Յայտարարութիւններ (14 Փետրուար 2019)

ՄԱՀԱԶԴ

Տիկին Վերա Գասապեան-Պետիրեան (Քանատա)
Տէր եւ տիկին Տանիէլ եւ Միրէյ Լըսար եւ դուստրը` Ռոքսան (Քանատա)
Տիար Բիւզանդ Պետիրեան (Քանատա)
Տէր եւ տիկին Ժիրայր եւ Մարօ Պետիրեան (Քանատա)
Տէր եւ տիկին Սարգիս եւ Շաքէ Սէֆէրեան (Միացեալ Նահանգներ)
Պետիրեան եւ Չորպաճեան ընտանիքներ
Գասապեան եւ Լըսար ընտանիքներ
Սէֆէրեան եւ Գիլիսլեան ընտանիքներ
Գոլանճեան ընտանիք
եւ համայն ազգականներ կը գուժեն իրենց ամուսնոյն, հօր, մեծ հօր, եղբօր եւ հարազատին`

ՊԵՐՃ ՊԵՏԻՐԵԱՆԻ

մահը, որ պատահեցաւ չորեքշաբթի, 6 փետրուար 2019-ին, Քանատայի մէջ:

Յուղարկաւորութեան եւ թաղման արարողութիւնը կատարուեցաւ երկուշաբթի, 11 փետրուար 2019-ին, Մոնրէալի Ս. Յակոբ առաջնորդանիստ մայր եկեղեցւոյ մէջ, Քանատա:

Ներկայս ընդունիլ իբրեւ մահազդ:

—————————————

ՄԱՀԱԶԴ

Տիար Սեդրակ Թօփալեան
Տիկին Ժանեթ Գազանճեան
Տիար Ժան Աբրահամեան եւ զաւակը` Սարհատ
Տէր եւ տիկին Յովհաննէս Գարագաշեան
Տիկին Շողիկ Հանիսեան եւ զաւակունք
Տէր եւ տիկին Վահէ Գազանճեան եւ դստերք
Տէր եւ տիկին Արա Գազանճեան եւ զաւակունք
Տէր եւ տիկին Միսաք Աբրահամեան եւ դստերք
Թօփալեան եւ Աբրահամեան ընտանիքներ
Գազանճեան եւ Հանիսեան ընտանիքներ
Գարագաշեան եւ Փանոսեան ընտանիքներ
եւ համայն ազգականներ կը գուժեն իրենց կնոջ, քրոջ, հօրաքրոջ, մօրաքրոջ եւ հարազատին`
ԼՈՒՍԻՆ ԹՕՓԱԼԵԱՆԻ
(Ծնեալ` ԱԲՐԱՀԱՄԵԱՆ)

անակնկալ մահը, որ պատահեցաւ շաբաթ, 9 փետրուար 2019-ի առաւօտեան:

Յուղարկաւորութեան եւ թաղման պաշտամունքը կատարուեցաւ երկուշաբթի, 11 փետրուարին, կէսօրէ ետք ժամը 2:30-ին, Այնճարի Հայ աւետարանական եկեղեցւոյ մէջ, ուրկէ հանգուցեալին մարմինը փոխադրուեցաւ Այնճարի գերեզմանատունը:

Ներկայս ընդունիլ իբրեւ մահազդ:

Ցաւակցութիւնները կ՛ընդունուին հինգշաբթի, 14 փետրուարին, հանգուցեալին բնակարանը` Հազմիէ:

—————————————

ՄԱՀԱԶԴ

Տիկին Սոնա Աբգարեան եւ զաւակը` Սթիփ (Չիլի)
Տէր եւ տիկին Տիգրան Աբգարեան եւ զաւակունք (Չիլի)
Տէր եւ տիկին Փիեռ եւ Քարոլին Աբգարեան-Մկրտիչեան եւ զաւակունք
Տէր եւ տիկին Պօղոս Աբգարեան եւ զաւակը
Տէր եւ տիկին Սամիր եւ Անթուանեթ Նըմըր եւ զաւակունք
Տիկին Արփի Գասապեան եւ զաւակունք
Տէր եւ տիկին Կիրակոս եւ Անի Նէնէճեան եւ ընտանիք
Տիկին Փոլի Մաճարեան եւ զաւակունք
Աբգարեան եւ Պուսուեան ընտանիքներ
Մկրտիչեան եւ Մալաջալեան ընտանիքներ
Կէյիքեան եւ Մխսիճորճեան ընտանիքներ
Տուտագլեան ընտանիք
եւ համայն ազգականներ կը գուժեն իրենց ամուսնոյն, հօր, մեծ հօր, եղբօր, հօրեղբօր, մօրեղբօր, քեռայրին եւ հարազատին`

