ կրնայ բանալ: Այս տարի բոլոր զոյգերը շատ ներդաշնակ կեանք մը պիտի ունենան, ջերմօրէն պիտի կապուին իրարու: Անոնք պիտի պատրաստեն աղուոր ծրագիրներ: Իսկ ամուրիները շնորհիւ նոր հանդիպումներու` պիտի կարենան փայլուն եւ նոր հորիզոններ ծրագրել: Թէեւ քանի մը առիթներով աննպաստ կացութիւններ պիտի խանգարեն կեանքի ընթացքը, սակայն շուտով պիտի վերադառանաս նախկին վիճակիդ:

Բախտաւոր թիւեր` 5-14-41 բախտաւոր օրեր`  երկուշաբթի եւ ուրբաթ

Այծեղջիւր (դեկտեմբեր 22 – յունուար 19)

Անցեալ տարի շփոթութիւնը քեզի նետած էր ընդհանուր անորոշութեան մը գիրկը: Ապրիլ ամիսը քեզի բախտ պիտի բերէ: Բայց մինչ այդ անմիջական շրջապատդ եւ յատկապէս մտերիմ բարեկամներէդ մէկը, նիւթապէս նեցուկ պիտի կանգնի քու բոլոր ծրագիրներուդ: Սիրոյ մէջ փոքր հարցեր պիտի խանգարեն քեզ: Յոռետես մի՛ ըլլար: Յարատեւութիւնդ իր բարերար դերը պիտի ունենայ ամբողջ տարուան ընթացքին: Նոր գործիդ մէջ հորիզոնը պիտի պայծառանայ, եւ պիտի հասնիս նպատակիդ: Պիտի առաջարկուի շատ հետաքրքրական պաշտօն մը, որ պիտի օգնէ ապագայիդ կերտումին: Տնտեսական վիճակդ պիտի բարելաւուի, շնորհիւ նոր կնքած համաձայնագիրիդ:

Բախտաւոր թիւեր` 7-16-24 Բախտաւոր օրեր`  երեքշաբթի եւ հինգշաբթի

Ծովանուշ (յունուար 20 – փետրուար 19)

Նոր տարուան օգոստոսէն ետք երկար ճամբորդութիւն մը պիտի առաջարկուի, որուն պիտի ընկերանայ նաեւ հաճոյքը: Առիթը մի փախցներ: Նորանոր համդիպումներ ոչ միայն յաջողութիւններու ճամբայ պիտի բանան այլեւ առիթ տան, որ նոր մղումով եւ խանդավառութեամբ լծուիս գործերուդ: Առողջական գետնի վրայ, որպէսզի տարուան ընթացքին զանազան մտահոգութիւններով չապրիս, շարունակէ չափաւորել ուտելիքդ եւ կիրարկել մարզանքներդ:

Տարուան կէսէն ետք հաւասարակշռութիւնդ եւ ուղղամտութիւնդ գործի դնելով` պիտի կարենաս նիւթապէս վիճակդ բարելաւել: Յարատեւութիւնդ իր մեծ դերը պիտի ունենայ:

Բախտաւոր թիւեր` 9-27-32 բախտաւոր օրեր` երկուշաբթի եւ չորեքշաբթի

Ձուկ (փետրուար 20 – մարտ 20)

Այս տարուան երկրորդ ամսուան սկիզբը արդէն գործդ պիտի փոխես: Այս մէկը լաւ եկամուտի աղբիւր պիտի դառնայ: Սիրելիիդ կամ կողակիցիդ ու յատկապէս անոր ազգականներուն հետ հարցերդ կրնան բարդանալ, եթէ աւելի խոհեմ չմտածես: Տարուան կիսուն գեղեցիկ անակնկալ մը` ամուսնութեան լուր, նորածին եւ այլն, քեզ հոգեպէս հիմնովին պիտի փոխէ: Յուլիսը պիտի ըլլայ նաեւ լաւագոյն ամիսներէն մէկը, որուն ընթացքին պիտի կարենաս նոր ծրագիրներ մշակել: Այս բոլորը նոր եկամուտներու աղբիւր պիտի դառնան: Շատ հաւանաբար ամրան աւարտին բնակարանիդ մէջ կենսական նկատուած փոփոխութիւններ մտցնես եւ կամ բնակարանդ փոխես: Այս տարի ոեւէ մէկէն դրամ փոխ մի՛ առներ, որովհետեւ կրնայ քեզի աւելի սուղ արժել:

Բախտաւոր թիւեր` 4-8-12 բախտաւոր օրեր` ուրբաթ եւ կիրակի

 

 

Share This Article
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
CATEGORIES

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus ( )