Հայոց Ցեղասպանութեան Ճանաչման Նշանակութիւնը` Այսօր

ՀՐԱԶԴԱՆ ԶԷՅԹԼԵԱՆ

Ընդունուած փաստ է, որ քսաներորդ դարու ամէնէն ահաւոր ոճիրը մարդկութեան դէմ, նացիական Գերմանիոյ կողմէ հրեաներու Հոլոքոսթը կամ Ողջակիզումը եղած է, Համաշխարհային Բ. պատերազմին ընթացքին:

Այս ոճիրէն առաջ պատահած էր Մեծ եղեռնը: Քաղաքական սին հաշիւներով, Թուրքիան սիրաշահելու եւ իրենց կողմը անցընելու ձախողութեան մատնուած այդ պետութիւններու քաղաքական հաշուարկներուն պատճառով թէ՛ Արեւմուտքի երկիրները եւ թէ՛ Խորհրդային Միութիւնը 1915-էն մինչեւ Համաշխարհային Բ. պատերազմը մոռցած էին Մեծ եղեռնը` քսաներորդ դարու ՍԿԶԲՆԱԿԱՆ ՄԵՂՔԸ: Մոռցուած էր այնքա՜ն, որ նացիներուն կողմէ հրեաներու բնաջնջումը Չըրչիլ կոչած էր «անանուն ոճիր» մը, այսինքն` ոճիր մը, որուն տեսակը ատկէ առաջ գոյութիւն չէր ունեցած: Չըրչիլ անշուշտ սխալ էր, Անգլիան «մոռցած էր» այդօրինակ ոճիրի ԱՌԱՋԻՆ գործադրութիւնը:

Մեծ եղեռնը չէր մոռցած, անշուշտ, մի ոմն Հիթլեր, որ նաեւ իր գործակիցներուն համար հայութեան ջարդը տուած էր իբրեւ ամենէն ցայտուն օրինակը` զանգուածային բնաջնջման:

Իրօք, պատմութեան մէջ  Մեծ Եղեռնը ցարդ կատարելապէս աննախընթաց դէպք եղած էր, արդարեւ, քսաներորդ դարու նոր երեւցող մասնագիտական գիտութիւնները առաջին անգամ ի գործ դրուած էին աներեւակայելի տարողութեամբ կոտորած կազմակերպելու համար: Հաշուետուութեան, հաղորդակցութեան գիտութիւններու, 20-րդ դարու կառավարման արդիական տեսչական միջոցառումներու կանխամտածուած ու կազմակերպուած գործադրութիւնը, նաեւ գերարդիական ռազմամթերքն ու զինուորական միջոցները օգտագործուած էին կատարելու սպանդ` արհեստագիտական մակարդակով եւ սահմռկեցուցիչ հետեւանքով:

Պէտք էր որ Հոլոքոսթը սահմանուէր իբրեւ նոր ոճիր մը, մանաւանդ որովհետեւ Մեծ եղեռնը մոռցուած ոճիր մըն էր: Ահաւասիկ ինչո՛ւ այսօր (ինչպէս երէկ) երբե՛ք պէտք չէ դադրի Եղեռնի ոճիրին յիշեցումը եւ այս ոճիրին դէմ անդադրում դաստիարակութիւնը:

Այլ խօսքով, եթէ Արեւմուտքը եւ Խորհրդային Միութիւնը ատենին «թաղած» չըլլային Մեծ եղեռնի ոճիրը, շատ հաւանաբար Հոլոքոսթը տեղի չունենար, ճի՛շդ ինչպէս քիմիական ռումբերու գործածութիւնը տեղի չունեցաւ Համաշխարհային Բ. պատերազմին ընթացքին, յետ նման զինամիջոցներու օգտագործման դէմ համաշխարհային պայմանագրութեանց տեղադրման` Համաշխարհային Ա. պատերազմէն ետք, առ ի հակազդեցութիւն այդ զէնքերու կիրարկման գործած անմարդկային աւերին:

Քանզի Հրէական ողջակիզումը «անանուն ոճիր» մըն էր, աննախադէպ ոճիր մը, ուստի այս ոճիրը սահմանելու համար միջազգային դատարանները Նիւրէմպերկեան եւ յետնիւրէմպէրկեան զանգուածային բնաջնջման դատերուն ընթացքին գործածեցին Ռաֆայէլ Լեմքինի բառը` ցեղասպանութիւն կամ ժենոսիտ: Բառ մը, որ մանաւա՛նդ իբրեւ ՈՃՐԱՅԻՆ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՕՐէՆՍԳԻՐՔԻ ԵԶՐ կարեւոր է յատկապէս նկարագրելու համար նաեւ Հայոց ցեղասպանութիւնը:

Ցեղասպանութիւնը` իբրեւ ոճիր, ցեղի մը կամ կրօնի մը պատկանողներու պետական կանխամտածուած եւ կազմակերպուած բնաջնջումն էր` ժենոսիտ միջազգային օրէնքի բառին բնորոշումով:

Հարցը ա՛յն է, որ Մեծ եղեռնը գործադրուած էր ոճրային այնպիսի մակարդակով մը, որ ամբողջ հարթութիւն մը աւելի՛ ոճրային էր, քան ողջակիզումը, եւ որուն յաւելեալ սահմանումը տակաւին այսօ՛ր իսկ կը կարօտի յաւելեալ միջազգային օրէնսդրական աշխատանքի:

Որքան ալ ահաւոր էր Հրէական ողջակիզումի ոճիրը, դժբախտաբար, հայութիւնը ենթակայ եղած էր ժենոսիտէն աներեւակալիօրէն աւելի ծանրակշիռ ոճիրի մը: Ոճիրը ոճիր է, բայց օրէնքները օրինական ամենայն մանրամասնութիւններով կը սահմանեն տարբեր ոճիրները` իրենց ծանրութեան տարբեր մակարդակներով:

Հրէական ողջակիզումը ցեղասպանութիւն էր անշուշտ, բայց ցեղասպանութիւն բառը բաւարար չէ ընդգրկելու եւ օրէնքով սահմանելու համար ամբողջ ծանրութիւնը թրքական պետական ոճիրին` ինչ կը վերաբերի Հայոց ցեղասպանութեան. Մեծ եղեռնի ոճիրը սահմանելու համար պէտք է ստեղծել նոր բառ մը` ԱԶԳԱՋՆՋՈՒՄ կամ nationcide:

Հայոց ցեղասպանութիւնը աւելի ոճրային է, քան` ցեղի մը կամ կրօնական խումբի մը բնաջնջումը: Մեծ Եղեռնը ցեղասպանութի՛ւն է, առաւե՛լ` հայ ազգի բնօրրանի անդառնալի գողութիւն թշնամի ազգի մը կողմէ:

Մեծ Եղեռնը ցեղասպանութի՛ւն է՛, առաւե՛լ` հողատարածքի ազգային իրաւունքի ջնջում: Մեծ եղեռնը ցեղասպանութի՛ւն է՛, առաւե՛լ` կոտրումը ազգին, «ազգ»-ը հասկնալով իբրեւ պատմութեան մէջ հողատարածքի մը վրայ պետութիւն կերտած ժողովուրդ: Մեծ եղեռնը ցեղասպանութի՛ւն է՛, առաւե՛լ` ազգակոտրում: Մեծ եղեռնը ցեղասպանութի՛ւն է՛, առաւե՛լ` ազգային կայքի սեփականազրկում: Մեծ եղեռնը ցեղասպանութիւն է՛, առաւե՛լ` պատմական հայրենիքի խլում, վերջնական հայրենազրկում:

Առ այդ, Հայոց ցեղասպանութիւնը, հայութեան ազգաջնջումը արդի դարաշրջանի աշխարհի ԾԱՆՐԱԳՈ՛ՅՆ ՈՃԻՐՆ Է ՄԱՐԴԿՈՒԹԵԱՆ ԴԷՄ, ԱՆԵՐԿԲԱՅՕՐԷ՛Ն:

ԱԶԳԱՋՆՋՄԱՆ ԱՄԵՆԱԾԱՆՐ այս ՀԱԿԱՄԱՐԴԿԱՅԻՆ ոճիրը այսօ՛ր, ամէն օրէ աւելի, կը սպասէ միջազգային համայնքի միահամուռ ճանաչման, յատուկ դատապարտման, Ցեղասպանութեան զոհերու ժառանգորդներու հատուցման գործադրութեան եւ ԱԶԳԱՋՆՋՈՒՄՈՎ բռնագրաւուած հողերու վերադարձին Հայաստանի մնացորդացին` իբրեւ միակ ընդունելի եւ արդա՛ր լուծումը Ցեղասպանութեան եւ հայրենագողութեան ԿՐԿՆԱԿԻ հակամարդկային ոճիրներուն:

Ահաւասիկ ինչո՛ւ կը պայքարինք` արդարօրէն:

Որովհետեւ այսօր, ի տարբերութիւն Հոլոքոսթին, հայութեան ազգաջնջումը կը շարունակուի անդադար:

Հայութեան ազգաջնջումը կը շարունակուի այսօր ցեղասպան ՆՈ՛ՅՆ թրքական պետութեան օրինական ժառանգորդ այսօրուան Թուրքիոյ պետութեան կողմէ, ուղղակի եւ անուղղակի տարբեր միջոցներով ու Թուրքիոյ պետական քաջալերանքով` Թուրքիոյ դաշնակից Ազրպէյճանի, թրքական պետութեան եւ թրքական հակակշռի տակ գործող այլ ահաբեկչական ուժերու կողմէ:

Կը պայքարինք, որովհետեւ, ի բացակայութիւն Մեծ եղեռնի ոճիրին միջազգային ամբողջական ճանաչումին, Հայոց ցեղասպանութիւնը կը շարունակուի անդադրում` զանազան ամէնէն անգութ միջոցներով, ներառեալ` հայութիւնը կը շարունակուի խողխողուիլ իր արցախեան բնօրրանին մէջ, եւ հայկական մշակութային ժառանգութեան ջնջումը կը շարունակուի գրաւեալ Նախիջեւանէն մինչեւ գրաւեալ Արեւմտահայաստան:

Հայութեան եղեռնը պատմական անցած փուլ չէ, այլ թրքական պետութեան շարունակական քաղաքականութիւնը` մինչեւ մեր վերջանալը իբրեւ պետական ազգ:

Արցախի վերջին մարտերու միանշանա՛կ ուսանելի դասը այն է, որ թրքական կայսերապաշտութիւնը երբեք չէ դադրած գործադրելէ Եղեռնի շարունակութիւնը:

Ահա թէ ինչո՛ւ, Հայոց ցեղասպանութեան ճանաչումը եւ Արցախը թրքական Ազրպէյճանէն ազատագրելու դատը «իրարմէ անկախ» ՉԵ՛Ն… ՆՈ՜ՅՆ պայքարն է` կասեցնելու այսօ՛ր ՀԱՅՈՒԹԵԱՆ ՇԱՐՈՒՆԱԿՈՒՈ՛Ղ ԵՂԵՌՆԸ:

Հայութեան այս պայքարը ամբողջ մարդկութեան անշեղ պայքարն է` մինչեւ ցեղասպանութեան ոճիրի եւ այդ ոճիրի անդրադարձներու վերացումը, մինչեւ ՀԱՅՈՑ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹԵԱՆ ՎԵՐՋՆԱԿԱՆ ԱՐԴԱՐԱՀԱՏՈՅՑԸ եւ ա՛յս ոճիրի արդարահատոյցին ընդմէջէն` ՄԱՐԴԿՈՒԹԵԱՆ ԱՆՍԱՍԱՆ ՊԱՐՏԱՒՈՐՈՒԹԻՒՆԸ` ԵՐԿՐԱԳՈՒՆԴԸ ՓՐԿԵԼՈՒ ԱԶԳԱՋՆՋՈՒՄԻ ՀԱԿԱՄԱՐԴԿԱՅԻՆ ՈՃԻՐԷՆ:

22 ապրիլ  2021

 

Share This Article
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
CATEGORIES

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus ( )