Լիբանանը Ունեցաւ 30 Նախարարէ Եւ 6 Նոր Նախարարութիւններէ Բաղկացող Իր Կառավարութիւնը

hariri_berri_aoun_121816

Իր նշանակումէն 48 օր ետք, վարչապետ Սաատ Հարիրի կրցաւ կազմել Լիբանանի նոր կառավարութիւնը` օժանդակութեամբ երկրին իշխանութեան պետերուն եւ լիբանանեան քաղաքական ուժերուն, բացի Փաղանգաւոր կուսակցութենէն, որ մերժեց մաս կազմել երկրին կառավարութեան:

Վարչապետ Հարիրի երէկ երեկոյեան ուղղուեցաւ նախագահական պալատ, ուր հանդիպում մը ունեցաւ հանրապետութեան նախագահ զօր. Միշել Աունի հետ, որուն յանձնեց նոր կառավարութեան կազմին անուանացանկը:

Նախագահ Աունի եւ վարչապետ Հարիրիի հանդիպումին միացաւ նաեւ խորհրդարանի նախագահ Նեպիհ Պըրրի:

Այսպիսով, նախագահական պալատէն երէկ հրապարակուեցան երեք շրջաբերականներ, որոնցմէ առաջինը կը վերաբերէր նախկին վարչապետ Թամմամ Սալամի հրաժարականին, երկրորդը` Սաատ Հարիրիի վարչապետ նշանակումին, իսկ երրորդը` կառավարութեան նոր կազմին:

Առաջին եւ երկրորդ շրջաբերականները վաւերացուեցան նախագահ Աունի կողմէ, իսկ երրորդը` նախագահ Աունի եւ վարչապետ Հարիրիի կողմէ:

Կառավարութեան ընդհանուր քարտուղար Ֆուատ Ֆլայֆել նախագահական պալատէն յայտարարեց նախկին վարչապետ Թամմամ Սալամի կառավարութեան հրաժարականը, վարչապետ Սաատ Հարիրիի նշանակումը, ինչպէս նաեւ նոր կառավարութեան կազմը, որ կը ներկայացնէ հետեւեալ պատկերը.

hariri-2_121816

– Սաատ Հարիրի` վարչապետ

nakharar_121816

nakharar2_121816

– Ղասսան Հասպանի` փոխվարչապետ եւ առողջապահութեան նախարար
– Աւետիս Կիտանեան` զբօսաշրջութեան նախարար
– Մարուան Համատէ` կրթութեան եւ բարձրագոյն ուսման նախարար
– Թալալ Արսլան` գաղթականներու հարցերու նախարար
– Ղազի Զաայթեր` երկրագործութեան նախարար
– Միշել Ֆարաոն` ծրագրաւորումի հարցերու պետական նախարար
– Ալի Քանսօ` խորհրդարանի հարցերու պետական նախարար
– Ալի Հասան Խալիլ` ելեւմուտքի նախարար
– Մոհամետ Ֆընէյշ` երիտասարդութեան եւ մարմնակրթութեան նախարար
– Ժան Օղասապեան` կիներու հարցերու պետական նախարար
– Եաագուպ Սարրաֆ` պաշտպանութեան նախարար
– Ժըպրան Պասիլ` արտաքին գործոց նախարար
– Հիւսէյն Հաժ Հասան` ճարտարարուեստի նախարար
– Սելիմ Ժրայսաթի` արդարութեան նախարար
– Նուհատ Մաշնուք` ներքին գործոց նախարար
– Մոհամետ Քապպարա` աշխատանքի նախարար
– Այման Շքէյր` մարդկային իրաւունքներու հարցերու պետական նախարար
– Ժամալ Ժարրահ` հաղորդակցութեան միջոցներու նախարար
– Մույին Մերեհպի` տեղահանուածներու հարցերու պետական նախարար
– Ղաթթաս Խուրի` մշակոյթի նախարար
– Փիեռ Ռաֆֆուլ` հանրապետութեան նախագահութեան հարցերու պետական նախարար
– Նիքոլա Թուէյնի` փտածութեան դէմ պայքարի պետական նախարար
– Թարեք Խաթիպ` կենսոլորտի նախարար
– Ինայա Իզէտտին` վարչական բարեկարգումի պետական նախարար
– Եուսեֆ Ֆընիանոս` հանրօգուտ շինութեանց եւ փոխադրութեան հարցերու նախարար
– Մըլհեմ Ռիաշի` տեղեկատուութեան նախարար
– Փիեռ Ապի Ասի` ընկերային հարցերու նախարար
– Սեզար Ապի Խալիլ` ուժանիւթի եւ ջուրի հարցերու նախարար
– Ռաէտ Խուրի` տնտեսութեան եւ առեւտուրի նախարար

Կառավարութեան կազմի յայտարարութենէն ետք վարչապետ Հարիրի յայտարարութիւն մը կատարելով յայտնեց, որ նորակազմ կառավարութիւնը ազգային միասնականութեան կառավարութիւն մըն է:

