Գաղութէ – Գաղութ

Պատրաստեց՝ ՄԱՐԱԼ ՄԽՍԵԱՆ 

Յունաստան

Յունաստանի ՀՄԸՄի 73-րդ Ներկայացուցչական Ժողովը

«Քորոնա»-ի պատճառով գաղութային գործունէութեան կասեցման երկար ժամանակաշրջանէ մը ետք, Յունաստանի ՀՄԸՄ-ի ընտանիքը 20 յունիս 2021-ին, Գոքինիոյ «Զաւարեան» կեդրոնին մէջ գումարեց 73-րդ Շրջանային ներկայացուցչական ժողովը` միութեան գործունէութեան նոր թափ եւ սկիզբ  տալու նախանձախնդրութեամբ:

Շրջանաւարտ վարչութեան փոխատենապետ  Հայկազ Տէօքմէճեան բարի գալուստ մաղթեց բոլորին եւ յայտնեց, որ այդ ժողովը կոչուած է արդիւնաւէտ գործունէութեան սկիզբի մը ազդանշանը տալու` հեռու «Քորոնա»-ի ստեղծած խոչընդոտներէն:

Կարդացուեցաւ ընթացաւարտ կազմերու տեղեկագիրը, որուն մէջ շեշտուեցաւ, թէ, հակառակ երկրին եւ գաղութին մէջ ստեղծուած պայմաններուն, ՀՄԸՄ-ը կարողացաւ համադրել եւ գործադրել զանազան աշխատանքներ ու ծրագիրներ, որոնք մեծապէս գնահատուեցան ժողովականներուն կողմէ:

Նոր նստաշրջանի գործունէութիւնը հունաւորելու նպատակով, Ներկայացուցչական ժողովը մշակեց կարգ մը բանաձեւեր` նախ եւ առաջ զարկ տալով իր անդամներու եւ վարչական եղբայրներու դաստիարակութեան, հաշուապահական միաձեւ դրութեան մը որդեգրումին, մարզական յատուկ խաղերու կազմակերպումին, համաեւրոպական բանակումի մը ծրագրումին, սկաուտական աստիճանաւորական կազմերու վերապատրաստումին, նիւթական աղբիւրներու ստեղծումին, վեթերան ՀՄԸՄ-ականներու աշխուժ ներկայութեան եւ այլ հետաքրքրական ծրագիրներու:

Բոլոր հարցերուն շուրջ տեղի ունեցաւ լայն քննարկում եւ մասնակից ժողովականները  արտայայտեցին շինիչ միտքեր` նկատի ունենալով միութեան հզօրացման հրամայականը եւ դէպի ժողովուրդ բացուելու անհրաժեշտութիւնը:

Աւարտին, յաջորդ երկամեակին համար ընտրուեցաւ նոր Շրջանային վարչութիւն բաղկացած հետեւեալ անդամներէն` Գէորգ Պօղոսեան, Մարլէն Տաքէսեան, Գոհար Ալէանաքեան, Խաչիկ Մինասեան եւ Սերգօ Եդիմեան:

Ժողովի աւարտին ՀՄԸՄ-ի Կեդրոնական վարչութեան անդամ  Ֆետի Գազանճեան, որ այս առիթով Յունաստան կը գտնուէր, գնահատեց ընթացաւարտ Շրջանային վարչութիւնը, որ մէկ բռունցքի նման շարունակեց իր աշխատանքները եւ այս դժուար օրերուն շրջանը հասցուց մինչեւ Ներկայացուցչական ժողով` ՀՄԸՄ-ականի բարոյական պատկերի բարձրագոյն օրինակը փոխանցելով իր կեցուածքով  եւ աշխատանքով:

«Մեր դիմաց ունինք նոր երկամեայ մը. մեր յոյսն է, որ անիկա չնմանի «Քորոնա» ժահրին պատճառով անցեալի օրերուն պարզած վիճակին, այլ ըլլայ բնականոն, որպէսզի նորընտիր կազմը կարողանայ ՀՄԸՄ-ի Յունաստանի կառոյցը հասցնել նոր վերելքներու: Դժուարութիւնները` ըլլան անոնք նիւթական, մարդուժի ծառայութեան պակասի, ժամանակ տրամադրելու, ամէն տեղ են. բայց այս օրերուն է, որ իսկական ղեկավարները կը ծնին, այս օրերու է, որ պիտի փաստենք, թէ մեր «ես»-երը կը դադրին գոյութիւն ունենալէ` «մենք»-ը նկատելով գերադաս, ամէն ինչ փոքր կը թուի ազգային եւ հանրային ծառայութիւններուն դիմաց, պիտի փաստենք, որ մեր մտահոգութիւնները մէկ են ու հաւաքական, իսկ լուծումները պէտք է տրուին այդ ուղղութեամբ եւ համապատասխանաբար` իբրեւ Շրջանային վարչութիւն կամ մասնաճիւղերու վարչութիւններ, որոնց թիրախն ու նպատակը միշտ պիտի ըլլայ միութենական գերագոյն շահը եւ հաւաքական նուաճումները», ըսաւ Կեդրոնական վարչութեան անդամը:

Ըստ անոր, Յունաստանի շրջանին համար տարիներու փորձառութիւնը ցոյց տուած է, որ չկան լուծում չունեցող հարցեր, որովհետեւ յաջող աշխատանքներու եւ ծրագիրներու արդիւնքները նիւթականը կ՛ապահովեն անպայման, նաեւ փայլուն պատկերը կը պարզեն ՀՄԸՄ-ին, իսկ երբ դրական արդիւնքներ ներկայացնենք համայնքին, դժուարութիւնները քիչ-քիչ կը սկսին վերանալ, միութեան նկատմամբ կապուածութիւնը անպայման կ’ամրապնդուի, իսկ մեր տարած ամէն ձեւի աշխատանք անպայման կը ծառայէ առողջ միտքով, առողջ մարմինով սերունդներու կազմաւորման ու կերտման, սերունդներ, որոնք յառաջիկային պիտի լծուին հայութեան, իրենց գաղութներու եւ հայրենիքի ծառայութեան ու մեր վեհ դատերու պաշտպանութեան: «Պէտք է լաւապէս գիտակցիլ, որ այս միութեան շարքերուն մէջ տողանցողները, ՀՄԸՄ-ի դրօշը բարձրացուցած սերունդները տարբեր պիտի ըլլան անպայման, իսկ մեր բոլորին աշխատանքը, իսկ հոս` Յունաստանի մէջ, ձեր աշխատանքը պիտի ըլլայ անպայման համախմբել նոր սերունդը, անոր մէջ վառ պահել ազգայինն ու հայկականը, «Բարձրացիր բարձրացուր» նշանաբանը, որ մանուկին, պատանիին եւ երիտասարդին համար ոչ թէ պիտի ըլլայ միութեան մը կարգախօսը, այլ կեանքի սկզբունք, որպէսզի անոնք սորվին, որ բարձրանալուն կողքին կարեւոր է բարձրացնելը, ուրիշին ծառայելն ու օգնելը, ընդհանուրը անձնականէն կարեւոր նկատելը: Այս բոլորին համար ալ մենք պարտինք աշխատիլ անդադար եւ առանց երբեք յուսահատելու, որովհետեւ մեր այսօրուան գործունէութենէն կախեալ է ապագան», շեշտեց Ֆետի Գազանճեան:

Ան Յունաստանը նկատեց Եւրոպայի ամէնէն հին շրջաններէն, ուր տարիներու ընթացքին հրամցուցած են մեր միութեան տարբեր տեսակի աշխատանքներ, եւ որ իրաւունք չունի երբեք յուսահատելու կամ դանդաղելու, այլ պէտք է ըլլայ Եւրոպայի լոյսը, առաջնորդը, յոյս ներշնչողը` իր ծրագիրներով եւ յաջողութիւններով, մանաւանդ որ Յունաստանի մէջ կան ՀԱՅ մնալու բոլոր կարելիութիւնները:

