Յայտարարութիւններ ( 6 Մարտ 2019)

ՄԱՀԱԶԴ

Տէր եւ տիկին Գրիգոր եւ Մարալ Թորիկեան եւ զաւակները` Սարին եւ Ալին
Տէր եւ տիկին Վահան եւ Նելլի Համամճեան եւ զաւակը` Նանոր
Տէր եւ տիկին Սեւակ եւ Սեդա Թորիկեան եւ զաւակները` Թամար եւ Սինթիա
Տիկին Տիգի Թորիկեան եւ ընտանիք
Տիկին Արսինէ Թորիկեան եւ ընտանիք
Տիար Ղասսան Հայտար
Տիկին Աշխէն Համամճեան
Տիկին Ալիս Գիլէճեան
Տիար Հրաչ Փեհլիվանեան եւ ընտանիք
Թորիկեան եւ Համամճեան ընտանիքներ
Պէօյիւքեան եւ Գիլէճեան ընտանիքներ
Փեհլիվանեան եւ Ուաքֆի ընտանիքներ
եւ համայն ազգականներ կը գուժեն իրենց մօր, մեծ մօր եւ հարազատին`

ՍԵԴԱ ԹՈՐԻԿԵԱՆԻ
(Ծնեալ` ԴԵՐՃԱՆԵԱՆ, 1941-ին)

մահը, որ պատահեցաւ շաբաթ, 2 մարտ 2019-ին:

Յուղարկաւորութեան արարողութիւնը պիտի կատարուի այսօր` չորեքշաբթի, 6 մարտին, կէսօրուան ժամը 12:00-ին, Նորաշէնի Սրբոց Վարդանանց եկեղեցւոյ մէջ, ուրկէ հանգուցեալին մարմինը պիտի փոխադրուի Պուրճ Համուտի Ազգային գերեզմանատունը:

Ներկայս ընդունիլ իբրեւ մահազդ:

Ցաւակցութիւնները կ՛ընդունուին թաղումէն առաջ եւ ետք, առաւօտեան ժամը 10:00-էն մինչեւ երեկոյեան ժամը 7:00, Ազգային առաջնորդարանի «Երջօ Սամուէլեան-Եռագոյն» սրահին մէջ, իսկ հինգշաբթի, 7 մարտ 2019-ին, կէսօրէ առաջ ժամը 11:00-էն մինչեւ երեկոյեան ժամը 7:00, Ճիւնիի Ս. Յարութիւն եկեղեցւոյ սրահին մէջ:

ԾԱՆՕԹ.- Փոխան ծաղկեպսակի` նուիրատուութիւնները կատարել ՔԱՀԼ-ի ծերանոցին:

—————————————

ՄԱՀԱԶԴ

Տիկին Սիլվա Քէլէշեան
Տէր եւ տիկին Գրիգոր եւ Նանոր Քէլէշեան եւ զաւակունք
Տէր եւ տիկին Յարութ եւ Անիթա Սահակեան եւ զաւակունք
Տէր եւ տիկին Համբար Քէլէշեան եւ դուստրը
Տէր եւ տիկին Պօղոս Քէլէշեան եւ զաւակունք
Հանգուցեալ Սիլվա Պէօճեքեանի ընտանիք
Տէր եւ տիկին Յովիկ Տէր Սահակեան եւ զաւակունք
Տիկին Շաքէ Մոսքոֆեան
Տիկին Սեդա Հալլաճեան եւ զաւակունք
Քէլէշեան եւ Սահակեան ընտանիքներ
Մոսքոֆեան եւ Տէր Սահակեան ընտանիքներ
Պէօճէքեան եւ Տօնէրեան ընտանիքներ
Պութրոս եւ Աճէմեան ընտանիքներ
Հալլաճեան ընտանիք
եւ համայն ազգականներ կը գուժեն իրենց ամուսնոյն, հօր, մեծ հօր, եղբօր, աներոջ, հօրեղբօր, մօրեղբօր, քեռայրին, փեսային եւ հարազատին`

