Նոր Նշանակուած Նախարարները Ստանձնեցին Իրենց Նախարարութիւնները

Լիբանանի կառավարութեան գումարած անդրանիկ նիստէն անմիջապէս ետք նախարարութիւններու յանձնումի եւ ստանձնումի հոլովոյթը սկսաւ նախկին եւ նոր նշանակուած նախարարներուն միջեւ:

Երկուշաբթի յետմիջօրէին սկսած այս հոլովոյթը շարունակուեցաւ նաեւ երէկ եւ հաւանական է որ աւարտի այսօր:

Ճարտարարուեստի Նախարարութիւն

Ճարտարարուեստի նախարար Ճորճ Պուչիքեան երէկ առաւօտեան նախարարութիւնը ստանձնեց նախկին նախարար Իմատ Հուպալլայէն, որ ներկայացուց նախարարութիւնը ստանձնած ամբողջ ժամանակաշրջանին իր ունեցած գործունէութիւնը, ինչպէս նաեւ Պուչիքեանին յանձնեց այն ռազմավարութիւնը, որ մշակած է` ճարտարարուեստի մարզին աշխուժութիւնը ապահովելու նպատակով:

Հուպալլա յաջողութիւն մաղթեց նախարար Պուչիքեանին` նշելով, որ ինք վստահ է, թէ նախարարը ամէն ջանք ի գործ պիտի դնէ ճարտարարուեստի մարզը վերածելու արտադրողական մարզի եւ արդիւնաբերութիւնը հասցնելու բարձր մակարդակի ու ինքնաբաւութեան` հիմնուելով լիբանանեան կարողութիւններուն վրայ:

Իր կարգին, Ճորճ Պուչիքեան յայտնեց, որ իրեն համար առաջնահերթութիւն պիտի ըլլայ քաղաքացիներու կարիքներուն ապահովումը` լիբանանեան արտադրութեամբ, պահպանելով որակը, մատչելի սակերն ու մրցունակութիւնը:

«Մեծ համեմատութեամբ արտածումին վստահիլը մեծ հարցեր պատճառած է եւ պետութիւնը սնանկացուցած», ըսաւ Պուչիքեան` աւելցնելով, որ աշխատանքը նոյն ոճով պիտի չշարունակուի, որովհետեւ անիկա երկրի ճարտարարուեստի մարզին եւ անոր ապագային հսկայ հարուած մը հասցուցած է:

Ան նշեց, որ ճարտարարուեստի նախարարութեան համար գլխաւոր մարտահրաւէրը կը մնայ արտադրողականութեան թափ տալն ու արտածումը, ինչպէս նաեւ ներածումի համեմատութիւնը կարելի եղածին չափ նուազեցնելը:

Պուչիքեան հաստատեց, որ ամէն ջանք ի գործ պիտի դնէ` բարելաւելու համար ճարտարարուեստի մարզը եւ ապահովելու համար անոր բարգաւաճումը:

Զբօսաշրջութեան Նախարարութիւն

Զբօսաշրջութեան նախկին նախարար Ռամզի Մշարրաֆիէ երէկ նախարարութեան պատասխանատուութիւնը յանձնեց նախարար Ուալիտ Նասսարի, որ հաստատեց, որ պիտի աշխատի Լիբանանի նկատմամբ միջազգային եւ արաբական ընտանիքներուն վստահութիւնը վերահաստատել:

Նասսար նշեց, որ իրենք ճիգ պիտի չխնայեն Լիբանանի տնտեսական կայունութիւնը վերահաստատելու եւ արտադրողական մարզերը զարգացնելու իմաստով:

«Արտադրողականութիւնը, ծրագրաւորումն ու ջանքերու դրսեւորումը հայրենիքին ու քաղաքացիներուն ծառայութեան նպատակով պիտի կատարուին», ըսաւ Նասսար:

Մշարրաֆիէ իր կարգին յոյս յայտնեց, որ զբօսաշրջութեան մարզին զօրակցութիւն յայտնուի, որովհետեւ անիկա երկրին բարգաւաճման առաջին ազդակն է:

Մշարրաֆիէ անդրադարձաւ «Քորոնա» համաճարակին եւ լիբանանեան դրամանիշի արժեզրկումին զուգահեռ նախարարութեան որդեգրած շարք մը քայլերուն, որոնք կը վերաբերէին զբօսաշրջութեան մարզը բաղկացնող բոլոր կառոյցներուն եւ հաստատութիւններուն:

Ուժանիւթի Եւ Ջուրի Հարցերու Նախարարութիւն

Ուժանիւթի եւ ջուրի հարցերու նախարար Ուալիտ Ֆայեատ նախկին նախարար Ռեմոն Ղաժարէն ստանձնեց նախարարութիւնը:

Յանձնումի եւ ստանձնումի պաշտօնական արարողութեան ընթացքին Ֆայեատ յայտնեց, որ պատասխանատուութիւնը մեծ է` յոյս յայտնելով, որ նախարարութեան նկատմամբ դրական վարուելակերպ կը ցուցաբերուի:

Ան ընդգծեց նաեւ, որ ինք լաւատեղեակ է Լիբանանի դիմագրաւած դժուարութիւններէն եւ համոզուած է, որ այս ցաւալի իրավիճակը կարելի է փոխել կարճ ժամանակի ընթացքին եւ առանց հսկայական գումարներու ներդրումի:

Ան հաստատեց, որ իր աշխատանքը պիտի ըլլայ թափանցիկ եւ իւրաքանչիւր նորութեան պարագային տեղեակ պիտի պահէ տեղեկատուական մարզը: «Պիտի աշխատինք յուսախաբութիւնը վերացնել ամէն իմաստով եւ դարձեալ յոյս ներշնչել ժողովուրդին», յայտնեց ան:

Միւս կողմէ, Ղաժար շնորհաւորեց Ֆայեատը` աւելցնելով, որ ինք միշտ իր պատասխանատուութիւնները ստանձնած է առանց ոչ մէկ բան զլանալու:

Ան  յայտնեց, որ իրաքեան նաւթի առաջին քանակը Լիբանան պիտի հասնի քանի մը օրէն` մաղթելով, որ նախարար Ֆայեատ կարենայ ապահովել լիբանանցիներուն կարիքները եւ երկիրը ճիշդ հունի վրայ դնել:

Ելեւմուտքի Նախարարութիւն

Ելեւմուտքի նախարար Եուսեֆ Խալիլ երէկ նախկին նախարար Ղազի Ուազնիէն ստանձնեց նախարարութիւնը:

Այս առիթով Ուազնի յայտնեց, որ Լիբանանի տագնապը լուծելու այլ ելք չկայ, բացի Միջազգային դրամական ֆոնտին հետ բանակցութիւններէն:

Ան նախատեսեց, որ նախարար Խալիլ ստորագրէ «Ալվարեզ» ընկերութեան հետ նոր պայմանագրութիւնը` աւելցնելով, որ նոր նշանակուած նախարարը լաւապէս հետեւած է այն ծրագիրին, որ պիտի ներկայացուի Միջազգային դրամական ֆոնտին:

Ուազնի յայտնեց, որ հատուցման քարտին ֆինանսաւորումը արդէն իսկ ապահովուած է Միջազգային դրամատան կողմէ` աւելցնելով, որ Միջազգային դրամատունը ամբողջական պատրաստակամութիւն յայտնած է օժանդակելու կարիքաւոր ընտանիքներուն:

Իր կարգին Խալիլ յայտնեց, որ Լիբանանի համար այս պահը պատմական է, ինչպէս նաեւ ճակատագրական` աւելցնելով, որ իրենք կա՛մ կը յաջողին փրկելու կացութիւնը եւ կա՛մ կը ձախողին երկրին տարբեր մարզերը վերակառուցելու աշխատանքին մէջ:

«Վաստկիլը դիւրին չէ, իսկ Լիբանան պէտք է աշխատի փաստելու ինքզինք եւ իր կարողութիւնները: Ասիկա մեզի համար մեծ մարտահրաւէր է, եւ պայքարը լուրջ է», հաստատեց Խալիլ:

Ներքին Գործոց Եւ Քաղաքապետութեանց Հարցերու Նախարարութիւն

Ներքին գործոց եւ քաղաքապետութեանց հարցերու նախարար Պասսամ Մաուլաուի երէկ նախարարութեան կեդրոնատեղիին մէջ ստանձնեց իր պատասխանատուութիւնը նախկին նախարար Մոհամետ Ֆահմիէն:

Ֆահմի յայտնեց, որ հայրենիքը արժանի է զոհողութեան` աւելցնելով, որ ինք այս պատգամը կ՛ուզէ ուղղել նորահաս սերունդներուն:

Ֆահմի յաջողութիւն մաղթեց Մաուլաուիին` հաստատելով, որ անոր ստանձնած պարտականութիւնը դժուար է, «սակայն անկարելի ոչինչ կայ: Հայրենիքը արժանի է, որ ամէն բան կատարենք անոր համար», ըսաւ Ֆահմի:

Իր կարգին, Մաուլաուի շնորհակալութիւն յայտնեց Ֆահմիին` անոր աշխատանքներուն համար, եւ աւելցուց, որ հիմնուելով այն սկզբունքին վրայ, որ իշխանութիւնը հետեւողականութիւն է, ինք պիտի շարունակէ Ֆահմիի սկսածը:

Մաուլաուի յայտնեց, որ երկրին ապահովական կայունութեան հաստատումն ու ընկերային անվտանգութեան ամրապնդումը պիտի ըլլան իր առաջնահերթութիւնները` ապահովական կառոյցներուն հետ համագործակցաբար:

«Պիտի աշխատինք հասկնալ ու ըմբռնել ժողովրդային շարժումը եւ նախարարութեան կառոյցին ու այդ շարժումին միջեւ համագործակցութիւն ստեղծել` ամրապնդելու համար ազատութիւնը, միաժամանակ յանձնառու մնալով, որ պետական եւ սեփական կալուածներուն դէմ յարձակումներ չգործուին եւ օրէնքը յարգուի», ըսաւ ան:

Մաուլաուի շեշտեց, որ պիտի աշխատին պատրաստելու երեսփոխանական, քաղաքապետական եւ թաղապետական ընտրութիւնները` սահմանադրութեամբ ճշդուած ժամկէտին համաձայն:

Արտաքին Գործոց Եւ Արտերկրի Լիբանանցիներու Հարցերու Նախարարութիւն

Արտաքին գործոց եւ արտերկրի լիբանանցիներու հարցերու նախարար Ապտալլա Պու Հապիպ նախարարութիւնը ստանձնեց նախարարի գործակատար Զէյնա Աքըրէն, որ յայտնեց, թէ ինք իր խղճով ու համոզումներուն համաձայն գործած է` վերադարձնելու համար ժողովուրդին եւ պետութեան իրաւունքները, սակայն կարելի չէ եղած ատիկա իրականացնել:

«Մենք փորձեցինք, սակայն կայ հաստատ մէկ բան, որ եթէ մենք մեր մտայնութիւնը չփոխենք, ապա հայրենիքին մէջ փոփոխութիւն պիտի չկարենանք իրականացնել», ըսաւ ան:

Աքըր նշեց, որ նախանցեալ օր ինք նախարարութեան կեդրոնատեղի այցելած է պարզապէս պաշտօնեաներուն հրաժեշտ տալու, սակայն անակնկալի դիմաց գտնուած է, երբ նախարարութեան դռները, որ բոլորին դիմաց բաց պէտք է ըլլան, փակ գտած է: «Նման վարուելակերպ պատասխանատու վարչութիւններու վայել չէ», ըսաւ ան:

Աքըր նկատել տուաւ, որ այլ երկիրներ իր այցելութիւնները կը միտէին քոյր եւ բարեկամ երկիրներու հետ Լիբանանի երկկողմանի յարաբերութիւնները ամրապնդել` ապահովելով Լիբանանի գերագոյն շահերը:

Իր կարգին, Ապտալլա Պու Հապիպ յայտնեց, որ անկարելի է արաբական աշխարհէն եւ Արեւմուտքէն հրաժարիլ` աւելցնելով, որ ճիգ պիտի չխնայեն անոնց հետ յարաբերութիւնները ամրապնդելու:

«Կարեւորագոյնը պիտի ըլլայ այն, որ այս երկիրներուն օժանդակութիւնը ապահովենք», ըսաւ ան` աւելցնելով, որ Լիբանանի դիմագրաւած դժուար պայմաններուն ու տագնապներուն ընթացքին բոլոր երկիրները կը փափաքին օժանդակել Լիբանանին:

Պաշտպանութեան Նախարարութիւն

Պաշտպանութեան նախարար Մորիս Սլիմ երէկ ստանձնեց նախարարութիւնը նախկին նախարար Զէյնա Աքըրէն:

Յանձնումի եւ ստանձնումի պաշտօնական արարողութեան ընթացքին Աքըր շնորհակալութիւն յայտնեց լիբանանեան բանակին, որ կազմ ու պատրաստ մնաց եւ երկրին ապահովութիւնը պաշտպանեց:

Աքըր յայտնեց, որ օրէնքին յանձնառու մնալը բոլորին պարտականութիւնն է` աւելցնելով, որ ինք կը նախընտրէր, որ նորակազմ կառավարութեան մէջ կին ներկայացուցիչներուն մասնաբաժինը աւելի մեծ ըլլար:

Աքըր նկատել տուաւ, որ այլ երկիրներ կատարած իր այցելութիւններուն նպատակն էր լիբանանեան բանակին օժանդակութիւն ապահովել:

Աքըր նշեց, որ Սլիմի յանձնած է պաշտպանութեան նախարարութեան ծրագիրներուն մասին տեղեկագիր մը` յոյս յայտնելով, որ ան բանակին համար աւելի լաւ պայմաններ կարենայ ապահովել:

Իր կարգին, Մորիս Սլիմ յայտնեց, որ իրենք պիտի աշխատին բարելաւել իրենց կարելիութիւնները եւ լիբանանեան բանակին պատրաստուածութեան մակարդակը, որպէսզի բանակը ըլլայ հայրենիքին ամրոցն ու զայն պաշտպանող վահանը:

Կրթութեան Եւ Բարձրագոյն Ուսման Նախարարութիւն

Կրթութեան եւ բարձրագոյն ուսման նախարար Ապպաս Հալապի երէկ նախարարութիւնը ստանձնեց նախկին նախարար Թարեք Մաժզուպէն, որ հաստատեց, որ ելեւմտական կայունութիւնը հիմնական է` դպրոցական եւ համալսարանական կրթական տարեշրջանները սկսելու համար:

«Հակառակ բոլոր քննադատութիւններուն, պետական քննութիւնները կազմակերպեցինք եւ կրթութեան նախարարութեան պարտականութիւնը կատարեցինք», ըսաւ ան` աւելցնելով, որ նախարարութիւնը կը ջանար ուսուցիչներուն եւ վարչական պատասխանատուներուն պենզին ապահովել` պատկան մարմիններուն հետ` աւելցնելով, որ այս իմաստով ընդառաջում կար:

Իր կարգին, Հալապի յայտնեց, որ ինք բոլորին հետ պիտի գործակցի` դժուարութիւնները մեղմացնելու եւ կրթութեան մարզը բարելաւելու նպատակով:

Առաջին մարտահրաւէրը դպրոցներուն վերաբացումն է:

«Ուսուցիչը նորանոր սերունդները թրծողն է, իսկ այսօր մեր ուսուցիչները իրենց ընտանիքներով խիստ կարիքը ունին պետութեան զօրակցութեան,  հասկացողութեան եւ գուրգուրանքին», շեշտեց ան:

Հանրօգուտ Շինութեանց Եւ Փոխադրութեան Հարցերու Նախարարութիւն

Հանրօգուտ շինութեանց եւ փոխադրութեան հարցերու նախարար Ալի Համիէ նախարարութիւնը ստանձնեց նախկին նախարար Միշել Նաժժարէն, որ յայտնեց, թէ այս պայմաններուն մէջ դժուար է հանրային կարծիքը համոզել նախարարութեան իրագործումներուն մասին` աւելցնելով, որ ինք կը փափաքի արձանագրուած նուաճումները պատմութեան ձգել եւ կեդրոնանալ այն իրականութեան վրայ, որ իրենք չգողցան:

«Ինծի համար հպարտութիւն էր մաս կազմել վարչապետ Հասսան Տիապի կառավարութեան», ըսաւ ան:

Համիէ յայտնեց, որ ինք յառաջիկայ շաբթուան ընթացքին նիստեր պիտի գումարէ նախարարութեան ընդհանուր տնօրէններուն հետ, որպէսզի կարելի ըլլայ մշակել նախարարութեան ռազմավարութիւնը: Ան հաստատեց, որ Պէյրութի նաւահանգիստին վերակառուցումը իրեն համար առաջնահերթութիւն է:

Համիէ ընդգծեց հատուցման քարտի դրութեան կարեւորութիւնը` շեշտելով, որ երկիրը կարիքը ունի հանրային փոխադրութեան դրութեան, ինչպէս` երկաթուղիի ցանցի:

Տնտեսութեան Եւ Առեւտուրի Նախարարութիւն

Տնտեսութեան եւ առեւտուրի նախարար Ամին Սալամ երէկ ստանձնեց նախարարութիւնը նախկին նախարար Ռաուլ Նաամէէն, որ հաստատեց, որ երկրին նկատմամբ վստահութեան վերահաստատումը կ՛ամրապնդէ անոր բարգաւաճումը:

Նաամէ յաջողութիւն մաղթեց Սալամին եւ նախարարութեան անձնակազմին: Իր խօսքին աւարտին ան յուզուեցաւ, երբ մաղթեց, որ Պէյրութի նաւահանգիստի ցորենի շտեմարանին մէջ աշխատող նախարարութեան 9 նահատակ պաշտօնեաներուն յիշատակը չմոռցուի:

Իր կարգին, Սալամ յայտնեց, որ բոլոր լիբանանցիները յուզումով կը յիշեն Պէյրութի նաւահանգիստն ու զոհերը:

Ան ըսաւ, որ Լիբանան դժուար ժամանակաշրջանի մը մէջ կը գտնուի` աւելցնելով սակայն, որ չկայ փապուղի մը, որ անվերջ է:

«Իմ աշխատանքիս լայն խորագիրը մարդկայնութիւնն է», շեշտեց ան` աւելցնելով, որ ինք կը խոստանայ հատուցման քարտի դրութիւնը գործադրել իբրեւ փոխանցման շրջան` մինչեւ տնտեսական ապաքինման ծրագիրի մը գործադրութիւնը:

Գաղթականներու Հարցերու Նախարարութիւն

Գաղթականներու հարցերու նախարար Իսամ Շարաֆէտտին երէկ ստանձնեց գաղթականներու հարցերու նախարարութիւնը նախկին նախարար Ղատա Շրայմէն:

Յանձնումի եւ ստանձնումի արարողութեան ընթացքին Շրայմ յայտնեց, որ երբ ստանձնեց այդ նախարարութիւնը, իր նպատակն էր փակել զայն` աւարտելով գաղթականներու հարցերուն հետապնդումը եւ փակելով Լիբանանի պատմութեան ցաւոտ էջերէն մէկը:

«Մեր կառավարութեան նպատակն էր այդ նախարարութիւնը վերածել տեղական բարգաւաճման նախարարութեան», ըսաւ Շրայմ` ընդգծելով, որ նախարարութեան աշխատանքները գրեթէ հասած են իրենց աւարտին:

Իր կարգին, Շարաֆէտտին յայտնեց, որ իրենք պիտի ջանան նախարարութիւնը փակելու աշխատանքը իրագործել եւ զարկ տալ գիւղական շրջաններու բարգաւաճման:

 

 

Like on Facebook
  •  
  •  
CATEGORIES
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus ( )