Յայտարարութիւն (13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22 եւ 23 Յունուար 2021

«ՅԱՂԹԵԼՈՒ ԵՆՔ»
ԺՈՂՈՎՐԴԱՅԻՆ ՀԱՆԳԱՆԱԿՈՒԹԻՒՆ

Յակոբ Պէրպէրեան 120.000 լ.ո.
Յովհաննէս Քէօշկէրեան 20.000 լ.ո.
Կալի եւ Սէրլի Քէօշկէրեան 100.000 լ.ո.
Յարութ Քաթըրճի 100.000 լ.ո.
Սինթիա Աղպոշեան 50.000 լ.ո.
Սիմոն Ներկարարեան 10.000 լ.ո.
Փանոս եւ Մարիա Ներսէսեան 50.000 լ.ո.
Ներսէս Դաւիթ 100.000 լ.ո.
Վրէժ Թերզեան 50.000 լ.ո.
Գէորգ Պոյամեան 50.000 լ.ո.
Մելքոն Յակոբեան 50.000 լ.ո.
Մատթէոս Խաչերեան 50.000 լ.ո.
Մարօ Խաչերեան 50.000 լ.ո.
Պետրոս Յակոբեան 10.000 լ.ո.
Սեդրակ Պարսումեան 10.000 լ.ո.
Խոսեփոլ եւ Քրիսթէլ Շէֆիքեան 100.000 լ.ո.
Ազգային մը 20.000 լ.ո.
Կրէկորի Հալլաճեան 25.000 լ.ո.
Մարօ եւ Գրիգոր Կարմիրեան 50.000 լ.ո.
Պօղոս Փանոսեան 100.000 լ.ո.
Ազգային մը 500.000 լ.ո.
Հերմոն Պապիկեան 200.000 լ.ո.
Տիգրան Էզաճեան 500.000 լ.ո.
Յակոբ Աղպոշեան 30.000 լ.ո.
Շանթ Օհանեան 50.000 լ.ո.

***

Ազգային մը 50.000 լ.ո.
Մարօ Աղպոշեան-Թերզեան 10.000 լ.ո.
Կարինէ Աղպոշեան 50.000 լ.ո.
Նազարէթ Իսթիլեան 20.000 լ.ո.
Արծիւ Տէր Խաչատուրեան 1.000.000 լ.ո.
Ալան եւ Ճէյսըն Այվազեան 20.000 լ.ո.
Անդօ Տէր Մարտիրոսեան 100.000 լ.ո.
Ժաք Թերզեան 50.000 լ.ո.
Յովսէփ Անթունեան 50.000 լ.ո.
Շաքէ Մարտիրոսեան 100.000 լ.ո.
Լոռի եւ Նարեկ Միթիլեան 100.000 լ.ո.
Յովիկ Քէօշկէրեան 50.000 լ.ո.
Րաֆֆի Պօղոսեան 50.000 լ.ո.
Ժոզէֆ Քէչէճեան եւ ընտանիք 50.000 լ.ո.
Զօհրապ Տէկիրմէնճեան 50.000 լ.ո.
Ցոլակ Եագուպեան 100.000 լ.ո.
Ռազմիկ Թերզեան 100.000 լ.ո.
Յովիկ Այվազեան 10.000 լ.ո.
Մարի Մկրեան 200.000 լ.ո.
Ալեակ Մկրեան 200.000 լ.ո.
Կէրի Պապէթեան 100.000 լ.ո.
Պօղոս Եագուպեան 100.000 լ.ո.
Խաչիկ Ղազարոսեան 50.000 լ.ո.
Րաֆֆի Ղազարոսեան 100.000 լ.ո.
Սիրուն Քէսմէեան 150.000 լ.ո.

