Յայտարարութիւններ (21 Փետրուար 2019)

ՄԱՀԱԶԴ

Տէր եւ տիկին Վահան Շամմասեան եւ զաւակունք
Տէր եւ տիկին Վենսան Շամմասեան եւ զաւակունք
Տիկին Վիվիան Շամմասեան եւ զաւակունք
Հանգուցեալ Միհրան Շամմասի ընտանիք
Տէր եւ տիկին Փիեռ Շամմասեան եւ զաւակունք
Տիկին Թերեզ Ռումէլեան եւ զաւակունք
Տիկին Անեթ Ֆահըտ եւ զաւակունք
Տիկին Իվեթ Ֆրուսեն եւ զաւակունք
Շամմասեան եւ Գաֆալեան ընտանիքներ
Չոլաքեան եւ Չուպլաքեան ընտանիքներ
եւ համայն ազգականներ կը գուժեն իրենց հօր, մեծ հօր, եղբօր, հօրեղբօր, մօրեղբօր եւ հարազատին`

ՄԱՆՍՈՒՐ ՎԱՀԱՆ ՇԱՄՄԱՍԵԱՆԻ

մահը, որ պատահեցաւ չորեքշաբթի, 20 փետրուար 2019-ին:

Յուղարկաւորութեան արարողութիւնը պիտի կատարուի այսօր` հինգշաբթի, 21 փետրուարին, կէսօրուան ժամը 12:00-ին, Զալքայի Հայ կաթողիկէ Ս. Խաչ եկեղեցւոյ մէջ, ուրկէ հանգուցեալին մարմինը պիտի փոխադրուի Պուրճ Համուտի Ազգային գերեզմանատունը:

Ներկայս ընդունիլ իբրեւ մահազդ:

Ցաւակցութիւնները պիտի ընդունուին հինգշաբթի, 21 եւ ուրբաթ, 22 փետրուարին, կէսօրէ առաջ ժամը 11:00-էն մինչեւ երեկոյեան ժամը 7:00, Ս. Խաչ եկեղեցւոյ սրահին մէջ:

—————————————

ՄԱՀԱԶԴ

Տեարք Յակոբ եւ Վիգէն Հաննէսեաններ
Տիկին Սօսի Յովհաննէս Հաննէսեան եւ զաւակները` Շահէ, Հրաչ եւ ընտանիք
Տիկին Անայիս Յակոբ Մարթայեան եւ զաւակները` Նիրվա, Սամուէլ, Պետրոս եւ ընտանիք
Տէր եւ տիկին Փիեռ եւ Սօսի Փոլատեան եւ զաւակունք
Տէր եւ տիկին Րաֆֆի եւ Սեւան Պաղճեան եւ զաւակունք
Տէր եւ տիկին Վահէ եւ Նայիրի Խաչատուրեան եւ զաւակունք
Հաննէսեան եւ Մարթայեան ընտանիքներ
Քիւփելեան եւ Փոլատեան ընտանիքներ
Պաղճեան եւ Խաչատուրեան ընտանիքներ
Թովմասեան եւ Պօղոսեան ընտանիքներ
Շաքլեան եւ Կարդացողեան ընտանիքներ
Գալինճեան եւ Գասարճեան ընտանիքներ
Քէօսէեան եւ Տեմիրճեան ընտանիքներ
Աջապահեան եւ Աւետիսեան ընտանիքներ
եւ համայն ազգականներ կը գուժեն իրենց հօր, հօրեղբօր եւ հարազատին`

ԿԱՐԱՊԵՏ ՀԱՆՆԷՍԵԱՆԻ
(Ծնեալ` Պէյրութ, 1925-ին)

մահը, որ պատահեցաւ երկուշաբթի, 18 փետրուար 2019-ին, երեկոյեան ժամը 11:00-ին:

Յուղարկաւորութեան եւ թաղման արարողութիւնը կատարուեցաւ չորեքշաբթի, 20 փետրուարին, կէսօրէ ետք ժամը 2:00-ին, Ռըմէյլի Ս. Յարութիւն եկեղեցւոյ մէջ, ուրկէ հանգուցեալին մարմինը փոխադրուեցաւ Պուրճ Համուտի Ազգային գերեզմանատունը:

Ներկայս ընդունիլ իբրեւ մահազդ:

Ցաւակցութիւնները կ՛ընդունուին եկեղեցւոյ սրահին մէջ, հինգշաբթի, 21 փետրուարին, կէսօրէ առաջ ժամը 11:00-էն մինչեւ երեկոյեան ժամը 7:00:

