Յայտարարութիւններ (26 Փետրուար 2019)

ՄԱՀԱԶԴ

ԼՕԽ-ի «Աշխէն» մասնաճիւղի վարչութիւնը կը գուժէ իր շրջանի անդամուհիներէն

ԷԼՄԱՍՏ ՄՍԸՐԼԵԱՆԻ

մահը, որ պատահեցաւ կիրակի, 24 փետրուար 2019-ին:

—————————————

ՄԱՀԱԶԴ

Տիար Անդրանիկ Մսըրլեան
Տէր եւ տիկին Աշոտ Մսըրլեան
Տէր եւ տիկին Մանուէլ Տիշչէքէնեան եւ զաւակունք
Տէր եւ տիկին Համբար Քէլէշեան եւ դուստրը
Տէր եւ տիկին Կարօ Յովհաննէսեան եւ զաւակունք
Վեր. եւ տիկին Րաֆֆի Մսըրլեան եւ զաւակունք
Օրդ. Շահանդուխտ
Մսըրլեան եւ Պերթիզլեան ընտանիքներ
Տիշչէքէնեան եւ Հալաճեան ընտանիքներ
Քէլէշեան եւ Յովհաննէսեան ընտանիքներ
Ճելոյեան եւ Գազէզեան ընտանիքներ
եւ համայն ազգականներ կը գուժեն իրենց մօր, մեծ մօր, կեսրոջ, զոքանչին, քրոջ, հօրաքրոջ, մօրաքրոջ եւ հարազատին`

ԷԼՄԱՍՏ ՄՍԸՐԼԵԱՆԻ

մահը, որ պատահեցաւ կիրակի, 24 փետրուար 2019-ին, իր բնակարանին մէջ, յետ կարճատեւ հիւանդութեան:

Յուղարկաւորութեան պաշտամունքը կատարուեցաւ երկուշաբթի, 25 փետրուարին, կէսօրէ ետք ժամը 1:00-ին, Նոր Մարաշի Հայ աւետարանական եկեղեցւոյ մէջ, ուրկէ հանգուցեալին մարմինը փոխադրուեցաւ Պուրճ Համուտի Հայ աւետարանական գերեզմանատունը:

Ներկայս ընդունիլ իբրեւ մահազդ:

Ցաւակցութիւնները կ՛ընդունուին եկեղեցւոյ սրահին մէջ, երեքշաբթի, 26 փետրուարին, կէսօրէ առաջ ժամը 11:00-էն մինչեւ երեկոյեան ժամը 7:00:

—————————————

ՄԱՀԱԶԴ

Տիկին Սոնիա Սիւլահեան
Տէր եւ տիկին Վարուժ եւ Սիլվա Տիրացուեան եւ զաւակունք
Տէր եւ տիկին Նշան եւ Սալբի Սրուրեան եւ զաւակունք
Տէր եւ տիկին Եղիկ եւ Մանիա Մղտեսեան եւ զաւակունք
Տիկին Արաքսի Սիւլահեան եւ զաւակունք
Տիկին Արփինէ Իգնատոսեան եւ զաւակունք
Տէր եւ տիկին Աւետիս եւ Լենա Սիւլահեան եւ զաւակունք
Սիւլահեան եւ Մարաշլեան ընտանիքներ
Տիրացուեան եւ Սրուրեան ընտանիքներ
Մղտեսեան եւ Տէմիրճեան ընտանիքներ
Իգնատոսեան եւ Թորոսեան ընտանիքներ
եւ համայն ազգականներ կը գուժեն իրենց ամուսնոյն, հօր, մեծ հօր, եղբօր եւ հարազատին`

ԶՈՀՐԱՊ ՍԻՒԼԱՀԵԱՆԻ
(Ծնեալ` 1930-ին)

մահը, որ պատահեցաւ կիրակի, 24 փետրուարին, իր բնակարանին մէջ, յետ կարճատեւ հիւանդութեան:

Յուղարկաւորութեան արարողութիւնը կատարուեցաւ երկուշաբթի, 25 փետրուարին, կէսօրէ ետք ժամը 2:00-ին, Նորաշէնի Սրբոց Վարդանանց եկեղեցւոյ մէջ, ուրկէ հանգուցեալին մարմինը փոխադրուեցաւ Ֆըրն Շըպպեքի Ազգային գերեզմանատունը:

Ներկայս ընդունիլ իբրեւ մահազդ:

Ցաւակցութիւնները կ՛ընդունուին Ազգային առաջնորդարանի «Երջօ-Սամուէլեան-Եռագոյն» սրահին մէջ, երեքշաբթի, 26 փետրուարին, կէսօրէ առաջ ժամը 11:00-էն մինչեւ երեկոյեան ժամը 7:00:

—————————————


ՄԱՄԼՈՅ ԼՍԱՐԱՆ ԹԻՒ 146


ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ ԹՈՒՄԱՆԵԱՆԻ ԾՆՆԴԵԱՆ 150-ԱՄԵԱԿ

Նիւթ`
«ԹՈՒՄԱՆԵԱՆԸ` ՀԱՅ ԿԵՐՊԱՐՈՒԵՍՏԻՆ ՄԷՋ»

Դասախօս`
ԴՈԿՏ. ՄՈՎՍԷՍ ՀԵՐԿԷԼԵԱՆ

Տեղի կ՛ունենայ չորեքշաբթի, 27 փետրուար 2019-ին, երեկոյեան ժամը 7:30-ին, «Ազդակ»-ի «Փիւնիկ» սրահին մէջ:

—————————————

ԱՆՈՒԱՆԱԿՈՉՈՒԹԻՒՆ
ՍՐԲՈՑ ՎԱՐԴԱՆԱՆՑ ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ

Ուրախութեամբ կը յայտնենք մեր հաւատացեալ ժողովուրդին, թէ Սրբոց Վարդանանց զօրավարաց տօնին առիթով, հինգշաբթի, 28 փետրուար 2019-ին, Նորաշէնի Սրբոց Վարդանանց եկեղեցւոյ մէջ յատուկ հանդիսութեամբ պիտի մատուցուի սուրբ եւ անմահ պատարագ եւ պիտի կատարուի մատաղօրհնէք:

Պիտի պատարագէ եւ քարոզէ`

ԳԵՐՇ. Տ. ՆԱՐԵԿ ԱՐՔԵՊԻՍԿՈՊՈՍ
Առաջնորդ Լիբանանի Հայոց Թեմին

Սկիզբ ժամերգութեան`ժամը 8:00-ին
Առաջնորդի ժամանում`ժամը 9:30-ին
Ս. պատարագ`ժամը 10:00-ին
Քարոզ`ժամը 11:00-ին
Մատաղօրհնէք`ժամը 12:00-ին

Սիրով կը հրաւիրենք մեր հաւատացեալ ժողովուրդը` ներկայ գտնուելու այս հոգեպարար արարողութեան, լսելու սրբազան հօր պատգամը եւ զօրանալու Աւարայրի ոգիով:

ԹԱՂԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ
ՍՐԲՈՑ ՎԱՐԴԱՆԱՆՑ ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ

—————————————

ՆՈՐԱՇԷՆԻ ՍՐԲՈՑ ՎԱՐԴԱՆԱՆՑ ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ
ԱՒԱՆԴԱԿԱՆ ՄԱՏԱՂՕՐՀՆԷՔ

Սրբոց Վարդանանց եկեղեցւոյ անուանակոչութեան տօնին առիթով, հինգշաբթի, 28 փետրուար 2019-ին, Նորաշէնի Սրբոց Վարդանանց եկեղեցւոյ մէջ տեղի պիտի ունենայ սուրբ եւ անմահ պատարագ ու պիտի կատարուի աւանդական մատաղօրհնէք:

Այն ուխտաւոր հաւատացեալները, որոնք կը փափաքին մատաղցու ոչխար նուիրել (արու ոչխար) կամ փոխան ոչխարի նուիրատուութիւն կատարել, թող բարեհաճին անձամբ դիմել թաղական խորհուրդի գրասենեակ կամ հեռաձայնել 01-242593 եւ 03-763769 թիւերուն:

ԾԱՆՕԹ.- Բարեհաճեցէ՛ք ոչխարները եկեղեցի հասցնել առաւելագոյնը մինչեւ 27 փետրուարի առաւօտեան ժամը 7:00:

ԹԱՂԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ
ՍՐԲՈՑ ՎԱՐԴԱՆԱՆՑ ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ

—————————————

ՏՕՆ ՍՐԲՈՑ ՎԱՐԴԱՆԱՆՑ ԶՕՐԱՎԱՐԱՑ
Ս. ՊԱՏԱՐԱԳ ԱՆԹԻԼԻԱՍԻ ՄԷՋ

Հինգշաբթի, 28 փետրուար 2019-ի առաւօտեան ժամը 9:30-ին, Սրբոց Վարդանանց տօնին առիթով Անթիլիասի Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ մայր տաճարին մէջ պիտի մատուցուի հանդիսաւոր սուրբ եւ անմահ պատարագ:

Նախագահութեամբ`

ՆՍՕՏՏ ԱՐԱՄ Ա. ԿԱԹՈՂԻԿՈՍԻՆ

Պիտի պատարագէ եւ քարոզէ`

ԳԵՐՇ. Տ. ԹՈՐԳՈՄ ԵՊՍ. ՏՕՆՈՅԵԱՆ

Կը հրաւիրենք մեր սիրելի ժողովուրդը ներկայ գտնուելու եկեղեցական արարողութեան, որպէսզի Վարդանանց ոգիով լիցքաւորուած` ազգովին շարունակենք մեր եկեղեցանուէր եւ ազգաշէն առաքելութիւնը:

ԴԻՒԱՆ ԿԱԹՈՂԻԿՈՍԱՐԱՆԻ

—————————————

ՄԵՐՁԱՒՈՐ ԱՐԵՒԵԼՔԻ
ՀԱՅ ԱՒԵՏԱՐԱՆԱԿԱՆ ԵԿԵՂԵՑԻՆԵՐՈՒ
ՄԻՈՒԹԻՒՆ

ՀՈՎՈՒԱԿԱՆ ԺՈՂՈՎ
ԼԻԲԱՆԱՆ

ՏՕՆ ՍՐԲՈՑ ՎԱՐԴԱՆԱՆՑ
ՄԻԱՑԵԱԼ ՊԱՇՏԱՄՈՒՆՔ

Պատգամաբեր` ՎԵՐ. ՐԱՖՖԻ ՄՍԸՐԼԵԱՆ

Հայ աւետարանական Էմմանուէլ եկեղեցիին մէջ, Նոր Ամանոս, հինգշաբթի, 28 փետրուար 2019-ին, կէսօրէ առաջ ժամը 10:00-ին:

ՀՐԱՒԷՐ

—————————————

ԳՈՐԾ ԿԸ ՓՆՏՌԷ

Տարեցներու եւ հիւանդներու հոգատարութիւն:

Դիմել` հեռ. 76-695869:

—————————————

«ԿԵԱՆՔ ՄԸ ՓՐԿԵՆՔ» ՖՈՆՏԻՆ

Կարապետ Հաննէսեանի մահուան առիթով եւ փոխան ծաղկեպսակի`

– Տէր եւ տիկին Կարապետ Պապահէքեան150.000 լ. ո.
– Տէր եւ տիկին Վահէ եւ Նայիրի Խաչատուրեան100.000 լ. ո
– Տէր եւ տիկին Փիեռ եւ Սօսի Փոլատեան100.000 լ. ո
– Տէր եւ տիկին Րաֆֆի եւ Սեւան Պաղճեան100.000 լ. ո
– Տէր եւ տիկին Վաչէ եւ Սօսի Գալինճեան100.000 լ. ո

—————————————

ԿԸ ՆՈՒԻՐԵՆ

Զոհրապ Սուլահեանի մահուան առիթով ԼՕԽ-ի «Աղաւնի Փափազեան» մասնաճիւղին կատարուած են հետեւեալ նուիրատուութիւնները.

– Տէր եւ տիկին Սիմոն Մերտինեան50.000 լ. ո.
– Տիկին Արշօ Կոստանեան50.000 լ. ո.
– Տէր եւ տիկին Ժերար Ապաճեան50.000 լ. ո.
– Տէր եւ տիկին Արամ Քուրքճեան50.000 լ. ո.
– Տէր եւ տիկին Յակոբ Խարբուտեան50.000 լ. ո.
– Տէր եւ տիկին Գօգօ Մանուէլեան.50.000 լ. ո.