***

Արա Քեպապճեան 150.000 լ.ո.
Անդօ Տէր Խաչերեան 50.000 լ.ո.
Պօղոս Աղպոշեան 100.000 լ.ո.
Րաֆֆի Եալընքաթեան 25$
Մերիք Թաշճեան 100.000 լ.ո.
Քրիստէլ Շենզեան 50.000 լ.ո.
Պաղտասար Ճուգուլեան 5.000 լ.ո.
Ժան Նաքքաշեան 50.000 լ.ո.
Մելիք Թոփուզխանեան 1.000.000 լ.ո.
Հրաչ Տէրտէրեան 20.000 լ.ո.
Սօսի Մէնտիլեան 50.000 լ.ո.
Աբօ Գալայճեան 20.000 լ.ո.
Գայեանէ եւ Տաթեւիկ Տէմիրճեան 100.000 լ.ո.
Զապէլ Գերողլեան 20.000 լ.ո.
Ցոլեր Աղպոշեան 50.000 լ.ո.
Նանար Աղպոշեան 20.000 լ.ո.
Վարդգէս Թոփուզխանեան 300.000 լ.ո.
Օննիկ Պոյաճեան 10.000 լ.ո.
Մարալ Նազարեան 30.000 լ.ո.
Վիգէն Հոլոփիկեան 100.000 լ.ո.
Միսաք Բախտիկեան 50.000 լ.ո.
Փիթըր Սարգիսեան 50.000 լ.ո.
Փաթիլ եւ Ալիք Սարգիսեան 50.000 լ.ո.
Սարգիս Եագուպեան 50.000 լ.ո.
Մոսիկ եւ Սելլա Չափարեան 20.000 լ.ո.

***

Համբիկ եւ Քալարէա 100.000 լ.ո.
Սելին եւ Րաֆֆի Գուլաճեան 30.000 լ.ո.
Սեւակ Տեմիրճեան 80.000 լ.ո.
Փոքրիկներ Տեսիլ եւ Արեգ Տեմիրճեան 300.000 լ.ո.
Պետրոս Երանոսեան 500.000 լ.ո.
Վանայ Ղազարեան 50.000 լ.ո.
Մարիլին Չաքմաքեան 20.000 լ.ո.
Ճորճ Թութուշեան 10 $
Գօգօ Ղազարեան 10.000 լ.ո.
Լենա Պետրոսեան 50.000 լ.ո.
Արա Միքայէլ 100.000 լ.ո.
Նայիրի Քէշիշեան 100.000 լ.ո.
Լորի եւ Քրիստ Թովմասեան 100.000 լ.ո.
Մինաս Աճեմեան 50.000 լ.ո.
Նորա Գույումճեան 5.000 լ.ո.
Անի Թոփալեան 10.000 լ.ո.
Փանոս Այվազեան 50.000 լ.ո.
Յակոբ Եալընքաթեան 50.000 լ.ո.
Արազ Էլէյճեան 20.000 լ.ո.
Անդօ Գելխաչերեան 5.000 լ.ո.
Գեղամ Պաղտասարեան 100.000 լ.ո.
Յարութ Թութուշեան 20.000 լ.ո.
Վահէ Չիլինկիրեան 100.000 լ.ո.
Տէր Մարտիրոսեան 5 $
Ազգային մը 50.000 լ.ո.

***

Յարութ Գարապաշեան 15.000 լ.ո.
Սալբի Սահակեան 500.000 լ.ո.
Արմէն Գալայճեան 50.000 լ.ո.
Յարութ Չոպանեան 40.000 լ.ո.
Փաուլօ Քէշիշեան 100$
Սեւակ Նազարեան 100.000 լ.ո.
Յակոբ Քէշիշեան 50.000 լ.ո.
Յակոբ Խաչերեան 10.000 լ.ո.
Յովսէփ Եագուպեան 300.000 լ.ո.
Վերա Էթիէմէզեան 10$
Մինաս Յակոբեան 50.000 լ.ո.
Լիւսի Մարիա Սմբատեան 350.000 լ.ո.
Յովիկ Պոյաճեան 20.000 լ.ո.
Սահակ Քէշիշեան 20.000 լ.ո.
Եսայի Քահքէճեան 50.000 լ.ո.
Փանոս Յակոբեան 100.000 լ.ո.
Ժոզէֆ Գասապեան 25.000 լ.ո.
Իվոն Գաւուքճեան 150.000 լ.ո.
Շարոյեան ընտանիք 120.000 լ.ո.
Ստեփան Զարիֆեան 300.000 լ.ո.
Զարուհի Տէմիրճեան 10$
Գէորգ Նահապետեան 100.000 լ.ո.
Սեդրակ Մարսուպեան 20.000 լ.ո.
Մանուշակ Թաշճեան 20.000 լ.ո.
Սոկրաթ Թաշճեան 50.000 լ.ո.

