Անդրադարձ

Կարմիր Գրիչով.  Նոր Աշխարհը Եւ Զանգուածներուն Մօտ Գիտակցութիւն Յառաջացնելու Միջոցները

Կարմիր Գրիչով. Նոր Աշխարհը Եւ Զանգուածներուն Մօտ Գիտակցութիւն Յառաջացնելու Միջոցները

ՅԱԿՈԲ ՈՒՌՀԱՅԵՑԻ Երբ կը խօսինք նոր աշխարհին մասին, կ՛ակնարկենք ամբողջութեամբ տարբեր բանի մը, քան ինչ որ է նախկին աշխարհը: Կ՛ակնարկենք նոր կացութաձեւի, նոր համակարգի, ընկերային արդարութեամբ օժտուած նոր իրավիճակի մը, որ կամուրջները քանդած ըլլայ, գոյութիւն ունենալու իրաւունքը կորսնցուցած` հինցած կացութաձեւերուն եւ իրավիճակներուն հետ: Այդքան ալ ճիշդ չէ այն մտածումը, որ նորը կարելի է ստեղծել հինին բարենորոգումին ընդմէջէն: Նորը կարելի է...

Գրադարանս

ԳԷՈՐԳ ՊԵՏԻԿԵԱՆ Ինծի կը մնար միայն շնորհակալութիւն յայտնել եւ, աւելի՛ն, երախտապարտ մնալ: Ուրիշ ոչի՛նչ: Այդ օր երկու մանչերս, տարեդարձիս առթիւ, մեր նստասենեակի պատերէն մէկը ծածկող, ապակիէ վեց փեղկերով զարդարուած գրադարան մը գնած ու ինծի նուիրած էին: Ամբողջ օրը այսպէս պոռալով, կանչելով, բարկանալով եւ քրտնելով` երկուքը միասին աշխատած, անոր կտորները միացուցած եւ վերջապէս գրադարանը տեղաւորած էին իր ճշդուած տեղը: Հիմա կարգը...

Խմբագրական.  «Շարլի Էպտօ»-ն Եւ Անգարայի Լարախաղացութիւնը

Խմբագրական. «Շարլի Էպտօ»-ն Եւ Անգարայի Լարախաղացութիւնը

Ֆրանսան եւ ընդհանրապէս աշխարհը ցնցած իսլամական ծայրայեղական ձեռագիր կրող ահաբեկչութիւնը  այս օրերուն իր վրայ կեդրոնացուցած է երկրագունդի ուշադրութիւնը: Վերլուծումներ, բանավէճեր, շարժումներ, կը շարունակեն ողողել ամէն տարածք, որ այս կամ այն ձեւով մտահոգ է  ահաբեկչական  միտումի մագլցողականութիւն արձանագրող ընթացքէն: Կը պարզուի հետզհետէ, որ երկրագունդը իր կարեւորագոյն աշխարհագրական միջավայրերով անվտանգութեան գօտիներէ դուրս եկած է եւ կրնայ դիմագրաւել նման արարքներու շարունակականութիւնը: Փաստացի ուղերձը...

Անդրադարձ.  Հարցականներ Ստեղծող  Մթնոլորտ Մը

Անդրադարձ. Հարցականներ Ստեղծող Մթնոլորտ Մը

ՎԱՀՐԱՄ ԷՄՄԻԵԱՆ Փարիզի մէջ «Շարլի Էպտօ» շաբաթաթերթին դէմ ահաբեկչական յարձակումով ընթացք առած դէպքերը կարելի է նկատել երկրորդ «11 սեպտեմբեր» մը: 2001-ին այդ օր Նիւ Եորքի մէջ կատարուած յարձակումին հետեւանքը եղաւ ահաբեկչութեան դէմ պայքարի ձեռնարկում, Աֆղանիստանի եւ Իրաքի պատերազմ: Փարիզեան իրադարձութեանց լոյսին տակ յառաջիկային կը նախատեսուին միջազգային վեհաժողովներ, որոնց լոյսին տակ պիտի ճշդուի ծայրայեղականութեան եւ ահաբեկչական պայքարի նոր ռազմավարութիւն մը: Հաւանաբար...

