mdatzenk

mdatzenk

Վաչէն մինակը ինքնաշարժով քաղաք գնաց: Ան իր ինքնաշարժը կանգնեցուց, գոցեց բոլոր պատուհանները, դուրս ելաւ եւ դուռերը կղպեց: Ապա ան կանգառելու մեքենային մէջ դրամ դրաւ: Պատկերին մէջի հինգ ինքնաշարժներէն ո՞րն է Վաչէին ինքնաշարժը:

Share This
NEWER ATTACHMENTjam1
OLDER ATTACHMENTpennyblack