Յայտարարութիւններ (23 Հոկտեմբեր 2020)

«ԳՈՅԱՄԱՐՏԸ ՅԱՂԹԵԼՈՒ ԵՆՔ»
ԺՈՂՈՎՐԴԱՅԻՆ ՀԱՆԳԱՆԱԿՈՒԹԻՒՆ

– Յակոբ Շանթ Պիլէմճեան 200.000 լ. ո.
– Սարգիս Քենտիրճեան 50.000 լ. ո.
– Կարօ Նիկոլեան 100.000
– Տեսիլ եւ Ծիլա 50.000 լ. ո.
– Կարօ Եթեմեան 100.000 լ. ո.
– Նատիմ Շաուա 7.000 լ.ո.
– Գրիգոր Չուլճեան 100.000 լ. ո.
– Նաթան Պետրոսեան 150.000 լ. ո.
– Անթուան Եագուպեան 100.000 լ. ո.
– Գրիգոր Էքիզեան 50.000 լ. ո.
– Վարդան Շամսարեան 20.000 լ. ո.
– Արփի Պէզճեան 10.000 լ. ո.
– Նշան Եագուպեան 30.000 լ. ո.
– Թալին Գասարճեան 10.000 լ. ո.
– Յասմիկ Յակոբեան 20.000 լ. ո.
– Շողիկ Սարգիս 10.000 լ. ո.
– Սեդա Սարգիսեան 20.000 լ. ո.
– Կարապետ Արթինեան 10.000 լ. ո.
– Գէորգ Աբրահամեան 200.000 լ. ո.
– Յովսէփ Գազանճեան 50.000 լ. ո.
– Սրբոց Վարդանանց եկեղեցւոյ թաղականութիւն 1.500.000 լ. ո.
– Սրբոց Վարդանանց եկեղեցւոյ տիկնանց միութիւն 750.000 լ. ո.
– Պօղոս Զատիկեան 50.000 լ. ո.
– Պօղոս Զատիկեան 50.000 լ. ո.
– Վարդան Շամսարեան 20.000 լ. ո.
– Գարօլ Զաուսեն 100.000 լ. ո.
– ԼՕԽ-ի «Ազիրեան»-ի անդամներ 300.000 լ. ո.
– Մատլէն Դարբինեան 20.000 լ. ո.
– Վիքի Մելքոնեան 5.000 լ. ո.
– Կարօ Գէորգ 1.000 լ. ո.
– Ճորճ Գըլնճեան 10.000 լ. ո.
– Մովսէս Ադամեան 50.000 լ. ո.
– Զոհրապ Գազանճեան 50.000 լ. ո.
– Սիմոն Գարապաճագեան 200.000 լ. ո.
– Ս. Սարգիս եկեղեցւոյ Տիկնանց միութիւն 300.000 լ. ո.
– Էլօ Զոպույեան 150.000 լ. ո.
– Սահակ Դարբինեան 100.000 լ. ո.
– Սեւան Յովհաննէսեան 50.000 լ. ո.
– Գէորգ Թղլեան 50.000 լ. ո.
– Զաւէն Թղլեան 50.000 լ. ո.
– Մարիամ Գարագաւորեան 50.000 լ. ո.
– Վաչէ Մելքոնեան 30.000 լ. ո.
– Արաքսիա Յակոբեան 150.000 լ. ո.
– Ռիթա/Փոլին Պէքէրէճեան 50.000 լ. ո.
– Րաֆֆի Ապրիլեան 30.000 լ. ո.
– Ժոզէֆին Սալիպա-Սֆէյր 100.000 լ. ո.
– Մարլէն Ֆրէնկիճեան 200.000 լ. ո.
– Համբիկ Պիլալեան 100.000 լ. ո.
– Մովսէս Գոլանճեան 500.000 լ. ո.
– Զոհրապ/Զարուկ Թերզեան 1.000.000 լ. ո.
– Նուարդ Քէշիշեան 200.000 լ. ո.
– Օսան Թաշճեան 20.000 լ. ո.
– Գրիգոր Տողրամաճեան 100.000 լ. ո.
– Գեղամ Գամայա 10.000 լ. ո.
– Ճորճիկ Քէօշկէրեան 200.000 լ. ո.
– Սալբի Մանճիկեան 100.000 լ. ո.
– Ներսէս Աւագ Քուրքուլեան 20.000 լ. ո.