Նիկոլ Դուման (Նիկողայոս Տէր Յովհաննիսեան, 1867-1914). Ազգային Մարտունակութիւն Դարբնող Անզուգական Հայդուկապետը

Ն. ՊԷՐՊԷՐԵԱՆ 12 յունուարին կը նշենք հայ ժողովուրդի ազգային-ազատագրական պայքարին անզուգական հայդուկապետին` Նիկոլ Դումանի ծննդեան տարեդարձը: 1867-ի այդ օրը Արցախի Խաչէն գաւառի (Լեռնային Ղարաբաղի Ասկերանի շրջանի) Ղշլաղ գիւղը հայ ժողովուրդին պարգեւեց ծնունդը Նիկողայոս Տէր Յովհաննիսեանի, որ կոչուած էր հայոց նորագոյն շրջանի պատմութեան վրայ իր անջնջելի դրոշմը դնելու` իբրեւ առասպելատիպ Նիկոլ Դուման: Վերջին հարիւրամեակին ամբողջ սերունդներ ոգեշնչուեցան Նիկոլ Դումանի օրինակով եւ...

Յետ Եղեռնի.  Գաղութային Կազմաւորում

Յետ Եղեռնի. Գաղութային Կազմաւորում

ՇԱՀԱՆԴՈՒԽՏ 1915-1921, Արեւմտեան Հայաստանի եւ Կիլիկիոյ ջարդերէն ետք հայութեան մէկ մասը ապաստան գտաւ Լիբանանի մէջ: 1923-էն սկսեալ կը կազմաւորուէր լիբանանահայ գաղութը` մայրաքաղաք Պէյրութէն, Քարանթինա-Մար Մըխայէլէն մինչեւ Պուրճ Համուտի ծովեզերեայ շրջանը: Ամբողջ Մար Մըխայէլ եւ իր շրջակայքը հիւղաւաններով ծածկուած էին: Պուրճ Համուտի հիւղաւանը կոչուեցաւ «Թիրօ թաղ»: Այս շրջանին մէջ կար ընդարձակ հողամաս մը, ուր աղաւնիներ կ՛որսային: Ֆրանսական մանտայի օրերը ըլլալով` ֆրանսերէնը...

Խմբագրական «Գանձասար»-ի (Դեկտեմբեր – Դ.).  Ինքնաքննարկման Մօտեցումով, Աշխատանքի Վերանորոգ Թափով

Խմբագրական «Գանձասար»-ի (Դեկտեմբեր – Դ.). Ինքնաքննարկման Մօտեցումով, Աշխատանքի Վերանորոգ Թափով

«Գանձասար»-ի փակուող տարին եղաւ դժուարութիւններու դիմագրաւման ու աշխատանքներու վերակազմակերպման ջանքերով յատկանշուող տարի մը: Ամանորի սեմին թերթիս տարեկան աշխատանքներու անկեղծ քննարկումով` մեր ընթերցողներուն հետ կը բաժնենք մեր մտահոգութիւններն ու մարտահրաւէրները: «Գանձասար»-ի խմբագրակազմը ունեցաւ ե՛ւ կորուստներ, ե՛ւ աշխատանքային դժուարութիւններ, ե՛ւ բացթողումներ, ե՛ւ ձեռքբերումներ: Սրտի խոր կսկիծով հրաժեշտ տուինք պայթումի մը իբրեւ հետեւանք նահատակուած թերթիս ցրուիչ Վրէժ Ճապաղջուրեանին. երկրիս տագնապին ստեղծած տնտեսական թէ...

Համացանցային Անդրադարձներ

Համացանցային Անդրադարձներ

Վերոյիշեալ խորագիրին տակ, ասկէ ետք, խմբագրական կազմին հայեցողութեամբ «Ազդակ»-ի էջերուն մէջ լոյս պիտի տեսնեն համացանցային էջերուն եւ ընկերային ցանցերուն վրայ կատարուած գրառումներ, անդրադարձներ, «Ազդակ»-ի կայքին կամ Դիմատետրի էջերուն վրայ արտայայտուած կարծիքներ, մտորումներ, քննարկումներ, որոնք կը կրեն համահայկական բնոյթ եւ, յօդուածի տարողութիւն չունենալով հանդերձ, պատգամ, գաղափար եւ մթնոլորտ կը փոխանցեն: Ստորեւ կը հրատարակենք Հալէպէն նշմար մը, ինչպէս նաեւ «Ազդակ»-ի խմբագրականին առիթով...

