«ԽԱՉՎԵՐԱՑ՝ ՍՈ՞ՒՐ, ԹԷ՞ ՍԷՐ»

«ԽԱՉՎԵՐԱՑ՝ ՍՈ՞ՒՐ, ԹԷ՞ ՍԷՐ»

September 14, 2019

«Ան, որ սուր չունի, թող իր վերարկուն ծախէ եւ իրեն համար սուր գնէ» (Ղկ 22.36) «Սուրդ տեղը դիր, որովհետեւ ո՛վ որ սուր կ՛առնէ, սուրով պիտի մեռնի» (Մտ 26.52) Իւրայատուկ Տաղաւար ... Շարն.