Յայտարարութիւններ ( 7 ՍԵՊՏԵՄԲԵՐ 2021)

ՄԱՀԱԶԴ

Տէր եւ տիկին Արսէն Իւրնէշլեան եւ զաւակունք
Թալին Իւրնէշլեան
Տէր եւ տիկին Մազեն եւ Սոֆի Հուսամի եւ զաւակունք
Տիկին Ծովակ Թորոսեան-Իւրնէշլեան
Տիկին Արտեմիս Քէշիշեան-Իւրնէշլեան
Տիար Զաւէն Թորոսեան եւ զաւակունք
Իւրնէշլեան եւ Թորոսեան ընտանիքներ
Հուսամի եւ Էրզրումեան ընտանիքներ
Ձրոյեան եւ Գրիգորեան ընտանիքներ
Սթամաթոֆ ընտանիք
եւ համայն ազգականներ կը գուժեն իրենց հարազատին`

ՎԱԼԱՆԹԻՆ ԱՐՍԷՆ ԻՒՐՆԷՇԼԵԱՆԻ

մահը, որ պատահեցաւ հինգշաբթի, 2 սեպտեմբեր 2021-ին:

Յուղարկաւորութեան արարողութիւնը կատարուեցաւ ուրբաթ, 3 սեպտեմբերին, կէսօրէ ետք ժամը 2:00-ին, Պուրճ Համուտի Ազգային գերեզմանատան մատրան մէջ:

Ներկայս ընդունիլ իբրեւ մահազդ:

ԾԱՆՕԹ.- Նկատի ունենալով «Քորոնա» ժահրի համաճարակի ստեղծած դժուարութիւնները` հանգուցեալին հարազատները ցաւակցութիւնները կ՛ընդունին հեռաձայնի հետեւեալ թիւով` 01-447232:

—————————————

ՄԱՀԱԶԴ

Տի­ար Հրանդ Արս­լա­նե­ան (Մի­ա­ցե­ալ Նա­հանգ­ներ)
Տէր եւ տիկին տոքթ. Ար­մէն եւ Արազ Արս­լա­նե­ան եւ դուստ­րե­րը` Ռոզ եւ Լի­լի (Մի­ա­ցե­ալ Նա­հանգ­ներ)
Տէր եւ տի­կին Սար­գիս եւ Մա­րալ Պա­լի­ո­զե­ան
եւ զաւ­ակ­նե­րը` տոքթ. Փա­թիլ (Մի­ա­ցե­ալ Նա­հանգ­ներ) եւ դոկտ. Բիւ­զանդ (Գեր­մա­նի­ա)
Տէր եւ տի­կին Ար­մէն եւ Սալ­բի Լու­սա­րա­րե­ան եւ զաւ­ակ­նե­րը` Անի-­Ար­փի, Գէ­որգ-­Ժաք եւ Հրանդ-­Հայկ
Հան­գու­ցե­ալ Էլիզ Տօ­նո­յե­ա­նի ըն­տա­նիք (Մի­ա­ցե­ալ Նա­հանգ­ներ)
Հան­գու­ցե­ալ Ով­սան­նա Տօ­նո­յե­ա­նի ըն­տա­նիք (Մի­ա­ցե­ալ Նա­հանգ­ներ)
Տէր եւ տի­կին Յա­րութ եւ Ազատ Թո­րո­սե­ան եւ ըն­տա­նիք (Մի­ա­ցե­ալ Նա­հանգ­ներ)
Տէր եւ տի­կին Մե­լիք եւ Ազ­նիւ Թո­րո­սե­ան եւ ըն­տա­նիք (Քա­նա­տա)
Տէր եւ տի­կին Ներ­սէս եւ Սե­դա Թո­րո­սե­ան եւ ըն­տա­նիք
Տի­կին Մա­րալ Տարաքեան եւ ըն­տա­նիք (Մի­ա­ցե­ալ Նա­հանգ­ներ)
Հանգուցեալ Յակոբ Արսլանեանի ընտանիք (Մի­ա­ցե­ալ Նա­հանգ­ներ)
Տէր եւ տիկին Յարութիւն եւ Մարի Արսլանեան եւ ընտանիք
Տէր եւ տիկին Բիւզանդ եւ Շաքէ Արսլանեան եւ ընտանիք
Թո­րո­սե­ան եւ Արս­լա­նե­ան ըն­տա­նիք­ներ
Լու­սա­րա­րե­ան եւ Աբ­րա­հա­մե­ան ըն­տա­նիք­ներ
Պա­լի­ո­զե­ան եւ Տուր­սու­նե­ան ըն­տա­նիք­ներ
Թո­րա­նե­ան եւ Կա­րա­պե­տե­ան ըն­տա­նիք­ներ
Գաս­պա­րե­ան եւ Գրու­լի ըն­տա­նիք­ներ
Գրա­կոն եւ Թն­ճու­կե­ան ըն­տա­նիք­ներ
Պա­լե­ան եւ Բեհ­լու­լե­ան ըն­տա­նիք­ներ
Թան­կու­քե­ան եւ Թեր­զի­պաշ­ե­ան ըն­տա­նիք­ներ
Պէ­պէ­ճե­ան եւ Պա­պա­հէ­քե­ան ըն­տա­նիք­ներ
Վա­յէ­ճե­ան եւ Հա­սըր­ճե­ան ըն­տա­նիք­ներ
Գա­րա­մա­նու­կե­ան եւ Շահ­պա­զե­ան ըն­տա­նիք­ներ
Պա­լա­պա­նե­ան եւ Արա­պան­լե­ան ըն­տա­նիք­ներ
եւ հա­մայն ազ­գա­կան­ներ կը գու­ժեն իրենց կնոջ, մօր, քրոջ, մօ­րաք­րոջ, հօ­րաք­րոջ եւ հա­րա­զա­տին`