ԾԱՆՕԹ.- Փոխան ծաղկեպսակի` նուիրատուութիւնները կատարել «Կեանք մը փրկենք» ֆոնտին:

—————————————

ՀՄԸՄ ԱՆԹԻԼԻԱՍԻ ՄԱՍՆԱՃԻՒՂ
ԱՆԴԱՄԱԿԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԺՈՂՈՎ

ՀՄԸՄ Անթիլիասի մասնաճիւղի Անդամական ընդհանուր ժողովը տեղի պիտի ունենայ երկուշաբթի, 4 մարտ 2019-ին, երեկոյեան ժամը 8:30-ին, «Աղբալեան-ՀՄԸՄ» մարզամշակութային կեդրոնին մէջ:

ԾԱՆՕԹ.- Ներկաներուն թիւը մեծամասնութիւն պիտի նկատուի երեկոյեան ժամը 9:00-ին:

—————————————

Հովանաւորութեամբ`
Լիբանանի Հայոց Առաջնորդ
ԳԵՐՇ. Տ. ՆԱՐԵԿ ԱՐՔԵՊԻՍԿՈՊՈՍԻ

Կազմակերպութեամբ Հաճնոյ Հայրենակցական Միութեան

ՆՈՅԵԱՆ ՏԱՊԱՆԻ ՀԵՏՔԵՐԸ ՅԱՅՏՆԱԲԵՐՈՂ
ՇԱՐԺԱՆԿԱՐԻ ՑՈՒՑԱԴՐՈՒԹԻՒՆ

Կը ներկայացնէ ծանօթ գիտնական եւ խմբագիր

ԴՈԿՏ. ԱՐԻ ԹՈՓՈՒԶԽԱՆԵԱՆ, որ հայերէնի վերածած է սոյն շարժանկարը:

Տեղի պիտի ունենայ ուրբաթ, 22 փետրուար 2019-ին, երեկոյեան ժամը 7:00-ին, Ս. Գէորգ եկեղեցւոյ ՀԿԲՄ-ի դարմանատան սրահին մէջ, Նոր Հաճըն:

ՀՐԱՒԷՐ

—————————————

ՌԻՉԸՐՏ ԵՒ ԹԻՆԱ ԳԱՐՕԼԱՆ
ՀՐԱՏԱՐԱԿՉԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ

Ռիչըրտ եւ Թինա Գարօլան հրատարակչական հիմնադրամի դատակազմը կը յայտնէ, թէ բացուած է 2019-ի համար նոր գործեր ներկայացնելու շրջանը:

Հիմնադրամը կ՛ընդունի սփիւռքահայ երիտասարդ գրողներու գրական թէ ուսումնասիրական որեւէ նոր, անտիպ կամ գիրքի ձեւին տակ ցարդ չհրատարակուած գործեր` դատակազմին կողմէ գնահատուելու եւ ըստ այնմ հրատարակուելու համար:

Գրական, պատմական, բանասիրական, եկեղեցագիտական եւ հայ մշակոյթի այլ կալուածները շօշափող հայերէն թէ օտար լեզուներով գրուած գործերը պէտք է դատակազմին ներկայացուած ըլլան ամէնէն ուշը մինչեւ 31 մայիս 2019:

Առաքուած գործերը պէտք է ըլլան ա) մեքենագրուած, բ) երեք օրինակով, գ) խտասալիկի վրայ արձանագրուած: Անոնք պէտք է ներկայացուին A4 թուղթի չափով եւ բաղկանան նուազագոյնը 9 պրակէ (144 էջ):

Դատակազմին կողմէ գնահատուած գործերը կ՛արժանանան հրատարակութեան:

Ռիչըրտ եւ Թինա Գարօլան հրատարակչական հիմնադրամի նախագահն է ՆՍՕՏՏ Արամ Ա. կաթողիկոս Մեծի Տանն Կիլիկիոյ: Դատակազմի անդամներն են` դոկտ. Զաւէն Մսըրլեան (ատենապետ), դոկտ. Արմէն Իւրնէշլեան, տեարք Համբիկ Պիլալեան, Սարգիս Նաճարեան, Յակոբ Լատոյեան եւ օրդ. Գեղանի Էթիեմէզեան:

ԴԻՒԱՆ` Ռ. ԵՒ Թ. ԳԱՐՕԼԱՆ
ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԻ ԴԱՏԱԿԱԶՄԻ

Դատակազմի հասցէն.-
Armenian Catholicosate of Cilicia
P. O. Box 70317
Antelias – Lebanon
E-mail: [email protected]

