Դրական Վերաբերմունքը Աշխատանքը Կը Թեթեւցնէ

Պատրաստեց՝ ՆԱՐԷ ԳԱԼԵՄՔԷՐԵԱՆ

Մասնագէտներու եւ հոգեբաններու կողմէ մանաւանդ վերջին տասնամեակին  յաճախ կը կրկնուի ընդհանրապէս դրական մնալու, անոր անհրաժեշտութեան եւ օգուտներու մասին: Ըսելը դիւրին է, բայց գործադրելը որքա՜ն դժուար է: «ՈւենԱյՈւորք» պլոկը կը ներկայացնէ պարզ միջոցներ, ձեւեր` դրական վերաբերմունք պահպանելու համար:

Ն.

Աշխատանքի մէջ դրական վերաբերմունք
պահպանելու պարզ եղանակներ

Երբ մարդիկ կը մտածեն դրական վերաբերմունք ունենալու մասին, անոնք հաւանաբար կը կարծեն, թէ ատիկա աւելին է, քան` երեսին ժպիտ դնելը եւ ուրախ միտքեր մտածելը: Բայց ատկէ աւելին է: Դրական վերաբերմունքը աւելի խոր է եւ աւելի ազդեցիկ է մակերեսային ուրախութենէն: Ժխտական վերաբերմունքը կը խթանէ վախը եւ կը խանգարէ կեդրոնացումն ու միտքը, մինչ դրական վերաբերմունքը հակառակն է: Ոչ ոք պէտք է ապրի անընդհատ «կռուի կամ փախուստի» կացութեան մէջ, բայց ժխտական վերաբերմունքը կը ստեղծէ ճիշդ այդ բեմագրութիւնը: Ուսումնասիրութիւնները նոյնպէս ցոյց տուած են, որ իսկական դրական վերաբերմունք ունենալը կեանքի ձեր տեսակէտը լայն հնարաւորութիւններով լեցուն կը թուի: Այդ տեսակէտը կը յանգեցնէ անոր, որ իրականութեան մէջ ձեր կեանքը ապրիք այնպէս, որ բնական ըլլայ նոր հմտութիւններ  ձեռք բերելը:

Ահաւասիկ աշխատավայրին մէջ դրական վերաբերմունք պահպանելու քանի մը  եղանակներ` անկախ անոնց բնական ըլլալէն, կամ չըլլալէն.

– Դուք ձեզ շրջապատեց՛էք դրական մարդոցմով:

Եթէ դուք միշտ ժխտական մարդոց հետ էք, որոնք միշտ կը բողոքեն եւ դժգոհ են ամէն բանէ, դուք կը դառնաք բողոքող եւ աշխարհը կը տեսնէք նոյնքան ժխտական, որքան անոնք: Կրնաք մտածել, որ դուք կրնաք դրական մնալ եւ փոխել զանոնք, բայց ատիկա այդպէս չ՛ըլլար: Փորձեցէ՛ք կապուիլ այն մարդոց հետ, որոնք կը սիրեն իրենց աշխատանքը, ունին նոր գաղափարներ եւ բացի աշխատանքէն` կը հետաքրքրուին բազմաթիւ այլ բաներով: Ատիկա աւելի լաւ կը դարձնէ ձեր ամբողջ հայեացքը:

– Ձեր միտքը միշտ դրական նիւթերով լեցուցէ՛ք:

Ականջակալներով ունկնդրեցէք դրական երաժշտութիւն: Կարդացէք յուսադրող գիրքեր: Դիտեցէք տեսանիւթեր, որոնք դրական են կամ կ՛օգնեն կատարելագործել հմտութիւնները:

– Հսկեցէք ձեր լեզուն:

Ո՛չ, խօսքը լեզուի ոստիկանութեան մասին չէ: Խօսքը կը վերաբերի այն բառերուն, որոնք դուք կը գործածէք  խօսելու եւ մտածելու ընթացքին: Լեզուի կառոյցը կ՛ազդէ ձեր հայեացքին վրայ` աշխարհին եւ մարդոց  հանդէպ: Ամէն օր գործածուող լեզուն` ինչպէս միտքի, այնպէս ալ բանաւոր խօսքի մէջ կուտակուող ազդեցութիւն կ՛ունենայ այն բանին վրայ, թէ ինչպէ՛ս կը մտածես քու մասիդ, քու աշխատանքիդ եւ քեզ շրջապատողներուն մասին:

– Ազնիւ, հաճելի եղէք այլ մարդոց:

Այլ մարդոց հանդէպ ազնիւ, բարի ըլլալը ձեզ կ՛երջանկացնէ: Ոեւէ անհատի համար բարի գործ կատարելու յիշողութիւնը մեզի կը ստիպէ այդ կրկին ընել: Եթէ այլ մարդոց հանդէպ ազնիւ, հաճելի ըլլալը կը դարձնէք սովորական, այդ մէկը  կը դառնայ առատաձեռնութեան եւ երջանկութեան շրջան մը, դուք ձեզ լաւ կը զգաք: Ձեր շրջապատը նոյնպէս երջանիկ կը զգայ: Ժխտողականութիւնը կ՛առաջնորդէ աւելի շատ ժխտողականութեան: Եղէք ազնիւ եւ հաճելի` այլ մարդոց եւ տեսէք, թէ այդ ինչպէ՛ս կ՛արդիւնաւորուի:

Ձեր գործընկերները գնահատելը եւ ճանչնալը կրնայ շատ օգնել ձեր օրը աւելի լաւ դարձնելու համար:

– Մի՛ ապաւինիք դրականութեան արտաքին աղբիւրին:

Դրական վերաբերմունք ունեցէք դուք ձեզի հետ: Մտածեցէք գոյատեւման գործիքի պէս դրական վերաբերմունքի մասին. ատիկա միշտ ունեցէք արտակարգ իրավիճակներու ատեն:

Անկախ անկէ, որ կ՛ապաւինիք արտայայտութեան մը, որ բազմիցս կը կրկնէք, երբ ժամանակները ճնշում կը յառաջացնեն, կամ ունիք այլ հնարք մը` յարութիւն առնելու եւ դրական վերաբերմունք պահելու համար, համոզուեցէք, որ պէտք է գտնէք մեքանիզմ մը, որ չ՛ապաւինիր ուրիշին կամ յատուկ կացութեան մը:

– Ստեղծեցէք յատկանշական պահեր` իւրաքանչիւր օրուան եւ շաբթուան ընթացքին:

Ամէն օր ստեղծեցէք փոքր «յատկանշական պահեր», որոնք կ՛օգնեն ձեզի ծրագիրներ իրականացնելու կամ օրերը իմաստաւորելու: Կարեւոր է արժէքաւոր ընդմիջումներ կատարել:

Մի՛ դիմէք անառողջ սնունդին: Դուք ի վերջոյ կ՛ունենաք ժխտական ազդեցութիւններ եւ վնասակար սնունդի կամ աւելորդ սուրճի վատ սովորութիւն:

Կարելիութեան պարագային, դադարներ առէք դուրսը կամ աշխատանքէ հեռու:

Նկատի առէ՛ք զբօսանքը, առանձնութիւնը, լռութիւնը:

Գտէք տեղ մը, ուր գիրք կրնաք կարդալ:

– Ստանձնեցէք պատասխանատուութիւն եւ ընտրեցէք ձեր արձագանգը:

Ձեր գործունէութեան եւ ձեր իրավիճակի համար պատասխանատուութիւն ստանձնելէ հրաժարիլը կամ ձեր արձագանգը անմիջապէս կը սպաննեն դրական վերաբերմունքը:

Ի վերջոյ, եթէ բան մը կը պատահի, եւ դուք էք յանցաւորը կամ ձեւով մը պատասխանատու էք, ատիկա չընդունիլը  կը նշանակէ, որ դուք չէք կրնար ուղղել վարքը, եւ ան պիտի կրկնուի:

Դուք աւելի դրական կ՛ըլլաք` տեսնելով, որ կեանքին վրայ որոշ հսկողութիւն ունիք, եւ այդ պարզապէս ճակատագիրի ողորմութեան ձգուած չէ: Ձեր արձագանգին ձեւը կ՛ազդէ արդիւնքին վրայ, նոյնիսկ երբ իրադարձութիւնները ձեր հակակշիռէն դուրս են:

– Ժամանակէն շուտ որոշեցէք ձեր արձագանգը յայտնի խնդիրներուն:

Ըլլան անոնք յաճախորդներ, պաշտօնակիցներ, թէ կանոնաւոր ծրագիրներ, աշխատանքին մէջ կան որոշ բաներ, որոնց հետ միշտ կը վախնաք գործ ունենալէ: Գիտէք, որ անոնք ձեզ վշտացուցած են: Նախապէս որոշեցէք, որ այդպէս չըլլայ:

Եթէ յաճախորդը միշտ ստիպուած է փոփոխութիւններ կատարել, ակնկալեցէք ատիկա: Ընտրեցէք հանգիստ վերաբերիլ այդ երեւոյթին հետ, թոյլ չտալ, որ անիկա ձեզ անհանգստացնէ: Փորձեցէք այլ ձեւով նայիլ յաճախորդին կամ աշխատակիցներուն, որոնք ձեզ կը ջղայնացնեն: Թերեւս անոնք տունը վատ ժամանակի մէջ են, կամ իրենք ճնշուած են:

– Խորունկ  շնչեցէք:

Շնչառութիւնը խորապէս կը խաբէ ձեր մարմինը` հանդարտելով: Հանգիստ մարդիկ աւելի լաւ վերաբերմունք ունին:

Եթէ կը կարծէք, որ բանի մը նկատմամբ վատ վերաբերմունք կը ստանաք, գտէք տեղ մը, ուր կրնաք առանձին մնալ եւ կատարել խոր շնչառական վարժութիւններ: Ասիկա ոչ միայն կը նուազեցնէ ճնշուածութիւնը, այլ կ՛օգնէ մաքրելու ձեր միտքը եւ այլ ձեւով տեսնելու իրավիճակը:

– Կատարեցէք առաքելութեան յայտարարութիւն:

Դուք ունի՞ք անձնական առաքելութեան յայտարարութիւն: Ուր որ դուք կ՛աշխատիք, հաւանաբար առաքելութեան յայտարարութիւն ունի, բայց դուք ձերը պէտք է ունենաք:

Առաքելութեան անձնական յայտարարութիւնը կ՛օգնէ ձեզի` սահմանելու աշխատանքին մէջ ձեր նպատակը եւ կ՛օգնէ յայտնաբերելու, թէ ի՛նչ բան կը դրդէ ձեր վարքը:

Երբ կը զգաս, որ նպատակ ունիս, կրնաս դրական ըլլալ: Երբ կը զգաս, որ նպատակ չունիս կամ չես գիտեր, թէ ինչո՛վ կը  զբաղիս աշխատանքին մէջ… այնքան ալ դրական չես ըլլար:

– Անձնական նպատակներ ունեցէք:

Նպատակները քիչ մը կը տարբերին անձնական առաքելութեան յայտարարութիւններէն անով, որ անոնք յատուկ բաներ են, որոնց կ՛ուզէք հասնիլ: Անոնք նման են այն նուէրներուն, զորս կը սպասես:

Այդուհանդերձ, նպատակները ոչ միայն «զուարճալի են ապագային մէջ», այլ այն իրական ուղեցոյցներն են, որոնք դուք կը գործածէք հասնելու համար:

Դրական ըլլալը դժուար է, եթէ կը կարծէք, որ ոչ մէկ տեղ կ՛երթաք: Նպատակները ապացոյցներ են, որ դուք ունիք ծրագիր եւ կ՛աշխատիք նպատակի մը ուղղութեամբ: Անոնք կը վկայեն յառաջ շարժելու, դրական շարժումի մասին:

– Յիշեցէք, որ ոչ ոք ձեզի պարտական է:

Լաւ վերաբերմունքը ամէնէն աւելի սպաննողներէն մէկը ապրիլն է` մտածելով, որ մարդիկ քեզի պարտական են:

Ոչ ոք քեզի պարտք ունի: Կեանքը արդար չէ: Ուրիշ որեւէ բանի հաւատալը ձեզի կը ստիպէ անընդհատ մեղաւորութեան, զոհի,  զայրոյթի, կրաւորական-յարձակողապաշտութեան եւ ուրախութեան վիճակի մէջ ըլլալ: Բացասականութիւնը գոյութեան օրինաչափ վիճակն է, եթէ կը կարծէք, որ աշխարհը ձեզի պարտական է:

Ինչպէ՞ս ազատիլ այս վերաբերմունքէն:

Ինձմէ կախուած է, որ իրադարձութիւնները կատարուին:

Աշխատասիրութիւնը այն է, որ լաւ արդիւնքներու կը յանգեցնէ:

Ես պէտք է պատրաստ ըլլամ  արագ ընդունիլ փոփոխութիւնները:

Երբ ամէն բան դժուար է, ես տակաւին կը շարունակեմ յառաջանալ:

Եթէ այդ չորս հասկացողութիւնները ձեր գլխուն մէջն են, դուք բացասականութեան մէջ պիտի չմտնէք` սպասելով, որ աշխարհը ձեզի համար բան մը ընէ:

– Դադրեցէք բողոքելէ:

Մենք նշեցինք, թէ ինչպէ՛ս պէտք է վերահսկել ձեր լեզուն: Ատիկա ակներեւաբար կը ներառէ բողոքները, բայց բողոքները այնքան հսկայական խնդիրներ են, որոնք կ՛երաշխաւորեն իրենց սեփական բաժինը:

Դադրեցէք բողոքելէ:

Բողոքելը ոչինչ կ՛ընէ: Եթէ շատ բողոքող մարդոց շրջանակի մէջ էք, հեռացէ՛ք անոնցմէ: Փորձեցէք իրավիճակը տեսնել դրական կամ այլ տեսանկիւնէ:

Բողոքները ամէն բան բացասական լոյսի ներքեւ տեսնելու միջոց են` առանց նկատի առնելու որեւէ այլ բացատրութիւն: Անիկա միակողմանի ճամբայ է դէպի դժգոհութիւն, որ կը կերտուի հետագայ ճամբորդութեամբ:

– Ողջունեցէք  ծիծաղելով:

Ծիծաղիլը ձեզի օգտակար է ֆիզիքապէս եւ անշուշտ կ՛օգնէ ձեզի շատ աւելի լաւ զգալու: Ո՞վ չի սիրեր լաւ ծիծաղիլ:

Հիւմըրը յատկապէս լաւ է, երբ ամէն բան շատ սխալ կ՛ընթանայ: Ո՞վ չի սիրեր այն տղան, որ մղձաւանջային նախագիծի մը մէջ կ՛առաջարկէ հնարք մը, որ յանկարծ ամբողջ խառնաշփոթը զուարճալի կը թուի: Եղէք այդ տղան: Փորձեցէք հիւմըր գտնել այնտեղ, ուր կրնաք:

Մարդոց հետ ծիծաղիլը տարբեր է, քան` անոնց վրայ ծիծաղիլը: Երբեք մի՛ կատակէք ուրիշներու մասին` անոնց հաշուոյն ծիծաղելու համար:

– Հետաքրքիր եղէք եւ սորվեցէք:

Միտքը, որ փակ է նոր բաներ սորվելու համար, կը դառնայ լճացած եւ բացասական: Փոփոխութիւնները, նոր գաղափարները կամ որեւէ յաւելեալ առաջադրանք տհաճ կը դառնայ նման անձի համար:

Եղէք անձ մը, որ պատրաստ է սորվելու եւ հետաքրքրուելու շատ բաներով: Ձեր վերաբերմունքը դրական կ՛ըլլայ, որովհետեւ դուք հեռատես էք եւ կ՛ուզէք հասկնալ` փակուելու փոխարէն: Հետաքրքրուելով նոր իրավիճակի կամ այն բոլոր բաներուն շուրջը, որոնք  տեղի կ՛ունենան, ձեզի կը ստիպէ ուշադիր ըլլալ եւ տեղեակ ըլլալ ներկայ պահու մասին, եւ ատիկա բացասականը ձեզմէ դուրս կը մղէ:

– Կարճատեւի փոխարէն` փնտռեցէք երկարատեւը:

Երբ կարճատեւ իրավիճակը բարդ է, ձեր տեսլականը նկատեցէք  երկարատեւը:

Կարճատեւ իրավիճակները ծանր կ՛ազդեն զգացումներու վրայ: Անոր հիման վրայ որոշումներ տալը կամ գործողութիւններու ձեռնարկելը ոչ միայն վատ գաղափար է, այլ հակուած է սնուցանելու բացասական վերաբերմունքը:

Երկարատեւ դիտանկիւնով, իրատես մտածելը դրական կը դարձնէ ձեր օրը եւ կ՛օգնէ կառուցելու մեր նախապէս նշած  նպատակները:

– Կեղծեցէք, մինչեւ որ ընէք: 

Ոչ, ասիկա կեղծաւոր ըլլալու կոչ չէ:

Իրականութիւնը այն է, որ երբեմն մենք միշտ չէ, որ կը «զգանք»  մեր ուզած ապրումը: Նստիլը` սպասելով, որ անիկա մեզի կու գայ, համոզուելու վստահ միջոց է, որ ան երբեք պիտի չգայ: Դուք յաճախ ստիպուած էք ատիկա կեղծել` մինչեւ իրական գործարքին գալը:

Երջանիկ չէ՞ք զգար: Ներկայացուածէն ուրախ չէ՞ք: Կեղծեցէ՛ք. իրական յոյզը աւելի յաճախ կը յայտնուի: Դուք ձեզ ամէն օր շատ խանդավառ եւ դրական պիտի չզգաք, բայց միաժամանակ թոյլ մի՛ տաք, որ ան խանգարէ ձեր վարքը:

Share This Article
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
CATEGORIES

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus (0 )