– Արմէն Գէորգ 5.000 լ. ո.
– Ալի Սաֆուան 50.000 լ. ո.
– Սեւակ Տէֆթերտեան 50.000 լ. ո.
– Աւօ Աբիկեան 50.000 լ. ո.
– Վիգէն Բանիքեան 50.000 լ. ո.
– Օհան Յովակիմեան 50.000 լ. ո.
– Ռուբէն Թերզեան 50.000 լ. ո.
– Հրակ Վարդանեան 50.000 լ. ո.
– Սարգիս Արմէնեան 50.000 լ. ո.
– Արմէն Արմէնեան 50.000 լ. ո.
– Սագօ Գալայճեան 50.000 լ. ո.
– Ժաք Շահինեան 50.000 լ. ո.
– Սարգիս Ֆուճուրեան 50.000 լ. ո.
– Մանօ Փոլանտօղլի 50.000 լ. ո.
– Նշան Սաղտճեան 50.000 լ. ո.
– Սերժ եւ Դանիա Դարբինեան 1.000.000 լ. ո.
– Վարուժ/Յակոբ Աւագեան 150.000 լ. ո.
– Հռիփսիմէ Աւետիքեան 5.000 լ. ո.
– Գէորգ Աւետեան 10 եւրօ
– Ճիւանի Աքիքի 10.000 լ. ո.
– Գարլօ Պաղտասարեան 100.000 լ. ո.
– Րաֆֆի Տէքիրմէնճեան 10.000 լ. ո.
– Ներսէս Մամիկոնեան 20.000 լ. ո.
– Քրիստ Աճեքեան 20.000 լ. ո.
– Էմանուէլ Կարապետ Ճտրեան 50.000 լ. ո.
– Թարէք Շեխօ 15.000 լ. ո.
– Ժան Մութրպեան 50.000 լ. ո.
– Փեթրօ Նաասան 25.000 լ. ո.
– Փեթրա Նաասան 25.000 լ. ո.
– Յարութ Պաղտիկեան 50.000 լ. ո.
– Սիւզի Մաքսուտեան 20.000 լ. ո.
– Յակոբ Կիւլիւմեան 30.000 լ. ո.
– Կարօ Պորոյեան 20.000 լ. ո.
– Ժագլին Ուրումեան 5.000 լ. ո.
– Գէորգ Ժամկոչեան 50.000 լ. ո.
– Դաւիթ Գասպարեան 100.000 լ. ո.
– Գօգօ Գասպարեան 20.000 լ. ո.
– Գրիգոր Էսքիճեան 50.000 լ. ո.
– Օսան Ապրիլեան 10.000 լ. ո.
– Արեւիկ Տէքիրմէնճեան 10.000 լ. ո.
– Յովիկ Գոճայեան 100.000 լ. ո.
– Յարութ Իլանճեան 50.000 լ. ո.
– Յակոբեան ընտանիք 100.000 լ. ո.
– Թուֆենճեան ընտանիք 100.000 լ. ո.
– Փոքրիկն Ճուլիա Աբգարեան 10.000 լ. ո.
– Յարութ Այնէճեան 25.000 լ. ո.
– Փոքրիկ Ռազմիկ Ինճէեան 50.000 լ. ո.
– Պետիկն Արսէնեան 20.000 լ. ո.
– Լուսին եւ Արփի Արապաղեան 10.000 լ. ո.
– Սեւան Ժամկոչեան 20.000 լ. ո.
– Սարգիս Իժ 20.000 լ. ո.
– Րաֆֆի Ահարոնեան 100.000 լ. ո.
– Լէա Քէհէեան 10.000 լ. ո.
– Մարտիկ եւ Սիմա Գարաօղլանեան 100.000 լ. ո.
– Մելքոն Մելքոնեան 50.000 լ. ո.
– Խաչիկ Մանճիկեան 20.000 լ. ո.
– Գասպար Մելքոն Մելքոնեան 20.000 լ. ո.
– Աւետիս Ճիւլֆայեան 20.000 լ. ո.
– Սերենա Գարամանլեան 20.000 լ. ո.
– Մանօ Ժամկոչեան 30.000 լ. ո.
– Ստեփան Քէհէեան 100.000 լ. ո.
– Կարապետ Մելքոնեան 50.000 լ. ո.
– Անի Մելքոնեան 20.000 լ. ո.