Երկու Լիբանանցի Քափուչինեան Քահանաներ Զոհ` Հայոց Ցեղասպանութեան (1915 Եւ 1917)

Երկու Լիբանանցի Քափուչինեան Քահանաներ Զոհ` Հայոց Ցեղասպանութեան (1915 Եւ 1917)

ԿԱՐՕ ՏԷՐՈՒՆԵԱՆ Հայր Լէոնար Մելքի Վերջերս աշխատանք կը տարուի «Երանելի» տիտղոսին արժանացնելու Լիբանանի Պաապտեթ շրջանէն երկու քափուչինեան  երկու քահանաներու` հայր Լէոնար Հապիպ Մելքի (1881-1915) եւ հայր Թոմաս Ժըրիես Սալեհ (1879-1917): Այս երկու մարոնի վարդապետները ընդունած էին Լատին եկեղեցւոյ ծէսը: «Երանելի» տիտղոսին կը հասնին անոնք, որոնք կը զոհուին քրիստոնէութեան համար , կարեւոր չէ հրաշք գործել: Հարցումը այն է, որ այս երկու...

Ստեփան Փարթամեանի «Yes, We Have Expanded» Կոթողային Հրատարակութիւնը

Ստեփան Փարթամեանի «Yes, We Have Expanded» Կոթողային Հրատարակութիւնը

ԽԱՉԻԿ ՃԱՆՈՅԵԱՆ Մեր ժողովուրդի պատմագրութեան ամէնէն կարեւոր աշխատանքներէն է վաւերագրութիւնը, յատկապէս սփիւռքի հայութեան պատմութեան վաւերագրութիւնը մեծ բաց մը եղած է մեր ժողովուրդի պատմութեան մէջ: Բազմաթիւ երկիրներու մէջ ապրող մեր ժողովուրդի զաւակներուն բերած նպաստը` տուեալ երկիրներու մշակոյթներուն եւ քաղաքակրթութեանց, անծանօթ է ոչ միայն տուեալ երկիրներու ժողովուրդներուն, այլ նոյնքան եւ աւելի` մեր հայ ժողովուրդի զաւակներուն: Ամենայն խոնարհութեամբ, բայց եւ մեծագոյն հպարտութեամբ կրնանք...

Փայփայե՛լ Վրաստանի Եւ Իրանի Հետ Յարաբերութիւնները

Փայփայե՛լ Վրաստանի Եւ Իրանի Հետ Յարաբերութիւնները

ԹԱԹՈՒԼ ՅԱԿՈԲԵԱՆ Եւրասիական տնտեսական միութեանը (ԵՏՄ) անդամակցութիւնից հետ Հայաստանի համար աւելի է կարեւորւում համագործակցութեան բարձր մակարդակը անմիջական երկու հարեւաններ Իրանի եւ Վրաստանի հետ: Միւս երկու հարեւանների` Ազրպէյճանի եւ Թուրքիայի հետ յարաբերութիւնների կարգաւորում մօտ ապագայում քիչ հաւանական է: Ինչպիսի՞ն էր Երեւան-Թիֆիլիսի եւ Երեւան-Թեհրան գործընկերութիւնը 2014-ին եւ ի՞նչ ակնկալիքներ կան: 2015-ը հայ-վրացական յարաբերութիւնների համար կարող է դառնալ փորձութեան տարի, քանի որ 2014-ին...

Խմբագրական  «Հայրենիք»-ի.  Աւա՜ղ… «Մայրամուտ»

Խմբագրական «Հայրենիք»-ի. Աւա՜ղ… «Մայրամուտ»

Աւա՜ղ... Հակառակ իր կամքին, ուժին եւ պայքարելու բերկրանքին, ընկեր Վահան չկրցաւ կասեցնել իր անձին «մայրամուտ»-ը: 2013-ի ամրան ընկեր Վահան Յովհաննիսեան լոյս ընծայած էր երկար յօդուածաշարք մը` «Մայրամուտ, որը հարկաւոր է կասեցնել», որ կարելի է հաւաքել եւ վերածել գրքոյկի մը: Դաշնակցական ղեկավարի ակնոցով դիտուած` Վահան Յովհաննիսեան ամենայն մանրամասնութեամբ եւ սրտբացօրէն կը ներկայացնէր Հայաստանի ընկերաքաղաքական հարցերը: Եւ վերնագիրը ո՛չ թէ միայն ահազանգային...