***

Պուտագեան ընտանիք 100.000 լ.ո.
Յակոբ Պուտագեան 50.000 լ.ո.
Լոռի Գալայճեան 50.000 լ.ո.
Միհրան Չափարեան 50.000 լ.ո.
Սիլվա Սարգիսեան 50.000 լ.ո.
Զաքար Զաքարեան 50.000 լ.ո.
Վաչէ Սերոբեան 100$
«Ֆամելի սթորզ Պաուշրիէ» 250.000 լ.ո.
Լուսին Թորոսեան 20.000 լ.ո.
Վարսենիկ Թիւթիւնճեան 50.000 լ.ո.
Սալբի Գազանճեան 20.000 լ.ո.
Անուշքա Տուտագլեան 20.000 լ.ո.
Հուրի Թիւթիւնճեան 10.000 լ.ո.
Փաթիլ Մարսիմ-Գորնէզեան 50.000 լ.ո.
Անդրանիկ Միսաքեան 100.000 լ.ո.
Սալբի եւ Շաֆիք Հայըք 350.000 լ.ո.
Զարեհ Պաքալեան 100$
Լուսին Պուժիքեան 50.000 լ.ո.
Պետրոս Պերճ 100.000 լ.ո.
Խաչիկ Աբրահամեան 500$
Աննա Սեդա 50.000 լ.ո.
Զէնի Գիզիլեան 55.000 լ.ո.
Յովսէփ Կրեթա Ղազարեան 30.000 լ.ո.
Աբրահամ Հայրապետեան 20.000 լ.ո.
Մարիժան Փափազ 50.000 լ.ո.

***

Ալեքս Պուարի 100.000 լ.ո.
Ռոժէ Խուրի 400.000 լ.ո.
Սերժ Պօղոսեան 500.000 լ.ո.
Վահէ Աղասարգիսեան 50$
Անդրանիկ Գարակէօզեան 100.000 լ.ո.
Անդօ Հալլաճեան 100.000 լ.ո.
Համբիկ Ջուլհաճեան 300.000 լ.ո.
Անդրանիկ Տիշոյեան 250.000 լ.ո.
Յակոբ Մելիքեան 100.000 լ.ո.
Յակոբ Հաւանճեան 30$
Րաֆֆի Գալայճեան 100.000 լ.ո.
Վաչէ Նաճարեան 300.000 լ.ո.
Փանոս եւ Միսակ Ֆրէզեան 500.000 լ.ո.
Յակոբ Աբրահամեան 1.000.000 լ.ո.
Յովիկ Աֆարեան 50.000 լ.ո.
Ժաք Քէօշկէրեան 50.000 լ.ո.
Հրայր Աղասարգիսեան 50$
Սօսէ Գասապեան 50.000 լ.ո.
Յարութ Յովակիմեան 300.000 լ.ո.
Շանթ Յարութիւնեան 100.000 լ.ո.
Սիլվա Վարդանեան 100$
Վահէ Փոնթիկեան 100$

