Յայտարարութիւն (4, 5, 9, 11 եւ 12 2021)

«ՅԱՂԹԵԼՈՒ ԵՆՔ»
ԺՈՂՈՎՐԴԱՅԻՆ ՀԱՆԳԱՆԱԿՈՒԹԻՒՆ

Բենօ Զաքարեան 10.000 լ.ո.
Արամ 20.000 լ.ո.
Կարինէ Պետրոսեան 10$
Ազգասէր 20.000 լ.ո.
Վաչէ Թրթըրեան 50.000 լ.ո.
Ազգասէր 25.000 լ.ո.
Ազգասէր 1.000 լ.ո.
Ազգասէր 5.000 լ.ո.
Պարգեւ Սուրէն 50.000 լ.ո.
Ծիլա եւ Լիլա 10$
Մարալ Ադամեան 20.000 լ.ո.
Լիա Պաղամեան 2.000 լ.ո.
Վարդուկ 20.000 լ.ո.
Յովիկ 50.000 լ.ո.
Ազգասէր 10.000 լ.ո.
Արազ Նալպանտեան 50.000 լ.ո.
Ազգասէր 10.000 լ.ո.
Մարի Սէփէթճեան 100.000 լ.ո.
Միթիլեան 50.000 լ.ո.
Սուզան Գիզիրեան 10.000 լ.ո.
Ռոզան 20.000 լ.ո.
Լուսի Պոյաճեան 20.000 լ.ո.
Գօգօ Պասմաճեան 40.000 լ.ո.
ՀՅԴ «Սարդարապատ» կոմիտէի «Իշխան» խումբ 620.000 լ.ո.
«Սիւզի պիութի զոն» 1.400.000 լ.ո

****

Ազգային մը 50.000 լ.ո.
Էլի Ասաքեր 20.000 լ.ո.
Յակոբ Պետիկեան 10.000 լ.ո.
Ազգային մը 16.000 լ.ո.
Տիգրան Հաւաթեան 20.000 լ.ո.
Նորա Չաքըրեան 50.000 լ.ո.
Հանան 100.000 լ.ո.
Յակոբ Թաշճեան 10.000 լ.ո.
Արշակ Պերեճիքլեան 100.000 լ.ո.
Արա Սթամպուլեան 50.000 լ.ո.
Ռոնի եւ Ռիթա Քէյրուզ 60.000 լ.ո.
Հասան Իպրահիմ 50.000 լ.ո.
Քրիստափոր Մերտիխանեան 50.000 լ.ո.
Ֆրետերիք Անազոնեան 60.000 լ.ո.
Վազգէն Անալեան 20.000 լ.ո.
Յովսէփ Թորոսեան 100 $
Տէր եւ տիկին Արամ Փոքաթլեան 100.000 լ.ո.
Լոռի եւ Աւօ Խաչատուրեան 750.000 լ.ո.
Հրայր Արսլանեան 250.000 լ.ո.
Ազգային մը 50.000 լ.ո.
Ժան Կարապետ Թէնքէրեան 100.000 լ.ո.
Ներսէս Քալիահիճեան 100.000 լ.ո.
Ազգային մը 600.000 լ.ո.
Հերմինէ Դաւիթեան 18 $
Ազգային մը 100.000 լ.ո.
Փոլ Մըրհեժ 1.500.000 լ.ո.
Յակոբ Աբգարեան 5 $
Անդրանիկ Պէօճեքեան 100.000 լ.ո.