ՍԱՐԳԻՍ ՏԻԳՐԱՆ ԱԲԳԱՐԵԱՆԻ

մահը, որ պատահեցաւ շաբաթ, 9 փետրուար 2019-ի առաւօտեան ժամը 6:00-ին, Չիլիի մէջ, յետ կարճատեւ հիւանդութեան:

Յուղարկաւորութեան եւ թաղման արարողութիւնը կատարուեցաւ կիրակի, 10 փետրուար 2019-ին, Չիլիի մէջ:

Ներկայս ընդունիլ իբրեւ մահազդ:

Հանգուցեալին մահուան եօթնօրէքին առիթով հոգեհանգստեան պաշտօն պիտի կատարուի կիրակի, 17 փետրուարին, Զալքայի Հայ կաթողիկէ Ս. Խաչ եկեղեցւոյ մէջ, կէսօրէ առաջ ժամը 10:00-ին:

Յետ հոգեհանգստեան արարողութեան ցաւակցութիւնները կ՛ընդունուին Ս. Խաչ եկեղեցւոյ ժողովրդապետութեան սրահին մէջ, մինչեւ երեկոյեան ժամը 6:00:

—————————————

ԵՐԱԽՏԱԳԻՏՈՒԹԵԱՆ Ս. ՊԱՏԱՐԱԳ
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ

Պուրճ Համուտի Ս. Փրկիչ եկեղեցւոյ ննջեցեալ ժողովրդապետներուն եւ ՀԿ բարեսիրական միութեան անդամներուն դիտաւորութեան:

ՎԱՐԴԱՊԵՏՆԵՐ

Մեսրոպ եպս. Թերզեան, Յովհաննէս թ. ծ. վրդ. Կէտիկեան, Յովհաննէս ծ. վրդ. Խալխովեան, Գրիգոր ծ. վրդ. Փեհիլիվանեան, Ներսէս վրդ. Գարապաշեան, Յովսէփ վրդ. Ագրապեան, Յովհաննէս ծ. վրդ. Պոյաճեան, Պօղոս վրդ. Պզտիկեան, Պետրոս ծ. վրդ. Կոստանդինեան, Յովհաննէս վրդ. Գիրէճեան, Սարգիս վրդ. Հալլաճեան, Պօղոս ծ. վրդ. Արիս, Յովհաննէս ծ. վրդ. Կամսարական, Էմմանուէլ վրդ. Թերզեան, Պետրոս վրդ. Ադամեան, Պօղոս վրդ. Պապուճեան, Պետրոս վրդ. Քենտիրճեան, Գէորգ թ. ծ. վրդ. Թայրոյեան, Յակոբ վրդ. Ղարիպեան, Կոմիտաս վրդ. Պէօճէքեան, Յովհաննէս վրդ. Օրջանեան, Կղմէս ծ. վրդ. Մալճեան:

ՀԿ ԲԱՐԵՍԻՐԱԿԱՆԻ ԱՆԴԱՄՆԵՐ

Ստեփան Ֆարաճեան, Յարութիւն Մանուկեան, Ալպեր Մոմճեան, Նարեկ Ճապրայեան, Նազարէթ Ապունայեան, Յովսէփ Մատենճեան, Սարգիս Գասապեան, Յովաննէս Մոմճեան, Սարգիս Պզտիկեան, Աբրահամ Ասատուրեան, Հայկ Գույումճեան, Մկրտիչ Գույումճեան, Գրիգոր Մանանեան, Յովհաննէս Տաւուլեան, Ժորժ Ֆեթուլլահեան, Սարգիս Աթեշեան, Պօղոս Չամուրլեան, Յովհաննէս Չաքմաքեան, Սարգիս Իսկէճեան, Ալպեր Քէշիշեան, Պաղտասար Թերզեան, Գրիգոր Նենեճեան, Աբրահամ Նարկիզեան, Գալուստ Մանանեան, Յովհաննէս Քլընճիպաշեան, Յովհաննէս Ապունայեան, Յովհաննէս Քէշիշեան, Յովհաննէս Ագլեան, Էտմոն Մոմճեան, Հապիպ Չաքմաքեան, Արսինէ Քէշիշեան, Յակոբ Գըլընճեան, Յակոբ Մղտեսեան, Յարութիւն Մղտեսեան, Ժոզեֆ Աբիկեան, Ժոզեֆ Ֆեթուլլահեան, Ժաք Եմէնեան:

Կիրակի, 17 փետրուար 2019, առաւօտեան ժամը 10:00-ին,

Ս. Փրկիչ եկեղեցի, Նոր Մարաշ:

—————————————

ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ

ԱՅՆՃԱՐ

ԱՆԻ ՔԵՆՏԻՐՃԵԱՆի մահուան Ա. տարելիցին առիթով հոգեհանգստեան պաշտօն պիտի կատարուի կիրակի, 17 փետրուար 2019-ին, Այնճարի Ս. Պօղոս եկեղեցւոյ մէջ, յաւարտ Ս. պատարագի:

ՎԱՐԴՈՒՀԻ ԱՆԹՕԵԱՆի մահուան Բ. տարելիցին առիթով հոգեհանգստեան պաշտօն պիտի կատարուի կիրակի, 17 փետրուար 2019-ին, Էշրեֆիէի Ս. Յակոբ եկեղեցւոյ մէջ, յաւարտ Ս. պատարագի:

—————————————

ՍՏԱՑԱՆՔ

«ԳՐԻԳՈՐ ՆԱՐԵԿԱՑԻ
ԵՐԳԻՉ` ԿՈՅՍ ՄԱՐԻԱՄԻՆ»

– Տասնչորս մարեմական նամակներ
Նարեկի վարդապետին –

Գրեց` ԹԱՄԱՐ ՏԱՍՆԱՊԵՏԵԱՆ

Հրատարակութիւն`
Հայաստանեայց եկեղեցւոյ քրիստոնէական
դաստիարակութեան բաժանմունքի
Կաթողիկոսութեան Հայոց Մեծի Տանն Կիլիկիոյ

Տպարան Կաթողիկոսութեան Հայոց Մեծի Տանն Կիլիկիոյ

Անթիլիաս, 2019

*

«ՆԱՄԱԿՆԵՐ
ԲԱՆԱՍՏԵՂԾ ԺԱԳ Ս. ՅԱԿՈԲԵԱՆԷ

Սիրելի ԵՂԲԱՅՐ ՄԻՔԱՅԷԼԻՆ»

Խմբագրեց` ՄԻՔԱՅԷԼ Յ. ԵՈՒՍՈՒՖԵԱՆ

MIKE YOUSSEFIAN PUBLICATION

Փասատինա, Քալիֆորնիա
2018

—————————————

Կ՛ՈՒԶՈՒԻ

Ոսկերչական գործատեղիի մէջ աշխատող վարպետ ադամանդաշար մը, օրական 6 ժամ աշխատանք քարի գլուխ կամ ամսական վճարումով:

Դիմել` հեռ. 01-266514 կամ 03-207773:

—————————————

ԾԱԽՈՒ ԿԱՄ ՎԱՐՁՈՒ
ՅԱՐԿԱԲԱԺԻՆ

Մազրաաթ Եաշուհի շրջան, 130 քառ. մեթր, 4-րդ յարկ, + վերելակ + կառատուն, ծովահայեաց դիրք:

Դիմել` հեռ. Երեւան` +374 493 494254:

—————————————

365 ՕՐԵՐԷՆ ՕՐ ՄԸ`
ՔԱՀԼ-Ի ՀԱՅ ՏԱՐԵՑՆԵՐՈՒ ՏԱՆ

Տիկին Յասմիկ Մկրեան իր ամուսնոյն` տոքթ. Զաքար Մկրեանի մահուան 20-րդ տարելիցին առիթով կը ստանձնէ օրուան մը ճաշի ծախսը` 300 տոլարով:

(14 փետրուար 2019)

—————————————

ԳՐԱՒՈՒԱԾ ՕՐ

ՀՄԸՄ-Ի ԼԻԲԱՆԱՆԻ ՇՐՋԱՆԱՅԻՆ
ՍԿԱՈՒՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ

ՃԱՇԿԵՐՈՅԹ ՊԱՐԱՀԱՆԴԷՍ

2 ՄԱՐՏ 2019

—————————————

ԳՐԱՒՈՒԱԾ ՕՐ

ԼՕԽ-Ի ՇՐՋԱՆԱՅԻՆ ՎԱՐՉՈՒԹԵԱՆ
ՅԱՐԱԲԵՐԱԿԱՆ ՅԱՆՁՆԱԽՈՒՄԲ

7 ՄԱՐՏ 2019

—————————————

ԳՐԱՒՈՒԱԾ ՕՐ

ՀՅԴ «Հ. ՄԱՐՈՒԽԵԱՆ» ԿՈՄԻՏԷ

11 ՄԱՐՏ 2019

—————————————

ԳՐԱՒՈՒԱԾ ՕՐ

ՀԱՄԱԶԳԱՅԻՆԻ «ՔՆԱՐ» ՊԱՐԱԽՈՒՄԲԻ
ՏԻԿՆԱՆՑ ՕԺԱՆԴԱԿ ՅԱՆՁՆԱԽՈՒՄԲ
ՃԱՇԿԵՐՈՅԹ

14 ՄԱՐՏ 2019-ԻՆ

—————————————

ԳՐԱՒՈՒԱԾ ՕՐ

ՀՅԴ «ՆԻԿՈԼ ԱՂԲԱԼԵԱՆ» ԿՈՄԻՏԷ

ՃԱՇԿԵՐՈՅԹ -ՊԱՐԱՀԱՆԴԷՍ

23 ՄԱՐՏ 2019

—————————————

ԳՐԱՒՈՒԱԾ ՕՐ

ՀԲԸՄ-ԼԻԲԱՆԱՆ
ՏԻԿՆԱՆՑ ՄԱՍՆԱՃԻՒՂԵՐՈՒ ՀԱՄԱԽՄԲՈՒՄ

ՄԻՋԻՆՔԻ ՃԱՇ

ՉՈՐԵՔՇԱԲԹԻ, 27 ՄԱՐՏ 2019

—————————————

­ԳՐԱՒՈՒԱԾ ՕՐ

ՀԱՅ ԱՒԵՏԱՐԱՆԱԿԱՆ ԳՈԼԷՃ

ՀԱՄԵՐԳ

ԿԻՐԱԿԻ, 31 ՄԱՐՏ 2019

—————————————

ԳՐԱՒՈՒԱԾ ՕՐ

ՔԱՀԼ-Ի ՀԱՅ ՏԱՐԵՑՆԵՐՈՒ ՏԱՆ
ՏԻԿՆԱՆՑ ՕԺԱՆԴԱԿ ՅԱՆՁՆԱԽՈՒՄԲ

ՈՒՐԲԱԹ, 3 ՄԱՅԻՍ 2019

—————————————

ԳՐԱՒՈՒԱԾ ՕՐ

«ԹՌՉՆՈՑ ԲՈՅՆ»-Ի ՏԻԿՆԱՆՑ ՄԻՈՒԹԵԱՆ

ՄԱՅՐԵՐՈՒ ՕՐ

8 ՄԱՅԻՍ 2019

ԿԸ ԽՆԴՐՈՒԻ ՉԽԱՉԱՁԵՒԵԼ

—————————————

ԳՐԱՒՈՒԱԾ ՕՐ

ՊԵՐԵՃԻԿԻ ՀԱՅՐԵՆԱԿՑԱԿԱՆ ՄԻՈՒԹԵԱՆ ՏԻԿՆԱՆՑ
ՕԺԱՆԴԱԿ ՄԱՐՄԻՆ

BRUNCH

9 ՄԱՅԻՍ 2019

 

Share This Article
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
CATEGORIES

COMMENTS

Wordpress (0)