Լիբանանահայութեան Տագնապը. Ի Հարկ Է՛

ԶԱՒԷՆ ԽԱՆՃԵԱՆ
ԱՀԱԸի Գործադիր Տնօրէն

«Կատարեալ սէրը կը վանէ վախը»:

(Ա. Յովհաննու 4. 18)

Լիբանանահայութիւնը ճգնաժամային օրեր կ՛ապրի:

Այս անգամ սուրացող փամփուշտները չեն տագնապին աղբիւրը:

Չքաւորութիւնը, անգործութիւնը, աշխատանքէ հեռացումը կամ կէս աշխատավարձերը, որոնք զգետնած են հասարակութեան գոյատեւման կարողականութիւնը, նաեւ ասոնց վրայ գումարելով «Քորոնա» ժահրը, ստակի կախարդական խաւարումը, քաղաքական ճգնաժամը եւ եթերացած պատեհութիւնները, որոնք համատարած դարձած են:

Մեր ժողովուրդը գործունեայ է, աշխատասէր եւ քարը հացի վերածող:

Բայց, երբ աղէտը կը հարուածէ բոլոր ճակատներէն` անդամալուծելով ամբողջ տարածաշրջան մը յարատեւ բռնութեան վախի քողով, գումարած սեփական շահի օգտագործման անկարողութեամբ եւ բարդուած աննախադէպ ու անակնկալ ժահրով մը` հետեւանքը կ՛ըլլայ աներեւակայելիօրէն աղէտալի եւ անողորմ հաւաքական պատիժ:

Այս է Միջին Արեւելքի մեր ժողովուրդին իրավիճակը այս օրերուն, յատկապէս` Լիբանանի մէջ:

Երեւակայեցէք, երբ արգելափակումը մասամբ վերցուած է` արտօնելով կրթական հաստատութիւններու վերաբացումը, նոյն ատեն ծնողներու անճրկած շփոթը` իրենց զաւակներուն կրթաթոշակները հայթայթելու անկարողութեան պատճառով:

Երեւակայեցէք ուսուցիչներ, որոնք իրենց աշխատավարձերուն կէսը կը ստանան, մինչ անհրաժեշտ ապրուստի գիները եռապատկուած են:

Այս նկարագրութիւնները մութ դարերուն չեն պատկանիր եւ ոչ ալ տխրահռչակ Օսմանեան  կայսրութեան օրերուն, այլ յառաջադէմ 21-րդ դարուն, որուն գալուստը միասնաբար ջերմութեամբ ողջունեցինք:

Լիբանանահայ գաղութի ներկայ իրավիճակը խիստ ծանր է, իսկ անոր անմիջական կարիքները` աներեւակայելիօրէն հսկայ:

Մեր ճիտին պա՛րտքն են ազգային գիտակցութեան դրսեւորո՛ւմը եւ մարդկային պարտաւորութեան հարկադրանքը, նաեւ հաւաքական օգնութեան ձեռք երկարելը` վանելու ամէն վախ եւ կենդանութեան յոյս ներշնչելու գաղութի զաւակներուն:

Աստուած կը յորդորէ մեզ` կատարեալ սէր ցուցաբերել` վանելու համար ամէն վախ: Վախի վերացումը եւ վհատութեան տապալումը կենդանութեան նախապայմանն ու գրաւականն են:

Միացէք մեր ջանքերուն` աջակցելու վիրաւոր լիբանանահայութեան, ձեր նախասիրած ճամբով կամ Ամերիկայի Հայ աւետարանչական ընկերակցութեան (ԱՀԱԸ) խողովակով` AMAA 31 W. Century Rd., Paramus, NJ 07652,  ապահովելու համար Միջին Արեւելքի մեր գաղութներուն առողջութիւնը, սերունդներու կրթութեան ապահովումը կամ լոկ հայ մարդու կեանքի ամենատարրական կարիքներու գոյացումը:

Համատարած հայութեան առատաձեռն նուէրները անպայման պիտի օժանդակեն լիբանանահայուն գոյատեւման դժխեմ պայքարի յաղթանակին:

Լիբանանահայութեան փրկութեան ձեռք երկարելը անհրաժեշտութի՞ւն է:

Ի հարկէ՛:

Like on Facebook
  •  
  •  
CATEGORIES
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus ( )