***

Ազգային մը 50.000 լ.ո.
Տէր եւ տիկին Կարօ եւ Ռիթա Քիթապճեան 200.000 լ.ո.
Դրօ եւ Տիանա Տաղլեան 100.000 լ.ո.
Ազգային մը 20.000 լ.ո.
Էտուար Արմէն Պապիկեան 400.000 լ.ո.
Վիգէն, Գրիգոր, Վաչէ Սարգիսեան 100 $
Յովիկ եւ Ռիթա Արամալի 50.000 լ.ո.
Էլօ Մելքոնեան 400.000 լ.ո.
Անի Ապպուտ Պլանքօ 200 $
Սիրան Օգնայեան 1.000.000 լ.ո.
Յարութ Գահվէճեան 50.000 լ.ո.
Միուզիք Փիփըլ 2.800.000 լ.ո.
Անդօ Մսըրլեան 1.000.000 լ.ո.
Սիլվա Տեմիրճեան 100 $
Տիգրան Թեճիրեան 500.000 լ.ո.
Մարալ Ճենանեան 100 $
Մանէ եւ Արէգ Ճենանեան 100.000 լ.ո.
Ազգային մը 1.000.000 լ.ո.
Փոքրիկն Վանի Աւետանեան 200.000 լ.ո.
Փոքրիկներ Զուլալ եւ Արզնի Չաքմաքճեաններ 100.000 լ.ո.
Վահէ Պուրունսուզեան 500.000 լ.ո.
Արաքսի Մազաքեան 20.000 լ.ո.
Ազգային մը 500.000 լ.ո.
Յովհաննէս Հելվաճեան 100.000 լ.ո.
Աւետիս Մարգարեան 400.000 լ.ո.

***

Սօսի Շամլեան 20.000 լ.ո.
Գարլօ Գերուանեան 20.000 լ.ո.
Ծերոն Մահտէսեան 20.000 լ.ո.
Իթալոր 200.000 լ.ո.
Նազարէթ Տէլէնեան 20.000 լ.ո.
Ալֆա կոլտ 100.000 լ.ո.
Սլէյման Ֆարուուն 20.000 լ.ո.
Ճորճ Սապունճեան 200.000 լ.ո.
Վարուժ Մաթոսեան 10.000 լ.ո.
Ազգային մը 20.000 լ.ո.
Հրաչ Քէշիշեան 10.000 լ.ո.
Ազգային մը 20.000 լ.ո.
Ազգային մը 30.000 լ.ո.
Ազգային մը 20.000 լ.ո.
Կարօ Քիլիսեան 25.000 լ.ո.
Ճորճ Իսա 20.000 լ.ո.
Մուսա Էլեկտրիք 20.000 լ.ո.
Էլի Աբարդեան 50.000 լ.ո.
Ազգային մը 50.000 լ.ո.
Յակոբ Առաքելեան 50.000 լ.ո.
Դանիէլ Յակոբեան 100.000 լ.ո.
Սագօ Յակոբեան 15.000 լ.ո.
Կարպիս Աբգարեան 25.000 լ.ո.
Իլիէս Իտ 20.000 լ.ո.
Իսկենտեր Պամօ 20.000 լ.ո.

***

Լենա Օհանեան 20.000 լ.ո.
Վարդուհի Գաթարճեան 50.000 լ.ո.
Նորա Ստեփանեան 20.000 լ.ո.
Պաշիր Ֆերիք 5.000 լ.ո.
Զաւէն Թերզեան 20.000 լ.ո.
Մարի Տեմիրճեան 30.000 լ.ո.
Էտուար Յակոբեան 50.000 լ.ո.
Ժոզէֆ Սալիպի 20.000 լ.ո.
Զարեհ Պուտաքեան 25.000 լ.ո.
Փիթըր Թէնքերեան 160.000 լ.ո.
Սոնա Աճեմեան 50.000 լ.ո.
Սերժ Մանտալեան 500.000 լ.ո.
Ռուլէ Հալապի 20.000 լ.ո.
Ազգային մը 10.000 լ.ո.
Յակոբ Աճեմեան 40.000 լ.ո.
Հանան Էտլպի 10.000 լ.ո.
Անդրանիկ Ղուկասեան 100.000 լ.ո.
Մարօ Սարգիսեան 150.000 լ.ո.
Ալին Գէորգեան 20.000 լ.ո.
Սեւակ Զիննէթեան 20.000 լ.ո.
Ցոլակ Փենթեզեան 100.000 լ.ո.
Կարին Պետեան 100.000 լ.ո.
Ազգային մը 10.000 լ.ո.
Յակոբ Պետրոսեան 50.000 լ.ո.
Տէր Ղուկասեան 50.000 լ.ո.

Share This Article
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
CATEGORIES

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus ( )