Ան շեշտեց, որ կառավարութեան գլխաւոր առաքելութիւնը պիտի ըլլայ երեսփոխանական ընտրութիւններու կազմակերպումը, «հետեւաբար ան իր կարճատեւ ծառայութեան ընթացքին պիտի ջանայ լուծել շարք մը տագնապներ, որոնցմէ են աղբի, ելեկտրականութեան եւ ջուրի հարցերը», ըսաւ ան:

Հարիրի ընդգծեց, որ կառավարութեան հիմնական պարտականութիւնը պիտի ըլլայ նաեւ գործակցիլ խորհրդարանին հետ եւ յանգիլ ընտրական նոր օրէնքի մը, որ հիմնուած է համամասնական օրէնքին վրայ եւ կ՛ապահովէ արդար ներկայացուցչութիւն:

Ան լաւատեսութեան շեշտով մաղթեց մօտիկ ապագային ընտրական նոր օրէնքի մը վաւերացումը` ընդգծելով, որ պէտք է պահպանել երկրին ապահովական կայունութիւնը եւ Լիբանանը զերծ կացուցել Սուրիոյ տագնապին հետեւանքներէն:

Ան նշեց, որ քաղաքական գրեթէ բոլոր կողմերը զիջումներ կատարած են` ազգային միասնականութեան կառավարութիւն մը կազմելու համար, բացայայտելով, որ ինք Փաղանգաւոր կուսակցութեան առաջարկած է պետական նախարարի պաշտօն, սակայն ան մերժած է, հակառակ զայն համոզելու իր բոլոր փորձերուն:

Վարչապետը ըսաւ, որ ինք կառավարութեան աշխատանքը պիտի սկսի կազմելով նախարարական յատուկ  յանձնախումբ մը` մշակելու կառավարութեան աշխատանքային ծրագիրը, որուն հիմքը պիտի կազմէ հանրապետութեան նախագահ զօր. Միշել Աունի արտասանած երդման ճառը:

Ան գործակցութեան կոչ ուղղեց բոլորին` ի խնդիր Լիբանանի գերագոյն շահերուն ապահովումին, ինչպէս նաեւ ազգային միասնականութեան պահպանումին:

Վարչապետը աւելցուց, որ ինք ճիգ պիտի չխնայէ ընտրական նոր օրէնքին պարագային ապահովելու համար կիներու ներկայացուցչութեան 30 առ հարիւրի մասնաբաժինը:

Նորակազմ կառավարութիւնը իր պաշտօնական լուսանկարը պիտի ստանայ նախագահական պալատին մէջ,  չորեքշաբթի, 21 դեկտեմբերին, ապա  կառավարութիւնը Պաապտայի մէջ պիտի գումարէ իր անդրանիկ նիստը, որուն պիտի նախագահէ հանրապետութեան նախագահը:

Նշենք, որ կառավարութեան ընդգրկած վեց նոր նախարարութիւններն են

ծրագրաւորումի հարցերու, տեղահանուածներու հարցերու, փտածութեան դէմ պայքարի, հանրապետութեան նախագահութեան հարցերու, կիներու հարցերու եւ մարդկային իրաւունքներու հարցերու նախարարութիւնները:

Կենսագրութիւն Զբօսաշրջութեան
Նախարար Աւետիս Կիտանեանի

avedis-guidanian_121816Աւետիս Կիտանեան ծնած է 21 նոյեմբեր 1966-ին, երկրորդական ուսումը ստացած է Հայ կաթողիկէ Մեսրոպեան բարձրագոյն վարժարանին մէջ, աւարտած է Լիբանանեան համալսարանի բնագիտութեան բաժանմունքը:

Անդամ է ՀՅ Դաշնակցութեան: Ստանձնած է կուսակցական զանազան պաշտօններ: Ընտրուած է ՀՅԴ ԶՈՄ-ի վարչութեան ատենապետ եւ 1992-էն սկսեալ տարբեր ժամանակաշրջաններու ստանձնած է ՀՅԴ Ընտրական կեդրոնական մեքենայի պատասխանատուութիւնը: Եղած է ՀՅԴ-ի ներկայացուցիչը Լիբանանեան կուսակցութիւններու համախմբումին մէջ, ինչպէս նաեւ ՀՅԴ-ն ներկայացուցած է զանազան համագումարներու եւ երկու անգամ Ղազախստանի ու Քամպոտիոյ մէջ մասնակցած Ասիոյ քաղաքական կուսակցութիւններու միջազգային համագումարին:

Առաջին անգամ ՀՅԴ Լիբանանի Կեդրոնական կոմիտէի անդամ ընտրուած է 1998-ին: 2001-2005 վարած է ՀՅԴ Լիբանանի Կեդրոնական կոմիտէի գործավարի պաշտօնը: 2009 թուականէն սկսեալ «Վանայ ձայն»-ի տնօրէն է: 2015-ին ընտրուած է ՀՅԴ Լիբանանի Կեդրոնական կոմիտէի փոխներկայացուցիչ:

Ամուսնացած է եւ ունի երկու զաւակ:

 

Share This Article
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
CATEGORIES

COMMENTS

Wordpress (0)