Հայ Աւետարանական Քոլեճի 92-րդ Հունձքի Աւարտական Հանդէս

Շաբաթ, 29 յունիս 2019-ի երեկոյեան ժամը 8:00-ին տեղի ունեցաւ Հայ աւետարանական քոլեճի 96-րդ տարեշրջանի փակումը եւ 92-րդ հունձքի (12-րդ եւ 6-րդ դասարաններ) վկայականաց բաշխման հանդիսութիւնը:

Շրջանաւարտներու եւ ուսուցչակազմի հանդիսաւոր մուտքէն, քայլերգերու ունկնդրութենէն եւ Հայ աւետ. Ա. եկեղեցւոյ հովիւ վեր. Հրայր Չոլագեանի աղօթքէն ետք, օրուան պատգամը յղեց Արմէն Պալեան, որ մասնագէտ է հակամարտութեանց լուծման եւ ըստ այդմ` խորհրդատու 16 երկիրներու պետական եւ ոչ կառավարական կազմակերպութիւններու: Ան դրուագներ պատմեց Լիբանանի քաղաքացիական պատերազմի օրերուն քոլեճին մէջ իր եւ դասընկերներուն ապրած դժուար օրերէն` շեշտելով, որ այդ դաժան փորձութիւնները կարելի եղաւ յաղթահարել, որովհետեւ թէ՛ դպրոցին մէջ` իբրեւ մթնոլորտ, թէ՛ պատասխանատուներուն մէջ` իբրեւ կեցուածք, իշխող էր ո՛չ թէ վախը, այլ` սէրը, եւ անով է, որ Հայ աւետարանական քոլեճը փիւնիկի նման կրցաւ յառնիլ պատերազմի բոցերէն եւ կը շարունակէ իր առաքելութիւնը առ այսօր:

Ա. Պալեան կոչ ուղղեց շրջանաւարտներուն, որ օրինակ առնեն դպրոցէն եւ կեանքի պարտադրած վախերը յաղթահարեն սիրոյ զգացումին զօրութեամբ:

Գեղարուեստական բաժինին մէջ խմբային արտասանութիւնով ելոյթ ունեցան 6-րդ դասարանի աշակերտները (Յ. Թումանեան «Թէպէտեւ բախտը մեզ…»), իսկ երգչախումբը երգեց «Զար զընգը» եւ «You raise me up» երգերը»: Տեղի ունեցաւ մրցանակաբաշխութիւն, իսկ վաստակաւոր ուսուցիչ Հայկ Քենտիրճեանը շքադրուեցաւ «Երկարամեայ ծառայութեան» շքանշանով: Վկայականաց բաշխումէն ետք յուզումնախառն ուղերձ մը արտասանեց շրջանաւարտ Սանտրա Պասեթը`  յայտարարելով, որ կեանքի անորոշութիւնները չեն վախցներ զիրենք, քանի իրենք կրթուած են ՀԱՔ-ի ջամբած դաստիարակութեամբ եւ արժէքներով:

Հուսկ բանքը արտասանեց տնօրէն դոկտ. Արմէն Իւրնէշլեանը, որ դիմելով երեք շրջանաւարտներուն` ըսաւ, որ թէեւ անոնք միայն «ես, դուն, ան» են, սակայն միասնաբար կը կազմեն «մենք», որ կատարելագործումն է անհատական դրսեւորումներուն: Ան յիշեցուց աշակերտներուն, որ ՀԱՔ-ի մէջ իրենք կրթուեցան «մենք»-ի սկզբունքով` թէ՛ իբրեւ քրիստոնեաներ, թէ՛ իբրեւ հայեր, թէ՛ իբրեւ լիբանանցիներ, առանց որեւէ խտիրի եւ թելադրեց ապրիլ միշտ «մենք»-ը առաջնահերթ նկատելով կեանքի բոլոր ասպարէզներուն մէջ:

Տնօրէնին խօսքէն ետք, վեր. Չոլագեան ու հոգաբարձութեան ատենապետ Ներսէս Պաղտոյեանը վկայագիր եւ յուշանուէր յանձնեցին 14 լիբանանաբնակ վեթերան շրջանաւարտներու, որոնց ՀԱՔ-էն աւարտելուն անցած են 60 եւ աւելի տարիներ: (Յիշենք, որ եւս 15  շրջանաւարտներ առողջական կամ այլ պատճառներով չկրցան ներկայ ըլլալ հանդիսութեան եւ իրենց վկայագիրները պիտի ստանան հետագային): Յանուն վեթերաններուն` սրտի խօսք ուղղեց 1951-ի շրջանաւարտ Համբարձում Թերզեանը, որ հաստատեց, թէ ՀԱՔ-ի մէջ իրենց ստացած ազգային եւ հոգեւոր կրթութիւնը իրենց հետ մնացած է ցայսօր` իբրեւ կենսակերպ եւ կեանքի սկզբունք:

Վեր. Չոլագեանի շնորհակալութեան խօսքով եւ օրհնութեան աղօթքով վերջ գտաւ հանդիսութեան պաշտօնական բաժինը, որուն յաջորդեց հիւրասիրութիւն:

2018-19 տարեշրջանի շրջանաւարտներն են.

12-րդ դասարան – Գոնիալեան Աւօ, Պասեթ Սանտրա եւ Սերայտարեան Վանայ:

6-րդ դասարան – Ալեմեզեան Քրիստափոր, Համմուտ Մհամմետ, Հատտատ Սէրլի, Հալաճեան Կրէյս, Պաստաճեան Արին, Շահինեան Սէրլի-Ռոզի եւ Տագէսեան Դալար:

Վեթերան շրջանաւարտներն են (շեղագիրով տրուածները ներկայ էին հանդէսին, ցանկը` ըստ երէցութեան).

Մարտիրոսեան Անթիպաս, Կիրակոսեան Ալպերթ, Թերզեան Համբարձում, Կիւլպէնկեան Պատրիկ, Ալլըքեան Յակոբ, Գարագաշեան Նազարէթ, Թապագեան Լուսին, Շնորհօքեան Յակոբ, Վարդապետեան Նորա, Անալեան Ժիրայր, Ղոչախեան Լեւոն, Մատէեան Սօսի, Մսըրլեան Զաւէն, Պեսոս-Քարամ Մարի, Գունտագճեան-Նենեճեան Փայլիկ, Սաչեան-Սիմոնեան Ազատուհի, Չէօրեքճեան Երուանդ, Պետիրեան-Ապլա Մարինթա, Պերեճիքլեան-Իսկենտերեան Այտա, Մահսերեճեան-Նաֆահ Մանուշակ, Չէօրեքճեան Փոլին, Սարեան Արաքսի, Թոփալեան Սեդրակ, Գասարճեան-Եարտըմեան Լենա, Խաչատուրեան-Տիմիճեան Նորա, Խոշաֆեան-Պալճեան Եւփիմէ, Մահսերեճեան Շուշան, Պօղոսեան Մկրտիչ, Վահրատեան Սարգիս:

Share This Article
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
CATEGORIES

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus ( )