Գաղափարաբանական Հարցեր. Գերմանիոյ Ընկերվար-Ժողովրդավարներու Ընկերային Բարօրութեան Նոր Մօտեցումը` Երրորդ Ուղիի Մահուան Յայտարարութենէն Ետք

ՆԱԹԱՆ ՊԵՏՐՈՍԵԱՆ

Մեր նախորդ յօդուածին մէջ յայտնած էինք արդէն, որ պիտի խօսինք Գերմանիոյ Ընկերվար-ժողովրդավարական կուսակցութեան ընկերային բարեկեցութեան նոր համակարգի տեսլականին մասին: Այդ տեսլականը ներկայացնելու իմաստով ալ այս յօդուածը նախորդին շարունակականութիւնը կը սեպուի:

Ուրեմն, 10 փետրուար 2019-ին Գերմանիոյ Ընկերվար-ժողովրդավարական կուսակցութեան ղեկավարութիւնը հրապարակեց երրորդ ուղիէն հրաժարելու եւ ընկերային բարօրութեան նոր տեսլական մը որդեգրելու իր կեցուածքը:

Նմանօրինակ քայլ մը կը համապատասխանէ եւ զուգահեռ կ՛ընթանայ Եւրոպայի մէջ տեղի ունեցած թէ՛ առարկայական եւ թէ՛ ենթակայական զարգացումներուն, ինչպէս` մէկ կողմէ ճարտարարուեստականացումը, շուկայի թուայնացման գործընթացի արագ զարգացումը, գաղթականներու մեծ հոսքը, կլիմայական փոփոխութեան վտանգի լրջութիւնը, խստամբերական քաղաքականութիւններու պատճառով յառաջացած դասակարգային անհաւասարութիւնը, իսկ միւս կողմէ ալ` աջակողմեան ամբոխավար կուսակցութիւններու նկատմամբ համակրանքի աճը, կեդրոնամէտութեան (նոր-ազատականութիւն եւ երրորդ ուղի) լճացումը եւ եւրոպական ցամաքամասին մէջ ընկերվար-ժողովրդավարական կուսակցութիւններու ձախդարձը:

Կ՛արժէ յիշեցնել նաեւ, որ Գերմանիոյ Ընկերվար-ժողովրդավարական կուսակցութիւնը երրորդ ուղիի որդեգրման առաջին օրերէն իսկ դիմագրաւեց ներքին ընդդիմութիւն, յատկապէս` «Երիտասարդ ընկերվարականներ` Գերմանիոյ Ընկերվար-ժողովրդավարական կուսակցութեան մէջ» (Գերմանիոյ Ընկերվար-ժողովրդավարական կուսակցութեան երիտասարդական թեւը) կազմակերպութեան կողմէ, որ իր ընդհանուր ժողովներուն ընթացքին միշտ ալ կը դատապարտէր երրորդ ուղիէն բխած տնտեսական ազատական քաղաքականութիւնները եւ կոչ կ՛ուղղէր ու բանաձեւեր կ՛որդեգրէր` հրաժարելու այդ քաղաքականութիւններէն:

Ինչ կը վերաբերի ընկերային բարօրութեան նոր ուղղութեան, 10 փետրուար 2019-ին Գերմանիոյ Ընկերվար-ժողովրդավարական կուսակցութիւնը «Աշխատանք, համերաշխութիւն, համամարդկայնութիւն. նոր ընկերային բարօր պետութիւն մը` նոր ժամանակի մը համար» նշանաբանով հրապարակեց ընկերային բարօրութեան իր նոր տեսլականը:

Նոր տեսլականի գլխաւոր գլուխներն են` «Յաւելեալ կարելիութիւններ` աշխատանքային շուկային մէջ», «Զօրացնել աշխատանքի արժէքը» եւ «Երեխաներու ապահովագրութիւն»:

Կ՛արժէ ուսումնասիրել յիշեալ գլուխներուն գլխաւոր առաջադրանքները, որոնք հետեւեալներն են.

Ա.- «Յաւելեալ կարելիութիւններ` աշխատանքային շուկային մէջ» գլուխին մէջ ընկերվար- ժողովրդավարներու գլխաւոր առաջադրանքներն են`

1.- Քաջալերել եռեակ համաձայնութիւններու կայացումը` արհեստակցական միութիւններու, գործատէրերու եւ պետութեան միջեւ,

2.- Ֆինանսաւորել աշխատաւորներու կրթական վերապատրաստումը` համապատասխանելու համար ճարտարարուեստականացման եւ թուայնացման մարտահրաւէրներուն:

Բ.- «Զօրացնել աշխատանքի արժէքը» գլուխին մէջ ընկերվար-ժողովրդավարներու գլխաւոր առաջադրանքներն են`

1.- Նուազագոյն աշխատավարձի բարձրացնում` 12 եւրոյի,

2.- Աշխատանքի շուկային մէջ կամաւորաբար միութենականացման իրաւունքի ապահովում,

3.- Պետութեան կողմէ շուկայի հսկողութիւն` արդար հարկային համակարգի հաստատումով, յառաջատուական տարբերակով:

Գ.- «Երեխաներու ապահովագրութիւն» գլուխին մէջ ընկերվար-ժողովրդավարներու գլխաւոր առաջադրանքներն են`

1.- Երեխաներու կրթութեան համար, մանկապարտէզէն մինչեւ դպրոց, պետական ներդրումներ ապահովել ձրիօրէն,

2.- Բարձրացնել երեխաներուն համար ընտանիքներուն մատուցուած նիւթական օգնութիւնները,

3.- Բարձրացնել ընտանիքներու նպաստները:

Փաստուեցաւ, որ ընկերային բարօրութենէն հրաժարումը կամ անկէ հեռանալը գաղափարաքաղաքական ինքնասպանութիւն մըն է ընկերվար-ժողովրդավարներուն համար: Այսօր, Գերմանիոյ ընկերվար-ժողովրդավարները, գիտակցելով, որ շրէօյտըրեան` ծախսերու նուազեցման քաղաքականութիւնները զիրենք հեռացուցին իրենց աւանդական համակիրներէն` աշխատաւոր դասակարգէն ու աղքատներէն, հրաժարեցան երրորդ ուղիէն ու վերահաստատեցին իրենց հաւատարմութիւնը` ընկերային բարօրութեան վեհ նպատակին:

 

 

 

Share This Article
CATEGORIES

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus ( )