****

Աբգար Աբգարեան եւ ընտանիք 250.000 լ.ո.
Յովսէփ Քուֆթեան 100.000 լ.ո.
Սեդա Խաչատուրեան 25.000 լ.ո.
Մարիա Շերւանեան 40.000 լ.ո.
Ժորժ Պասիլ 50.000 լ.ո.
Ազգասէր 15.000 լ.ո.
Յովսէփ Պաղասեան 40.000 լ.ո.
Տիկին Կիրակոսեան 100.000 լ.ո.
Ազգասէր 15.000 լ.ո.
Աղաւնի Աղազարեան 25.000 լ.ո.
Վիքթորիա Պալթայեան 5.000 լ.ո.
Ազգասէր 10.000 լ.ո.
Ազգասէր 22.000 լ.ո.
Ազգասէր 5.000 լ.ո.
Ազգասէր 10.000 լ.ո.
Փաթիլ 10.000 լ.ո.
Վանիա Ապաճեան 30.000 լ.ո.
Ազգասէր 5.000 լ.ո.
Մարիա Պալապանեան 25.000 լ.ո.
Րաֆֆի եւ Շահէ Տէր Յակոբեան 300.000 լ.ո.
Մարիա Տէր Յակոբեան 100.000 լ.ո.
Ճորճ Գարամանուկեան 1.000.000 լ.ո.
Կիրակոս Նէնէճեան 300.000 լ.ո.
Գէորգ Մեծօղլեան 600.000 լ.ո.
Փոքրիկն Քրիստ Նասըր 100.000 լ.ո.

****

Լենա Գույումճեան 50.000 լ.ո.
Ճաշարան Վարուժ 300.000 լ.ո.
Ռոզ Ասիս 20.000 լ.ո.
Ժամալ Ատիեհ 10.000 լ.ո.
Իշխան Ճեւահիճեան 100.000 լ.ո.
Վլատիմիր 10.000 լ.ո.
Ազգային մը 50.000 լ.ո.
Լիզա Քարմքլեան 6.000 լ.ո.
Գալեմքերեան 26.000 լ.ո.
Մակի Տայեան 10.000 լ.ո.
Մարալ Նահապետեան 20.000 լ.ո.
Յակոբ Ակիշեան 20.000 լ.ո.
Սաթիկ Չախատրեան 50.000 լ.ո.
Իսկուհի Թիւթիւնճեան 20.000 լ.ո.
ՆԻՄ 50.000 լ.ո.
Վազգէն Դայելեան 10.000 լ.ո.
ՆԻՄ 5.000 լ.ո.
ՆԻՄ 25.000 լ.ո.
Օրօր Այնթեպեան 50.000 լ.ո.
ՆԻՄ 10.000 լ.ո.
ՆԻՄ 5.000 լ.ո.
ՀՅԴ Ս. կոմիտէ «Արաբօ» Խ. 400.000 լ.ո.
Յաբէթ Մոմճեան 150.000 լ.ո.
Լոշխաճեան ընտանիք 1.500.000 լ.ո.
ՀՅԴ Ս. կոմիտէ «Արաբօ» Խ. 40$

****

Ազգային մը 20.000 լ.ո.
Ժան Պոյա 20.000 լ.ո.
Սիլվա Փոլատեան 5.000 լ.ո.
Ճոնի Անթուան 2000 լ.ո.
Ազգային մը 2.000 լ.ո.
Ժաք Միրաշեան 20$
Ճոնի Խրոյեան 68.000 լ.ո.
Սամար Ասպաթի 10.000 լ.ո.
Մարիա Ֆատէլ 10.000 լ.ո.
Արզօ Հացատուրեան 10$
Բարսեղ Մարգարեան 50.000 լ.ո.
Նորա Մուրատեան 20.000 լ.ո.
Մանօ Չուխատարեան 100.000 լ.ո.
Թազեան 100.000 լ.ո.
Անի Ադամեան 1.000 լ.ո.
Ճորճ Կրպոյեան 70.000 լ.ո.
Գօգօ Ասթարճեան 20$
ՀՅԴ «Սարդարապատ» կոմիտէի Դրօ խումբ 455.000 լ.ո.
Յարութ Պոյաճեան 50.000 լ.ո.
Ժան Յարութիւնեան 50.000 լ.ո.
Սարգիս Պուշաքճեան 50.000 լ.ո.
Սրբոց Քառասնից Մանկանց եկեղեցւոյ տիկնանց յանձնախումբ 200.000 լ.ո.
Կարապետ Թաշճեան 500.000 լ.ո.
Սագօ եւ Թամար Միքայէլեան 20.000 լ.ո.

Share This Article
CATEGORIES

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus ( )