Անունին Վայել Ընկ. Վահան Յովհաննիսեանը

Անունին Վայել Ընկ. Վահան Յովհաննիսեանը

ԳԷՈՐԳ ՅԱԿՈԲՃԵԱՆ Յունուար 3-ին հողին յանձնուեցաւ հայ ժողովուրդի ու Դաշնակցութեան հաւատաւոր գործիչ Վահան Յովհաննիսեանը: Ընդելուզուեցաւ այն հողին հետ, որուն անկախութեան, անվտանգութեան, պետականաշինութեան համար ճիգ ու ջանք չէ խնայած` վաղաժամ մահուան անխուսափելի լեղին համտեսած հանգուցեալը: 1998, Հալէպ, Կրթասիրաց սրահ, ՀՅԴ հիմնադրութեան 108-ամեակի ոգեկոչման հանդիսութեան պատգամախօսն է Հայաստանէն ժամանած ու քաղաքական պատճառներով արգելափակումէ նոր ազատ արձակուած Վահան Յովհաննիսեանը: Պատանի էի , չեմ...

Վահան Յովհաննիսեանը Եւս Ամփոփուել Է Պանթէոնում

Վահան Յովհաննիսեանը Եւս Ամփոփուել Է Պանթէոնում

ՌԱԳԸՓ ԶԱՐԱՔՕԼՈՒ ՀՅԴ առաջնորդ Վահան Յովհաննիսեանը վախճանուել է դեկտեմբերի 28-ին: Յովհաննիսեանը 58 տարեկան էր: Երկարատեւ ու դժուարին պայքար է մղել մի սարսափելի հիւանդութեան դէմ: Յովհաննիսեանը երկար ժամանակ պաշտօններ էր ունեցել ՀՅԴ Բիւրոյում եւ Հայաստանի Ազգային ժողովում: Իսկ մահուանից ուղիղ մէկ տարի առաջ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսեանի կողմից Գերմանիայում նշանակուել էր արտակարգ եւ լիազօր դեսպան ու մինչեւ մահ բնակուել Պերլինում: Մասնագիտութեամբ...

Հայր Արսէն Այտընեան (1825-1902). Հայ Լեզուի Մեծավաստակ Մշակը

Ն. ՊԷՐՊԷՐԵԱՆ Յունուար 7-ին կը նշենք ծննդեան տարեդարձը հայ ժողովուրդի նուիրեալ հոգեւորականներէն եւ հայ լեզուի մեծավաստակ մշակներէն հայր Արսէն Այտընեանի: Կենսագրական աղբիւրները շատ մանրամասնութիւններ չեն փոխանցեր Վիեննայի Մխիթարեաններու աբբահօր պաշտօնին արժանացած հայր Արսէն Այտընեանի մասին, որ իբրեւ հոգեւորական իր անունին կապած է անձնդիր ծառայութեան, մանկավարժական գործունէութեան եւ խմբագրական աշխատանքի բեղուն վաստակ մը: Իսկ մեծ է թիւը այն լեզուագէտներուն ու քերականագէտներուն,...

Անդրադարձ.  Ամօթալի Օտարամոլութեամբ Ենք Տառապում

Անդրադարձ. Ամօթալի Օտարամոլութեամբ Ենք Տառապում

ԱՐՄԻՆԷ ԳՈՒՆՏԱԳՃԵԱՆ Օտարամոլութիւնը մեր ժողովրդի մէջ, մանաւանդ իր երկրում` Հայաստանում, ուղղակի զաւեշտական մակարդակի է հասել: Որպէսզի ասածս մերկապարանոց չլինի, իրական օրինակներ բերեմ: Ահաւասիկ, Երեւանի խանութների մի մասը կրում է օտարահունչ անուններ, նրանց ճակատին էլ անունը երբեմն գրուած է միայն լատինատառ` Supermarket, օրինակ, SAS, VAS, Fresh, Yerevan City, այս մէկն էլ գրուած է միայն ռուսերէն` «Մոսկվիչկա»: Կան տարատեսակ անուններով վայրեր. գեղեցկութեան...