ՌՈ­ԶԻՆ ԹՈ­ՐՈ­ՍԵ­ԱՆ­-ԱՐՍ­ԼԱ­ՆԵ­Ա­ՆԻ
(Ծնե­ալ` 1937-ին)

մա­հը, որ պա­տա­հե­ցաւ շա­բաթ, 4 սեպ­տեմ­բեր 2021-ին, Պոս­թըն:

Յուղարկաւորութեան արարողութիւնը պիտի կա­տար­ուի երկուշաբթի, 13 Սեպտեմբեր 2021¬ին, Պոս­թընի մէջ, Միացեալ Նահանգներ:

Ներ­կայս ըն­դու­նիլ իբ­րեւ մա­հազդ:

Ցաւ­ակ­ցու­թիւն­նե­րը կ՛­ըն­դու­նու­ին ՀԲԸՄ­-ի «Տէ­միր­ճե­ան» կեդ­րոն Տըպպայէ, չո­րեք­շաբ­թի, 8 սեպ­տեմ­բե­րին, առաւ­օ­տե­ան ժա­մը 10:00-էն մին­չեւ երե­կո­յե­ան ժա­մը 8:00:

—————————————

ԿԸ ՆՈՒԻՐԵՆ

Յարութիւն Վարդանեանի մահուան առիթով եւ փոխան ծաղկեպսակի հետեւեալ նուիրատուութիւնները կատարուած են Անթիլիասի Մեծի Տանն Կիլիկիոյ կաթողիկոսարանին.

– Տիար Համբիկ Աւագեան 30.000 լ. ո.
– Տիար Նազարէթ Տիշոյեան 200.000 լ. ո.
– Տիար Յարութ Չամիչեան 1.000.000 լ. ո.
– Տիար Ժորժ Սապունճեան 500.000 լ. ո.
– Տիար Էլի Սանոսեան եւ ընտանիք 300.000 լ. ո.
– Տիար Համբիկ Թահնէեան 1.000.000 լ. ո.
– Տիար Շահէ Տօնիկեան եւ ընտանիք 300.000 լ. ո.
– Տէր եւ տիկին Կարպիս Ղարիպեան 300.000 լ. ո.
– Տիար Յարութ Չաղլասեան 100.000 լ. ո.
– Տէր եւ տիկին Սարգիս Մինասեան 100.000 լ. ո.
– Տիար Գօգօ Մարգէեան 50.000 լ. ո.
– Պարուշեան եղբարք 1.000.000 լ. ո.
– Տէր եւ տիկին Յակոբ Պալապանեան 250.000 լ. ո.
– Տիար Իմատ Համաուի եւ ընտանիք 100.000 լ. ո.
– Տիար Շատի Տոժի եւ ընտանիք 100.000 լ. ո.

Like on Facebook
  •  
  •  
CATEGORIES
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus ( )