Յայտարարութիւններ ( 20 Նոյեմբեր 2021)

ՄԱՀԱԶԴ

Տէր եւ տիկին տոքթ. Յարութիւն եւ Կարինէ Զատիկեան եւ զաւակունք
Տէր եւ տիկին Աւետիս եւ Ազնիւ Զատիկեան
Տէր եւ տիկին Սարգիս եւ Մակի Արապեան եւ զաւակունք
Տէր եւ տիկին Սարգիս եւ Ռիթա Գույումճեան
Տէր եւ տիկին Նարեկ եւ Դանիա Զատիկեան
Տէր եւ տիկին Տիգրան եւ Լուսին Գարակաւուրեան եւ զաւակունք
Տէր եւ տիկին Աբրահամ եւ Լինա Զատիկեան եւ զաւակունք
Տէր եւ տիկին Բեգլար եւ Անի Արապեան եւ զաւակունք
Տիկին Լենա Օկասեան եւ զաւակունք
Տէր եւ տիկին Լուտեր եւ Թամար Գույումճեան
Զատիկեան եւ Շէմէմեան ընտանիքներ
Հալվուճեան եւ Արապեան ընտանիքներ
Գույումճեան եւ Գարակաւուրեան ընտանիքներ
եւ համայն ազգականներ կը գուժեն իրենց մօր, մեծ մօր եւ հարազատին`

ԼՈՒՍԻՆ ԶԱՏԻԿԵԱՆԻ

մահը, որ պատահեցաւ հինգշաբթի, 18 նոյեմբեր 2021-ին, յետ կարճատեւ հիւանդութեան:

Յուղարկաւորութեան արարողութիւնը պիտի կատարուի այսօր` շաբաթ, 20 նոյեմբերին, կէսօրէ ետք ժամը 1:00-ին, Նորաշէնի Սրբոց Վարդանանց եկեղեցւոյ մէջ, ուրկէ հանգուցեալին մարմինը պիտի փոխադրուի Պուրճ Համուտի Ազգային գերեզմանատունը:

Ներկայս ընդունիլ իբրեւ մահազդ:

Ցաւակցութիւնները կ՛ընդունուին շաբաթ, 20 նոյեմբեր կէսօրէ առաջ ժամը 11:00-էն մինչեւ երեկոյեան ժամը 6:00, Ազգային առաջնորդարանի «Երջօ Սամուէլեան-Եռագոյն» սրահին մէջ:

—————————————

ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ

ՀՄԸՄ Լիբանանի շրջանի աւանդութիւն դարձած` նահատակուած եւ մահացած ՀՄԸՄ-ականներուն հոգեհանգստեան պաշտօնը պիտի կատարուի կիրակի, 21 նոյեմբեր 2021-ին, Նորաշէնի Սրբոց Վարդանանց եկեղեցւոյ մէջ, յաւարտ Ս. պատարագի:

ՀՄԸՄ-Ի ԼԻԲԱՆԱՆԻ
ՇՐՋԱՆԱՅԻՆ ՎԱՐՉՈՒԹԻՒՆ

—————————————

ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ

ՄԻՍԱՔ ՆԵՐՍԷՍԵԱՆի մահուան Ա. տարելիցին առիթով Մխիթարութեան աղօթք եւ յիշատակութիւն պիտի կատարուի կիրակի, 21 նոյեմբեր 2021-ին, Էշրեֆիէի Հայ աւետարանական եկեղեցւոյ մէջ, առաւօտեան ժամը 10:30-ին:

ԱՐԺ. Տ. ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ Ա. ՔՀՆՅ. ԿՈՍՏԱՆԵԱՆի վախճանման քառասունքին առիթով հոգեհանգստեան պաշտօն պիտի կատարուի կիրակի, 21 նոյեմբեր 2021-ին, Ս. Նշան մայր եկեղեցւոյ մէջ, յաւարտ Ս. պատարագի:

—————————————

ԱՆՈՒ­Ա­ՆԱ­ԿՈ­ՉՈՒ­ԹԻՒՆ
Ս. ԱՍ­ՏՈՒ­Ա­ԾԱ­ԾԻՆ ԵԿԵ­ՂԵՑ­ՒՈՅ

Ու­րա­խու­թե­ամբ կը յայտ­նենք մեր հաւ­ա­տա­ցե­ալ ժո­ղո­վուր­դին, թէ կի­րա­կի, 21 նո­յեմ­բեր 2021-ին, Ս. Աս­տու­ա­ծած­նայ տա­ճա­րի ըն­ծայ­ման տօ­նին առի­թով հան­դի­սաւ­որ Ս. եւ ան­մահ պա­տա­րագ պի­տի մա­տու­ցու­ի Նոր Ատա­նա­յի Ս. Աս­տու­ա­ծա­ծին եկե­ղեց­ւոյ մէջ:

Պի­տի պա­տա­րա­գէ եւ քա­րո­զէ`

ԳԵՐՇ. Տ. ՇԱ­ՀԷ ԱՐՔ. ՓԱ­ՆՈ­ՍԵ­ԱՆ
Առաջ­նորդ Լի­բա­նա­նի հա­յոց թե­մին

Սկիզբ Ս. պա­տա­րա­գի`  ժա­մը 9:30-ին
Քա­րոզ`               ժա­մը 11:00-ին

Սի­րով կը հրաւ­ի­րենք հաւ­ա­տա­ցե­ալ ժո­ղո­վուր­դը` ներ­կայ գտ­նու­ե­լու Ս. եւ ան­մահ պա­տա­րա­գին եւ հա­ղոր­դա­կից դառ­նա­լու օրու­ան խոր­հուր­դին:

Ս. ԱՍ­ՏՈՒ­Ա­ԾԱ­ԾԻՆ ԵԿԵ­ՂԵՑ­ՒՈՅ
ԹԱ­ՂԱ­ԿԱՆ ԽՈՐ­ՀՈՒՐԴ

—————————————

 

ՍՏԱՑԱՆՔ

«ՎԵՐԱՓՈԽԵԱԼ ԱՐՔԱՅԱՄՕՐ ՆԵՐԲՈՂԱԳԻՐԸ`
ՍՈՒՐԲ ՆԵՐՍԷՍ ԼԱՄԲՐՈՆԱՑԻ (1153-1198)»

Հեղինակ` ՄԵՍՐՈՊ ՀԱՅՈՒՆԻ

Հրատարակութիւն «Մեսրոպ Մաշտոց» մատենաշարի (թիւ 16)

Այնճար, 2021

—————————————

ԾԱԽՈՒ ՅԱՐԿԱԲԱԺԻՆ

Անթիլիաս, Սիմիթեան շէնքեր, մեծ բաժին` 200 քառ. մեթր, 8-րդ յարկ: Դիմել հեռ. 71-007940 թիւին:

 

Like on Facebook
CATEGORIES
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus ( )