Յայտարարութիւններ (17 Հոկտեմբեր 2020)

«ԳՈՅԱՄԱՐՏԸ ՅԱՂԹԵԼՈՒ ԵՆՔ»
ԺՈՂՈՎՐԴԱՅԻՆ ՀԱՆԳԱՆԱԿՈՒԹԻՒՆ

 

 

Կարէն Խիւտավերտեանի մահուան առիթով`

Տիկին Սօսի եւ տիար Արմէն Պալեան 300.000 լ. ո.
Տոքթ. Արման եւ դոկտ. Արաքս Պալեան-Գրիգորեան 300.000 լ. ո.
Օրդ. Արշակուհի եւ Լուսին Տէր Խաչատուրեան 100.000 լ. ո.
Տասնապետեան ընտանիք 200.000 լ. ո.

Հրայր Սողոմոնեանի մահուան առիթով`

Տիկին Սօսի եւ տիար Արմէն Պալեան 300.000 լ. ո.
Տոքթ. Արման եւ դոկտ. Արաքս Պալեան 300.000 լ. ո.

**********************************************

Գէորգ Խաչերեան 4000$
Ալեքսան Ջուլհաճեան 200.000 լ. ո.
Գէորգ Յակոբ Ատուրեան 100.000 լ. ո.
Գէորգ Յարութ Ատուրեան 100.000 լ. ո.
Ներսէս Ատուրեան 100.000 լ. ո.
Սերուժ Ատուրեան – Նարեկ Ատուրեան 200.000 լ. ո.
Գէորգ Թորոսեան 150.000 լ.ո.
Կոմիտաս Տէմիրճեան 20$
Նարեկ Երէցեան 140.000 լ. ո.
Սիմոն Քոսան 50.000 լ. ո.
Րաֆֆի Նետըր 50.000 լ. ո.
Մի ոմն 20.000 լ. ո.
Յակոբ Պորոյեան 5000 լ. ո.
Խաչիկ Նալպանտեան 50.000 լ. ո.
Մի ոմն 10.000 լ. ո.
Կալիա Միքայէլեան 400.000 լ. ո.
Գայեանէ Մկրտիչեան 50.000 լ. ո.
Մի ոմն 50.000 լ. ո.
Նաթալի Սվաճեան-Օհանեան 500$
Միրէյ Փափազեան-Ազատեան 50.000 լ. ո.
Էթիէն Մկրտիչեան 500$
Զարեհ Գիզիրեան 10.000 լ. ո.
Սողանճեան ընտանիք 200.000 լ. ո.
Քրիստ Չաքմաքճեան 100.000 լ. ո.
Յովիկ Յովհաննէսեան 20.000 լ. ո.
Դրօ Աննայեան 10.000 լ. ո.
Տիգրան Վարդապետեան 50.000 լ. ո.
Աւօ Ապուսէֆեան 50.000 լ. ո.
Միսաք Ապուսէֆեան 50.000 լ.ո.
Ժիրօ Արապսեզեան եւ Յարութ Օհաննէսեան 250.000 լ. ո.
Ռոզմարի եւ Սագօ Ապուսէֆեան 500.000 լ. ո.
«Half n՛ Half» հաստատութիւն 500.000 լ. ո.
Մարօ Ճեմճեմեան 100.000 լ. ո.
Սագօ Ղազարեան 50.000 լ. ո.
Սագօ Գահլեճեան 300$
Յարութ Ղազարեան 50.000 լ. ո.
Միհրան Սահակեան 50.000 լ. ո.
Կարօ Թերզեան 50.000 լ. ո.
Տիրան Չաքմաքճեան 50.000 լ. ո.
Բենիամին Էվենկիւլեան 100.000 լ. ո.
«Սողոմոն Թեհլիրեան» Կոմիտէի ընկերներ 1.000.000 լ. ո.
Վիգէն Արապսէսեան 100.000 լ. ո.
«Ամանոս» փուռ 100.000 լ. ո.
Յակոբ Փափազեան 100.000 լ. ո.
Միսաք Թիւթիւնճեան 5000 լ. ո.
Համբիկ Դաւիթեան 150.000 լ. ո.
Գրիգոր Թաշճեան 5000 լ. ո.
Վրէժ Պոյներլեան 200.000 լ. ո.
Նազօ Տողանեան 150.000 լ. ո.
Ղազար Ղազարեան 100.000 լ. ո.
Անդօ Տուզմանեան 40.000 լ. ո.
Փիեռ Օպեյտ 100.000 լ. ո.
Գրիգոր Իտէեան 200.000 լ. ո.
Մի ոմն 200.000 լ. ո.
Լիւսի Համբարձում Տերմենճեան 20.000 լ. ո.
Թալին Թաշճեան 20.000 լ. ո.