Պտոյտ Մը Հայոց Լեզուի Բառարանին Մէջ (567).  «Աստուած Չընէ»

Պտոյտ Մը Հայոց Լեզուի Բառարանին Մէջ (567). «Աստուած Չընէ»

Ռ. Հ. Որքան ալ անօրինակ դժբախտութեան դիմաց սրտի խորերէն ցաւագին դառնութիւն մը արտայայտեր են` «Ո՞ւր էիր Աստուած» ըսելով, գիտենք, որ Աստուած հոս է միշտ եւ դարձեալ Աստուծոյ շնորհակալութիւն կը յայտնենք ամէն լաւ բանի համար: Դուք մէկ օրուան ընթացքին քանի՞ անգամ «Փա՛ռք Աստուծոյ» կ՛ըսէք: Ասիկա թէեւ այլեւս մեքենաբար արտասանուած խօսք է, այնուհանդերձ, Աստուծոյ նկատմամբ երախտագիտութեան ու շնորհակալութեան արտայայտութիւն է: Սա ալ...

Խմբագրական «Ապառաժ»-ի. Գալիքին Ընդառաջ` Գալիքի Գիտակցումով

Խմբագրական «Ապառաժ»-ի. Գալիքին Ընդառաջ` Գալիքի Գիտակցումով

Իւրաքանչիւր տարեվերջ անցնող տարուայ ամփոփագիրն է, քանզի, որպէս կանոն, ի մի են բերւում անցած տարուայ յաջողութիւններն ու ձախողումները, կատարուած աշխատանքներն ու այդ աշխատանքներից քաղուած արդիւնքները: Իւրաքանչիւր անցնող տարում, ինչպէս միշտ, մի բան մնում է թերի կամ անկատար, որի աւարտն ակնկալւում է գալիք տարում: Այստեղ կարեւորը նպատակասլացութիւնն է: Թէ ինչպիսի՛նն էր տարին Արցախի համար եւ ի՞նչ սպասել գալիք տարուց` կարեւոր է իւրաքանչիւրիս համար, քանզի...

«Անձեռակերտ Դաստառակը` «Մանդիլիոն»-ը, Գրուել Է Երկինքներում»

«Անձեռակերտ Դաստառակը` «Մանդիլիոն»-ը, Գրուել Է Երկինքներում»

Գրող, թարգմանիչ Կարինէ Աշուղեանի «Լինել Վահան Յովհաննիսեան» խորագիրը կրող յօդուածը, որ Վահան Յովհաննիսեանի «Մանդիլիոն» հոյակերտ աշխատութեան ու Վահան Յովհաննիսեանի մասին է, «Հրապարակ» օրաթերթին մէջ տպագրուած է 16 հոկտեմբեր 2014-ին: Իսկ հոկտեմբերի 17-ին այդ առնչութեամբ Վահան Յովհաննիսեան Դիմատետրի իր էջին վրայ գրած է. «Շատ շնորհակալ եմ Կարինէ Աշուղեանին` գրքիս հոյակապ թարգմանութեան եւ այս յօդուածի համար»: Ստորեւ արդէն որպէս վերյուշ կը ներկայացնենք...

Ժան Գալուստեանի Յիշատակին

Ժան Գալուստեանի Յիշատակին

ՀՅԴ «Սարդարապատ» կոմիտէն քառասուն օրեր առաջ դաշնակցական ընկեր մը եւս հողին յանձնեց` ցաւելով այն իրողութեան համար, որ 2014 թուականին իր կորսնցուցած հաւատաւոր ընկերներուն եօթներորդն էր ան: Ժան Գալուստեան պատանի հասակէն անդամակցած է Հայ յեղափոխական դաշնակցութեան, որուն շարքերուն միացած է 18 տարեկանը բոլորելէն ետք` անցնելով կուսակցական կեանքի բոլոր հանգրուաններէ եւ իբրեւ դաշնակցական հրաժեշտ տալով այս կեանքին: Ընկեր Ժան հաւատացած էր ՀՅԴ-ի...

Page 555 of 557 1 554 555 556 557

Լրատու

Արխիւներ