Սեռային Հիմքի Վրայ Բռնութեան Դէմ 16-Օրեայ Արշաւ

ԶՈՄ Մեր խօսքը` Սեռային Հիմքի Վրայ Բռնութեան Դէմ 16-Օրեայ Արշաւին առիթով 16 Օրերու Փոխարէն` 365 Օր Պայքարիլ Սեռային Բռնութեան Դէմ Արդարութիւնը կը պահանջէ, որ անհատը, աշխարհի ո՛ր կողմն ալ գտնուի, ունենայ իր մարդկային հիմնական իրաւունքները` անկախ իր պատկանելիութենէն (ազգ, սեռ, գոյն, կրօն, լեզու, եւլն): Այս իրաւունքներու օրինակներէն են` ինքնութիւն ունենալը, բռնութենէ եւ խտրականութենէ զերծ ապրիլը, … Continue reading Սեռային Հիմքի Վրայ Բռնութեան Դէմ 16-Օրեայ Արշաւ