Հաղորդագրութիւն

ԼՕԽ-ի Շրջանային վարչութեան գործունէութեան մէջ կարեւոր տեղ կը գրաւեն «Վ. Տեկիրմենճեան» խոհանոցն ու «Ե. Քերոբեան-Ճոմպալաքեան» սրտի ճաշարանը: Շնորհիւ  ծրագիրի մնայուն բարերարներուն եւ նուիրատուներուն` տարիներու ընթացքին խոհանոցի յանձնախումբը երկօրեայ դրութեամբ տաք ճաշ պատրաստեց 200 պարագաներու, որոնք «Սրտի ճաշարան»-ին մէջ խմբուեցան եւ միասնաբար ճաշեցին: Այս ծրագիրը ստացաւ այլ բնոյթ, երբ «Քորոնա» ժահրը յայտնաբերուեցաւ եւ տարածուեցաւ երկրիս մէջ: Նկատի առնելով ինքնամեկուսացման եւ նախազգուշական միջոցներու անհրաժեշտութիւնը, տաք ճաշը նոյն ձեւով պատրաստուեցաւ, բայց ուղարկուեցաւ պարագաներուն բնակարանները: Երկրին մէջ ստեղծուած տնտեսական տագնապը, այս պարագային, իր ազդեցութիւնը ունեցաւ կատարուած աշխատանքին վրայ, որուն պատճառով պարագաներու թիւը բարձրացաւ` հասնելով մինչեւ 1600-ի: Յանձնախումբը,  200 բաժինի փոխարէն, շաբաթական պատրաստեց 1600 բաժիններ, որոնք ե՛ւ մասնաճիւղերու վարչութիւններուն, ե՛ւ շրջաններու ՀՅԴ մարմիններու ընկերներուն գործակցութեամբ բաշխուեցան խոհանոցի պարագաներուն: Տեղին է նշել, որ ծրագիրը նոր եղանակ ստանալէ մինչեւ օրս, իր մնայուն բարերարներուն կողքին, կը վայելէ ՀՕՄ-ի Կեդրոնական վարչութեան ամբողջական նեցուկն ու ներդրումը:

Ամբողջ տարի մը շրջանցելէ ետք եւ բնականաբար այլազան դժուարութիւններու` սննդեղէնի անբնական սղաճի, պահեստի ուտեստեղէն ապահովելու խնդիրի, ճաշի ծրարումին համար օգտագործելի սպասներու անգտանելիութեան եւ սղաճի հանդիպելէ ետք, այսօր Շրջանային վարչութիւնը տակաւին կը շարունակէ տաք ճաշի սպասարկութիւնը, որովհետեւ կը գիտակցի հետզհետէ բարդացող ընկերատնտեսական վիճակին եւ վճռած է ծրագիրը շարունակել, սակայն` նոր եղանակով: Խոհանոցին մէջ գործող կամաւոր խաչուհիներ պիտի շարունակեն իրենց ընթացիկ գործունէութիւնը եւ երկօրեայ բաժինի փոխարէն` պիտի պատրաստեն եռօրեայ բաժին տաք ճաշ: Նոր դրութեամբ տաք ճաշի բաշխումը պիտի կատարուի միայն չորեքշաբթի օրերը, սակայն այդ օր պարագաները հնարաւորութիւն պիտի ունենան ստանալու շաբաթական երեք օրերու յատուկ տարբեր տեսակի ճաշեր:  Բաշխումի երկօրեայ դրութիւնը նոր կերպ ստանալով` պարագաներուն պիտի հասնին շաբաթական երեք օրեր ընտանիքի մը պահանջը բաւարարող ծրարներ:

Ուստի ժողովուրդին կարիքները հոգալու պարտականութեան գիտակցութեամբ, մինչեւ օրս պատրաստուած ճաշի քանակին եռապատիկը պատրաստելով` մենք կը միտինք հայ օճախի հօր եւ մօր ծանր բեռը թեթեւցնել եւ հանապազօրեայ մտահոգութիւնը փարատել:

Վարձքը կատա՛ր սոյն ծրագիրին իրագործման համար գործող բոլոր հայորդիներուն:

ԼՕԽ-Ի ՇՐՋԱՆԱՅԻՆ ՎԱՐՉՈՒԹԻՒՆ

Share This Article
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
CATEGORIES

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus ( )