ԿԱՐԱՊԵՏ ԳՐԻԳՈՐ ՔԷԼԷՇԵԱՆԻ
(Ծնեալ` 1949-ին)

մահը, որ պատահեցաւ երկուշաբթի, 4 մարտ 2019-ին:

Յուղարկաւորութեան արարողութիւնը պիտի կատարուի այսօր` չորեքշաբթի, 6 մարտին, կէսօրէ ետք ժամը 3:30-ին, Նորաշէնի Սրբոց Վարդանանց եկեղեցւոյ մէջ, ուրկէ հանգուցեալին մարմինը պիտի փոխադրուի Պուրճ Համուտի Ազգային գերեզմանատունը:

Ներկայս ընդունիլ իբրեւ մահազդ:

Ցաւակցութիւնները կ՛ընդունուին նախքան եւ յետ թաղման արարողութիւնը, կէսօրէ առաջ ժամը 11:00-էն մինչեւ երեկոյեան ժամը 7:00, Ազգային առաջնորդարանի «Երջօ Սամուէլեան-Եռագոյն» սրահին մէջ, իսկ հինգշաբթի, 7 մարտին, հանգուցեալին բնակարանը, Մըզհեր` «Կարին» շէնքեր, Բ. յարկ:

—————————————

ՄԱՀԱԶԴ

Տիկին Հիլտա Քէօֆթէեան եւ զաւակները` Լիւսի, Վիրնա եւ Նաթալի
Տիար Աւետիս Քէօֆթէեան եւ զաւակները` Յովսէփ եւ Լարա
Տէր եւ տիկին Փիեռ Ճուլֆայեան եւ զաւակը
Տէր եւ տիկին Գէորգ Նոխուտեան եւ զաւակունք
Տիկին Մարի Կարապետեան
Տիար Սամուէլ Մանուկեան եւ զաւակունք
Տէր եւ տիկին Վահէ եւ Աննա Մանուկեան եւ զաւակունք
Տէր եւ տիկին Աւետիս Գումրուեան
Տէր եւ տիկին Յակոբ Քէօֆթէեան եւ զաւակունք
Տիկին Վերժին Փանոսեան եւ զաւակունք
Տէր եւ տիկին Վահէ Չամիչեան
Տէր եւ տիկին Սագօ Միքայէլեան եւ զաւակունք
Սալիպեան եւ Թոքաճեան ընտանիքներ
Շաթերեան եւ Կիտանեան ընտանիքներ
Տէմիրճեան եւ Ֆըլֆլէ ընտանիքներ
Թաշճեան եւ Նոխուտեան ընտանիքներ
եւ համայն ազգականներ կը գուժեն իրենց ամուսնոյն, հօր, եղբօր, հօրեղբօր, քեռիին եւ հարազատին`

ՍԵԴՐԱԿ ՔԷՕՖԹԷԵԱՆԻ

անակնկալ մահը,  որ պատահեցաւ երեքշաբթի, 5 մարտ 2019-ին:

Յուղարկաւորութեան արարողութիւնը պիտի կատարուի այսօր` չորեքշաբթի, 6 մարտ 2019-ին, կէսօրէ ետք ժամը 2:00-ին, Նորաշէնի Սրբոց Վարդանանց եկեղեցւոյ մէջ, ուրկէ հանգուցեալին մարմինը պիտի փոխադրուի Պուրճ Համուտի Ազգային գերեզմանատունը:

Ներկայս ընդունիլ իբրեւ մահազդ:

Ցաւակցութիւնները պիտի ընդունուին այսօր` չորեքշաբթի, 6 մարտին եւ հինգշաբթի, 7 մարտին, Ազգային առաջնորդարանի «Երջօ Սամուէլեան-Եռագոյն» սրահին մէջ, կէսօրէ առաջ ժամը 11:00-էն մինչեւ երեկոյեան ժամը 7:00:

ԾԱՆՕԹ: Փոխան ծաղկեպսակի` նուիրատուութիւնները կատարել ԼՕԽ-ի Շրջանային վարչութեան:

—————————————

ՄԱՀԱԶԴ

Տիկին Անի Մելքոնեան-Ճտրեան
Տիար Անդրանիկ Ճտրեան
Տէր եւ տիկին Յովիկ Ճտրեան եւ զաւակունք
Տէր եւ տիկին Յովիկ եւ Մարիա Չարըքեան
Գրիգոր Ճտրեան եւ զաւակունք
Կարապետ Ճտրեան եւ զաւակը
Յովհաննէս Ճտրեան եւ զաւակունք
Հանգուցեալ Արթին Ճտրեանի ընտանիք
Հանգուցեալ Միշել Ճտրեանի ընտանիք
Հանգուցեալ Ժորժ Ճտրեանի ընտանիք
Հանգուցեալ Առաքել Ճտրեանի ընտանիք
Տէր եւ տիկին Ղերկոս եւ Օժեն Տէրտէրեան եւ զաւակունք
Ճտրեան եւ Մելքոնեան ընտանիքներ
Վարդանեան եւ Չարըքեան ընտանիքներ
Տէրտէրեան եւ Ժապպուր ընտանիքներ
Շեհապ ընտանիք
եւ համայն ազգականներ կը գուժեն իրենց ամուսնոյն, հօր, մեծ հօր, եղբօր, հօրեղբօր եւ հարազատին`

ՊՕՂՈՍ ՃՏՐԵԱՆԻ
(ՓԻԵՌ)

մահը, որ պատահեցաւ երեքշաբթի, 5 մարտ 2019-ին:

Յուղարկաւորութեան արարողութիւնը պիտի կատարուի այսօր` չորեքշաբթի, 6 մարտին, կէսօրէ ետք ժամը 2:00-ին, Նոր Սիսի Ս. Սարգիս եկեղեցւոյ մէջ, ուրկէ հանգուցեալին մարմինը պիտի փոխադրուի Ֆըրն Շըպպեքի Հայ աւետարանական գերեզմանատունը:

Ներկայս ընդունիլ իբրեւ մահազդ:

Ցաւակցութիւնները կ՛ընդունուին յետ թաղման արարողութեան, եկեղեցւոյ սրահին մէջ, մինչեւ երեկոյեան ժամը 7:00, ինչպէս նաեւ հինգշաբթի, 7 եւ ուրբաթ, 8 մարտին` հանգուցեալին բնակարանը` Քաղաքապետարանի շէնքեր (Պուրճ Համուտ):

—————————————

ՄԱՀԱԶԴ

ԼՕԽ-ի Շրջանային վարչութիւնը կը գուժէ իր վաստակաշատ ընկերուհիներէն եւ Շրջանային վարչութեան նախկին անդամ

ՍԵԴԱ ԹՈՐԻԿԵԱՆԻ

մահը, որ պատահեցաւ շաբաթ, 2 մարտ 2019-ին:

—————————————

ՄԱՀԱԶԴ

ԼՕԽ-ի Ձեռարուեստի յանձնախումբը կը գուժէ իր երկար տարիներու վաստակաշատ ընկերուհի`

ՍԵԴԱ ԹՈՐԻԿԵԱՆԻ

մահը, որ պատահեցաւ շաբաթ, 2 մարտ 2019-ին:

—————————————

ՄԱՀԱԶԴ

ԼՕԽ-ի «Սեւան» մասնաճիւղը կը գուժէ իր նախկին ատենապետուհիներէն`

ՍԵԴԱ ԹՈՐԻԿԵԱՆԻ

մահը, որ պատահեցաւ շաբաթ, 2 մարտ 2019-ին:

—————————————

ՄԱՀԱԶԴ

ՀՄԸՄ-ի Ճիւնիի մասնաճիւղի վարչութիւնը կը գուժէ իր հաւատաւոր անդամներէն

ՍԵԴԱ ԹՈՐԻԿԵԱՆԻ

մահը, որ պատահեցաւ շաբաթ, 2 մարտ 2019-ին:

—————————————

ՅԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹԻՒՆ

Սրբոց Քառասնից Մանկանց եկեղեցւոյ մէջ արեւագալի եւ հսկումի ժամերգութիւնները տեղի կ՛ունենան ամէն չորեքշաբթի եւ ուրբաթ օրերը առաւօտեան ժամը 7:30-ին եւ երեկոյեան ժամը 6:30-ին:

Սիրով հրաւիրուած է մեր հաւատացեալ ժողովուրդը ներկայ գտնուելու սոյն հոգեպարար արարողութեանց:

ՍՐԲՈՑ ՔԱՌԱՍՆԻՑ ՄԱՆԿԱՆՑ ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ
ԹԱՂԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ

—————————————

Հովանաւորութեամբ`
ԼՕԽ-ի Շրջանային Վարչութեան

Կազմակերպութեամբ`
Դաստիարակչական յանձնախումբին

ԴԱՍԱԽՕՍՈՒԹԻՒՆ`

«ԿԻՆԵՐՈՒ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՕՐ»-ՈՒԱՆ ԱՌԻԹՈՎ

Խօսք կ՛առնէ`
ՅԱԿՈԲ ԼԱՏՈՅԵԱՆ

Տեղի կ՛ունենայ շաբաթ, 9 մարտ 2019-ին, առաւօտեան ժամը 10:30-ին, ԼՕԽ-ի «Արաքսի Պուլղուրճեան» ընկերաբժշկական կեդրոնի «Թնճուկեան» սրահին մէջ, 4-րդ յարկ:

Գեղարուեստական յայտագիր:

—————————————

ՄԵՐՁԱՒՈՐ ԱՐԵՒԵԼՔԻ ՀԱՅ ԱՒԵՏԱՐԱՆԱԿԱՆ
ԵԿԵՂԵՑԻՆԵՐՈՒ ՄԻՈՒԹԻՒՆ

ԼԻԲԱՆԱՆԻ ՀԱՅ ԱՒԵՏԱՐԱՆԱԿԱՆ
ԿՐԹԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ

Հովանաւորութեամբ`
ՄԱՀԱԵ Միութեան Կեդրոնական Մարմինի

ՄԵՐԾԱՐԱՆՔԻ ՀԱՆԴԻՍՈՒԹԻՒՆ
ՇՔԱԴՐՈՒՄ ՎԱՍՏԱԿԱՒՈՐ ԿՐԹԱԿԱՆ ՄՇԱԿՆԵՐՈՒ
Երկարամեայ Ծառայութեան Առիթով

Օրուան բանախօս`
Հայաստանի Հանրապետութեան արտակարգ եւ լիազօր դեսպան
ՎԱՀԱԳՆ ԱԹԱԲԷԿԵԱՆ

Տեղի կ՛ունենայ կիրակի, 10 մարտ 2019-ի երեկոյեան ժամը 5:00-ին, Հայ աւետարանական Ա. եկեղեցիին մէջ, Մեքսիք փողոց, Պէյրութ:

ՀՐԱՒԷՐ

—————————————

ԳՐԱՒՈՒԱԾ ՕՐ

ՀՄԸՄ-Ի ԼԻԲԱՆԱՆԻ
ՇՐՋԱՆԱՅԻՆ ՎԱՐՉՈՒԹԻՒՆ

ԿԻՐԱԿԻ 10 ՄԱՐՏ 2019

—————————————

ԳՐԱՒՈՒԱԾ ՕՐ

ՀՅԴ «Հ. ՄԱՐՈՒԽԵԱՆ» ԿՈՄԻՏԷ

11 ՄԱՐՏ 2019

—————————————

ԳՐԱՒՈՒԱԾ ՕՐ

ՀԱՄԱԶԳԱՅԻՆԻ «ՔՆԱՐ» ՊԱՐԱԽՈՒՄԲԻ
ՏԻԿՆԱՆՑ ՕԺԱՆԴԱԿ ՅԱՆՁՆԱԽՈՒՄԲ
ՃԱՇԿԵՐՈՅԹ

14 ՄԱՐՏ 2019-ԻՆ

—————————————

ԳՐԱՒՈՒԱԾ ՕՐ

ՀՅԴ «ՆԻԿՈԼ ԱՂԲԱԼԵԱՆ» ԿՈՄԻՏԷ

ՃԱՇԿԵՐՈՅԹ -ՊԱՐԱՀԱՆԴԷՍ

23 ՄԱՐՏ 2019

—————————————

ԳՐԱՒՈՒԱԾ ՕՐ

ՀԲԸՄ-ԼԻԲԱՆԱՆ
ՏԻԿՆԱՆՑ ՄԱՍՆԱՃԻՒՂԵՐՈՒ ՀԱՄԱԽՄԲՈՒՄ

ՄԻՋԻՆՔԻ ՃԱՇ

ՉՈՐԵՔՇԱԲԹԻ, 27 ՄԱՐՏ 2019

—————————————

ԳՐԱՒՈՒԱԾ ՕՐ

ՀՅԴ ԼԻԲԱՆԱՆԻ ՊԱՏԱՆԵԿԱՆ ՄԻՈՒԹԵԱՆ
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՎԱՐԻՉ ՄԱՐՄԻՆ

ՄԻՋԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ԽՐԱԽՃԱՆՔ

ՇԱԲԱԹ, 30 ՄԱՐՏ 2019

—————————————

ԳՐԱՒՈՒԱԾ ՕՐ

ՀԱՄԱԶԳԱՅԻՆԻ «ԿՈՄԻՏԱՍ» ՄԱՍՆԱՃԻՒՂ

ՃԱՇԿԵՐՈՅԹ-ԵՐԳԱՀԱՆԴԷՍ

ՇԱԲԱԹ, 30 ՄԱՐՏ 2019

—————————————

ԳՐԱՒՈՒԱԾ ՕՐ

ՀԱՅ ԱՒԵՏԱՐԱՆԱԿԱՆ ԳՈԼԷՃ

ՀԱՄԵՐԳ

ԿԻՐԱԿԻ, 31 ՄԱՐՏ 2019

—————————————

ԳՐԱՒՈՒԱԾ ՕՐ

ՔԱՀԼ-Ի ՀԱՅ ՏԱՐԵՑՆԵՐՈՒ ՏԱՆ
ՏԻԿՆԱՆՑ ՕԺԱՆԴԱԿ ՅԱՆՁՆԱԽՈՒՄԲ

ՈՒՐԲԱԹ, 3 ՄԱՅԻՍ 2019

—————————————

ԳՐԱՒՈՒԱԾ ՕՐ

«ԹՌՉՆՈՑ ԲՈՅՆ»-Ի ՏԻԿՆԱՆՑ ՄԻՈՒԹԵԱՆ

ՄԱՅՐԵՐՈՒ ՕՐ

8 ՄԱՅԻՍ 2019

ԿԸ ԽՆԴՐՈՒԻ ՉԽԱՉԱՁԵՒԵԼ

—————————————

ԳՐԱՒՈՒԱԾ ՕՐ

ՊԵՐԵՃԻԿԻ ՀԱՅՐԵՆԱԿՑԱԿԱՆ ՄԻՈՒԹԵԱՆ ՏԻԿՆԱՆՑ
ՕԺԱՆԴԱԿ ՄԱՐՄԻՆ

BRUNCH

9 ՄԱՅԻՍ 2019

 

Share This Article
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
CATEGORIES

COMMENTS

Wordpress (0)