Manga_london-5a

Manga_london-5a

Սենթ Փոլ Քաթետրալը: Այս հսկայական տաճարը շինուած է մեծ հրդեհէ մը ետք, 1666 թուականին, որուն ընթացքին գրեթէ ամբողջ քաղաքը աւերուած է: Անիկա աշխարհի ամէնէն մեծ տաճարներէն մէկն է: Անոր գմբէթը 110 մեթրի կը հասնի:

Share This
NEWER ATTACHMENTManga_london-5a
OLDER ATTACHMENTManga_london-2

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus ( )