– Փոքրիկն Սագօ Օհանեան 100.000 լ. ո.
– Արեգ եւ Արեւիկ Գազանճեան 200.000 լ. ո.
– Տիէկօ Սֆէյր 5.000 լ. ո.
– Սոնա Չրթիկեան 50.000 լ. ո.
– Ռիթա Մարիա 20.000 լ. ո.
– Փոքրիկն Կարէն Դաւիթ Ճտրեան 50.000 լ. ո.
– Սահակ Գոճայեան 10.000 լ. ո.
– Ղեւոնդ Սարգիսեան 50.000 լ. ո.
– Մանուկ Սարգիսեան 100.000 լ. ո.
– Աւօ Վարդանեան 20.000 լ. ո.
– Սիմոն Տողալեան 20.000 լ. ո.
– Փիեռ Թուֆէնկճեան 20.000 լ. ո.
– Հրաչ Տ. Յակոբեան 300.000 լ. ո.
– Անի Թադէոսեան 10.000 լ. ո.
– Սէրուժ եւ Վարանդ Յակոբեան 100.000 լ. ո.
– Վրէժ Յակոբեան 100.000 լ. ո.
– Արա Ֆրէնկիճեան 50.000 լ. ո.
– Սերժ Յակոբեան 20.000 լ. ո.
– Ստեփան Յակոբեան 20.000 լ. ո.
– Ժենիֆըր Քիմէթլեան 10.000 լ. ո.
– Փոքրիկն Տենիսա Ֆրէնկիճեան 20.000 լ. ո.
– Միսակ Դարբինեան 200.000 լ. ո.
– Ալեք Պեհինսլեան 20.000 լ. ո.
– Քրիստին Կարապետ Քէհէեան 100.000 լ. ո.
– Գէորգ Գասարճեան 50.000 լ. ո.
– Ժան Սուքար 50.000 լ. ո.
– Փոքրիկն Ռավինա Տ. Մովսէսեան 10.000 լ. ո.
– Ղազարոս Մեսճեան 50.000 լ. ո.
– Փոքրիկներ Գէորգ եւ Հրակ Պալեան 277.000 լ. ո.
– Նորա Կրակեան 50.000 լ. ո.
– Փոքրիկն Ռազմիկ Մեսճեան 50.000 լ. ո.
–  Փոքրիկն Փաթրիկ Ահարոնեան 50.000 լ. ո.
– Փոքրիկն Գօգօ Ահարոնեան 50.000 լ. ո.
– Սերժ Ահարոնեան 50.000 լ. ո.
– Լինտա Ահարոնեան 20$
– Ճորճ Ահարոնեանի յիշատակին 100.000 լ. ո.
– Խաթուն եւ Անահիտ Ճուլֆայեան 100.000 լ. ո.
– Մարիա Գիզիրեան 20.000 լ. ո.
– Շանթ Պեհենսիլեան 50.000 լ. ո.
– Նուպար Կիւլիւզեան 5.000 լ. ո.
– Ժոզէֆ Քարամ 20.000 լ. ո.
– Սարին Գոճայեան 20.000 լ. ո.
– Փոքրիկն Տիեկօ եւ Սելեսթի Ճիկերեան 20.000 լ. ո.
– Տիգրանուհի Պասմաճեան 40.000 լ. ո.
– Թոֆիկ Նաամէ 50.000 լ. ո.
– Յարութիւն Սվաճեան 20.000 լ. ո.
– Արուս Հաճեքեան 20.000 լ. ո.
– Ապտըլ Ուահիտ Քըրտի 5.000 լ. ո.
– Րաֆֆի Գարապաճաքեան 50.000 լ. ո.
– Ժատ Հաննա Նսէյր 500.000 լ. ո.
– Տիաննա Գարապաճաքեան 50.000 լ. ո.
– Հաննա Պութրոս Նսէյր 500.000 լ. ո.
– Սերժ եւ Սեւան Եագուպեան 50.000 լ. ո.
– Վարդան Ղազար Մամիկոնեան 100.000 լ. ո.

 

 

Share This Article
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
CATEGORIES

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus (0 )