ԾԱՆՕԹ.- Դատակազմին ղրկուած գործերը հեղինակին չեն վերադարձուիր:

Դիմողներէն կը խնդրուի յատուկ ուշադրութիւն ցուցաբերել բնագիրի լեզուին եւ ուղղագրութեան:

Խնդրանք: Կը խնդրուի սփիւռքահայ թերթերէն արտատպել:

—————————————

ՎԱՃԱՌՒՈՒՄ Է
ՊԱՀԱԾՈՅԱԳՈՐԾԱԿԱՆ ԱՐՏԱԴՐԱՄԱՍ

1.- Հողատարածք 7500 քմ, որից 5000 քմ արտադրական իսկ 2500 քմ-ը գիւղատնտեսական նշանակութեան:

2.- Արտադրական տարածք, անհրաժեշտ բոլոր սարքաւորումներով` պահածոների արտադրութիւն կազմակերպելու համար, պահեստային տարածք (փաթեթաւորման եւ պիտակաւորման սարքաւորմամբ):
– Կաթսայատուն 60 քմ (Ե-1 գոլորշի արտադրող շոգեկաթսայով):
– Սառնարանային 2 խուց (90 եւ 75 խմ):

3.- Կազ, ելեկտրահոսանք եւ ջուր:
– Կազակարգաւորիչ կայան (200 խմ/ժամ),
– Ելեկտրահոսանքի տարանսֆորմատոր (130 քվ/ժամ),
– Արտեզային ջրհոր (118 մ խորութեամբ),

օժտուած պետական գրանցման եւ օգտագործման իրաւունքով:

Հասցէ` Հայաստանի Հանրապետութեան Արմաւիրի Մարզ, գիւղ` Հայկաւան:

Հեռախօս` + 374 99 194308, + 374 10 254481

—————————————

REQUIRED

Needed full time Administrative Assistant.

Experience in invoicing, customer and Email Communications, stock management and good knowledge in English and Armenian languages, experience is a must in Microsoft Excel, Outlook and Word.

Send CV: [email protected]

—————————————

ԿԸ ՆՈՒԻՐԵՆ

Ս. Սարգիս զօրավարի անուանակոչութեան տօնին առիթով հետեւեալ նուիրատուութիւնները կատարուած են Նոր Սիսի Ս. Սարգիս եկեղեցւոյ.