—————————————

ԳՐԱՒՈՒԱԾ ՕՐ

ՀՄԸՄ-Ի ԼԻԲԱՆԱՆԻ ՇՐՋԱՆԱՅԻՆ
ՍԿԱՈՒՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ

ՃԱՇԿԵՐՈՅԹ ՊԱՐԱՀԱՆԴԷՍ

2 ՄԱՐՏ 2019

—————————————

ԳՐԱՒՈՒԱԾ ՕՐ

ԼՕԽ-Ի ՇՐՋԱՆԱՅԻՆ ՎԱՐՉՈՒԹԵԱՆ
ՅԱՐԱԲԵՐԱԿԱՆ ՅԱՆՁՆԱԽՈՒՄԲ

7 ՄԱՐՏ 2019

—————————————

ԳՐԱՒՈՒԱԾ ՕՐ

ՀՅԴ «Հ. ՄԱՐՈՒԽԵԱՆ» ԿՈՄԻՏԷ

11 ՄԱՐՏ 2019

—————————————

ԳՐԱՒՈՒԱԾ ՕՐ

ՀԱՄԱԶԳԱՅԻՆԻ «ՔՆԱՐ» ՊԱՐԱԽՈՒՄԲԻ
ՏԻԿՆԱՆՑ ՕԺԱՆԴԱԿ ՅԱՆՁՆԱԽՈՒՄԲ
ՃԱՇԿԵՐՈՅԹ

14 ՄԱՐՏ 2019-ԻՆ

—————————————

ԳՐԱՒՈՒԱԾ ՕՐ

ՀՅԴ «ՆԻԿՈԼ ԱՂԲԱԼԵԱՆ» ԿՈՄԻՏԷ

ՃԱՇԿԵՐՈՅԹ -ՊԱՐԱՀԱՆԴԷՍ

23 ՄԱՐՏ 2019

—————————————

ԳՐԱՒՈՒԱԾ ՕՐ

ՀԲԸՄ-ԼԻԲԱՆԱՆ
ՏԻԿՆԱՆՑ ՄԱՍՆԱՃԻՒՂԵՐՈՒ ՀԱՄԱԽՄԲՈՒՄ

ՄԻՋԻՆՔԻ ՃԱՇ

ՉՈՐԵՔՇԱԲԹԻ, 27 ՄԱՐՏ 2019

—————————————

ԳՐԱՒՈՒԱԾ ՕՐ

ՀԱՄԱԶԳԱՅԻՆԻ «ԿՈՄԻՏԱՍ» ՄԱՍՆԱՃԻՒՂ

ՃԱՇԿԵՐՈՅԹ-ԵՐԳԱՀԱՆԴԷՍ

ՇԱԲԱԹ, 30 ՄԱՐՏ 2019

—————————————

ԳՐԱՒՈՒԱԾ ՕՐ

ՀԱՅ ԱՒԵՏԱՐԱՆԱԿԱՆ ԳՈԼԷՃ

ՀԱՄԵՐԳ

ԿԻՐԱԿԻ, 31 ՄԱՐՏ 2019

—————————————

ԳՐԱՒՈՒԱԾ ՕՐ

ՔԱՀԼ-Ի ՀԱՅ ՏԱՐԵՑՆԵՐՈՒ ՏԱՆ
ՏԻԿՆԱՆՑ ՕԺԱՆԴԱԿ ՅԱՆՁՆԱԽՈՒՄԲ

ՈՒՐԲԱԹ, 3 ՄԱՅԻՍ 2019

—————————————

ԳՐԱՒՈՒԱԾ ՕՐ

«ԹՌՉՆՈՑ ԲՈՅՆ»-Ի ՏԻԿՆԱՆՑ ՄԻՈՒԹԵԱՆ

ՄԱՅՐԵՐՈՒ ՕՐ

8 ՄԱՅԻՍ 2019

ԿԸ ԽՆԴՐՈՒԻ ՉԽԱՉԱՁԵՒԵԼ

—————————————

ԳՐԱՒՈՒԱԾ ՕՐ

ՊԵՐԵՃԻԿԻ ՀԱՅՐԵՆԱԿՑԱԿԱՆ ՄԻՈՒԹԵԱՆ ՏԻԿՆԱՆՑ
ՕԺԱՆԴԱԿ ՄԱՐՄԻՆ

BRUNCH

9 ՄԱՅԻՍ 2019

 

Share This Article
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
CATEGORIES

COMMENTS

Wordpress (0)