Սիմոն Թաշճեան 50.000 լ. ո.
Ռապիհ  Հանքաշ 50.000 լ. ո.
Մի ոմն 3000 լ. ո.
Ռոպերթ Էքշեան 1000$
Րաֆֆի Միքայէլեան 100.000 լ. ո.
Արսէն Պարսումեան 20.000 լ. ո.
Արքայ Տէր Օհաննէսեան 100.000 լ. ո.
Անի Պապահեքեան 50.000 լ. ո.
Մի ոմն 50.000 լ. ո.
Մի ոմն 20.000 լ. ո.
Մի ոմն 10.000 լ. ո.
Վարուժ Սարգիս Ներսէսեան 30.000 լ. ո.
Քարլոս Վարուժ Ներսէսեան 30.000 լ. ո.
Ժիրայր Արապսեսեան 100.000 լ. ո.
Մի ոմն 5000 լ. ո.
Սոնա Սէրայտարեան 30.000 լ. ո.
Կարս Ատէմեան 100$
Ժաք Բարսեղեան 150.000 լ. ո.
Աւօ Պոյներեան 200.000 լ. ո.
Մարի Արեւեան 1.000.000 լ. ո.
Վարդան Չոլոյեան 500.000 լ. ո.
Խաչատուր Պօղոսեան 1.000.000 լ. ո.
Սերժ Խաչատուր 1.000.000 լ. ո.
Վարդան Պէրպէրեան 50.000 լ. ո.
Սեդրակ Խզարճեան 500.000 լ. ո.
Գրիգոր Թերզեան 200.000 լ. ո.
Սերժ Խզարճեան 300.000 լ. ո.
Ժուլիէթ Խաթար 100.000 լ. ո.
Անի Տաղըլեան 250.000 լ. ո.
Հրաչ Տաղըլեան 300.000 լ. ո.
Գրիգոր Թովմասեան 750.000 լ. ո.
Գէորգ եւ Թալին Պերեճիքլեան 300.000 լ. ո.
Վարուժ Խաչատուրեան 50$
Յարութ-Արամ եւ Նժդեհ Մենկիշեան 200.000 լ. ո.
Տարօն Յարութիւն 200.000 լ. ո.
Հրայր եւ Քարոլին Տէր Թորոսեան 1.250.000 լ. ո.
Զոհրապ եւ Անի Պուչաքճեան 1.250.000 լ. ո.
Յակոբ եւ Մարալ Գարփութեան 1.250.000 լ. ո.
Ժան Աւետիսեան 50.000 լ. ո.
Մակի Չեքմէեան 50.000 լ. ո.
Սոնա Արզումանեան 200.000 լ. ո.
Նշան Տէր Յուսիկեան 50.000 լ. ո.
Արեգ Պուարի 30.000 լ. ո.
Ազգային մը 200.000 լ. ո.
Սագօ Մարգարեան 75.000 լ. ո.
Սերժ, Հրակ եւ Փաթիլ Մամիկոնեան 100.000 լ. ո.
Լութֆիք Յակոբեան 75.000 լ. ո.
Պօղոս Զատիկեան 20.000 լ. ո.
Սագօ Գարակէօզեան 30.000 լ. ո.
Յակոբ Շատոյեան 20.000 լ. ո.
Գրիգոր Եափուճեան 20.000 լ. ո.
Գրիգոր Բարիկեան 100.000 լ. ո.
Պօղոս Ջաղլասեան 10.000 լ. ո.
Արշակ Հաւաթեան 20.000 լ. ո.
Փոլ Գունտագճեան 30.000 լ. ո.
Արտօ Յովհաննէսեան 20.000 լ. ո.
Արփի Գալայճեան 20.000 լ. ո.
Հրակ Տէմիրճեան 15.000 լ. ո.
Պարոյր Թիլպեան 10.000 լ. ո.
Արամ Հաճիմելքոնեան 20.000 լ. ո.
Յակոբ Թնֆրեան 20.000 լ. ո.
Յակոբ Թաշճեան 10.000 լ. ո.
Գէորգ Սէրայտարեան 100.000 լ. ո.
Գէորգ Գրիգորեան 100.000 լ. ո.
Արման Խաչատուրեան 20.000 լ. ո.
Վահէ Տէկիրմենճեան 20.000 լ. ո.
Ռուբէն Մազագեան 100.000 լ. ո.
Գրիգոր Խանճեան 20.000 լ. ո.
Յակոբ Փոլատեան 100.000 լ. ո.

Share This Article
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
CATEGORIES

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus ( )