Խօսքի աւարտին Ֆետի Գազանճեան յաջողութիւն եւ վերելք մաղթեց նորընտիր Շրջանային վարչութեան` այն հաւատքով եւ համոզումով, որ ան ատակ ու յանձնառու պիտի ըլլայ միութեան աշխատանքը լաւագոյնս կատարելու, ՀՄԸՄ-ի դրօշը բարձր պահելու Յունաստանի երկինքին տակ եւ ամէն տեղ, իր շուրջ համախմբելու միութենականները` միասնաբար գործելու աւելի պայծառ ապագայի մը տեսլականով:

Սուրիա

Ընկերային Ծառայութեան Խորհուրդի Պատուիրակութեան Շնորհաւորական Այցելութիւնները

Վերջերս, Բերիոյ հայոց թեմի Ընկերային Ծառայութեան խորհուրդի պատուիրակութիւնը շնորհաւորական այցելութիւն տուաւ Հալէպի երեք հիւանդանոցներու նորանշանակ տնօրէններուն: Պատուիրակութեան մաս կը կազմէին Ազգային առաջնորդարանի դիւանապետ  Քրիստափոր Հապոյեան, Ընկերային ծառայութեան խորհուրդի ատենապետ տոքթ. Պերճ Գասապեան, խորհուրդի անդամներ տոքթ. Թագուհի Թաշճեան եւ  Փիեռ Մուսալլի:

Պատուիրակութիւնը այցելեց Ռազի հիւանդանոցի նորանշանակ տնօրէն տոքթ. Ռըզք Ալլա Մալոյին, երիկամներու հիւանդանոցի տնօրէն տոքթ. Մուզհէր Շաաիէի եւ Սան Լուիս Ֆրիշօ հիւանդանոցի տնօրէն տոքթ. Շաքէր Գասթանի:

Պատուիրակութեան անդամները նորանշանակ տնօրէններուն հետ ունեցան մտերմիկ հանդիպումներ եւ անոնց փոխանցեցին Բերիոյ հայոց թեմի առաջնորդ Մասիս եպս. Զօպուեանի ողջոյններն ու բարեմաղթութիւնները: Հանդիպումներու ընթացքին Ընկերային ծառայութեան խորհուրդի անդամները անդրադարձան առողջապահական ծիրին մէջ թեմի զաւակներուն մատուցուող մարդասիրական օժանդակութիւններուն: Արծարծուեցան յառաջիկային առողջապահական գետնի վրայ փոխգործակցութեան կարելիութիւնները:

Նորանշանակ տնօրէնները այցելութիւններուն առիթով իրենց ուրախութիւնն ու շնորհակալութիւնը յայտնեցին պատուիրակութեան անդամներուն եւ գործակցութեան պատրաստակամութեամբ ողջունեցին թեմին մէջ տարուող մարդասիրական աշխատանքները:

Պատուիրակութեան անդամները կրկին շնորհաւորեցին եւ բարեյաջող գործունէութիւն մաղթեցին նորանշանակ տնօրէն բժիշկներուն, որոնց մասնագիտական հետապնդումով Հալէպի առողջապահական մարզը առաւել կը բարելաւուի եւ կը պայծառանայ:

Միացեալ Նահանգներ

 Կոստա Մեսայի Սուրբ Մարիամ Աստուածածին Եկեղեցւոյ Սրահի Հիմնարկէք

20 յունիսին  տեղի ունեցաւ Կոստա Մեսայի Ս. Մարիամ Աստուածածին եկեղեցւոյ սրահի հիմնարկէքը: Ս. պատարագի աւարտին հոգեւորականներու թափօրը, գլխաւորութեամբ առաջնորդ Յովնան արք. Տէրտէրեանի, ուղղուեցաւ եկեղեցւոյ կից նոր կառուցուելիք հանդիսութիւններու սրահի վայրը, ուր կատարուեցաւ հիմնարկէքի արարողութիւնը:

Աւարտին տեղի ունեցաւ ճաշկերոյթ: Օրուան հանդիսավարն էր Փոլ Խաչիկեան: Ճաշկերոյթին ընթացքին ելոյթ ունեցան Ծխական խորհուրդի ատենապետ Մայք Հոլիս, Շինարարական կոմիտէի նախկին ատենապետ Արամ Պասենեան, ծուխի նախկին հովիւ Մուշեղ Ա. քհնյ. Թաշճեան եւ ներկայի հովիւ Սերովբէ քհնյ. Ալանճեան: Անոնք արտայայտեցին ծուխի ապագային վերաբերեալ իրենց տեսլականները:

Աւարտին առաջնորդը իր ուրախութիւնը եւ գնահատանքը յայտնեց Կոստա Մեսայի համայնքի անդամներուն` շեշտելով, թէ սոյն ծրագիրը, որ համակուած է նոր ուժով եւ այդ նորին խոստումը կատարելու պարտաւորութեամբ եւ իրագործումով, արժանի է միայն գնահատանքի եւ օրհնութեան:

Թեհրան

«Սահակեան» Ազգային Բարեսիրական Կեդրոնին Մէջ Համալիրի Բացում

2 յուլիսին Սարդարապատ քաղաքամասին մէջ գտնուող «Սահակեան» ազգային բարեսիրական կեդրոնին մէջ, Թեհրանի հայոց թեմի առաջնորդ Սեպուհ արք. Սարգիսեանի ձեռամբ բացումը կատարուեցաւ եւ օգտագործման յանձնուեցան հանրակացարանային համալիրի երկրորդ եւ երրորդ յարկաբաժինները:

Սրբազան հայրը շրջագայեցաւ կեդրոնին մէջ, հաստատելով, որ մեր հայրենակիցները արժանի են առաւել բարեկեցիկ կենսակերպի ու միջոցներու. ան գնահատեց իրականացուած նախագիծը եւ, օրհնելով պատասխանատու մարմինները, նշեց, թէ իւրաքանչիւր դպրոցի փակումը, թէեւ դառնութեամբ կը յիշուի, բայց կը նկատենք, որ տարածքը կը շարունակէ շնչել հայերէն, ծառայելով կա՛մ մշակոյթին, ինչպէս է պարագան «Վաչէ Յովսէփեան» կեդրոնին, կա՛մ ալ Սարդարապատ շրջանի «Սահակեան»-ին նման, որ կոչուած է օթեւան դառնալ մեր դժուարութեան շեմին յայտնուած հայորդիներուն:

Թեհրանի հայոց թեմի Թեմական խորհուրդի ատենապետ ճրտպ. Նորայր Արամեան իր կարգին բարձր գնահատեց կատարուած աշխատանքը` նշելով, որ, նկատի ունենալով երկրին մէջ տիրող սղաճը եւ համաճարակի պատճառով աշխատանքներու երկարատեւ դադարը, մեծապէս գնահատելի է ճիշդ ժամանակին այդ աշխատանքին աւարտը:

Կարիքաւորներուն օժանդակող մարմինի ատենապետ Մուշեղ Ծատուրեան իր խօսքին մէջ յայտնեց, թէ երկրորդ եւ երրորդ յարկերու շահագործմամբ կեդրոնը հնարաւորութիւն կ՛ունենայ ժամանակաւոր կեցութեան վայր տրամադրել շուրջ 50 կարիքաւորի, որոնք զանազան պատճառներով զրկուած են իրենց բնակարանէն: Ան կարեւոր նկատեց բարերարներու ներկայութիւնը եւ ներդրումը` դիտել տալով, որ առանց անոնց անհնար կը դառնար գործը յաջողցնել:

Պոլիս

 «Արաս» Հրատարակչութիւնը Կ՛արժեւորէ Զաւէն Պիպեռեանի Ժառանգութիւնը

 «Արաս» հրատարակչութիւնը կը շարունակէ մնայուն ուշադրութեան առարկայ դարձնել մեծանուն գրող Զաւէն Պիպեռեանի հարուստ ժառանգութիւնը: «Արաս»-ի կողմէ վերջերս ընթերցասէրներու տրամադրութեան տակ դրուած է Պիպեռեանի երկու նոր գիրքերը` «Մրջիւններու վերջալոյսը» վէպը եւ «Անհուն երկինք` աչքերու մէջ» բանաստեղծութիւններու ժողովածուն:

«Մրջիւններու վերջալոյսը» վէպը բացառիկ նշանակութիւն ունի Զաւէն Պիպեռեանի թողած աւանդին մէջ: 1970 թուականին «Ժամանակ» օրաթերթին մէջ որպէս թերթօն առաջին անգամ հրատարակուած այս վէպը յաջորդող տասնամեակներուն գիրքի ձեւաչափով քանիցս հրատարակուած է: «Արաս» նախապէս այս վէպին հայերէնը հրատարակելու առընթեր լոյս ընծայած էր նաեւ թրքերէն թարգմանութիւնը: Ներկայ գիրքը պատրաստուած է ուղղակի թերթօնային բնագիրի հիման վրայ: Գործը հրատարակութեան պատրաստած է բանասէր Սեւան Տէյիրմենճեան, որ յառաջաբան մըն ալ գրի առած է վէպին համար: Որպէս յաւելուած տեղադրուած է Զաւէն Պիպեռեանի` Հրանդ Բալուեանի ուղղեալ ինքնակենսագրական նամակ մը: Նոյնպէս որպէս յաւելուած գիրքին մէջ տեղ գտած է սփիւռքահայ մտաւորական Մարկ Նշանեանի` այդ վէպին վերաբերեալ յօդուածը: Ծանօթագրութիւններու բաժնին մէջ բացատրուած են ոչ հայերէն բառերն ու արտայայտութիւնները, ինչպէս նաեւ նուազ ծանօթ վայրերն ու անցքերը: Գիրքի կողքի ձեւաւորումը իրականացուած է Արէտ Կըճըրի կողմէ` Արա Կիւլէրի լուսանկարներէն մէկուն օգտագործումով:

Զաւէն Պիպեռեան, թէեւ գրասէրներու ծանօթ է որպէս արձակագիր, սակայն «Անհուն երկինք` աչքերու մէջ»  բանաստեղծութիւններու ժողովածուն առաջին անգամ տպագրուած են «Արաս»-ի կողմէ` առիթ տալով բացայայտելու հեղինակի ցայսօր ծածուկ մնացած կողմերէն մին: Ժողովածուին համար պարագայական վերնագիր մը ընտրուած է` քաղուած բանաստեղծական տողէ մը: Հեղինակի ֆրանսերէն բանաստեղծութիւնները հայերէնի թարգմանուած են ֆրանսահայ խմբագիր, հրապարակագիր Արփի Թոթոյեանի կողմէ:

Այս գիրքը եւս հրատարակութեան պատրաստուած է Սեւան Տէյիրմենճեանի կողմէ: Կողքի ձեւաւորումը կատարած է` նոյնպէս Արէտ Կըճըր, այս անգամ օգտագործելով Արա Գալստեանի կողմէ նկարահանուած դրուագ մը: Գրաշարը եղած է Լինտա Կիւլպաղ: Այս գիրքին մէջ եւս Սեւան Տէյիրմենճեանի կողմէ նախաբան մը ստորագրուած է:

 

 

 

CATEGORIES

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus ( )