Տէր եւ տիկին Սարգիս Կէրէքմէզեան 300$, ազգային մը 300$, Սարգիս Ճապաղջուրեան 250$, Արտա Ճապաղջուրեան 250$, Ժանեթ Ճապաղջուրեան 250$, Գասարճեան ընտանիք 200$, Գէորգ Պոյաճեան 100$, Միհրան Քէօշքերեան 100$, Սարգիս Մաթոսեան 100$, տիկին Ալիս Ասատուրեան 100$, տէր եւ տիկին Սարգիս Արզումանեան 100$, տէր եւ տիկին Յովիկ Քէլէքեան 100$, Սարգիս Վարդիվառեան 100$, Ալիք եւ Սարօ Բակլայեան 100$, տէր եւ տիկին Մինաս Դարբինեան 100$, տիկին Մարի Չիֆթճեան 100$, տէր եւ տիկին Պօղոս Մարկոսեան 100$, տէր եւ տիկին Գրիգոր Հաշէօլեան 100$, տիկին Թալին Ճիզմէեան 50$, Գարիկեան ընտանիք 20$, տէր եւ տիկին Աբրահամ Բակլայեան 20$, Աթայեան եղբարք 500.000 լ. ո., Ապուխտավաճառ Մանօ 450.000 լ. ո., տէր եւ տիկին Խորէն Ժամկոչեան եւ Վիգի Աշճեան 450.000 լ. ո., թաղապետ Սեդրակ Խըզարճեան 450.000 լ. ո., տիար Անդրանիկ Մըսրլեան 300.000 լ. ո., Դաւիթ-Մովսէս Մելքոնեան 300.000 լ. ո., Ալիս Ռուշանեան 300.000 լ. ո., Լուսարարեան եղբարք 300.000 լ. ո., զօրավար Փանոս Մանճեան 250.000 լ. ո., տիկին Էլօ Պոյաճեան 240.000 լ. ո., Դաւիթ Տեմիրճեան եւ ընտանիք 230.000 լ. ո., Կարօ Հայթայեան 200.000 լ. ո., տէր եւ տիկին Արա Յակոբեան 150.000 լ. ո., տէր եւ տիկին Ստեփան Դարբինեան (Քանատա) 150.000 լ. ո., Սագօ Էսմերեան 150.000 լ. ո., տէր եւ տիկին Կարպիս Յովակիմեան 150.000 լ. ո., Սարգիս Արմէնեան 150.000 լ. ո., տէր եւ տիկին Վարդգէս Աղասարգիսեան 150.000 լ. ո., Վեքիլեան ընտանիք 150.000 լ. ո., Սերոբ Ճէրէճեան 100.000 լ. ո., տէր եւ տիկին Յակոբ-Նանոր Խաշմանեան 100.000 լ. ո., տէր եւ տիկին Համբարձում Ասատուրեան 150.000 լ. ո., Սարգիս Պօղոսեան 100.000 լ. ո., տէր եւ տիկին Յովիկ Զօպույեան 100.000 լ. ո., Զաքար Զաքարեան 100.000 լ. ո., Մարկօ Զաքարեան 100.000 լ. ո., Րաֆֆի Զաքարեան 100.000 լ. ո., Ժաք Պարսումեան 100.000 լ. ո., Խաչիկ Պարսումեան 100.000 լ. ո., Կարպիս Պարսումեան 100.000 լ. ո., տէր եւ տիկին Յովհաննէս Արթինեան 100.000 լ. ո., տէր եւ տիկին Յարութիւն Խաչատուրեան 100.000 լ. ո., տէր եւ տիկին Էտուար Ատուրեան 100.000 լ. ո., տիկին Լուսին Չուլճեան 100.000 լ. ո., տէր եւ տիկին Գրիգոր Գապաքեան 100.000 լ. ո., տէր եւ տիկին Մանուկ եւ Լենա Գուլաճեան 50.000 լ. ո., պրն. Սագօ Աշըգեան 50.000 լ. ո., Սօսի-Անի Գալուստեան 50.000 լ. ո., Սամուէլեան ընտանիք 50.000 լ. ո., ազգային մը 50.000 լ. ո., Եւգինէ Դանիէլեան 50.000 լ. ո., Սարգիս Ասատուրեան 50.000 լ. ո., տիկին Սօսի Թորթեան 50.000 լ. ո., ազգային մը 50.000 լ. ո., տիկին Մարի Շաքարճեան 50.000 լ. ո., Յակոբ Յովակիմեան 50.000 լ. ո., Աւետիս Կէրէքմէզեան 50.000 լ. ո., տէր եւ տիկին Հրաչ Մանուշեան 150.000 լ. ո. եւ 100$, Սերժ Հաննա 75.000 լ. ո., Յովսէփ եւ Սիլվի Հարմանտեան 75.000 լ. ո., տիկին Մարիա Պոյաճեան 30.000 լ. ո., Աւետիս Արթինեան 30.000 լ. ո., Սոնա եւ Տալիտա Ճիպինեան 30.000 լ. ո., Գօգօ Գըլավեան 30.000 լ. ո., տիկին Ալիս Կէօքճեան 35.000 լ. ո., Յարութ Տարագճեան 25.000 լ. ո., ազգային մը 25.000 լ. ո., Անժել Խաչիկեան 20.000 լ. ո., Գէորգ Գոլանճեան 20.000 լ. ո., Սալբի Պէրպէրեան 20.000 լ. ո., Այտա Պաստրմաճեան 20.000 լ. ո., Աղաւնի Աղազարեան 20.000 լ. ո., Շաքէ Միթիլեան 20.000 լ. ո., ազգային մը 20.000 լ. ո., Պահար Պէքէրէճեան 20.000 լ. ո., Մարալ Պետրոսեան 20.000 լ. ո.:

Ս. Սարգիսի տօնին առիթով հետեւեալ ազգայինները մատաղցու ոչխար նուիրած են Նոր Սիսի Ս. Սարգիս եկեղեցւոյ.

Էլի եւ Ազիկ Ապու Զէյտ, տէր եւ տիկին Սարգիս Գազանճեան, Մարօ Մելքոնեան, տէր եւ տիկին Զոհրապ Թերզեան, տէր եւ տիկին Ժաք Հաժժար, Րաֆֆի եւ Սալբի Գալայճեան, Արեգնազ եւ Վաչէ Աղասարգիսեան, տէր եւ տիկին Բաբգէն Պէքէրէճեան, Կիրակոս Խաչերեան, Արամ Աւետիսեան, Արթին Գոլանճեան, Սագօ Գըլըպոզեան, Ժորժ Կրպոյեան, ազգային մը, Միհրան Մազմանեան, Մանուկ Սարգիսեան, Օհաննէս Այանեան, Աւօ Եղիայեան, Սեդրակ Չիւքիւրեան, Արաքսի Պետրոսեան, Յակոբ Ասլանեան, Ղեւոնդ Սարգիսեան, Սագօ Ճեհիտեան, Սագօ Պարսումեան:

Վիքի Գիզիրեան 1 աքլոր, Սոնա Մեսճեան 1 աքլոր, Պերթա Միսիրեան-Սաապ 2 աքլոր, Սօսի Միսիրեան 2 աքլոր, Պորանեան եղբարք 4000 հատ մատաղի տուփ:

—————————————

ԳՐԱՒՈՒԱԾ ՕՐ

ՀՄԸՄ-Ի ԼԻԲԱՆԱՆԻ ՇՐՋԱՆԱՅԻՆ
ՍԿԱՈՒՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ

ՃԱՇԿԵՐՈՅԹ ՊԱՐԱՀԱՆԴԷՍ

2 ՄԱՐՏ 2019

—————————————

ԳՐԱՒՈՒԱԾ ՕՐ

ԼՕԽ-Ի ՇՐՋԱՆԱՅԻՆ ՎԱՐՉՈՒԹԵԱՆ
ՅԱՐԱԲԵՐԱԿԱՆ ՅԱՆՁՆԱԽՈՒՄԲ

7 ՄԱՐՏ 2019

—————————————

ԳՐԱՒՈՒԱԾ ՕՐ

ՀՅԴ «Հ. ՄԱՐՈՒԽԵԱՆ» ԿՈՄԻՏԷ

11 ՄԱՐՏ 2019

—————————————

ԳՐԱՒՈՒԱԾ ՕՐ

ՀԱՄԱԶԳԱՅԻՆԻ «ՔՆԱՐ» ՊԱՐԱԽՈՒՄԲԻ
ՏԻԿՆԱՆՑ ՕԺԱՆԴԱԿ ՅԱՆՁՆԱԽՈՒՄԲ
ՃԱՇԿԵՐՈՅԹ

14 ՄԱՐՏ 2019-ԻՆ

—————————————

ԳՐԱՒՈՒԱԾ ՕՐ

ՀՅԴ «ՆԻԿՈԼ ԱՂԲԱԼԵԱՆ» ԿՈՄԻՏԷ

ՃԱՇԿԵՐՈՅԹ -ՊԱՐԱՀԱՆԴԷՍ

23 ՄԱՐՏ 2019

—————————————

ԳՐԱՒՈՒԱԾ ՕՐ

ՀԲԸՄ-ԼԻԲԱՆԱՆ
ՏԻԿՆԱՆՑ ՄԱՍՆԱՃԻՒՂԵՐՈՒ ՀԱՄԱԽՄԲՈՒՄ

ՄԻՋԻՆՔԻ ՃԱՇ

ՉՈՐԵՔՇԱԲԹԻ, 27 ՄԱՐՏ 2019

—————————————

­ԳՐԱՒՈՒԱԾ ՕՐ

ՀԱՅ ԱՒԵՏԱՐԱՆԱԿԱՆ ԳՈԼԷՃ

ՀԱՄԵՐԳ

ԿԻՐԱԿԻ, 31 ՄԱՐՏ 2019

—————————————

ԳՐԱՒՈՒԱԾ ՕՐ

ՔԱՀԼ-Ի ՀԱՅ ՏԱՐԵՑՆԵՐՈՒ ՏԱՆ
ՏԻԿՆԱՆՑ ՕԺԱՆԴԱԿ ՅԱՆՁՆԱԽՈՒՄԲ

ՈՒՐԲԱԹ, 3 ՄԱՅԻՍ 2019

—————————————

ԳՐԱՒՈՒԱԾ ՕՐ

«ԹՌՉՆՈՑ ԲՈՅՆ»-Ի ՏԻԿՆԱՆՑ ՄԻՈՒԹԵԱՆ

ՄԱՅՐԵՐՈՒ ՕՐ

8 ՄԱՅԻՍ 2019

ԿԸ ԽՆԴՐՈՒԻ ՉԽԱՉԱՁԵՒԵԼ

—————————————

ԳՐԱՒՈՒԱԾ ՕՐ

ՊԵՐԵՃԻԿԻ ՀԱՅՐԵՆԱԿՑԱԿԱՆ ՄԻՈՒԹԵԱՆ ՏԻԿՆԱՆՑ
ՕԺԱՆԴԱԿ ՄԱՐՄԻՆ

BRUNCH

9 ՄԱՅԻՍ 2019

 

Share This Article
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
CATEGORIES

COMMENTS

Wordpress (0)